Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

Н.І.

Богомолова Надія Іванівна

завідувач кафедри, д.е.н., професор

В сучасному світі спеціаліста у сфері фінансової науки і практики називають фінансистом. Сорос, Рокфеллер, Ротшильд, Баффет – це люди, які є вершителями доль величезних корпорацій, компаній зі світовою популярністю, власників мегабрендів і це тільки частина переліку знаменитих фінансистів. Фінансист у перекладі з французької – людина, що досвідчена у сфері фінансів, тобто є фахівцем у формуванні та використанні системи відносин грошових коштів.

Необхідність поліпшувати своє життя і вести господарство, приумножуючи свої грошові кошти, сформувала потребу розпоряджатися фінансами, використовуючи цифри і рахунки, формуючи т визначаючи системи відносин грошових коштів.

Метою фінансової освіти в Державному університеті інфраструктури та технологій є інтеграція освіти до європейською системи, всебічний розвиток людини як особистості, здатної до свідомого суспільного вибору, формування у студентів професійних навичок у сфері організації та функціонування банківської системи, інвестування, страхування, податків і оподаткування, управління фінансами підприємств, власними фінансами.

Серед різних спеціальностей існуючих на підприємствах, саме фахівці у сфері фінансів та кредитування, беруть участь і безпосередньо приймають рішення у залученні та спрямуванні фінансових потоків, спрямованих на примноження фінансових ресурсів компанії, а відповідно входять до найбільш високооплачуваних професіоналів сучасності.

Процес освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»  у нашому університеті спрямований на здобуття студентами високої фахової кваліфікації та формування професійної компетенції у сфері фінансів та кредитування. Здобуті знання та навички випускників спеціальності дозволяють їм претендувати на престижну роботу у компаніях зі світовою популярністю,  в економічних і фінансових службах підприємств і організацій усіх форм власності, у державних органах регіонального та місцевого  рівня, банках, біржах, фінансових і страхових компаніях, інвестиційних фондах. Послуги випускників спеціальності користуються стабільним попитом на ринку праці, а самі вони мають хороші перспективи подальшого професійного і кар’єрного зростання.

Можливості працевлаштування для даних фахівців досить великі: на підприємстві випускники спеціальності можуть вести професійну роботу в якості економістів, фінансових аналітиків, спеціалістів планово-економічного відділу, інвестиційних консультантів, керівників фінансових управлінь, фінансових директорів, а також на інших посадах, вимагають знання інструментів і методів фінансового менеджменту, основ організації грошово-кредитного регулювання, грошового та торгового обороту.

Фахівці, які знають страхову справу і оволоділи методами управління ризиками та фінансового аналізу, можуть вести професійну діяльність в якості страхових агентів і брокерів, експертів-консультантів в галузі страхування, економістів і, нарешті, керівників страхових компаній.

Широкі можливості для роботи відкриваються нашим випускникам в банківській сфері. Підрозділи банку, що займаються кредитуванням, потребують грамотних кредитних інспекторів і фахівців з кредитування. В інших структурних підрозділах банків потрібні економісти по валютних і депозитних операціях, по міжбанківських розрахунках, з цінних паперів, економісти-аналітики, фахівці з роботи з пластиковими картами, тощо.

Інший цікавий напрямок діяльності для випускників спеціальності «Фінанси і кредит» – це робота фінансових брокерів, основним полем діяльності яких є біржова торгівля. Такі фахівці можуть працювати в інвестиційних компаніях і банках, брокерських і керуючих компаніях, структурних підрозділах фондового ринку.

Час простих рішень і легких грошей давно минув, настав час професіоналів! Навчаючись за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» Ви станете фахівцями високого класу.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

Н.І.

Богомолова Надія Іванівна

завідувач кафедри, д.е.н., професор

Наукові інтереси 

 • фінансова безпека та управління розвитком фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання

Дисципліни, що викладає

 • Фінансова безпека
 • Страхування
 • Страховий менеджмент
 • Фінанси транспорту
 • Основи управління фінансами залізничного транспорту

Основні публікації

Монографії та навчальні посібники з грифом МОН

 • Основи управління фінансами залізничного транспорту/[М.В.Макаренко, Н.М.Колесникова, Н.І.Богомолова та ін..].– К.: ДЕТУТ, 2012. – 342 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1/11-2529 від 22.02.2012 р.).
 • Економіка вагонного господарства [Сич Є.М, Богомолова Н.І. та ін..].– К.: ДЕТУТ, 2012. – 342 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1/11-2529 від 22.02.2012 р.).
 • Богомолова Н.І. Економіка розвитку залізничного холодотранспорту / Сич Є.М., Богомолова Н.І. . –  К. : «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2003. – 224 с.
 • Богомолова Н.І. Економічні аспекти контейнерно-контрейлерного обслуговування клієнтури залізничного транспорту / Сич Є. М., Богомолова Н.І., Андрієнко М.М., Кислий В. М. -Київ: “Видавництво “Логос”, 2007. – 392 с.
 • Богомолова Н.І. Організаційно-економічні проблеми розвитку локомотивного господарства / Сич Є.М., Богомолова Н.І., Сергієнко М.М. – К. : Логос, 2008. – 414 с.
 • Богомолова Н.І. Організаційно-економічні основи прискорення залізничних перевезень / Богомолова Н.І. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. – 240 с.

Наукові статті

 • Богомолова Н.І. Особливості формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації влади в Україні / Н.І. Богомолова //   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. –  2015. – №34. – С. 496–502.
 • Богомолова Н.І. Фінансові важелі в системі формування показників діяльності підприємства / Н.І. Богомолова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. –  2014. –  Вип. 27. –  С. 277-281.
 • Богомолова Н.І. Особливості страхування застави в Україні  / Н. Богомолова, Г. Лищитович // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. –  2015. –  Вип. 32. –  С. 179-186.
 • Богомолова Н.І. Особливості управління фінансово-економічною діяльністю залізничного транспорту / Богомолова Н.І., Кравченко О.О.  // Інвестиції: практика і досвід, № 24, 2012. – С. 12 – 14.
 • Богомолова Н. І. Фінансова безпека суб’єктів господарювання як базова умова їх розвитку / Н. І. Богомолова. // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. – 2017. – №40. – С. 287-291.
 •  Nadia Bogomolova. Controling and insurance in economic security of transport companies / N. Bogomolova, J. Hrynchiy,  O. Ozerova  // Profesinës studijos: teorija ir praktik  (Išleido Šiaulių valstybinė kolegija, LT, Šiauliai), 2016 /16. – Р. 167-171.
 • Богомолова Н.І. Аналіз фінансової стійкості залізничного транспорту України / О.О. Кравченко, Н.І. Богомолова // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 27. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2014. – С. 154–163.
 • Богомолова Н.І. Підходи до фінансування інвестиційної діяльності залізниць  / Н. Богомолова, Я. Дегтярьова // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2012. – Вип. 19. – С. 154–160.
 • Богомолова Н.І. Метод визначення собівартості продукції як фактор ефективності використання потенціалу підприємства / Н.І. Богомолова, О.В. Познякова // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління”. – Вип. 18. Частина 1. – 2011. – С. 49–52.
 • Богомолова Н.І. Фінансова стратегія залізничного транспорту: особливості формування та реалізації / Н.І. Богомолова // Ефективна економіка, 2012. – № 1.[Електронний ресурс].
 • Богомолова Н.І. Проблеми формування системи видатків Державного бюджету / Н.І. Богомолова // Ефективна економіка, 2012. – № 2. [Електронний ресурс]. та інші.
 • Богомолова Н.І. Удосконалення фінансового планування на залізничному транспорті / Н.І. Богомолова, О.О. Кравченко // Вісник економіки транспорту і промисловості, № 34 – Х.: Вид-во УкрДАЗТ, 2011. – С. 51–54.
 • Богомолова Н.І. Ефективність бюджетної політики в системі фінансової безпеки держави / Н.І. Богомолова // Ефективна економіка, 2011. – № 11. [Електронний ресурс].
 • Богомолова Н.І. Фінансово-економічна оцінка супутніх результатів прискорення залізничних перевезень / Н.І. Богомолова // Економічний простір, 2011. – №55. – С. 68–78.
 • Богомолова Н.І. Відтворювально-оптимізаційна  парадигма ціноутворення як ключовий фактор забезпечення конкурентоспроможності залізниць / Н.М. Колесникова, Н.І. Богомолова, В.В. Чорний // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління”.-Вип. 18. Частина 2 .- 2011.- С. 26-32.
 • Богомолова Н.І. Особливості формування доходів залізничного транспорту в сучасних економічних умовах / Н.І. Богомолова, Г.П. Сеник // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління”. – Вип. 18. Частина 2.- 2011.- С. 41-50.
 • Богомолова Н.І. Фінансові умови та принципи прискорення залізничних перевезень // Економіка транспорту та промисловості, 2011. – № 36. – С. 246-250.
 • Богомолова Н.І. Особливості та проблеми механізму реалізації морського страхування в Україні / Богомолова Н.І., О.І. Панченко, Х.І. Штирхун // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник – Чернігів: ЧДТУ, 2011 – № 4 (54). – С. 313–322.

Інші праці

 • Богомолова Н. І., Соколова Е. О. Гроші та кредит. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання напряму підготовки «Облік і аудит» «Економіка підприємства», «Менеджмент». –  К.: ДЕТУТ, 2012. – 188 с.
 • Богомолова Н.І., Грознецька Л.П. Страхування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». –  К.: ДЕТУТ, 2016. – 38 с.
 • . Богомолова Н.І., Корольова Н.М., Сеник (Савіцька) Г.П. Бюджетний менеджмент: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03050801 та 7.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» денної і заочної форм навчання.
 • Богомолова Н.І. Фінанси транспорту. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / Богомолова Н.І., Гудкова В.П., Андрієнко М.М.К.: ДЕТУТ, 2011. – 108 с.
 • Богомолова Н.І., Андрєєва О.В., Талавіра Є.В. Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи магістра студентами спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами), 2013.
 • Богомолова Н.І., Андрєєва О.В., Пінчук С.С. Наскрізна програма практики студентів напряму 6.03050801  «Фінанси і кредит», 2012.
 • Богомолова Н.І. Контролинг и страхование в системе экономической безопасности транспортних предприятий / Богомолова Н.І. // Развитие бизнеса и предпринимательства в отраслях : Научный  семинар, Литва, Шяуляй, 12 апреля 2017 г.
 • Богомолова Н.І. Формування професійних компетентностей при викладанні дисциплін: «страхування», «страхові послуги» та «страховий менеджмент» / Богомолова Н.І., Голубєв Д.І. // Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (24 листопада 2016 р.). – C. 9-10.
О.В. 7

Андрєєва Олена Володимирівна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси 

 • фінансова безпека та управління розвитком фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання

Дисципліни, що викладає

 • Фінансова безпека
 • Страхування
 • Страховий менеджмент
 • Фінанси транспорту
 • Основи управління фінансами залізничного транспорту

Основні публікації

Монографії та навчальні посібники з грифом МОН

 • Основи управління фінансами залізничного транспорту/[М.В.Макаренко, Н.М.Колесникова, Н.І.Богомолова та ін..].– К.: ДЕТУТ, 2012. – 342 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1/11-2529 від 22.02.2012 р.).
 • Економіка вагонного господарства [Сич Є.М, Богомолова Н.І. та ін..].– К.: ДЕТУТ, 2012. – 342 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1/11-2529 від 22.02.2012 р.).
 • Богомолова Н.І. Економіка розвитку залізничного холодотранспорту / Сич Є.М., Богомолова Н.І. . –  К. : «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2003. – 224 с.
 • Богомолова Н.І. Економічні аспекти контейнерно-контрейлерного обслуговування клієнтури залізничного транспорту / Сич Є. М., Богомолова Н.І., Андрієнко М.М., Кислий В. М. -Київ: “Видавництво “Логос”, 2007. – 392 с.
 • Богомолова Н.І. Організаційно-економічні проблеми розвитку локомотивного господарства / Сич Є.М., Богомолова Н.І., Сергієнко М.М. – К. : Логос, 2008. – 414 с.
 • Богомолова Н.І. Організаційно-економічні основи прискорення залізничних перевезень / Богомолова Н.І. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. – 240 с.

Наукові статті

 • Богомолова Н.І. Особливості формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації влади в Україні / Н.І. Богомолова //   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. –  2015. – №34. – С. 496–502.
 • Богомолова Н.І. Фінансові важелі в системі формування показників діяльності підприємства / Н.І. Богомолова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. –  2014. –  Вип. 27. –  С. 277-281.
 • Богомолова Н.І. Особливості страхування застави в Україні  / Н. Богомолова, Г. Лищитович // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. –  2015. –  Вип. 32. –  С. 179-186.
 • Богомолова Н.І. Особливості управління фінансово-економічною діяльністю залізничного транспорту / Богомолова Н.І., Кравченко О.О.  // Інвестиції: практика і досвід, № 24, 2012. – С. 12 – 14.
 • Богомолова Н. І. Фінансова безпека суб’єктів господарювання як базова умова їх розвитку / Н. І. Богомолова. // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. – 2017. – №40. – С. 287-291.
 •  Nadia Bogomolova. Controling and insurance in economic security of transport companies / N. Bogomolova, J. Hrynchiy,  O. Ozerova  // Profesinës studijos: teorija ir praktik  (Išleido Šiaulių valstybinė kolegija, LT, Šiauliai), 2016 /16. – Р. 167-171.
 • Богомолова Н.І. Аналіз фінансової стійкості залізничного транспорту України / О.О. Кравченко, Н.І. Богомолова // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 27. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2014. – С. 154–163.
 • Богомолова Н.І. Підходи до фінансування інвестиційної діяльності залізниць  / Н. Богомолова, Я. Дегтярьова // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2012. – Вип. 19. – С. 154–160.
 • Богомолова Н.І. Метод визначення собівартості продукції як фактор ефективності використання потенціалу підприємства / Н.І. Богомолова, О.В. Познякова // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління”. – Вип. 18. Частина 1. – 2011. – С. 49–52.
 • Богомолова Н.І. Фінансова стратегія залізничного транспорту: особливості формування та реалізації / Н.І. Богомолова // Ефективна економіка, 2012. – № 1.[Електронний ресурс].
 • Богомолова Н.І. Проблеми формування системи видатків Державного бюджету / Н.І. Богомолова // Ефективна економіка, 2012. – № 2. [Електронний ресурс]. та інші.
 • Богомолова Н.І. Удосконалення фінансового планування на залізничному транспорті / Н.І. Богомолова, О.О. Кравченко // Вісник економіки транспорту і промисловості, № 34 – Х.: Вид-во УкрДАЗТ, 2011. – С. 51–54.
 • Богомолова Н.І. Ефективність бюджетної політики в системі фінансової безпеки держави / Н.І. Богомолова // Ефективна економіка, 2011. – № 11. [Електронний ресурс].
 • Богомолова Н.І. Фінансово-економічна оцінка супутніх результатів прискорення залізничних перевезень / Н.І. Богомолова // Економічний простір, 2011. – №55. – С. 68–78.
 • Богомолова Н.І. Відтворювально-оптимізаційна  парадигма ціноутворення як ключовий фактор забезпечення конкурентоспроможності залізниць / Н.М. Колесникова, Н.І. Богомолова, В.В. Чорний // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління”.-Вип. 18. Частина 2 .- 2011.- С. 26-32.
 • Богомолова Н.І. Особливості формування доходів залізничного транспорту в сучасних економічних умовах / Н.І. Богомолова, Г.П. Сеник // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління”. – Вип. 18. Частина 2.- 2011.- С. 41-50.
 • Богомолова Н.І. Фінансові умови та принципи прискорення залізничних перевезень // Економіка транспорту та промисловості, 2011. – № 36. – С. 246-250.
 • Богомолова Н.І. Особливості та проблеми механізму реалізації морського страхування в Україні / Богомолова Н.І., О.І. Панченко, Х.І. Штирхун // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник – Чернігів: ЧДТУ, 2011 – № 4 (54). – С. 313–322.

Інші праці

 • Богомолова Н. І., Соколова Е. О. Гроші та кредит. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання напряму підготовки «Облік і аудит» «Економіка підприємства», «Менеджмент». –  К.: ДЕТУТ, 2012. – 188 с.
 • Богомолова Н.І., Грознецька Л.П. Страхування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». –  К.: ДЕТУТ, 2016. – 38 с.
 • . Богомолова Н.І., Корольова Н.М., Сеник (Савіцька) Г.П. Бюджетний менеджмент: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03050801 та 7.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» денної і заочної форм навчання.
 • Богомолова Н.І. Фінанси транспорту. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / Богомолова Н.І., Гудкова В.П., Андрієнко М.М.К.: ДЕТУТ, 2011. – 108 с.
 • Богомолова Н.І., Андрєєва О.В., Талавіра Є.В. Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи магістра студентами спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами), 2013.
 • Богомолова Н.І., Андрєєва О.В., Пінчук С.С. Наскрізна програма практики студентів напряму 6.03050801  «Фінанси і кредит», 2012.
 • Богомолова Н.І. Контролинг и страхование в системе экономической безопасности транспортних предприятий / Богомолова Н.І. // Развитие бизнеса и предпринимательства в отраслях : Научный  семинар, Литва, Шяуляй, 12 апреля 2017 г.
 • Богомолова Н.І. Формування професійних компетентностей при викладанні дисциплін: «страхування», «страхові послуги» та «страховий менеджмент» / Богомолова Н.І., Голубєв Д.І. // Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (24 листопада 2016 р.). – C. 9-10.
О.О. 1

Кравченко Ольга Олексіївна

професор кафедри, д.е.н., доцент

Наукові інтереси: 

 • управління фінансами транспорту
 • фінансове планування
 • економічне прогнозування в умовах нестабільної економіки
 • інвестиції реального сектора економіки
 • оцінка економічної ефективності інвестицій

 Дисципліни, що викладає: 

 • корпоративні фінанси (на англ. мові)
 • фінансове планування та прогнозування
 • фінансова і банківська статистика
 • інвестування
 • проектний аналіз
 • інвестиційний менеджмент

 Наукова діяльність

Є автором понад 130 наукових, методичних і навчально-методичних публікацій.

Монографії

 • Кравченко О.О. Сценарне фінансове планування і прогнозування на залізничному транспорті: теорія і практика: [монографія], ДЕТУТ, 2013. – 300 с.
 • Кравченко О.О. Фінансове планування і прогнозування як фактор сталого розвитку залізничного транспорту в умовах інституційних перетворень // Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств транспорту України: [монографія], ДЕТУТ, 2013. – 139–168 с.

Наукові статті

 • Кравченко О.О. Діагностика доцільності реального інвестування в умовах нестабільної економіки / О.О. Кравченко, В.П. Гудкова, В.І. Творонович // Актуальні проблеми економіки, № 1, 2017. – С. 62–71.
 • Кравченко О.О. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств залізничного транспорту / О.О. Кравченко, В.П. Гудкова, В.І. Творонович // Актуальні проблеми економіки, № 2, 2017. – С. 95–106.
 • Кравченко О.О. Прогнозування прибутку підприємства в умовах нестабільної економіки // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки», 2017, № 1(1). – 7-11.
 • Кравченко О.О. Напрями удосконалення фінансового контролю в системі казначейства України // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки», 2017, № 2(2). – 43-47.
 • Кравченко О.О. Особливості формування фінансових результатів на деревообробних підприємствах / О.О. Кравченко, М. Галич // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 39. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2017.
 • Кравченко О.А. Перспективы инновационного развития железнодорожного транспорта Украины: финансовые аспекты // Экономика промышленности, 2017, № 2 (78). – С. 22–36.
 • Кравченко О.О. Управління прибутком сільськогосподарських підприємств / О.О. Кравченко, А. Кривенко // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 40. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2017.
 • Кравченко О.О. Конкурентоспроможність послуг як складова фінансової безпеки банків // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 40. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2017. – С. 201–213.
 • Кравченко О.О. Методичні засади оцінки фінансового потенціалу підприємств // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 38. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – С. 201–213.
 • Кравченко О.О. оцінка фінансового потенціалу залізничного транспорту України // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 37. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – С. 84–94.
 • Кравченко О.О. Концептуальна модель збалансованої системи показників для підприємств залізничного транспорту / О.О. Кравченко, С.С. Пінчук // Ефективна економіка, № 4, 2016. [Електронне видання]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4883.
 • Кравченко О.О. Довгострокове планування як обов’язкова складова фінансового механізму підприємства / О.О. Кравченко, М.В. Козловська // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 35. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – С. 237–245.
 • Кравченко О.О. Особливості планування фінансового стану підприємств в умовах ринкової економіки / О.О. Кравченко, В.І. Гребеннікова // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 35. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – С. 229–236.
 • Кравченко О.О. Місце казначейства в системі управління місцевими фінансами / О.О. Кравченко, А.О. Попович // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 35. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – С. 256–265.
 • Кравченко О.О. Формирование финансовой стратегии обновления необоротных активов железнодорожного транспорта // Вісник економіки транспорту і промисловості, № 53 – Х.: Вид-во УкрДАЗТ, 2016. – С. 35–40.
 • Кравченко О.О. Статистичний аналіз формування кредитного ризику банків // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 35. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – С. 220–228.
 • Кравченко О.О. Стратегічний фінансовий план як сукупність пропорцій розвитку залізничного транспорту // Економічний форум, № 1. – Луцьк: Вид-во ЛНТУ, 2016. – С. 312–321.
 • Кравченко О.О. Оцінка ефективності фінансової моделі підприємства та планування її основних параметрів // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 32. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2015. – С. 261–269.
 • Кравченко О.О. Оптимізація розподілу та використання прибутку підприємств // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 32. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2015. – С. 253–260.
 • Кравченко О.О. Ensuring of financial sustainability of railway transport in Ukraine // Экономика промышленности, 2014, № 1 (65). – С. 74–83.
 • Кравченко О.О. Аналіз фінансової стійкості залізничного транспорту України / О.О. Кравченко, Н.І. Богомолова // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 27. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2014. – С. 154–163.
 • Кравченко О.О. Пропорції як відображення збалансованої системи показників ефективності функціонування залізниць / О.О. Кравченко, С.С. Пінчук // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 27. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2014. – С. 164–172.
 • Кравченко О.О. Трансформация финансов железнодорожного транспорта Украины / Ефективна економіка, № 7, 2014. [Електронне видання]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3187.
 • Кравченко О.А. Проблемы создания инфраструктурных условий для развития торгово-экономических отношений Украины с ЕС и ТС: Железнодорожный транспорт // Экономика промышленности, 2013, № 1–2 (61–62). – С. 262–273.
 • Кравченко О.О. Аналіз сценаріїв майбутнього залізничного транспорту в Україні / Ефективна економіка, № 9, 2013. [Електронне видання]. Режим доступа: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2332.
 • Кравченко О.О. «Доступність» житла як відображення доходів населення України // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 26. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2013. – С. 253–260.
 • Кравченко О.А. Будущее железнодорожного транспорта Украины как отражение тенденций его развития // Экономика промышленности, 2013, № 3 (63). – С. 77–92.

Закордонні видання

 • Кравченко О.А. Анализ финансового потенциала предприятий на основе бальной оценки // Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty ekonomiczne [Monograph] Poland, The Academy of Management and Administration in Opole, 2017 – 348 pp. – P. 294-300.
 • Кравченко О.А. Формирование компетенций в системе высшего образования // «Vzdelávanie a spoločnosť» Prešovská univerzita v Prešove : [збірник наукових статей]. – Prešov, 2017. – Pp. 173–181.
 • Кравченко О.А. Оптимизация структуры капитала на железнодорожном транспорте // Science and рractice: Collection of scientific articles. – Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2016.- 312 р. – С. 140-143.
 • Кравченко О.А. Организация финансового планирования в условиях неопределённости // International Journal of New Economics and Social Sciences, № 1 (5) 2017. – С. 17–28.
 • Кравченко О.А. Проблемы реализации финансового планирования как инструмента управления железнодорожным транспортом // Вестник Самарского государственного университета путей сообщения, 2013. – № 1 (19). – С. 33–38.
 • Кравченко О.А. Финансовое прогнозирование как инструмент управления железнодорожным транспортом в условиях нестационарной экономической среды // Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2013. – № 6 (144). – С. 14–21.
 • Kravchenko О. Monitoring as a Key Element of the System of Scenario Financial Planning and Forecasting on the Railroads / European Applied Sciences, May, 2013, 5. – pp. 143–144.
 • Kravchenko О. The formation of the system of financial planning model limitations for railroads // Nauka y studia, 2013. – № 3 (71). – Pp. 4–12.

Тези доповідей наукових конференцій

 • Кравченко О.О. Оцінка фінансових потреб на структурні перетворення на залізничному транспорті України // ХV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми економіки транспорту», Дніпропетровськ, 2017. – C. 174-175.
 • Кравченко О.А. Методологические отличия понятий «финансовое планирование» и «бюджетирование» // Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна система: вектор розвитку» (м. Ужгород, 26 квітня 2017 р.) – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. – С. 160-162.
 • Кравченко О.О. Фінансові інструменти інноваційного відтворення на залізничному транспорті України // ІV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки” (Львів, 18-19 травня 2017 р.). Львівська політехніка. – 997 с. – С. 717–718.
 • Кравченко О.А. Формирование стратегического инвестиционного портфеля предприятия // ІІ International Scientific Conference Economy and Society: a Modern Foundation For Human Development: Conference Proceedings, Part II, June 23th, 2017. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 176 pages. – Pp. 137–140.
 • Кравченко О.А. Методологические проблемы финансового планирования // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23 листопада 2016 р.) – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – С. 194-197.
 • Кравченко О.А. О сущности понятия «финансовое планирование» // І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України» 23-24 листопада 2016 року Сумський державний університет – С. 53-57.
 • Кравченко О.О. Адаптація фінансового планування до міжнародних стандартів // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті – ЕКУЗТ–2016 : матеріали Х міжн. наук.-практ. конф. (30-01 липня 2015 р.). – Одеса, 2015. – С. 54-56.
 • Кравченко О.О. Проблеми формування фінансових ресурсів на залізничному транспорті в умовах структурних перетворень // ХІV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми економіки транспорту», Дніпропетровськ, 2016. – C. 120-121.
 • Кравченко О.О. Підвищення якості освоєння дисципліни «Фінансове планування і прогнозування» на основі використання проблемного методу // Збірник тез міжвузівської науково-методичної конференції «Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи», 24листопада 2016 р. – С. 37-38.
 • Кравченко О.О. Особенности организации финансов на железнодорожном транспорте Украины // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті – ЕКУЗТ–2015 : матеріали Х міжн. наук.-практ. конф. (30-01 липня 2015 р.). – Одеса, 2015. – С. 82-84.
 • Кравченко О.О. Самостійна робота як фактор підвищення мотивації навчальної діяльності студентів // Збірник тез науково-методичної конференції ДЕТУТ «Реформування вищої школи: актуальний стан і проблеми», 17-18 листопада 2015 р. – С. 44.
 • Кравченко О.О. Концептуальные основы формирования финансовой стратегии железнодорожного транспорта Украины // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті – ЕКУЗТ–2014 : матеріали ІХ міжн. наук.-практ. конф. (17 листопада -14 грудня 2014 р.). – Київ, 2014.- С. 185-188.
 • Кравченко О.О. Формирование институционально-эволюционного подхода к финансовому планированию и прогнозированию на железнодорожном транспорте // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference «Aplikované vědecké novinky – 2014» (27 červenců – 05 srpna 2014 roku). – Díl 2. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – С. 7–10.
 • Кравченко О.О. Концепція викладання дисципліни «Фінансове планування і прогнозування на залізничному транспорті» на основі ситуаційного методу // Збірник тез науково-методичної конференції ДЕТУТ «Сучасний підхід до використання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі», 18-19 листопада 2014 р. – С. 32-33.
 • Кравченко О.О. Складові функціонування залізничного транспорту в умовах нестаціонарного середовища // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології: VІ міжн. наук.-практ. конф., 11–12 квітня 2013 р.: тези доп. – Київ: ДЕТУТ, 2013. – С. 15–16.
 • Кравченко О.А. Финансовые потоки как основа финансового планирования на железнодорожном транспорте // Materiály IX mezinárodní vědecko – praktická konference «Dny vědy – 2013» (27 březen – 05 dubna 2013 roku). – Díl 3. Ekonomické vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – С. 17–22.
 • Кравченко О.А. Направления совершенствования плановой работы на железнодорожном транспорте // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті – ЕКУЗТ 2013: VIIІ Міжн. наук.-практ. конф., 08–11 жовтня, 2013 р.: тези доп. – Судак, 2013. – С. 242–244.
 • Кравченко О.А. Система финансовых планов как отражение специфики финансово-экономической деятельности железнодорожного транспорта // Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Научният потенциал на света», 2013 (17–25 септември). Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 60–66.
 • Кравченко О.О. Використання методу пробного навчання у викладанні фінансових дисциплін // Збірник тез науково-методичної конференції ДЕТУТ «Інноваційні навчальні технології як основа творчої діяльності викладача», 20-21 листопада 2013 р. – С. 19-21.

Методичні праці

 •  «Основи управління фінансами залізничного транспорту» [посібник з грифом МОН] (у співавторстві), 2011.
 • Кравченко О.О. Інвестиційний менеджмент: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій».
 • Кравченко О.О. Проектний аналіз: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання спеціальностей «Економіка підприємств» і «Організація перевезень і управління на транспорті».
 • Кравченко О.О. Місцеві фінанси. навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання спеціальності «Фінанси».
 • Кравченко О.О. Страхування: навчально-методичний посібник для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей.
 • Кравченко О.О., Соколова Е.О. Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни «Фінансове планування та прогнозування» для  студентів спеціальності 7.03050801 та 8. 030050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» денної та заочної форм навчання.
 • Кравченко О.О. Інвестиційний менеджмент: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 073 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форм навчання.
 • Кравченко О.О., Соколова Е.О. Фінансовий менеджмент: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.03050801 та 8. 030050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) » денної та заочної форм навчання.
 • Кравченко О.О. Проектний аналіз: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Організація перевезень та управління на транспорті» денної та заочної форм навчання.
 • Кравченко О.О. Інвестування: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.
 • Кравченко О.О. Інвестиційний менеджмент: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.050200 та 8.050200 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання.

 Інша інформація:

Член редколегій 2 наукових фахових видань.

Керівництво аспірантами (1 – захищений).

Стажування

 • Міжнародний інститут інновацій «Наука – Освіта – Розвиток» (International Institute of Innovations «Science–Education–Development», Warsaw, Poland, 2017 р.);
 • Київський кооперативний інститут бізнесу і права –  «Облік і контроль підприємницької діяльності на програмному комплексі «Фінанси без проблем» (2016 р.);
 • Державний економіко-технологічний університет транспорту – «Інформаційні технології створення навчально-методичних комплексів дисциплін на платформі Moodle» (2014 р.).
Л.П.

Гроздецька Лідія Павлівна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси

 • Бюджетна децентралізація та управління місцевими фінансами
 • Методологія, організація і технологія наукових досліджень.

 Дисципліни, які викладає

 • Місцеві фінанси
 • Основи наукових досліджень
 • Грошовий обіг в системі політико-економічних відносин

Основні публікації

 • Бакаєв Л. О., Соколова Е. О, Шиндирук І. П., Грознецька Л. П. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник – К.: ДЕТУТ, 2014. – 384 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1/11-13730 від 10.09.2013 р.)

 Наукові статті

 • Сучасний підхід до викладання дисципліни «Місцеві фінанси» // Матеріали науково-методичної конференції « Сучасний підхід до використання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі» К,: ДЕТУТ 2014. – С. 34 -35.
 • Грознецька Л.П., Тютюник В.О. Використання фінансових методів стимулювання працівників залізничного транспорту в умовах реформування галузі
 • Грознецька Л.П., Переверзева Н. Приватизація залізниць як інструмент реформування галузі // ДЕТУТ, 2017
 • Грознецька Л.П., Ющенко Ю., Управління інноваційною діяльністю  «Київський метрополітен» // ДЕТУТ, 2017

Тези доповідей наукових конференцій

 • Сучасний підхід до використання новітніх технологій навчання у вищій школі // Матеріали науково-методичної конференції Університету «інноваційні навчальні технології як основа творчої діяльності викладача» К.: ДЕТУТ, 2013.—С. 160-161.
 • Особливості оцінки вартості майна підприємства // Матеріали науково-практичної  конференції « Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки». –К.: ДЕТУТ – 2013 .—С. 160-161.
 • Грознецька Л.П., Данилюк А. Особливості формування та використання прибутку будівельної організації. / Випуск 35 ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», вип.. 35 – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – С. 167–173.
 • Грознецька Л.П., Мисенко К.. Прибуток суб’єктів господарювання – важлива категорія ринкової економіки. / Випуск 35 ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», вип.. 35 – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – С. 174–181.
 • Прибуток як важлива категорія ринкової економіки. Збірник ДЕТУТ. 2015 – Випуск 34 – С.195-205.
 • Управління інвестиційною привабливістю підприємства // Матеріали міжнародної  навчально-методичної конференції «Економічна теорія: еволюція парадигми та революція гіпотези» – К.: ДЕТУТ 2015.
 • Грознецька Л.П., Тютюник В.О. Мотивація та стимулювання праці на залізничному транспорті // XLI науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки» 19-20 квітня 2012 р. – К.: ДЕТУТ, 2012. – Ч. 2. – С. 227-231.

Методичні праці

 • Основи наукових досліджень. Навчально-методичний посібник до вивчення курсу. – К.: ДЕТУТ, 2015 . – 71 с.
 • Богомолова Н.І., Грознецька Л.П. Страхування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». –  К.: ДЕТУТ, 2016. – 38 с.
 • Технологія наукових досліджень в економіці. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для магістрів. – К.: ДЕТУТ, 2017
С.С.

Пінчук Світлана Станіславівна

доцент кафедри, к.е.н.

Наукові інтереси

 • управління фінансами транспорту
 • оцінка ефективності функціонування підприємств
 • методи та прийоми фінансового аналізу в сучасних умовах
 • діагностика банкрутства та особливості фінансової санації суб’єктів господарювання різних форм власності та видів діяльності

Дисципліни, що викладає

 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий аналіз
 • Бюджетна система
 • Управління фінансовою санацією підприємства

Основні публікації

Монографії

 • Пінчук С.С. Комплексно-синергетичний підхід до оптимізації механізму оцінки ефективності залізничної галузі / С. Пінчук // Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика: колективна монографія. – Дніпропетровськ: «ФОП Дроб’язко С.І.», 2014. – C. 107–114. [РІНЦ Science Index (Росія)].

Наукові статті

 • Пінчук С.С. Фінансове планування як ключовий елемент в системі управління ефективністю діяльності підприємств залізничного транспорту // «Економічний форум», №1– Луцьк 2017 – С. 155–162 [Ulrich’s Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польща), РІНЦ Science Index (Росія)].
 • Пінчук С.С. Банківське кредитування: сучасний стан та проблеми сьогодення/ С.С. Пінчук, Я.О. Бардадим // Зб.наук. пр. ДЕТУТ Серія «Економіка і управління», Вип.37 – Київ: Вид-во ДЕТУТ  2016 – С. 228–236
 • Пінчук С.С. Розвиток інтернет-бізнесу в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства / С.С. Пінчук, А.О. Заруцька // Зб.наук. пр. ДЕТУТ Серія «Економіка і управління», Вип.40 – Київ: Вид-во ДЕТУТ  2017.
 • Пінчук С.С. Оцінка вартості майна підприємства: основні підходи та чинники впливу / С.С. Пінчук, А.А. Макаровець // Зб.наук. пр. ДЕТУТ Серія «Економіка і управління», Вип.39 – Київ: Вид-во ДЕТУТ  2017.
 • Пінчук С.С. Особливості фінансування підприємств будівельного комплексу України / С.С. Пінчук, І.О. Андрейцева // Зб.наук. пр. ДЕТУТ Серія «Економіка і управління», Вип.40 – Київ: Вид-во ДЕТУТ  2017.
 • Пінчук С.С. Концептуальна модель збалансованої системи показників для підприємств залізничного транспорту / С.С. Пінчук, О.О. Кравченко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2016. – № 4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4883 (особистий внесок – запропоновано концептуальну модель збалансованої системи показників для підприємств залізничного транспорту) [Index Copernicus (Польща), Scientific Indexing Services (США)].
 • Пінчук С.С. Оцінка ефективності функціонування підприємств залізничного транспорту на сучасному етапі / С.С. Пінчук // Науковий журнал «Економічний форум». – № 1. – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – С. 203–208 [Ulrich’s Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польща), РІНЦ Science Index (Росія)].
 • Пінчук С.С. Фінансування основних засобів підприємств залізничної галузі в сучасних умовах / С.С. Пінчук, А.О. Ясинська // Зб.наук. пр. ДЕТУТ Серія «Економіка і управління», Вип.35 – Київ: Вид-во ДЕТУТ  2016 – С. 115–122.
 • Пінчук С.С. Пропорції як відображення збалансованої системи показників ефективності функціонування залізниць / С.С. Пінчук, О.О. Кравченко // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – 2014. – Вип. 27. – С. 164–172.
 • Пінчук С.С. Особливості діагностики фінансової стійкості підприємства / С.С. Пінчук, М. М. Мицяк // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – 2014. – Вип. 33. – С. 312–320.
 • Пінчук С.С. Принципи оцінювання ефективності діяльності залізниць України / С.С. Пінчук // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: Серія «Економічні науки»: наук. збірник. – 2013. – 4 (70). – С. 69–74 [РІНЦ Science Index (Росія)].
 • Пінчук С.С. Обґрунтування комплексно-синергетичного підходу до оцінки ефективності на залізничному транспорті / С.С. Пінчук // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – 2013. – Вип. 23–24. – С. 168–174.
 • Пінчук С.С. Управління та оптимізація грошових потоків на підприємстві як передумови його ефективної діяльності / С.С. Пінчук, О.М. Врадій // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – 2012. – Вип. 21–22 (Ч. 2). – С. 185–189.
 • Пінчук С.С. Механізм оцінки ефективності функціонування залізниць України / С.С. Пінчук // Науковий журнал «Економічний часописХХІ». – 2013. – № 11–12 (2). – С. 67–70 [Scopus (Нідерланди), Ulrich’s Periodicals Directory (Велика Британія, США), Index Copernicus (Польща), EBSCOhost (США), Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) (Німеччина), РІНЦ Science Index (Росія)].

Тези доповідей наукових конференцій

 • Пінчук С.С. Роль та значення фінансового планування та прогнозування для забезпечення ефективного функціонування підприємств галузі /Пінчук С.С. // «Проблеми економіки транспорту» Материали XV международної науково-практичної конференції – 20-21 квітня 2017 р., м. Дніпро – С. 175
 • Пінчук С.С. Прогнозування та планування ключових показників фінансово-господарської діяльності підприємств залізничного транспорту /Пінчук С.С. // «Тенденции развития отечественной и мировой науки» Материалы VІ международной научной конференции – 28 декабря 2016 г., Nuremberg, Germany – С. 148-151.
 • Пінчук С.С. Сучасні форми подання лекційного матеріалу при викладанні дисципліни «Фінанси»/ Пінчук С.С. // Збірник тез науково-методичної конференції університету «Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи» 24 листопада 2016р., м.Київ – С.44-46.
 • Пінчук С.С. Виды эффективности транспортного производства / С.С. Пинчук // Транспортные системы и логистика: Материалы VІ международной научной конференции: Кишинэу – 2015, 27–30 октября 2015 г. – К.: АТИК, – С. 150–154.
 • Пінчук С.С. Особливості оцінки ефективності діяльності підприємств залізничного транспорту на сучасному етапі / С.С. Пінчук // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті: Матеріали Х ювілейної міжнародної науково-практичної конференції: ЕКУЗТ – 2015, 30 червня – 01 липня 2015 р. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 114–115.
 • Пінчук С.С. Організація самостійності роботи та контроль знань при вивченні курсу «Фінанси підприємств» / Матеріали науково-методичної конференції університету: «Сучасний підхід до виконання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі» 18–19 листопада 2014 С. 38–39
 • Пінчук С.С. Щодо формування збалансованої системи показників оцінки ефективності функціонування залізниць / С.С. Пінчук // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті: Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції: ЕКУЗТ – 2014, 17 листопада – 14 грудня 2014 р. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 190–192.
 • Пінчук С.С. Классификация принципов оценки эффективности железных дорог / С.С. Пинчук // Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. – 23.05.2014. – Vol. 1. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – С. 273–275.
 • Пінчук С.С. Щодо оцінки впливу факторів на динаміку показників ефективності транспортного виробництва / С.С. Пінчук // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті: Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції: ЕКУЗТ – 2013,  08–11 жовтня 2013 р. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 245–246.
 • Пінчук С.С. Оцінка ефективності діяльності залізниць з позицій синергетичного підходу / С.С. Пінчук // Zprávy vĕdecké ideje – Materiály ІХ mezinárodni vĕdecko-praktická konference «Zprávy vĕdecké ideje – 2013», 27.10.2013–05.11.2013. – Dil 5. – Ekonomické vĕdy: Praha, 2013. – С. 26–27.
 • Пінчук С.С. Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Управління фінансовою санацією підприємств» з позицій компетентнісного підходу / Матеріали – науково-методичної конференції університету: «Інноваційні навчальні технології як основа творчої діяльності викладача» 20 – 21 листопада 2013р. С. 26–27.
 • Пінчук С.С. Синергетичний вплив факторів ефективності транспортного виробництва / С.С. Пінчук // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка та технології: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, Серія «Економіка і управління», 11–12 квітня 2013 р. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 24–26.
 • Пінчук С.С. Зарубіжний досвід структурних реформ на залізничному транспорті / С.С. Пінчук, Я.І. Гаврилюк // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції: ЕКУЗТ – 2012, 11–13 жовтня 2012 р. – К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 162–163 .
 • Пінчук С. С. Комплексно-синергетичний підхід до оцінки ефективності транспортного виробництва / С. С. Пінчук // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції: ЕКУЗТ – 2012, 1113 жовтня 2012 р. – К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 159–160.
 • Пінчук С.С.Застосування інтерактивних методів навчання під час проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси»/ Пінчук С.С.// Збірник тез науково-методичної конференції університету «Запровадження сучасних технологій навчання в університеті». – К.: ДЕТУТ, 20–21 листопада 2012 р. – С. 29–31.

Методичні праці

 • Пінчук С.С.,  Талавіра Є.В. Фінансове право: навчально – методичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання   – К. ДЕТУТ, 191 с.
 • Пінчук С.С., Фінанси підприємствнавчальнометодичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання . – К.: ДЕТУТ, 159 с.
 • Пінчук С.С., Богомолова Н.І., Андрєєва О.В. Наскрізна програма практик для студентів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» К.: ДЕТУТ,– 42 с.
 • Пінчук С.С., Богомолова Н.І., Андрєєва О.В. Програма комплексної магістерської  практики для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» за спеціалізованими програмами –  К.: ДЕТУТ, – 28 с.
 • Пінчук С.С., Сологуб С.М. Фінансовий аналіз: навчальнометодичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання  – К.: ДЕТУТ, – 171 с.
 • Пінчук С.С. Фінансовий аналіз: методичні рекомендації та завдання щодо проведення практичних занять для  студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання  – К.:ДЕТУТ, – 73c.
Г.П.

Савіцька Ганна Петрівна

доцент кафедри, к.е.н.

Наукові інтереси

 • управління фінансами транспорту
 • механізм управління доходами підприємства, його ефективність
 • дослідження методів управління фінансовими ризиками

 Дисципліни, що викладає

 • Фінансові ризики
 • Управління фінансовими ризиками
 • Бюджетна система
 • Бюджетний менеджмент
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції

Основні публікації:

 • Савіцька Г.П. Удосконалення планування доходів підприємств залізничного транспорту // Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємства в системі економічної безпеки України: [монографія], Дніпро: Біла К.О., 2017. – С. 170-180.

Наукові статті

 •  Савіцька Г.П. Управління доходами підприємств залізничного транспорту в системі бюджетування / Г.П. Савіцька // Збірник наукових праць «Економічний простір». – Вип. 117. – Дніпро, ПДАБА, 2017. – С. 182  – 192. Науково метричні бази: РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща).
 • Савіцька Г.П. Управління кредитним ризиком в забезпеченні фінансової безпеки комерційного банку / Г. П. Савіцька, Ю.В. Омельченко // Зб.наук. р.. ДЕТУТ Серія «Економіка і управління», Вип. 39 – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2017.
 • Савіцька Г.П. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства / Г.П. Савіцька, В.В. Попова // Зб.наук. р.. ДЕТУТ Серія «Економіка і управління», Вип. 40 – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2017.
 • Савіцька Г. П. Формування фінансових результатів підприємств залізничного транспорту та їх розподіл / Г. П. Савіцька, Н.П. Шишківська // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 36. – К.: ДЕТУТ, 2016.– С. 140-146.
 • Савіцька Г. П. Управління прибутком підприємства / Г. П. Савіцька, Н.В. Шелест // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 36. – К.: ДЕТУТ, 2016.– С. 241-248.
 • Савіцька Г. П. Особливості фінансування бюджетних установ в сучасних умовах їх функціонування / Г. П. Савіцька, Л.С. Голота // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 35. – К.: ДЕТУТ, 2016.– С. 313-319.
 • Савіцька Г. П. Концептуальні засади управління доходами підприємств залізничного транспорту від вантажних перевезень / Г. П. Савіцька // Ефективна економіка: Електронне фахове видання, 2015. – № 12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4687. Науково метричні бази: Index Copernicus (Польща), Scientific Indexing Services (США).
 • Савіцька Г. П. Математична модель прогнозування доходів від вантажних залізничних перевезень / Г. П. Савіцька // Економічний форум: Науковий журнал. – № 2. – Луцьк, ЛНТУ, 2015. – С. 55–61. Науково метричні бази: Ulrich’s Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща).
 • Савіцька Г. П. Маркетинговий підхід до ціноутворення на вантажні залізничні перевезення / Г. П. Савіцька // Вісник економіки транспорту і промисловості: Збірник наук.-практ. статей. – Вип. 49. – Харків, УкрДАЗТ, 2015. – С. 80–83. Науково метрична база: РІНЦ (Росія).
 • Сеник (Савіцька) Г. П. Методичний підхід до оцінки рівня доходності вантажних залізничних перевезень на основі таксономічних процедур / Г. П. Сеник (Савіцька) // Економічний простір: Збірник наукових праць «Економічний простір». – № 85. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – С. 94– 103. Науково метричні бази: РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща).
 • Савіцька Г. П. Впровадження сегменто-орієнтованого управління доходністю вантажних перевезень на підприємствах залізничного транспорту / Г. П. Савіцька // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 34. – К.: ДЕТУТ, 2015.– С. 144–154.
 • Савіцька Г. П. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємств залізничного транспорту / В. М. Гурнак, Г. П. Савіцька, Я. Я. Лікаренко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: Збірник наукових праць ДУТ. –№ 3 (13). – К.: ДУТ, 2015. – С. 66–72 .
 • Сеник (Савіцька)  Г. П. Оцінка факторів впливу на надходження доходу від вантажних залізничних перевезень / Г. П. Сеник // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 28. – К.: ДЕТУТ, 2014.– С. 98–104.
 • Сеник (Савіцька) Г. П. Організаційно-економічні принципи ефективного формування доходів від вантажних залізничних перевезень / Г. П. Сеник (Савіцька) // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки»: Науковий збірник. – Ч.: ЧНТУ, 2013. – № 4 (70). – С.157–162.Науково метрична база:  РІНЦ (Росія).
 • Сеник (Савіцька) Г. П. Зміст механізму управління доходами від вантажних перевезень підприємств залізничного транспорту / Г. П. Сеник //  Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 26. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 119–127.
 • Сеник (Савіцька) Г. П. Протиріччя та передумови побудови ефективного механізму формування доходів від вантажних залізничних перевезень / Г. П. Сеник // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 23–24. – К.: ДЕТУТ, 2013.– С. 181–190.
 • Сеник (Савіцька)  Г. П. Ціноутворення як ключовий чинник механізму формування доходів / Г. П. Сеник // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 21–22 (1). – К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 224–233.
 • Сеник (Савіцька)  Г. П. Дефініція доходів: історія та сучасні визначення / Г. П. Сеник // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 20. – К.: ДЕТУТ, 2012.– С. 327–333.
 • Сеник (Савіцька)  Г. П. Класифікація доходів залізничного транспорту / Г.П. Сеник // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 19. – К.: ДЕТУТ, 2012.– С. 58–65.
 • Сеник (Савіцька)  Г. П. Особливості формування доходів залізничного транспорту в сучасних економічних умовах / Н. І. Богомолова, Г. П. Сеник (Савіцька) // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 18. – Част. 2. – К.: ДЕТУТ, 2011. – С. 41–50.

Тези доповідей наукових конференцій

 • Савіцька Г. П. Практичні аспекти удосконалення планування доходів на залізничному транспорті / Г. П. Савіцька // Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 березня 2017 р. – Дніпро: Біла К.О., 2017. – С. 74–76.
 • Савіцька Г.П. Можливості та проблеми модульно-рейтингової системи оцінки якості вищої освіти (на прикладі вивчення дисципліни «Бюджетна система») / Г.П. Савіцька // Збірник тез науково-методичної конференції університету «Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи» 24 листопада 2016 р., м. Київ – С. 52-53.
 • Савіцька Г. П. Segment-oriented management profitability of the rail freight transportation (Сегменто-орієнтоване управління доходністю вантажних залізничних перевезень) / Г. П. Савіцька // Транспортные системы и логистика: Матеріали VI международной научной конференции: Кишинэу 2015, 27–30 октября 2015 р. – К.: АТИК, 2015. – С. 337–340.
 • Савіцька Г. П. Оцінка ефективності механізму управління доходами від вантажних залізничних перевезень / Г. П. Савіцька // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті: Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції: ЕКУЗТ 2015, 30 червня – 01 липня 2015 р. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 131–133.
 • Савіцька Г. П. Системний підхід до управління доходами залізничного транспорту / Г. П. Савіцька // Проблеми економіки транспорту: Матеріали ХIIІ міжнародної науково-практичної конференції: ДНУЗТ, 2015, 24–25 квітня 2015 р. – Д.: ДНУЗТ, 2015. – С. 67–68.
 • Савіцька Г.П. Оцінка рівня доходності вантажних залізничних перевезень з використанням таксономічного аналізу / Г. П. Сеник // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті: Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції: ЕКУЗТ 2014, 17 листопада – 14 грудня 2014 р. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 193–194.
 • Сеник (Савіцька) Г.П. Застосування ситуаційної методики навчання у викладанні дисципліни «Фінансові ризики» / Г.П. Савіцька // Науково-методична конференція Університету «Сучасний підхід до використання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі», 18 – 19 листопада 2014 р. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 40 – 41.
 •  Сеник (Савіцька) Г. П. Сутність та структура механізму управління доходами від вантажних перевезень підприємств залізничного транспорту / Г. П. Сеник // Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки: Матеріали XLIІІ Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 12 грудня 2013 р. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 163–165.
 •  Сеник (Савіцька) Г. П. Визначення показників доходності вантажних залізничних перевезень / Г. П. Сеник // Проблеми економіки транспорту: Матеріали ХII міжнародної науково-практичної конференції: ДНУЗТ, 2014, 24–25 квітня 2014 р. – Д.: ДНУЗТ, 2014. – С. 112–113.
 •  Сеник (Савіцька) Г. П. Обґрунтування принципів ефективного формування доходів від вантажних залізничних перевезень / Г. П. Сеник // Nauka i inowacja – 2013: Materialy ІХ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2013», 07–15.10.2013. – Volume 4. – Ekonomiczne nauki. – Przemyśl: Nauka i studa, 2013. – С.14–16.
 •  Сеник (Савіцька) Г. П. Протиріччя та передумови побудови ефективного механізму формування доходів від вантажних залізничних перевезень / Г.П. Сеник // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті: Матеріали VIIІ міжнародної науково-практичної конференції: ЕКУЗТ 2013, 04–07 червня 2013 р. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 250–252.
 •  Сеник (Савіцька)  Г. П. Щодо факторів впливу на процес формування доходів від вантажних залізничних перевезень / Г. П. Сеник // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка та технології: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2013 р. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 26–28.
 •  Сеник (Савіцька)  Г. П. Ціноутворення як ключовий чинник механізму формування доходів / Г. П. Сеник // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції: ЕКУЗТ 2012, 10–12 жовтня 2012 р. – К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 163–164.
 •  Сеник (Савіцька)  Г. П. Тенденції формування доходів від вантажних перевезень залізничним транспортом / Г. П. Сеник // Шляхи та напрями структурної реформи залізничного транспорту України: Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і магістрів Державного економіко-технологічного університету транспорту, 23–24 лютого 2012 р. – К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 70–71.
 •  Сеник (Савіцька) Г. П. Механізм формування доходів підприємств залізничного транспорту / Г. П. Сеник // Проблемы экономики и управления
 • на железнодорожном транспорте: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції: ЕКУЖТ 2011, 12–21 грудня 2011 р. – К.: ДЕТУТ, 2011. – С. 130–132.

 Методичні праці

 • Богомолова Н.І., Корольова Н.М., Сеник (Савіцька) Г.П. Бюджетний менеджмент: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03050801 та 7.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» денної і заочної форм навчання.
Е.О.

Соколова Евеліна Олександрівна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси

 • оцінка ефективності управління майном та капіталом підприємства
 • діагностика фінансово-економічної діяльності підприємств
 • механізми державного регулювання сфери фінансових послуг

 Основні публікації

 •  Бакаєв Л. О., Соколова Е. О, Шиндирук І. П., Грознецька Л. П. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник – К.: ДЕТУТ, 2014. – 384 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1/11-13730 від 10.09.2013 р.)

 Наукові статті

 •  Соколова Е.,  Іванюта Л.  Вдосконалення діяльності фондової біржі на ринку акцій як зовнішнього фактора фінансової безпеки підприємств//Зб. Наук. пр. Держ. економ.- /технологічн. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2017. – Вип. 40.
 • Соколова Е., Шпіхернюк В. Проблеми та перспективи розвитку діяльності з оцінки майна в Україні//Зб. Наук. пр. Держ. економ.- /технологічн. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2017. – Вип. 40.
 • Пилипенко Е. О., Соколова Е. О. Модель фінансової стратегії в антикризовому фінансовому управлінні на підприємстві залізничного транспорту Наука й економіка – 2016. – № 2 6(42) – С. 68-76 (РИНЦ)
 • Пилипенко Е. О., Соколова Е. О. Формування ПАТ «Українська залізниця»: аналіз майнового та фінансового стану // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2016.  – №  53 – С. 46-54 ( РИНЦ)
 • Пилипенко О. В., Соколова Е. О. Методичні підходи до оцінки і оптимізації структури капіталу підприємства залізничного транспорту //Зб. Наук. пр. Держ. економ.- /технологічн. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2016. – Вип. 35.  – С. 97-115
 • Соколова Е., Скляр Г. Вдосконалення політики управління необоротними активами підприємства // Зб. Наук. пр. Держ. економ.- /технологічн. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2016. – Вип. 35  – С. 320-330
 • Соколова Е., Чернявська Г. Проблеми управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства // Зб. Наук. пр. Держ. економ.- технологічн. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2016. – Вип. 35. – С. 330-339
 • Соколова Е., Циганок Я. Банківські ризики: проблеми визначення і управління //Зб. Наук. пр. Держ. економ.- /технологічн. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2016. – Вип. 36.  – С.
 • Соколова Е. О., Щербак А. П.Особливості формування фінансових результатів суб’єктів господарювання та забезпечення управління прибутками вітчизняних підприємств // Зб. Наук. пр. Держ. економ.- /технологічн. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2015. – Вип. 32. – С. 352-363
 • Соколова Е., В’юшкова А. Проблеми управління прибутком підприємств // Зб. наук. пр. Держ. економ.-технологічн. ун-ту т-ту: Сер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2015. – Вип. 32. – С. 310-321
 • Соколова Е. О. Проблеми застосування фінансового лізингу як способу фінансування оновлення необоротних активів в Україні // Зб. наук. пр.. Держ. економ. – технологічн. ун-ту т-ту: Cер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 245-250
 • Соколова Е. О., Пилипенко О. В. Питання оцінки фінансово-економічної стійкості при обранні фінансової стратегії суб΄єктів господарювання залізничного транспорту // Зб. Наук. Пр.. Держ. Економ. – технологічн. Ун-ту т-ту: Cер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2013 – Вип. 24-25. – Ч. 2, –  С. 131-136.
 • Соколова Е. О., Козак Г. С. Напрями підвищення ефективності управління оборотними активами підприємства // Зб. Наук. Пр.. Держ. Економ. – технологічн. Ун-ту т-ту: Cер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2012 – Вип. 21-22. – Ч. 2, –  С. 216-222
 • Соколова Е. О. Проблеми вдосконалення державного регулювання і нагляду за діяльністю на ринку фінансових послуг // Зб. наук. пр.. Держ. економ. – технологічн. ун-ту т-ту: Cер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2012 – Вип. 21-22. – Ч. 2, –  С. 140-145
 • Соколова Е. О., Пилипенко О. В. Стан та проблеми оподаткування фінансових установ і фінансових операцій // Зб. Наук. Пр.. Держ. Економ. – технологічн. Ун-ту т-ту: Cер. Економіка і управління. – К.: ДЕТУТ, 2012.- Вип.19. – С.301-306

 Тези доповідей наукових конференцій

 • Соколова Е. О., Пилипенко О. В. Діагностика кризи фінансово-економічної діяльності підприємств залізничного транспорту // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – К.: ДЕТУТ, 2016. – С. 57-59
 • Соколова Е. О. Застосування сучасних технологій у викладанні навчальної дисципліни “ фінансовий ринок” // Матеріали науково-методичної конференції ДЕТУТ– К. ДЕТУТ, 2016.
 • Соколова Е. О. Грошово-кредитна політика держави в умовах економічного спаду // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези” – К.: ДЕТУТ, 2015. – С.139-141
 • Соколова Е. О. Застосування сучасних технологій у викладанні навчальної дисципліни “ринок фінансових послуг”// Матеріали науково-методичної конференції ДЕТУТ– К. ДЕТУТ, 2015.
 • Соколова Е. О. Застосування фінансового лізингу у фінансуванні оновлення необоротних активів в Україні // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті», ЕКУЗТ, Київ 17листопада – 01 грудня 2014 р.- С. 195-198.
 • Соколова Е. О. Застосування сучасних технологій у викладанні навчальної дисципліни “фінансовий менеджмент”.// Матеріали науково-методичної конференції ДЕТУТ– К. ДЕТУТ, 2014. – С. 34-35
 • Соколова Е. О., Пилипенко О. В. Дослідження підходів до управління підприємствами залізничного транспорту як складної системи // ХII Міжнародна наукова конференція “Проблеми економіки транспорту”.- Д.: ДНУЗТ, 2014 р. – С. 151-152
 • Соколова Е. О. Застосування сучасних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі економічної освіти // Матеріали науково-методичної конференції ДЕТУТ Інноваційні навчальні технології як основа творчої діяльності викладача. – К. ДЕТУТ, 2013. – С. 21-22.
 • Соколова Е. О. Вплив державного регулювання ринку фінансових послуг на ефективність фінансових операцій підрозділів Укрзалізниці // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Проблеми економіки і управління на залізничному транспорті. – К., ЕКУЖТ, 2013. – С.252-254
 • Соколова Е. О. Впровадження інноваційних форм і методів навчання у процес викладання фінансових дисциплін // Матеріали науково-методичної конференції університету ”Запровадження сучасних технологій навчання в університеті” 20-21 листопада 2912. – К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 23-25
 • Соколова Е. О., Козак Г. С. Проблеми вдосконалення управління оборотними активами на підприємстві залізничного транспорту Матеріали VII Міжнародної науково-практичн. конф. “Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті” – К.: ДЕТУТ, 2012.- С. 164-165

 Методичні праці

 • Соколова Е. О. Ринок фінансових послуг. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять для магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання– К.: ДЕТУТ, 2016. – 66 с.
 • Соколова Е. О. Фінансовий менеджмент. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання  – К.:ДЕТУТ, 2015 – 180 с.
 • Соколова Е. О., Кравченко О. О.  Фінансовий менеджмент. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.03050801 та 8. 030050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) » денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2015. –   58 с.
 • Кравченко О. О., Соколова Е. О. Фінансове планування та прогнозування на залізничному транспортію.: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 104 с.
 • Богомолова Н. І., Соколова Е. О. Гроші та кредит. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання напряму підготовки «Облік і аудит» «Економіка підприємства», «Менеджмент». –  К.: ДЕТУТ, 2012. – 188 с.
 • Бакаєв Л. О., Соколова Е. О. Ринок фінансових послуг.: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання спеціальності «Фінанси і кредит». – К.: ДЕТУТ, 2012. – 162 с.
 • Соколова Е.О. Фінансовий ринокНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання спеціальності «Фінанси і кредит». – К.: ДЕТУТ, 2011. – 142 с.

Стажування та курси підвищення кваліфікації

 • Стажування у ЧНТУ, кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування», 10.11.2016 – 10.12.2016 р. Свідоцтво про стажування  2С 05460798/000025-16
 • ДЕТУТ, курси «Інформаціні технології створення навчально-методичних комплексів дисциплін на платформі Moodle». Тема: «Розробка електронного варіанту НМК дисципліни «Ринок фінансових послуг» для дистанційного навчання» Свідоцтво № ДН 01/38 від 25 грудня 2014
 • Стажування у ЗАТ «Генеральний страховий фонд», Департамент фінансового обліку і звітності,  1.03.2011 – 31.03.2011 р
 • Стажування за програмою «Підготовка викладачів: підвищення кваліфікації», що складалась з курсів «Фінансового обліку за МСБО» та «Теорії аудиту за МСА», яка проводилась компанією IBTCI у рамках проекту USAID «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні » і КНЕУ 26.11.2001 – 21.12.2001 рр.
С.М. 4

Сологуб Сергій Миколайович

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси

 • проблеми формування фінансової стратегії підприємств та управління системою оподаткування

Дисципліни, що викладає

 • Податкова система
 • Податковий менеджмент
 • Фінансова стратегія підприємства

 Основні публікації

Наукові статті

 • Сологуб С.М. Про методичні підходи синхронізації дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах Укрзалізниці // Науково-практичний журнал: «Інвестиції: практика та досвід», Випуск 16; К.- 2012.- С. 67 -69.
 • Сологуб С.М. Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств /БойкоГ.А.// Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту; серія «Економіка і управління». Випуск 33; К. -2015.- С. 363 – 370.
 • Сологуб С.М. Особливості управління грошовими потоками в умовах економічної кризи /Малихіна Т.В.// Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту; серія «Економіка і управління». Випуск 33; К. -2015.- С. 371 – 379.
 • Сологуб С.М. Оптимізація джерел формування капіталу підприємств, як передумова досягнення ефективності господарювання /Фідоренко Н.В.// Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту; серія «Економіка і управління». Випуск 35; К. -2016.- С. 339 ‒ 348.

 Тези доповідей наукових конференцій

 • Сологуб С. М., Грознецька Л. П. Сучасний підхід до використання новітніх технологій навчання у вищій школі / Сологуб С. М., Грознецька Л. П. // Збірник тез науково-методичної конф.ї Університету «Інноваційні навчальні технології як основа творчої діяльності викладача». – К.: ДЕТУТ, 2013. – 100 с.
 • Сологуб С.М. Податкові ініціативи, як першочерговий етап подолання кризових явищ в економіці України / Сологуб С.М. // Забезпечення якості освітньої діяльності : стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (23.11.2016) / – К. : РВ- Державного економіко-технологічного університету транс- порту, 2016. – С. 59-61.

 Методичні праці

 • Сологуб С.М. Податкова система. Навчально-методичний посібник/Соколова Е.О./ К.: ДЕТУТ, 2011. – 230 с.
 • Сологуб С.М. Податковий менеджмент. Навчальний посібник/Кравцова Л.І./ Гриф МОН України Лист № 1/11-5879 від 01.07.2010 р / К.: ДЕТУТ, 2012. – 304 с.
 • Сологуб С.М. Статистичний довідник. [для студентів економічної спеціальності 8.03050801«Фінанси і кредит з дисциплін «Податкова система», «Податковий менеджмент». – К.:ДЕТУТ, 2014.  – 38 с.
 • Сологуб С.М. Фінансовий аналіз: навчально-методичний посібник [до вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей] / Пінчук С.С., Сологуб С.М. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 171 с.

Стажування

 • Державна податкова інспекція у Голосіївському районі м. Києва ДПА України, м. Київ, 2011 р.
 • Чернігівський національний технологічний університет, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, 2016 р.
Є.В.

Талавіра Євгенія Володимирівна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси

 • проблеми управління фінансами та інвестиційним розвитком підприємств

Дисципліни, що викладає

 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва
 • Фінансове право
 • Фінансова безпека зовнішньоекономічної діяльності

 Основні публікації

 Наукові статті

 • Талавіра Є.В.  Інноваційні технології вантажного вагонного парку залізниць України/ Є.В.Талавіра// Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління”. – Вип. 19.– 2012. – С. 155–162.
 • Талавіра Є.В. Основні напрямки реформування вантажного вагонного парку залізниць України /, Є.В.Талавіра, В.П.Ільчук //- Вісник Чернігівського державно технологічного університету // Серія «Економічні науки», 2012.-№ 1(56).- С.98-102.
 • Талавіра Є.В. Необхідність надання оцінки ефективності роботи підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах  /Є.В.Талавіра, О.В.Семенік//. – Збірник наукових праць Державного економіко технологічного університету транспорту // Серія «Економіка та управління», 2012.- Вип. 21-22. – С. 84-85.
 • Талавіра Є.В. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного оновлення вантажного вагонного парку /В.П.Ільчук, Є.В.Талавіра//- Вісник Чернігівського державного технологічного університету// Серія «Економічні науки» – 2012 – №2 (58) – с. 78-77.
 • Талавіра Є.В. Інвестиційне забезпечення реалізації інноваційних проектів в умовах обмеженості фінансових ресурсів /Є.В.Талавіра// Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник № 4(70).  – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – С.387 –393.
 • Талавіра Є.В.  Діагностика ефективності фінансування інноваційного відтворення парку вантажних залізничних вагонів / Є.В.Талавіра// Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління”. – Вип. 26.– 2013. – С. 155–162.
 • Талавіра Є.В. Організаційно-економічні факторри впливу та принципи інвестиційного забезпечення інноваційного відтворення парку вантажних вагонів/ Талавіра Є.В // Електронне фахове видання «Ефективна економіка», 2013 – №2 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=18iid=1833
 • Талавіра Є.В. Використання методичних підходів до нейтралізації та управління фінансовими ризиками в підприємницькій діяльності суб`єктів господарювання / Талавіра Є.В. // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління ”.- Вип. 27. – 2014. – С.282– 287.
 • Талавіра Є.В. Фінансово-правові механізми детінізації фінансових  ринків  України / Талавіра Є.В // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління ”.- Вип. 28. – 2014. – С. 255– 261.
 • Талавіра Є.В. Сучасні тенденції регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізації / Талавіра Є.В //Електронне фахове видання «Ефективна економіка», 2014. – № 9. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=3.
 • Талавіра Є.В. Особливості управління інвестиційним портфелем підприємства в сучасних умовах/ Є.В. Талавіра, А.Каня //  – Збірник наукових праць Державний економіко-технологічний університет транспорту //  Серія «Економіка та управління», 2015, Вип. 33. – С.380-389.
 • Талавіра Є.В. Управління кредитними ризиками комерційних банків/ Є.В. Талавіра, А.О. Мужичук //  – Збірник наукових праць Державний економіко-технологічний університет транспорту //  Серія «Економіка та управління», 2015, Вип. 33.- С. 390-401.
 • Талавіра Є.В. Лізинг як джерело відтворення основних засобів підприємства/ Є.В. Талавіра, А.М. Шевельов //  – Збірник наукових праць Державний економіко-технологічний університет транспорту //  Серія «Економіка та управління», 2016, Вип. 38.- С. 236-242.
 • Талавіра Є.В. Актуальні проблеми управління прибутками підприємства, як елемент його фінансової безпеки / Є.В. Талавіра, М.Б. Есанов //  – Збірник наукових праць Державний економіко-технологічний університет транспорту //  Серія «Економіка та управління», 2017, Вип. 40.
 • Талавіра Є.В. Особливості механізму формування заробітної плати в сучасних умовах/ Є.В. Талавіра І.О.Савлук //. – Збірник наукових праць Державний економіко-технологічний університет транспорту //  Серія «Економіка та управління», 2017, Вип. 40.
 • Талавіра Є.В. Проблеми фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємств залізничного транспорту/ Є.В. Талавіра, О.В.Плаксюк //- Збірник наукових праць Державний економіко-технологічний університет транспорту //Серія «Економіка та управління», 2017, Вип. 40.

Тези доповідей наукових конференцій

 • Талавіра Є.В.  Розподіл інвестиційних ресурсів між підприємствами – власниками вантажного вагонного складу / Талавіра Є.В //.  – Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і магістрів «Шляхи та напрями структурної реформи залізничного транспорту України», 23-24 лютого 2012 р. К.:ДЕТУТ, 2012. – С.72-73.
 • Талавіра Є.В.  Особливості технічного стану залізничного транспорту та основні тенденції його реформування / Талавіра Є.В //. – Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы государственного регулирования железнодор. трансп.», г. Одесса, 29 мая 2012 г. – К.: ГЭТУТ, 2012. –  С.124-127.
 • Талавіра Є.В.  Оптимізація грошових потоків на підприємствах залізничного транспорту/ Талавіра Є.В, Клосс Р.М.//. – Матер. VІІ Междунар. науч.- практ. конфер. «Проблемы экономики и управления на железнодор. трансп.», г.Судак, АР Крым, 11-13 октября 2012-   К.: ГЭТУТ, 2012.- С.167-168.
 • Талавіра Є.В. Особливості застосування сучасних юридичних конструкцій та їхня роль у викладанні курсу «Фінансове право» / Талавіра Є.В //.  – Матеріали науково-методичної конференції університету «Запровадження сучасних технологій навчання в університеті». – К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 31 – 33.
 • Талавіра Є.В. Застосування механізму фінансування інноваційною оновлення парку вантажних вагонів залізниць / Талавіра Є.В, с-13// Матеріали VII Международные научно-практические конференции. «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспортом» – г.Судак, АР Крым, 11-13 октября 2012 – К: ГЭТУТ, 2012. – С.166-167
 • Талавіра Є.В. Використання сучасних навчальних технологій при викладанні курсу «Фінансова діяльність суб’єктів підприємства» – Матеріали науково-методичної навчальної конференції університету «Інноваційні навчальні технології як основа творчої діяльності викладача» 20-21 листопада 2013 р, Київ, ДЕТУТ, 2013. – С. 28-29.
 • Талавіра Є.В. Основні аспекти організації самостійної роботи при вивченні курсу «Фінанси зовнішньоекономічної діяльності» / Талавіра Є.В // Матеріали науково-методичної конференції університету «Сучасний підхід до використання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі» – К., ДЕТУТ, 2014. –С.37-38
 • Талавіра Є.В. Посилення ролі самостійної роботи студента при вивченні курсу «Фінанси зовнішньоекономічної діяльності» / Талавіра Є.В // Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (24 листопада 2016 р.) – С. 61-63.

 Методичні праці

 • Талавіра Є.В. Фінансове право. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання /Є.В.Талавіра, С.С.Пінчук/. – К.: ДЕТУТ, 2012.  – 184 с.
 • Талавіра Є.В.  Фінанси зовнішньоекономічної діяльності. Навчально-методичний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» /В.П. Ільчук, Є.В.Талавіра/. – К.:ДЕТУТ, 2014. –198 с.
 • Богомолова Н.І. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)»/Богомолова Н.І., Андрєєва О.В., Талавіра Є.В./ –  К.:ДЕТУТ, 2016.  – 36 с.
 • Талавіра Г.М. Технологія будівництва залізниць і метрополітенів. Методичні вказівки з виконання курсових робіт і проектів, розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи студентів спеціальності «Залізничний транспорт»/ Г.М.Талавіра, Є.В.Талавіра, В.О. Демченко/ – (особистий внесок – проведення розрахунків щодо визначення економічної ефективності використання різних видів комплектів будівельних машин та обладнання). – К.: ДЕТУТ, 2016. – 87 с.
 • Талавіра Є.В. Основи управління фінансами залізничного транспорту/[ М.В.Макаренко, Н.М.Колесникова, Н.І.Богомолова, Є.В.Талавіра та ін..].– К.: ДЕТУТ, 2012. – 342 с. (особистий внесок – визначено джерела інвестиційного розвитку підприємств залізничного транспорту). -(Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1/11-2529 від 22.02.2012 р.).
І.М.

Гальчинська Ірина Миколаївна

завідувач лабораторії кафедри

М.А.

Петінова Марія Артурівна

старший лабрант кафедри

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

Finansu

Перелік дисциплін

 • Основи управління фінансами залізничного транспорту
 • Фінансове планування та прогнозування на залізничному транспорті
 • Фінанси транспорту
 • Фінансування та кредитування в галузі
 • Страховий менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Інвестування
 • Грошовий обіг в системі політико-економічних відносин України
 • Гроші і кредит
 • Банківська система
 • Банківський менеджмент
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 • Фінансова санація та банкрутство підприємств
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Фінансова стратегія підприємства
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансове право
 • Фінанси
 • Місцеві фінанси
 • Фінансовий ринок
 • Ринок фінансових послуг
 • Фінанси зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції
 • Податкова система
 • Податковий менеджмент
 • Бюджетна система
 • Бюджетний менеджмент
 • Проектний аналіз
 • Проектне фінансування
 • Страхування
 • Страхові послуги
 • Соціальне страхування
 • Основи наукових досліджень
 • Фінансова та банківська статистика
 • Фінансові ризики
 • Управління інвестиційними проектами
 • Методологія фінансово-економічних досліджень
 • Фінансова безпека
 • Фінансова безпека зовнішньоекономічної діяльності
 • Управління фінансовими ризиками

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Інститут управління, технологій та права імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет управління і технологій

Кафедра фінансів та кредиту

Адреса: м. Київ, вул. Івана Огієнка, буд. 19