Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРАВА ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙЧАЧНОГО

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

ОСТАННІ ПОДІЇ З ЖИТТЯ ФАКУЛЬТЕТУ

«Нова парадигма економічної освіти у контексті інноваційної моделі розвитку вітчизняної освіти»

21 листопада 2019 року студенти 1 курсу спеціальностей «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг», доцент Шевчук В.О. і завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки професор Ковбатюк М.В. взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній
Детальніше

Круглий стіл з нагоди Міжнародного дня бухгалтера

Кафедрою обліку і оподаткування ФУТ ДУІТ 6 листопада 2019 року організовано круглий стіл з нагоди Міжнародного дня бухгалтера на тему «Діджитал облік: перспективи та сьогодення». На свято були запрошені представники передових організацій та компаній в
Детальніше

Міжнародний форум “INNOVATION MARKET”

5 листопада 2019 магістри 1курсу спеціальності менеджмент з доцентом кафедри мененеджменту, публічного управління та адміністрування Власовою В.П. відвідали Міжнародний форум “INNOVATION MARKET” На виставковій зоні Іnnovation Market ознайомились з інноваційними проектами, винаходами та розробками. Брали
Детальніше

Студенти 4 курсу відвідали бухгалтерію ДУІТ

15 листопада студенти 4 курсу спеціальності «Облік і оподаткування» ознайомились з роботою бухгалтерії рідного Державного університету інфраструктури та технологій. Разом з викладачем дисципліни «Облік в бюджетних установах» Колумбет О.П. більш поглиблено вивчили особливості організації первинного,
Детальніше

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ

ПРАЦІВНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

Bonyar S.M.

Боняр Світлана

Михайлівна

Декан, д.е.н., професор

Semenchuk Tetyana Borysivna1 1

Семенчук Тетяна

Борисівна

Заступник декана, к.е.н., доцент

Osypova YE.L.1

Осипова Євгенія

Леонідівна

Диспетчер

ПРО ФАКУЛЬТЕТ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет управління і технологій веде свою історію з червня 1996 року, коли для організації підготовки фахівців за економічними та юридичними спеціальностями був створений факультет економіки і права. Підготовку студентів денної форми навчання за спеціальністю «Економіка та управління на водному транспорті» було розпочато в 1993 році.

Факультет управління і технологій здійснює підготовку бакалаврів за напрямами «Менеджмент», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  «Маркетинг», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Транспортні технології», «Програмна інженерія», «Комп’ютерні науки».

На факультеті управління і технологій акредитовано підготовку за спеціальностями «Менеджмент», «Публічне управління і адміністрування», «Економіка підприємства», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Програмне забезпечення систем» та наступними освітніми програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент організації транспорту», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,  «Бізнес-адміністрування», «Бізнес-логістика», «Транспортна логістика», «Управління фінансовою діяльністю в галузі», «Управління фінансовою безпекою», «Економіка і стратегія розвитку підприємства», «Облік, контроль і оподаткування», «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

Підготовка студентів денної та заочної форм навчання за всіма спеціальностями ведеться в м. Києві.

Перший випуск фахівців за денною формою навчання спеціальності «Менеджмент організацій» на факультеті економіки транспорту відбувся у 1998 році. Перший випуск магістрів – у 2002 році.

За спеціальністю «Облік і аудит» перший випуск магістрів відбувся у 2006 році, за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» – у 2008 році.

На факультеті управління і технологій ведеться підготовка аспірантів за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», які  успішно захищають кандидатські дисертації на здобуття науково ступеня кандидата наук.

Факультет пишається своїми випускниками. Фахівці з менеджменту організацій, обліку і аудиту, програмного забезпечення систем працюють в органах державного управління, на підприємствах різних форм власності, закладах освіти керівниками різних рівнів, менеджерами, фінансистами, бухгалтерами, науковцями, викладачами.

КАФЕДРИ

ПЕРЕЛІК КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

ЕКОНОМІКИ, МАРКЕТИНГУ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

МЕНЕДЖМЕНТУ, ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

БІЗНЕС-ЛОГІСТИКИ ТА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСЬНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

На факультеті управління і технологій акредитовано підготовку за спеціальностями: «Менеджмент», «Публічне управління і адміністрування», «Економіка підприємства», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Програмне забезпечення систем» та наступними освітніми програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент організації транспорту», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,  «Бізнес-адміністрування», «Бізнес-логістика», «Транспортна логістика», «Управління фінансовою діяльністю в галузі», «Управління фінансовою безпекою», «Економіка і стратегія розвитку підприємства», «Облік, контроль і оподаткування», «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

 Навчально-виховну та науково-дослідну роботу здійснюють більше 20 професорів, докторів наук, більше 50 доцентів, кандидатів наук.

 В своїй діяльності Факультет управління і технологій прагне, щоб майбутні фахівці – наші випускники відзначалися глибокими професійними знаннями та спроможністю творчо мислити, усвідомлювали величезну відповідальність за справу та готовність до роботи в складних умовах сьогодення. Для цього постійно вдосконалюється якість освіти, застосовуються сучасні технології в організації навчального процесу, модернізується матеріально-технічна база.

Навчаючись на Факультеті студенти поглиблюють теоретичні знання та набувають практичних навичок під час навчальних і виробничих практик, що проводяться на підприємствах та установах м. Києва та України.

Факультет здійснює активну наукову діяльність, бере участь в інноваційних міжнародних проектах. На факультеті видаються монографії, навчальні посібники, діє аспірантура, працює спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Студентська громада Факультету представлена різноманітними студентськими організаціями. Кожен студент може реалізувати свій творчий та науковий потенціал, взяти участь у житті факультету, продукуючи оригінальні ідеї.

Здобувши якісну освіту на нашому Факультеті, випускники мають можливість одержати престижну роботу з перспективами кар’єрного зростання.

Випускники Факультету працюють на підприємствах транспорту, органах державного та регіонального управління, туристичних організаціях і фірмах, комерційних установах України та за кордоном.

ГАЛЕРЕЯ

ФАКУЛЬТЕТ У ЯСКРАВИХ ФОТОГРАФІЯХ

Viber Image
IMG E8526465cb0f7779fd3e08feee682a16 V
IMG 5423
IMG 5414
IMG 5040
IMG 5039 E1512135242850
CB2EA1D0 DCC7 4ADC 9616 5FAF32F00316
DSC 4068
IMG 1177
IMG 1605 10 11 17 03 26
IMG 1700 10 11 17 03 26
IMG 5037
29542675 815745531943869 7934039466838507564 N
29217122 777019902492168 7143652697342504264 N
20180313 105240
20180312 1157281 1

КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

Державний університет інфраструктури та технологій

Інститут управління, технологій та права

Факультет управління та технологій,

Адреса: 04071, м. Київ, вулиця Кирилівська (Фрунзе), буд. 9

Телефон: (044) 360-62-55

Електронна адреса: duit.kyiv@ukr.net

QR CODE