Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

КОНФЕРЕНЦІЇ

ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ ПРО НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЩО ПРОХОДЯТЬ В ДУІТ ТА ІНШИХ ЗВО

Збірник тез науково-методичної конференції, що проходила в ДУІТ з 26 по 29 березня 2018 року

Всеукраїнська науково-практична конференція

ФІНАНСИ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ
ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ

м. Київ, 9-10 лютого 2018 року

Формування тенденції стабільного розвитку економічної системи можливе лише за рахунок існування стратегічного плану розвитку країни.

Науковий розвиток та технологічний прогрес сприяє формуванню нового економічного мислення та нових наукових теорій. Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України.

З’являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • Економіка та управління національним господарством
 • Економіка та управління підприємствами
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • Гроші, фінанси і кредит
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 • Статистика
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Форма участі: дистанційна.

У разі дистанційної участі збірник тез буде надісланий після проведення конференції учасникам заходу на поштову адресу, вказану в анкеті, протягом 20 робочих днів.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі у конференції:

До 7 лютого 2018 року (включно) необхідно:

 1. заповнити анкету учасника на сайті Київського економічного наукового центру «КЕНЦ»;
 2. надіслати на електронну пошту contact@kyiveconomiccenter.org.ua тези доповіді українською, російською або англійською мовою;
 3. сплатити організаційний внесок та надіслати відскановану (сфотографовану) квитанцію. Оплата здійснюється тільки після прийняття тез доповіді до
  друку.

Вартість участі в конференції становить 150 грн.

Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції та його поштовою пересилкою учасникам.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Вимоги до тез доповідей

 • Обсяг – до 5 сторінок включно формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx, *rtf; шрифт – Times New Roman; розмір – 14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді

напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора/авторів (не більше двох) – шрифт напівжирний; посада, навчальний заклад, місце роботи (у разі закінчення навчання); місто, в якому розташовано, держава (шрифт – курсив); назва тези (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Інформаційний бюлетень конференції

Міжнародна науково-практична конференція

«Напрями розвитку ринкової економіки на засадах
конкурентоспроможності, інноваційності та сталості»

11 листопада 2017 року
(м. Запоріжжя, Україна)

Шановні науковці, викладачі ВНЗ, аспіранти, представники бізнесу, урядових та громадських структур! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції «Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості», яка відбудеться 11 листопада 2017 року на базі Запорізької державної інженерної академії.

Мета заходу: об’єднати вчених, підприємців, керівників, аспірантів та студентів для вирішення проблем розвитку підприємницької активності та фінансово-економічного потенціалу регіону.

На конференцію приймаються матеріали викладачів ВНЗ, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, магістрантів, представників органів державного і місцевого самоврядування, підприємств, фінансових установ, фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції. До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Форма участі: дистанційна.

Для участі у конференції необхідно до 10 листопада (включно) надіслати на електронну адресу оргкомітету: conference@zdia.zp.ua тези та відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску. Обов’язково! Заповнити електронну довідку про автора або надіслати окремим файлом (приклад довідки наприкінці інформаційного буклету).

Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів латинськими літерами (Наприклад: Іvanov_Tezy.doc; Іvanov_Dovidka.doc; Іvanov_Oplata.doc). Від оргкомітету обов’язково має надійти підтвердження про отримання і прийняття матеріалів до публікації протягом 2-3 днів після відправки матеріалів.

На конференції планується обговорення за такими науковими напрямами:

 1. Економічна теорія та історія економічної думки.
 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 3. Економіка та управління національним господарством.
 4. Економіка та управління підприємствами та розвиток підприємництва.
 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
 7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 8. Гроші, фінанси і кредит/
 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 10. Статистика.
 11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці/

Організаційний внесок:

 • Вартість участі в конференції – 200 гривень (учасникам з України) або 20 доларів (учасникам з країн СНД). Організаційний внесок включає: видання матеріалів, пересилку одного екземпляру виданих тез конференції авторові, сертифікат учасника та організаційні витрати.
 • Реквізити для оплати будуть відправлені автору одночасно з інформацією щодо прийняття матеріалів до друку. Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу організаційного комітету не пізніше вказаного терміну прийому.
 • Збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника будуть надіслані авторам упродовж трьох тижнів після завершення конференції на поштову адресу, яка зазначена в заявці учасника.

Структура та вимоги до оформлення тез

Обсяг тез: 3-5 сторінок (включно); Текстовий редактор: Microsoft Word; Параметри сторінки – А4; Поля зверху, знизу, справа, зліва – 2 см; Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14 пт; Міжрядковий інтервал – полуторний; Абзацний відступ – 1,25 см.

Інформаційний бюлетень конференції

mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
porno escort Maltepe