Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Шуляренко Світлана Миколаївна

Шуляренко Світлана Миколаївна

завідувач кафедри, к.е.н., доцент

Шановні відвідувачі!

Колектив кафедри обліку і оподаткування вітає Вас на нашій сторінці.

В наш час неможливо уявити собі динамічний розвиток та прибутковість підприємства без наявності кваліфікованого бухгалтера. Бухгалтер – одна з найбільш потрібних та популярних професій на ринку праці, адже кожне підприємство чи організація користуються послугами таких фахівців. Сучасний бухгалтер не тільки технічно здійснює облік, а й веде роботу з планування, контролю, аналізу, бере активну участь у підготовці альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень, навіть стратегічного характеру.

Кафедра обліку і оподаткування є випусковою кафедрою за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 6.030509 «Облік і аудит», здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання.

Кафедра утворилась внаслідок об’єднання двох кафедр: «обліку і оподаткування» Київської державної академії водного транспорту та «обліку і аудиту на залізничному транспорті» Державного економіко-технологічного університету транспорту. Таким чином, створено потужний колектив, що використовує в навчальному процесі найкращі надбання, має багатий досвід наукової і методичної роботи та включає 1 професора, доктора економічних наук, 7 доцентів, кандидатів економічних наук, 2 кандидатів економічних наук.

Викладачі кафедри є членами Міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів», Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

Співробітники кафедри працюють над науково-дослідною темою «Удосконалення організаційно-методичного забезпечення обліково-звітного процесу на підприємствах транспорту в умовах євроінтеграції» (№ 0116U003938 2016-2018 рр.), постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень, оновлюють змістовне наповнення дисциплін, активно впроваджують нові технології навчання, публікують монографії, посібники та підручники, в т.ч. електронні. Навчально-допоміжні працівники забезпечують якісну організаційну та технічну сторони навчального процесу.

Кафедра має тісні зв’язки з Міністерством інфраструктури України, ДП «Укрводшлях», ПАТ «Київський суднобудівний судноремонтний завод», ПАТ «Укрзалізниця» та його філіями «Дарницький вагоноремонтний завод», ЦТС «Ліски», Південно-Західна залізниця, логістичними компаніями, де студенти проходять виробничі та переддипломні практики.

Кафедра співпрацює з провідними розробниками програмного забезпечення Компанією «Інтелект-сервіс», ТОВ «Проком» та іншими, які проводять для викладачів та студентів майстер-класи, здійснюють сертифікацію.

Проводяться спільні заходи з Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України, видавництвом Всеукраїнської професійної газети «Все про бухгалтерський облік», запрошуються досвідчені бухгалтери, аудитори, працівники контролюючих органів для проведення цікавих лекцій для студентів.

Наші студенти активно займаються науковою роботою: беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та займають призові місця; беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Облік і оподаткування», з дисципліни «Організація і методика аудиту», у Науково-методичних конференціях ДУІТ з цікавими доповідями, у роботі студентського наукового гуртка «Бухгалтерські студії»; виконують творчі індивідуальні завдання.

Куратори студентських груп організовують екскурсії за напрямком спеціальності: Музей грошей НБУ, Музей Державної фіскальної служби, Верховна рада України, Музей залізничного транспорту, Музей метро та інші міські та музейні екскурсії.

Переконані, що вибір спеціальності «Облік і оподаткування» стане першим кроком на шляху до Вашої успішної кар’єри.

 

З нами Ви будете В БАЛАНСІ З МАЙБУТНІМ!

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Шуляренко Світлана Миколаївна

Шуляренко Світлана Миколаївна

завідувач кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси

 • Управлінський облік, контролінг, бюджетування, стратегічний управлінський облік
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Звітність підприємства, податкова звітність

Наукова діяльність

Монографії

 1. Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС: монографія / [О.І. Малишкін, К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. Семенова, С.М.Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук. ред. О.І. Малишкіна; Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ: «Видавничій дім «АртЕк», ДУІТ. 2018. – 418 с. – ІSBN 978-617-7674-42-8.

Наукові статті

 1. Kovova, I., Malyshkin, O. (Ukraine), Vicen, V. (Slovakia), Shulyarenko, S., Semenova, S., & Shpyrko, O. (Ukraine). Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union. Economic Annals-ХХI, Volume 171, Issue 5-6, Pages 4-14, October 03, 2018 doi:10.21003/ea.V171-01 (Scopus)
 2. ШуляренкоС.М. Особливості обліку та оподаткування у фізичних осіб-підприємців в Україні / І.С. Ковова, С.М. Шуляренко // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». – Випуск 41 (1). – К.: ДУІТ, 2018. – С. 139-158.
 3. Шуляренко С.М. Організаційні аспекти управлінського обліку за центрами відповідальності / С.М. Шуляренко, Н.Б. Семесько // Водний транспорт. Зб. наук. праць КДАВТ. – Вип. 2 (25). – К.: КДАВТ, 2016. – С. 138-145.
 4. Шуляренко С.М., Лісовенко Д.П. Теоретичні аспекти контролінгу грошових потоків та інструменти його провадження на підприємстві / Водний транспорт. Зб. наук. праць КДАВТ. – Вип. 1 (24). – К.: КДАВТ, 2016. – С. 139-146.
 5. Шуляренко С.М. Застосування методології стратегічного управлінського обліку в системі контролінгу підприємств / С.М. Шуляренко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 5 (168) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2015. – С. 134-137.
 6. Бабина О.Є., Шуляренко С.М. Детермінанти розвитку транспортного потенціалу України / О.Є.Бабина, С.М. Шуляренко //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2015. – № 1-2 (72). – С. 21-28.
 7. Шуляренко С.М. Управлінський облік як основа управління підприємствами водного транспорту / С.М. Шуляренко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 6 (157) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2014. – С. 170-174.
 8. Шуляренко С.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління ГВСП «Кілійський суднобудівно-судноремонтний завод» ПРАТ «УДП» / С.М. Шуляренко // Водний транспорт. Зб. наук. праць КДАВТ. – Вип. 1 (16). – К.: КДАВТ, 2013. – С. 107-112.
 9. Шуляренко С.М. Класифікація контролінгової діяльності на підприємствах України / С.М. Шуляренко //Водний транспорт: Зб. наук. праць. – Вип. 11. – К.: КДАВТ, 2010. – С. 53-57.
 10. Шуляренко С.М., Шкурко Є.Л. Запровадження електронної звітності на підприємствах України / С.М. Шуляренко, Є.Л. Шкурко // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: КДАВТ, 2009. – С. 94-100.
 11. Шуляренко С.М. Організаційна модель запровадження управлінського обліку на підприємстві / С.М. Шуляренко // Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. праць: Випуск 24. – К.: НАУ, 2008. – С. 129-133.
 12. Шуляренко С.М. Організація процесу бюджетування на підприємстві / С.М. Шуляренко // Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. праць: Випуск 26. – К.: НАУ, 2008. – С. 94-102.
 13. Стан фінансування оновлення основних фондів в морських торговельних портах України / С.М. Шуляренко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. нак. праць: Вип. 15. – К.: НАУ, 2007. – С. 106-111.
 14. Шуляренко С.М. Запровадження автоматизованих систем управлінського обліку на підприємствах / С.М. Шуляренко // Водний транспорт: Зб. наук. праць. – Вип. 8. – К.: КДАВТ, 2007. – С. 57-61.

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Шуляренко С.М. Актуальні аспекти організації сучасного бюджетування / С.М. Шуляренко // Науково-методична конференція ДУІТ. Секція «Актуальні питання бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту в умовах євроінтеграційних процесів» (Київ, 26-29 березня 2018 року). – К.: ДУІТ, 2018. – С. 249-252.
 2. Шуляренко С.М. Особливості організації системи управлінського обліку в країнах ЄС / С.М. Шуляренко // 21-а науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів, (м. Київ, 27-29 березня 2017 р.): тези доп. / М-во освіти і науки України, Київськ. держ. акад. водн. трансп. – К.: КДАВТ, 2017. – С. 77-78.
 3. Шуляренко С.М. Бюджетування як інструмент соціально відповідальної діяльності суб’єктів підприємництва / Україна – територія можливостей для розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [Економічні перспективи підприємництва в Україні], (26-27 жовтня 2017 р., м. Ірпінь): у 2 ч. Ч. 1. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. – 662 с. (С. 347-349)
 4. Шуляренко С.М. Напрямки розвитку звітності як інструменту соціально відповідальної діяльності підприємств водного транспорту / Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Гринь Д.С., 2016. – С. 273-276.
 5. Шуляренко С.М. Класифікація звітності підприємств в сучасних умовах господарювання / 20-а науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів, (м. Київ, 29-30 березня 2016 р.): тези доп. / М-во освіти і науки України, Київськ. держ. акад. водн. трансп. – К.: КДАВТ, 2016.
 6. Шуляренко С.М. Дефініції понять «контролінг» і «управлінський облік» / С.М. Шуляренко // 19-а науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів, (м. Київ, 24-25 березня 2015 р.): тези доп. / М-во освіти і науки України, Київськ. держ. акад. водн. трансп. – К.: КДАВТ, 2015.
 7. Шуляренко С.М. Теоретичні основи організації стратегічного управлінського обліку на підприємствах водного транспорту / Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2014 р. – К.: КДАВТ, 2014. – С. 203-205.
 8. Шуляренко С.М. Вдосконалення управлінського обліку фінансових результатів портових операторів / Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20-22 листопада 2013 р. – К.: КДАВТ, 2013. – С. 128-130.
 9. Шуляренко С.М. Запровадження системи контролінгу на підприємстві / ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» – Одеса, 2013 – С. 37-38.
 10. Шуляренко С.М. Значення звітності для проведення аналізу діяльності підприємств водного транспорту / Проблеми управління та обліку на водному транспорті в умовах транзитивної економіки: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КДАВТ, 2012. – С. 9-11.
 11. Шуляренко С.М. Тенденції запровадження контролінгу на підприємствах України / Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: НАУ, 2011. – С. 74-75.
 12. Шуляренко С.М. Проблеми фінансування оновлення основних фондів морських торговельних портів України. Економіка і менеджмент на транспорті: Тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – К.: КДАВТ, 2008. – С. 20-22.

Методичні праці

 1. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» та 071 «Облік і оподаткування» / Укладач Шуляренко С.М. – К.: ДУІТ – 2018. – 36 с.
 2. Програма вступного фахового випробування на навчання для здобуття рівня вищої освіти – другого (магістерського) зі спеціальності 071«Облік і оподаткування»/ Укладач С.М. Шуляренко. – К.: ДУІТ – 2018. – 22 с.
 3. Програма вступного фахового випробування на навчання для здобуття рівня вищої освіти – першого (бакалаврського) зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» / Укладач С.М. Шуляренко. – К.: ДУІТ – 2018. – 14 с.
 4. Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання / Укладачі: Шуляренко С.М., Тищенко В.М. – К.: ДУІТ – 2017. – 16 с.
 5. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування») / Укладачі Малишкін О.І., Пильнова В.П., Шпирко О.М., Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2017. – 44 с.
 6. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Звітність підприємства» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Укладач Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2017. – 44 с.
 7. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Податкова звітність» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / Укладач Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2016. – 16 с.
 8. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Бюджетування» для студентів напрямку підготовки 8.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укладач Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2016. – 20 с.
 9. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Контролінг» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 «Менеджмент» / Укладач Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2016. – 36 с.
 10. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Контролінг» для студентів 4-го курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.070101 «Транспортні технології» / Укладач Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2016. – 28 с.
 11. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Управлінський облік» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання. – К.: КДАВТ – 2016. – 28с.
 12. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Звітність підприємства» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укладач к.е.н., доц. С.М. Шуляренко. – К.: КДАВТ – 2016. – 40 с.
 13. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укладач С.М. Шуляренко. – К.: КДАВТ – 2016. – 24 с.
 14. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» / Укладач Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2015. – 36 с.
 15. Програма і методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» / Укладач Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2015. – 16 с.
 16. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» / Укладач Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2015. – 34 с.
 17. Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт студентами спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укладачі Пильнова В.П., Шуляренко С.М., Лопатюк С.П. – К.: КДАВТ – 2014. – 32 с.
 18. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укладач к.е.н., доц. С.М. Шуляренко. – К.: КДАВТ – 2014. – 30 с.
 19. Програма і методичні вказівки щодо проходження виробничої практики студентами 3 курсу спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання / Укладачі к.е.н., доц. Тищенко В.М., к.е.н., доц. С.М. Шуляренко. – К.: КДАВТ – 2014. – 20 с.
Малишкін Олександр Іванович

Малишкін Олександр Іванович

професор кафедри, д.е.н., професор

Наукові інтереси

 • Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Організація і методика аудиту 

Наукова діяльність

Монографії

 1. Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС: монографія / [О.І. Малишкін, К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. Семенова, С.М.Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук. ред. О.І. Малишкіна; Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ: «Видавничій дім «АртЕк», ДУІТ. 2018. – 418 с. – ІSBN 978-617-7674-42-8.
 2. Проблеми методологічної сумісності фінансової і податкової інформації обліку з податку на додану вартість. / О.І. Малишкін // Колективна монографія «Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ»// Том 3: «Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті» Житомир, 2015. – С. 34-60.
 3. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності /О.І. Малишкін // Колективна монографія «Методологія розрахунку податкових різниць в контексті імплементації міжнародних стандартів фінансової звітності»: наук. вид. / за заг. ред. Л.Г. Ловінської // К., 2013. – С. 162-208; 281-293.
 4. Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика: монографія / О.І. Малишкін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 376 с.
 5. Вплив світового та європейського досвіду взаємоузгодженості інформації фінансової та податкової звітності на побудову моделей податкового обліку в Україні /О.І. Малишкін // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології: колективна монографія / за заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – К., 2013. – С. 152-171.

Наукові статті

 1. Kovova, I., Malyshkin, O. (Ukraine), Vicen, V. (Slovakia), Shulyarenko, S., Semenova, S., & Shpyrko, O. (Ukraine). Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union. Economic Annals-ХХI, Volume 171, Issue 5-6, Pages 4-14, October 03, 2018 doi:10.21003/ea.V171-01 (Scopus)
 2. Малишкін О.І. Структура балансів підприємств України і Польщі в умовах Директив ЄС / О.І. Малишкін // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». – Випуск 41 (1). – К.: ДУІТ, 2018. – С. 166-176.
 3. Малишкін О.І. Звіт про прибутки і збитки компанії Польщі і Німеччини на тлі нормативів ЄС: досвід для України / О.І. Малишкін // Облік і фінанси. Науково-виробничий журнал. – 2018. – № 3(81). – С. 54-60.
 4. Малишкін О.І. Звіт про управління – адаптація до єврофомату звітності / Бухгалтерський облік і аудит. №1/2018. – С. 2 -12. ст.
 5. Малишкін О.І. Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку України і Польщі в Польщі і в Україні за умов директив ЄС / О.І. Малишкін // Облік і фінанси. – 2017. – № 2. – С. 43-50.
 6. Малишкін О.І. Preparation of Balance Sheet of Ukrainian and Polish Enterprises According to the Requirements of Directive 2013/34/EU / О. Малишкін, А. Процепова // Облік і фінанси. – 2017. – № 4(78). – С.46-52.
 7. Малишкін О.І. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з обліково-звітних аспектів / Науковий вісник Миколаївського національного університету. Збірник наукових праць. Економічні науки. № 2(9), 2017. – С.175-182.
 8. Малишкін О.І. Звіт про платежі на користь уряду – яким він може бути ? / Бухгалтерський облік і аудит /О. Малишкін//№10-11/2017. – С. 13-19. ст
 9. Малишкін О.І. Податок на прибуток: генезис облікового забезпечення / Бухгалтерський облік і аудит /О. Малишкін, А.Д. Процепова, І.О. Крилова // №9/2017. – С. 5-17.
 10. Малишкін О.І. Нефінансова звітність компаній України / О.І. Малишкін // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 401-407 (Skopus)
 11. Український баланс: можливості трансформації до євро формату/ О.І. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 6-7/2016. С. 16-26. Фахове видання.
 12. Малишкін О.І. Щодо адаптації положень з обліку і звітності в умовах Угоди про асоціацію України та ЄС / О.І. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – № 2/2016. – С. 10-18. Фахове видання.
 13. Малишкін О.І. Вимоги міжнародних підходів до звітності компаній різних галузей економіки / О.І. Малишкін // Водний транспорт. Збірник наукових праць КДАВТ. – Київ: КДАВТ, 2016. – №1(24), С. 82-86. Фахове видання.
 14. Малишкін О.І. Аудит податків: конструкція на майбутнє. / О.І. Малишкін // Економіка: реалії часу. – № 1 (17), Одеса. – 2015. – С. 208-213. Фахове видання.
 15. Малишкін О.І. Елементи ПДВ в контексті міжнародного досвіду: обліковий аспект / О.І. Малишкін // Світ фінансів. –№ 1/2015. – С. 34-47. Фахове видання.
 16. Малишкін О.І. Європейський вектор розвитку обліку податків: основні підходи до податку на прибуток / О.І. Малишкін // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку і аудиту. Київ.-№ 2 (41) 2014 р. – С. 19-27. Фахове видання.
 17. Малишкін О.І. Порівняльний аналіз показників декларації з податку на прибуток підприємств Росії і України / О.І. Малишкін // Облік і фінанси. – 2014. – № 3. – С. 96-101. Фахове видання.
 18. Малишкін О.І. 11.Preparation of Balance Sheet of Ukrainian and Polish Enterprises According to the Requirements of Directive 2013/34/EU / О.І. Малишкін, А.Д. Процепова // Облік і фінанси, № 4(78)/2017. – С.46-52.
 19. Малишкін О.І. Малий бізнес: облікова політика за МСФЗ для МСП та законом про бухгалтерський облік Польщі за умов Директиви 2013/34/ЄС/ О. Малишкін, С. Семенова // Бухгалтерський облік і аудит. – № 11-12/2016. С. 9-16. Фахове видання.

 

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Malyshkin O. Tax and financial reporting of SME-evidence of selected Eastern European countries /O. Malyshkin, O. Мartуniuk //Czaso pismo naukowe Sopot Szkoły Wyższej. Polska. – № 8/11/2016. S.147-162.
 2. Calculation of Deffered Tax. The international scientific association of economsts. Bern, Т. 2. – 2013, s. 74-76.

 

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Малишкін О.І. Аудит нефінансової звітності: нові вимоги / Тези доповідей учасників ХУІ Всеукраїнської наукової конференції «Розвиток системи обліку, аналізу і аудиту в Україні: теорія, методологія, організація». К.: НАСОА. – 2018. – С.104-107.
 2. Малишкін О.І. Особливості бухгалтерського контролю ПДВ в умовах електронного адміністрування / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні”. ТНЕУ. – Тернопіль.- 2018.
 3. Малишкін О.І. Облікові політики і облікові оцінки в контексті вимог МСФЗ ТА П(С)БО / Тези доповідей У Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю обліково-економічного факультету ОНЕУ.- Одеса, 2017. – С. 64-66
 4. Малишкін О.І. Принципи складання фінансової звітності в контексті Нормативів ЄС та МСФЗ / Матеріали Міжнародної наукової конференції 20-21 листопада 2017 р. «Сучасні тенденції трансформації економіки і управління». – К.ТНУ ім. В. Вернадського. – с. 159-162
 5. Малишкін О.І. Етапи розвитку податкового обліку з податку на прибуток в Україні / О.І. Малишкін, І.О. Крилова // Збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції 17 листопада 2017 р Сучасні тенденції обліку, аналізу, аудиту – К.: КНЕУ. -2017. С. 69-72
 6. Малишкін О.І. Податкові аспекти в бухгалтерських міжнародних стандартах та європейських директивах / О.І. Малишкін // Тези виступу на ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Облік і оподаткування: реалії і перспективи». 15-17.05.17 р. Ірпінь. – 2017. – С. 380-384.
 7. Малишкін О.І. Звіт про платежі на користь уряду в контексті євроінтеграції / Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу: тези виступів Міжнар. наук. конф. ‒ Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. ‒ с. 98-100.
 8. Малишкін О.І. Наскільки український баланс відрізняється від європейського ? / О.І. Малишкін //Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції 25.11.16 р. «Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів». К.: КНЕУ. – 2016. с.80-83.
 9. Малишкін О.І. Баланс компанії в євро форматі: відмінності від вітчизняної практики / О.І. Малишкін // Тези доповідей на 4-й Міжнародній науково-практичній конференції 26.05.2016 року. Одеса. С. 161-163.
 10. Малишкін О.І. Аналіз сумісності показників доходів і витрат за європейським і українським законодавством / О. Малишкін, В. Мальована, Н. Кравчук // Тези доповідей на 4-й Міжнародній науково-практичній конференції 26.05.2016 року. Одеса С. 365-368
 11. Малишкін О.І. Пасив балансів підприємства України і Польщі на тлі Директиви 2013/34/ЄС / О.І. Малишкін, А.Д. Процепова // Тези доповідей У Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю обліково-економічного факультету ОНЕУ.- Одеса, 2017. – С. 62-64.
 12. Малишкін О.І. Адаптація законодавства України щодо оподаткування та бухгалтерського обліку до законодавства ЄС у період 1994-2013 років / Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції. 24 листопада 2017 р. –К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки». -2017.-с. 100-103.

 

Методичні праці

 1. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і методика аудиту» для студентів магістратури спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / Укладач д.е.н., проф. О.І. Малишкін. – К.: КДАВТ – 2018. – 23 с.
 2. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни з дисципліни «Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС» для студентів магістратури спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / Укладач д.е.н., проф. О.І. Малишкін. – К.: КДАВТ – 2018. – 23 с.
 3. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС» для студентів магістратури спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / Укладач д.е.н., проф. О.І. Малишкін. – К.: КДАВТ – 2018. – 23 с.
Афанас’єва Інна Іванівна

Афанас’єва Інна Іванівна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси:

 • Основи бухгалтерського обліку
 • Бухгалтерський облік у галузях економіки
 • Аудит, організація і методика аудиту

Наукова діяльність

Наукові статті

 1. Афанас’єва І.І. Гармонізація національного аудиту у контексті євроінтеграційних процесів / І.І. Афанас’єва // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». – Випуск 41 (1). – К.: ДУІТ, 2018. – С.104-114.
 2. Афанас’єва І.І. Впровадження положень директив ЄС в Україні / І.І. Афанас’єва // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. – № 3 (233). – С. 9-14.
 3. Афанас’єва І.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління транспортним підприємством / І.І. Афанас’єва // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. – № 4 (234). – С. 23-28.
 4. Афанас’єва І.І. Особливості формування облікової політики фінансово-промислових груп / І.І. Афанас’єва // Вісник Одеського національного університету. – Одеса: Вид-во ОНУ, 2015. – Випуск 20. – С. 107-111.
 5. Афанас’єва І.І. Розвиток управлінського обліку в комерційних банках / І.І.Афанас’єва // Науковий вісник Херсонського державного університету Серія «Економічні науки». – 2015. – № 11. – С. 102-106.
 6. Афанас’єва І.І. Регламентація і реалізація облікової політики: міжнародний та вітчизняний досвід / І.І.Афанас’єва // Вісник СНУ ім.. В. Даля. – Луганськ.: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. – № 3 (218). – С. 136-141.
 7. Афанас’єва І.І. Фактори формування облікової політики / І.І. Афанас’єва // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. – № 4 (221). – С. 9-13.
 8. Афанас’єва І.І. Вплив професійного судження бухгалтера на процес формування облікової політики / І.І. Афанас’єва // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ.: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013. – № 6 (211). – С. 98-104.

 

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Афанас’єва І.І. Сутність та впровадження екологічного аудиту в Україні / І.І. Афанас’єва // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 р.), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол.: Прушківська Е.В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 222-224.
 2. Афанас’єва І.І. Стан внутрішнього аудиту: національний та європейський досвід / Збірник тез VІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Транспорт і логістика: проблеми та рішення» (м. Одеса, 23-25 травня 2018 р.)

 

Методичні праці

 1. Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни «Аудит» для студентів 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Укладачі: О.І. Малишкін, І.І.Афанас’єва. – К.: КДАВТ, 2017. – 27 с.
 2. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Облік і аудит» для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Укладач І.І. Афанас’єва. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2015. – 31 с.)
 3. МКД з дисципліни «Облік у банках» для дистанційного навчання студентів спеціальності «Облік і аудит» (2014 р.).
 4. МКД з дисципліни «Облікова політика підприємства для дистанційного навчання студентів спеціальності «Облік і аудит» (2014 р.).
 5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліні «Облік у банках» для студентів-заочників спеціальності «Облік і аудит» / Укладач: І.І. Афанас’єва – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 29 с.
 6. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліні «Облікова політика підприємства» для студентів заочної форми навчання спеціальності «Облік і аудит»./ Укладач: І.І. Афанас’єва. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 26 с.
 7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліні «Облік у банках» для студентів-заочників спеціальності «Облік та аудит»./ Укладач: І.І. Афанас’єва. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 29 с.
 8. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Аудит» для студентів спеціальностей «Економіка підприємства» та «Менеджмент» заочної форми навчання
 9. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях економіки» для студентів 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»
Безчасний Олексій Увіналійович

Безчасний Олексій Увіналійович

доцент кафедри, к.е.н.

Наукові інтереси

 • Звітність підприємства
 • Аналіз господарської діяльності, аналіз бухгалтерської звітності
 • Управління якістю, підтримка управлінських рішень
 • Управління розвитком та комунікаціями

Наукова діяльність

Монографії

 1. Безчасний О.У. Управління організаційними комунікаціями в умовах розвитку підприємства / О.У. Безчасний // Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні: колективна монографія / За заг. ред. О.Л. Гальцової ; Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика» .- 2017. С.226-236. 348 с..
 2. Безчасний О.У. Управління розвитком промислових підприємств: теорія і практика. Монографія. / А.В. Аллахвердян , О.У. Безчасний , Т.Т. Жовковська , І.В. Катькалова-Літвін , Г.О. Тарасова // К: Европейський університет .- 2015. 104 с..

 

Наукові статті

 1. Безчасний О.У. Сутність комунікацій на промисловому підприємстві / О.У. Безчасний // Економіка та суспільство . – 2018. № 16 – С.247-256.
 2. Безчасний О.У. Оптимізація організаційних комунікацій в процесі розвитку промислового підприємства / О.У. Безчасний // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління . – 2018. № 3 Том 29. – С.54-58.
 3. Безчасний О.У. Моделювання контролю стабільності комунікаційних каналів при управлінні розвитком промислового підприємства / О.У. Безчасний // Схід .- 2018. № 2 С. 5-12.
 4. Безчасний О.У. Особливості формування варіативної стратегії управління якістю продукції / О.У. Безчасний // Економіка і управління .- 2017. № 2 С.38-43.
 5. Безчасний О.У. Системно-рефлексивні та комунікативні процеси у розвитку промислових підприємств / О.У. Безчасний , Т.Т. Жовковська // Економіка і управління .- 2017. № 3 С.90-95.
 6. Безчасний О.У. Оцінка стану управління розвитком українських промислових підприємств / О.У. Безчасний , Т.Т. Жовковська , А.В. Шостаковська // Економіка і управління .- 2017. № 4 С.69-76.
 7. Безчасний О.У. Проблеми організаційних комунікацій в системі управління підприємствами машинобудування / О.У. Безчасний , Г.О. Тарасова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління “Проблеми і перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія “Економіка”. Т. XVIII, вип. 304. – Маріуполь, ДонДУУ, 2017. – 296с. .- 2017. С.166-172.
 8. Безчасний О.У. Комунікаційний аспект якості облікового забезпечення управлінських рішень / О.У. Безчасний // Теоретичні і  практичні  аспекти  економіки  та  інтелектуальної  власності:  Збірник наукових праць .- 2017.  № 16 ; Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ» С.173-180.
 9. Безчасний О.У. Вплив змін зовнішнього та внутрішнього середовища на розвиток промислових підприємств. / А.В. Аллахвердян , О.У. Безчасний , Т.Т. Жовковська // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин .- 2017. № 35 Ч. 2.  С.34-39.
 10. Безчасний О.У. Системний підхід до управління розвитком промислового виробництва. / О.У. Безчасний , Т.Т. Жовковська // Причорноморські економічні студії .- 2016. № 9 Ч. 1.  С.143-146.
 11. Безчасний О.У. Мінімізація розриву між вимогами споживача та виробника до рівня якості продукції машинобудівних підприємств / О.У. Безчасний // Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства: зб.наук.праць. серія “Економіка .- 2014.  № 281 ; Донецьк:  ДонДУУ Том X.  С.109-118.
 12. Безчасний О.У. Підходи до оцінки рівнів якості продукції промислових підприємств / О.У. Безчасний // Розвиток економічних методів управління національною економікою та  економікою  підприємства:   зб.наук.праць  .- 2013.  № 274 ; Донецьк:  ДонДУУ Том XІV.  С.6-11.
 13. Безчасний О.У. Прогнозування рівнів якості продукції промислових підприємств / О.У. Безчасний // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional Vector of Economic Development: Збірник наукових праць .- 2013. № 6(2) ; МІДМУ “КПУ”. – Вип. 6 (2). – Мелітополь: Вид-во КПУ С.161-171.

 

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Bezchasnyi O. Application of targeting indicators of product quality in the strategic management process of enterprise development / O. Bezchasnyi // Thai Science Rewiew. Summer 2017 .- 2017. ; Bangkok: Thai Publishing p.34-39.
 2. Bezchasnyi O. Functional approach to building an organizational communications system at an industrial enterprise in implementing development projects / O. Bezchasnyi // Thai Science Rewiew. Autumn 2017 .- 2017. ; Bangkok: Thai Publishing p. 6-11.

 

Тези доповідей наукових конференцій

 1. O. Bezchasnyi, O. Yarmolitska Special aspects the communication process in the accounting system of the enterprise in terms of development / Third International Conference of European Academy of Science December 20-30, 2018.Bonn, Germany, 2018, p. 12-13.
 2. Безчасний О.У. Комунікативна складова якості облікового забезпечення управлінських рішень / О.У. Безчасний // Виступ на Науково-методичній конференції ДУІТ. Секція «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» (Київ, 26-29 березня 2018 року). – К.: ДУІТ, 2018. – С. 25 (Програма виступу учасників конференції).
 3. Bezchasnyi O. Problems of evaluation of quality of accounting in the system of management by the enterprise / O. Bezchasnyi // International Scientific Conference: Management and development trends- 2017: September 20, 2017 .- Bangkok: Pathumwan Institute of Technology, 2017 Vol. 2. Part 1.  p.24-26.
 4. Безчасний О.У. Особливості управління організаційними комунікаціями / О.У. Безчасний // Матеріали ХVІІ науково-практичної конференції «Україна ХХІ століття. Тенденції та перспективи розвитку. К. ПВНЗ Європейський університет, 7.12.2017р. .- Видавництво Європейського університету, 2017 С.145-147.
 5. Безчасний О.У. Приоретизація контрагентів в системі управління дебіторською заборгованістю / О.У. Безчасний , О.С. Руденко // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика” .- Полтава: Видавництво “Сімон”, 2016 С.342-344.
 6. Безчасний О.У. Грошові потоки підприємства в системі управління грошовими коштами / О.У. Безчасний , М.В. Циколенко // Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні наукові розробки” (15 -22 січ. 2016р. Болгарія, Софія) .- Софія: Бял ГРАД-БГ, 2016 Том 2.  С.16-17.
 7. Безчасний О.У. Формування рівня споживчої якості в інноваційних проектах / О.У. Безчасний // Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». 24-25 вересня 2015 року. .- Суми: ФОП Ткачов О.О., 2015 С.21-23.
 8. Безчасний О.У. Особливості застосування тестового контролю практичних навичок в умовах дистанційного навчання / О.У. Безчасний // Збірник тез науково-методичної конференції Університету «Реформування вищої школи: актуальний стан і проблеми» .- К.: ДЕТУТ, 2015 С.31-33.
 9. Безчасний О.У. Щодо організаційного забезпечення процесу інформаційної підтримки виробництва у системі управління якістю / О.У. Безчасний , І.М. Святенко // Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Europejska nauka XXI powieka – 2014” (Przemyśl , 07 – 15 lutego 2014 r.) .- Przemyśl: Nauka i studia, , 2014 Том 8. С.29-31.
 10. Безчасний О.У. Діагностика рівня якості організації процесу виробництва продукції / О.У. Безчасний // Матеріали ХХIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров‘я» «MicroCAD-2014» .- Харків: НТУ «ХПІ», 2014 С.135.
 11. Безчасний О.У. Теоретична сутність оцінки рівнів якості продукції машинобудівних підприємств / О.У. Безчасний // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Wykształcenie i nauka bez granic – 2013” (Przemyśl , 7-15 grudnia 2013 r.) .- Przemyśl: Nauka i studia, 2013 Том 9.  С.86-88.

 

Навчальні посібники

 1. Безчасний О.У. Аналіз бухгалтерської звітності: Навчальний посібник / О.У. Безчасний, О.Е. Лубенченко , Г.О. Тарасова // К.: ФОП Халіков Р.Х. . – 2017. – 242 с.
 2. Безчасний О.У. Функціонально-вартісний аналіз: навчальний посібник / О.У. Безчасний, Л.М. Бражнікова // Донецьк: ПВП “Браво” . – 2014. – 200 с.

 

Методичні праці

 1. О.Е. Лубенченко, І.О. Кудіна, О.У. Безчасний. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики (для студентів освітнього ступеня”магістр з обліку та аудиту”денної та заочної форм навчання), – Київ.: ДЕТУТ, 2016. – 36 с.
 2. О.У. Безчасний. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для студ. напрямку підготовки “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання. – К., ДЕТУТ, 2016. – 244с.
 3. Стасишен М.С., Кудіна І.О., Лубенченко О.Е., Безчасний О.У. Методичні рекомендації з виконання магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання. – К.:ДЕТУТ, 2014. – 72 с.
Ковова Ірина Сергіївна

Ковова Ірина Сергіївна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси

 • Фінансовий облік-І
 • Інформаційні системи та технології в обліку і аудиті
 • Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

Наукова діяльність

Монографії

 1. Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС: монографія / [О.І. Малишкін, К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. Семенова, С.М.Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук. ред. О.І. Малишкіна; Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ: «Видавничій дім «АртЕк», ДУІТ. 2018. – 418 с. – ІSBN 978-617-7674-42-8.
 2. Ковова І.С. Механізми формування економічної стійкості малих підприємств України: [монографія]. – К.: Афіна, 2015 – 142с.
 3. Повышение экономической устойчивости малого предприятия ISBN-10: 3659565423, Lambert Academic Publishing, Deutschland, Saarbrucken, – 2014 – 76с.

 

Наукові статті

 1. Kovova, I., Malyshkin, O. (Ukraine), Vicen, V. (Slovakia), Shulyarenko, S., Semenova, S., & Shpyrko, O. (Ukraine). Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union. Economic Annals-ХХI, Volume 171, Issue 5-6, Pages 4-14, October 03, 2018 doi:10.21003/ea.V171-01 (Scopus)
 2. Ковова І.С. Особливості обліку та оподаткування у фізичних осіб-підприємців в Україні / І.С. Ковова, С.М. Шуляренко // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». – Випуск 41 (1). – К.: ДУІТ, 2018. – С. 139-158.
 3. Ковова І.С. Чи готова Україна до європейського податкового простору? Питання по ПДВ / Бухгалтерський облік і аудит, №4, 2017, с. 9-19
 4. Ковова І.С. Облік, аудит та оподаткування в акціонерних товариствах Швейцарії / І.С. Ковова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 3. – С.18-23.
 5. Актуальні аспекти розкриття в звітності інформації щодо розрахунків з постачальниками в умовах євроінтеграції // «Бухгалтерський облік і аудит», 2016. – Вип. 7-8. – С. 36-40.
 6. Напрями вдосконалення державного механізму забезпечення економічної стійкості малих підприємств // Водний транспорт. Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2015. – №2(23) – С. 133-141.
 7. Ковова І.С. Структура обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту // Інвестиції: практика та досвід: Журнал. – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2015. – Вип. 18. – С.48-50.
 8. Актуальні питання застосування РРО платниками єдиного податку // «Бухгалтерський облік і аудит», 2015. – Вип. 9. – С. 39-44.
 9. Ковова І.С. Напрямки реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності / І.С. Ковова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» № 10, жовтень 2015 р. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 10. Ковова І.С. Обліково-аналітичне забезпечення контролю витрат малих підприємств в умовах євроінтеграції // І.С. Ковова, С.М. Семенова / Актуальні проблеми економіки, 2015. – № 11 – С. 353-358.
 11. Стійкість національної економіки та її складові //Інвестиції: практика та досвід: Журнал. – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2014. – Вип. 18. – С.43-45.
 12. Механізм формування організаційної культури підприємств водного транспорту в Україні/Ковова І.С., Пахота Н.В.// Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 11. – С. 159-162
 13. Обліково-аналітичне забезпечення формування організаційної культури підприємств водного транспорту/ Ковова І.С., Пахота Н.В//«Регіональна економіка та управління» Запоріжжя ISSN: 2311-8946 №5, 2016 с. 68-71

 

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Порівняльна характеристика системи звітності Польщі та України у секторі МСП в рамках імплементації угоди України з Євросоюзом// Научные труды SworldИваново Научный мир, том 7, випуск 45 12/2016, с. 80-87.
 2. Побудова системи управлінського обліку підприємства на базі хмарних технологій// Thegenesisofgenius. Scientist and educational journal, Geneva, Switzerland, 2016 #7 ISSN 7634-567X, p. 13-15
 3. Kovova I. Methodical approach estimates the total economic sustainability of small businesses/ I. Kovova // Scientific and practical edition: Vienna, Austria 27 July. Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague (Czech Republic), 2015. – Р.193-199.
 4. Grading system Of Accounting And Analytical Support Economic Security Water Transport// The Scientific Associationof Economists and Lawyers «Fundacio»: Zagreb’s International Conference on Lawand Social Sciences (December, 5th, 2014), Zagreb (Croatia), 2014, the collection of scientific papers. р.87-91.
 5. Люстрация как інструмент повышения качества управления национальной экономикой Украины// Scientific and practical edition: Prague (CzechRepublic), 26-27 of September 2014. Publishing Centerof The International Scientific Association “Science & Genesis”, Copenhagen 2014, p. 250-254.
 6. System Of Accounting And Analytical Support Economic Security Water Transport //Сборник научных трудов SWorld, ISSN 2224-0187 – выпуск 4(37).Том 2 – Иваново: МАРКОВА АД, 2014, ЦИТ: 414-474 – с.56-60.
 7. Economic sustain ability of small enterprises //Сборник научных трудов SWorld, ISSN 2224-0187 – выпуск 3 (36). Том 24. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014, ЦИТ: 314-057 – с. 44-48.
 8. Kovova I. Innovate tools to ensure the economic sustainability of small business / I. Kovova // Сборник научных трудов SWorld, ISSN 2224-0187. – Выпуск 3. Том 35. – Иваново: Маркова АД, 2013: ЦИТ:313-007 – С.7-12.

 

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Ковова І.С. Автоматизація обліку в Європейському союзі// Збірник тез науково-методичної конференції ( Київ, 26-29 березня 2018 року) Частина І, К.:ДУІТ, 2018 с.252-254
 2. Ковова І.С. Система підтримки фізичних осіб-підприємців у Чехії / І.С. Ковова, Р.П. Вакуленко // Збірник матеріалів міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасні тенденції обліку, оподаткування, аналізу і аудиту» 17 листопада 2017 року. ДВНЗ КНЕУ імені В.Гетьмана, с. 64-66
 3. Ковова І.С. Теоретичні підходи до трактування категорії зобов’язані і кредиторської заборгованості / І.С. Ковова, Л.І. Зелена // Збірник матеріалів міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасні тенденції обліку, оподаткування, аналізу і аудиту» 17 листопада 2017 року. ДВНЗ КНЕУ імені В.Гетьмана, с. 19-20
 4. Ковова І.С. Перспективи розвитку напрямків автоматизації в обліку, аналізі і аудиті// Науково-практична конференція Київ. держ. акад. водн. транс. – К.: КДАВТ, 2016.
 5. Ковова І.С. Екстернальне та інтернальне моделювання при прийнятті рішень в обліку, аналізі і аудиті //Науково-практична конференція Київ. держ. акад. водн. транс. – К.: КДАВТ, 2014
 6. Ковова І.С. Інноваційні підходи до формування системи оцінки рівня економічної стійкості галузі водного транспорту// «Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах» матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2014р. – К.: КДАВТ, 2014 – с.108-110
 7. Ковова І.С.Інструменти підвищення внутрішньої економічної стійкості малих підприємств України – ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» м.Одеса ОНАЗ 2013р. С.20-22.
 8. Оценка изменения экономической устойчивости малого предприятия в следствие реинжиниринга бизнес-процессов- МЗНПК «Экономика и современный менеджмент: теория и практика» материалы XXVII международной заочной научно-практической конференции. (17 июля 2013 г.) — Новосибирск: Изд. «СибАК» стор.104-108.
 9. Оценка экономической устойчивости сектора малого бизнеса Украины «Экономика и современный менеджмент: теория и практика»: ISSN 2309-3390. Сб. ст. по материалам XXХII международной науч.-практ. конф.—Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. №12(32) — с.165-170.
 10. Ковова І.С. Напрямки вдосконалення державного організаційно-інформаційного механізму забезпечення економічної стійкості малих підприємств – Науково-практична конференція «Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі» – 2013 – КДАВТ С.93-96.
 11. Ковова І.С.Автоматизація обліку і контролю на підприємствах водного транспорту України. ЗНП НАУ Проблеми системного підходу в економіці, К.: № 41, 2012 р. С.41-45

 

Навчальні посібники

 1. Ковова І.С. Фінансовий облік 1: Електрон. навч. посібн. [Ел. ресурс] – К.: ДУІТ, 2017. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/kovova/фіноблік-1
 2. Ковова І.С. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств : Ел.навч. посібн. [Ел. ресурс] – К.: КДАВТ, 2017. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/kovova/оазебп
 3. Ковова І.С. Автоматизоване робоче місце бухгалтера: Електрон. навч. посібн. [Ел. ресурс] – К.: КДАВТ, 2017. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/kovova/армб.
 4. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – К.: Афіна, 2016. – 178с.

 

Методичні праці

 1. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” заочної форми навчання.
 2. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу»
 3. Методичні вказівки по вивченню дисципліни «Автоматизоване робоче місце бухгалтера» для студентів ЗНФ «О і А»
 4. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Автоматизоване робоче місце бухгалтера» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит ” усіх форм навчання
 5. Програма та методичні рекомендації по проходженню комплексної практики з фаху для студентів 4-го курсу спеціальності напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит ” денної форми навчання
 6. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» для студентів напрямів підготовки 7.03050901, 8.05030901 “Облік і аудит ” всіх форм навчання
 7. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» для студентів напрямів підготовки 7.03050901, 8.05030901 “Облік і аудит ” заочної форми навчання
 8. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит ” заочної форми навчання
 9. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит ” усіх форм навчання
 10. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” заочної форми навчання
 11. Методичні вказівки до написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” денної форми навчання
 12. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” усіх форм навчання
 13. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” заочної форми навчання
 14. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” усіх форм навчання
 15. Методичні вказівки до практичних, лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Автоматизоване робоче місце бухгалтера» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит ” денної форми навчання
 16. Методичні вказівки до практичних, лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології бухгалтерського обліку і аудиту» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит ” денної форми навчання
 17. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології бухгалтерського обліку і аудиту» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” заочної форми навчання
 18. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку» для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент і адміністрування ” заочної форми навчання
 19. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Автоматизоване робоче місце бухгалтера» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит ” заочної форми навчання
 20. Програма по проходженню комплексної практики з фаху для студентів 4-го курсу спеціальності напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит ” денної форми навчання
 21. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та для виконання практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік 1» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит ” денної та заочної форми навчання
Колумбет Олена Петрівна

Колумбет Олена Петрівна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси:

 • Бухгалтерський облік, бухгалтерський облік в управлінні підприємством, організація бухгалтерського обліку, облік у бюджетних установах
 • Державний фінансовий контроль
 • Консолідація фінансової звітності
 • Методологія наукових досліджень

Наукова діяльність

Монографії

 1. Розвиток обліку видів активу та їх протиріччя: проблеми теорії // Сучасні тенденції, новації, перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика [колективна монографія] / під ред. Н.Л. Правдюк. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. – 498 с.
 2. Інтеграція бухгалтерського обліку як основа подальшого розвитку його теорії і практики // Проблеми бухгалтерської науки: подальший розвиток і припинення шарлатанства: [колективна монографія] / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця / [Малюга Н.М., Колумбет О.П.]. – Житомир. ПП «Рута». – 2015. – 343с.
 3. Оцінка як важливий інструмент бухгалтерського обліку: розвиток уявлень та класифікація / Малюга Н.М., Колумбет О.П. // Сучасний бухгалтерський облік і контроль: проблеми розвитку: Монографія / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир. ПП «Рута» – 2014. – 380 с.
 4. Бухгалтерський облік, аналізі контроль оборотних матеріальних активів: методологія і організація: [монографія].– К.: ЦП «Компринт», 2014. – 442 с.
 5. Оборотні матеріальні активи: документування та процес обліку придбання // Сучасний бухгалтерський облік і контроль: проблеми розвитку: [монографія] / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир. ПП «Рута», 2014. – 380 с.
 6. Основні засади організації та методики внутрішнього контролю операцій з виробничими запасами // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології: [монографія] / під заг. ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Київ, 2013. – 606 с.

 

Наукові статті

 1. Колумбет О.П. Сучасні тенденції організації обліку розрахунків з покупцями та замовниками в умовах гіперінфляції / О.П. Колумбет, А.Ю. Голубєва // Центр наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Зимові наукові читання»: Збірник статей. – 2018. – К.: Центр наукових публікацій, 2018. – С. 40-49.
 2. Колумбет О.П. Особливості обліку руху товарів на підприємствах оптової торгівлі / О.П. Колумбет, Д.П. Малиневська // Науковий журнал «Молодий вчений». – №1 (53) січень, 2018 р. – С. 905-908.
 3. Колумбет О.П. Проблеми оцінки виробничих запасів господарюючих суб’єктів в умовах сталого розвитку економіки / О.П. Колумбет, А.О. Грига // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип.39. – К.: ДЕТУТ, 2017. – С. 171 – 177.
 4. Колумбет О.П. Аналіз забезпеченості підприємств оборотними матеріальними ресурсами: стан та перспективи розвитку хлібопекарської галузі / Вісник Одеського Національного університету: Серія «Економіка». – Том 22. Вип. 11 (64).2017. – С. 224-229.
 5. Колумбет О.П. Аналіз забезпеченості підприємств оборотними матеріальними ресурсами: стан та перспективи розвитку хлібопекарської галузі // Науковий вісник Одеського національного університету імені І. І.Мечникова. Серія «Економіка». Том 22. Випуск 11(64). 2017. – С. 224-229.
 6. Колумбет О.П. Оборотні матеріальні активи як об’єкт наукового дослідження: бібліометричний аналіз / О.П. Колумбет // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. № 6 (168). – С. 201–208.
 7. Kolumbet O.P. Analysis of circulating tangible assets in the baking industry: scientific research trends / O.P. Kolumbet// Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. № 5 (168). – С. 183–186.
 8. Колумбет О.П. Ключеві елементи договору поставки: кількість, якість, асортимент товару / О.П. Колумбет // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – №3 (43). – С. 69–74.
 9. Колумбет О.П. Облікова політика в системі управління оборотними матеріальними активами / О.П. Колумбет // Збірник наукових праць ДЕТУТ : Серія економіка і управління. – 2014. – Вип. 27. – С. 236–244.
 10. Гаценко-Колумбет О.П. Оборотні активи підприємства: проблеми теорії обліку / О.П. Гаценко-Колумбет // Вісник ЖДТУ: Серія економічні науки. – 2013. – Вип. № 1(63). – С. 42–47.
 11. 3.Колумбет О.П. Визначення сутності оборотних активів: сучасні науково-методологічні підходи / О.П. Колумбет, Ю.В. Зозуля // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія економіка і управління. – 2013. – Вип. 25. – С. 231–236.
 12. Колумбет О.П. Основні засади організації та методики внутрішнього контролю операцій з виробничими запасами // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології : [монографія] / О.П. Колумбет ; під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – К., 2013. – 606 с.

 

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Circulating’s material assets analysis a factor for improve that management of enterprises financial activity Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. – Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015. – P. 257-261
 2. Place and role of integrated accounting in politics enterprise Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – P. 237-243.
 3. Internal control: problems of formation Modern problems of regional development: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2014. – P. 100-103.
 4. Current tangible assets as an object of integrated accounting, management analysis and control Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Publishinghouse «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – P. 161-166.

 

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Колумбет О.П. Accouting and analytical provision of business process management in conditions of inclusive development of economy / O.P. Kolumbet, O.V. Yarmolitska // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір». – м. Запоріжжя, 2018. – С. 235-238.
 2. Колумбет О.П., Мархель Л.Ю. Особливості оцінки основних засобів для відображення інформації про них у фінансовій звітності / Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Засади реформування економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва», м. Одеса, 2 червня  2018 року тези доповідей. – О. : ЦЕДР, 2018. – С. 92-94.
 3. Імплементація інтегрованого бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. Зб. тез доповідей за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», м. Одеса 22-23 вересня 2017 р.: тези доповідей. – О.: Атлант, 2017. – С. 173-174.
 4. Колумбет О.П. Імплементація інтегрованого бухгалтерського обліку в системі управління підприємством / Збірник тез доповідей за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», м. Одеса 21-24 вересня 2017 року тези доповідей. – О.: ЦЕДР, 2017. – С. 118-120.
 5. Методологічні аспекти формування системи обліку, контролю та аналізу оборотних матеріальних активів / Збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль та місце бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту в розвитку економічної системи», 27-28 березня 2015 р .: тези доповідей. – Л.: ЛЕФ, 2015. – С. 83-86.
 6. Методологічні аспекти управління оборотними матеріальними активами підприємства / Зб. тез доп. за матеріалами II Міжвузівської наукової конференції «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи», 27 березня 2015 р.: тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 40-42.
 7. Сучасна концепція інтегрованої системи фінансового, управлінського та податкового обліку / Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих вчених «Економіка, менеджмент, фінанси: теоретичні та практичні аспекти розвитку», 22-23 травня 2015 р.: тези доповідей. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – С. 14-17.
 8. Проблеми інтеграції різних видів обліку і систем управління / Зб. тез доповідей за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти розвитку світової економіки під впливом глобалізації», м. Одеса 22-23 травня 2015 р.: тези доповідей. – О.: ЦЕДР, 2015. – С. 118-120.
 9. Організація складського обліку матеріальних цінностей / Матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Виробничо-експортний потенціал національної економіки», 3-4 жовтня 2014 р.: тези доповідей. – Ужгород: ВД «Гельветика», 2014. – С. 184-188.
 10. Організація складського обліку матеріальних оборотних активів як запорука безперебійного забезпечення виробництва / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку», 24-25 жовтня 2014 р.: тези доповідей, у 3 частинах. – Ч. 3. – Л.: ЛЕФ, 2014. – С. 105-108.
 11. Облік паливно-мастильних матеріалів як складова обліку оборотних активів підприємства / Збірник тез доповідей за матеріалами XIV Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток бухгалтерського обліку і контролю як науки», 4-5 листопада 2014 р. – Житомир: ПП «Рута», 2014. – С. 63-66.
 12. Договір купівлі-продажу та договір поставки як найпоширеніші форми договірної політики / Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. «Наукові пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах глобальних змін», 4-5 грудня 2014 р.: тези доповідей. – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 149-151.
 13. Управління оборотними матеріальними активами в аспекті витрат на їх придбання та зберігання / Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої до відзначення «Дня Бухгалтера» «Розвиток професії та бухгалтерського обліку як науки», 14-15 липня 2014 р.: тези доповідей. – Вінниця, 2014. – С. 40-43.
Семенова Світлана Миколаївна

Семенова Світлана Миколаївна

доцент кафедри, к.е.н.

Наукові інтереси

 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу
 • Облік у банках
 • Облік і звітність суб’єктів МСБ за МСФЗ
 • Облікова політика підприємств

Наукова діяльність

Монографії

 1. Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС: монографія / [О.І. Малишкін, К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. Семенова, С.М.Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук. ред. О.І. Малишкіна; Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ: «Видавничій дім «АртЕк», ДУІТ. 2018. – 418 с. – ІSBN 978-617-7674-42-8.
 2. Семенова С.М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання [монографія] / С. М. Семенова, О. М. Шпирко. – Київ : ВД «Артек», 2018. – 239 с.
 3. Семенова С. М. Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту: обліково-аналітичний аспект [монографія] / С. М. Семенова, О. М. Шпирко. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 252 с. – ISBN 978-611-01-0752-5.

 

Наукові статті

 1. Kovova, I., Malyshkin, O. (Ukraine), Vicen, V. (Slovakia), Shulyarenko, S., Semenova, S., & Shpyrko, O. (Ukraine). Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union. Economic Annals-ХХI, Volume 171, Issue 5-6, Pages 4-14, October 03, 2018 doi: 10.21003/ea.V171-01 (Scopus).
 2. Cеменова С.М. Удосконалення обліку оплати праці на підприємстві / С.М. Семенова, Н.М. Денисюк // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». – Випуск 41 (1). – К.: ДУІТ, 2018. – С.205-2013.
 3. Семенова С.М. Облік іноземної валюти за зовнішньоекономічними операціями підприємства / Управління проектами, системний аналіз і логістика, Науковий журнал, Випуск 19, 2017, Частина 2: Серія «Економічні науки». – К.: НТУ, 2017. – С.72-81.
 4. Семенова С.М. Облік валютних операцій банку / Управління проектами, системний аналіз і логістика, Науковий журнал, Випуск 20, 2017, Частина 2: Серія «Економічні науки». – К.: НТУ, 2017. – С.53-66.
 5. Семенова С.М. Аналітичний облік та статистична звітність банків за новими правилами / Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 5. – С. 33-48.
 6. Cеменова С.М. Порівняння фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва України та країн ЄС / С.М. Семенова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 2. – С.26-40.
 7. Семенова С.М. Облік формування зареєстрованого (пайового) капіталу підприємствами різних організаційно-правових форм / Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Економічні науки : зб. наук. праць. – № 2 (9), грудень 2017. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 188-195.
 8. Cеменова С.М. Порівняння обліку запасів в Україні з країнами ЄС відповідно до вимог міжнародних стандартів та Директиви 2013/34/ЄС / С.М. Семенова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 9. – С.18-32.
 9. Семенова С. М. Аналітичний облік в управлінні капітальними інвестиціями на підприємствах водного транспорту / С. М. Семенова // Водний транспорт : зб. наук. пр. Київської держ. академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2016. – № 1 (24). – С.108-113.
 10. Cеменова С.М. Особливості обліку витрат на оплату праці комунальних підприємств та шляхи його удосконалення / С.М. Семенова, О.М. Шпирко // Водний транспорт: зб. наук. пр. Київської держ. академії водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2016. – № 4 (24). – С.124-132.
 11. Семенова С. М. Визначення підприємств малого бізнесу, які можуть застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності / С. М. Семенова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 1. – С. 39-46.
 12. Cеменова С.М. Малий бізнес: облікова політика за МСФЗ для МСП та Законом про бухгалтерський облік Польщі за умов Директиви 2013/34/ЄС / О.І. Малишкін, С.М. Семенова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 11-12. – С. 9-16.
 13. Семенова С. М. Особливості обліку реконструкції основних засобів на державних підприємствах водного транспорту / С. М. Семенова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 8-9.
 14. Семенова С. М. Обліково-аналітичне забезпечення контролю витрат малих підприємств в умовах євроінтеграції / С. М. Семенова, І. С. Ковова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 11. – С. 353-358.
 15. Семенова С.М. Управління дебіторською заборгованістю підприємств водного транспорту / С.М. Семенова, О.М. Шпирко // Водний транспорт : зб. наук. пр. Київської держ. академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2014. – № 2 (20). – С. 109–114.
 16. Cеменова С.М. Економіко-математична модель оптимізації грошових потоків підприємства / С.М. Семенова // Вісник ЖДТУ. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – № 4 (70). – С. 86-91.
 17. Семенова С. М. Методичний підхід до вибору стратегії управління грошовими потоками підприємств водного транспорту / С. М. Семенова, О. М. Шпирко // Проблеми економіки : наук. журн. – Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2013. – № 2. – С. 181–189.
 18. Семенова С. М. Комплексний і системний підходи при аналізі та формуванні грошових потоків підприємств / С. М. Семенова, В.В. Мова // Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. пр. Сер.: Економіка. – Ужгород: УНУ, 2013. – Вип. 3 (40). – С. 13-21.
 19. Семенова С. М. Формування стратегії управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту / С. М. Семенова, В. В. Мова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 176-187.

 

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Semenova S. Cash flow optimization and accounting in the enterprise. Social and Legal Sciences (Warsaw, Poland), Vol. 1 No. 2 – November 2018. – P.57-69. ISNN 2544-6770.
 2. Семенова С.М. Intellectual capital accounting as a component of economic systems development / Scientific journal «EUROPEAN SCIENCE», Podhajska Slovakia, 2017. – № 2. – P. 20-28.
 3. Cеменова С.М. Особенности учета денежных потоков на предприятиях морского транспорта в Украине / С.М. Семенова // Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy (Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri), Baki, 2016. – № 2. – Р. 325-333.
 4. Семенова С.М. Правила споживчого кредитування в Україні та його відображення в обліку комерційних банків / С.М. Семенова // Тhe International Мultidisciplinary Сongress “Knowledge is Power, Power is Knowledge!”. Scientifi and practical edition: Vienna, Austria, 27 July 2015. Publishing Center of The International Scientifi c Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, p. 289 – P.121-216.
 5. Семенова С. М. Сфера застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і сердніх підприємств (МСФЗ для МСП) в Україні / С. М. Семенова, О. М. Шпирко // Тhe International Мultidisciplinary Сongress “Knowledgeis Power, Poweris Knowledge!”. Scientifi and practical edition: Vienna, Austria, 27 July 2015. Publishing Center of The International Scientifi c Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, p. 289. – P.121-216.
 6. Семенова С.М. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством / С.М. Семенова, О.М. Шпирко // Internationals cientific and practical Congress„Lawyers and Economists”. The Scientific Association of Economists and Lawyers „Fundacio”, December, 5th, 2014, Zagreb (Croatia). – Regus Zagreb Grand Center, 2 Hektoroviceva, 2014, 163 p. – P.11-17.

 

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Семенова С.М. Innovative activities accounting: modern trends / Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. Наук.-практ. конференції 29-30 березня 2018 р. – К.: КНЕУ, 2018. – С.81-84.
 2. Семенова С.М. Сучасні інформаційні системи обліку курсових різниць / Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практ. конференції 19-20 квітня 2018 р. – К.: КНУКіМ, 2018. – Ч.2. – С.76-78.
 3. Семенова С.М. Облік внутрішньо генерованого гудвілу / Науково-методична конференція ДУІТ. Секція «Актуальні питання бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту в умовах євроінтеграційних процесів», 29 березня 2018 р. – К.: ДУІТ, 2018. – С.258-261.
 4. Семенова С.М. Strategic сash flow management on the water transport enterprises / XІIІ International scientific-technical conference on «Water Transport Problems», Azerbaijan State Marine Academy, 3-4 May 2018, Baki. – P.24.
 5. Cеменова С.М. Сучасні інформаційні технології викладання облікових дисциплін у вищій школі / С.М. Семенова // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практ. конференції 19-20 квітня 2017 р. – К.: КНУКіМ, 2017. – Ч.2. – С.126-128.
 6. Cеменова С.М. Облік запасів в країнах ЄС на прикладі Франції / С.М. Семенова // Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації : матеріали ІII Міжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференції 20 квітня 2017 р. Ч.І. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – С.234-236.
 7. Cеменова С.М. Role of transport in the global e-commerce / С.М. Семенова // Тези доп. ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки транспорту» 20-21 квітня 2017 р. – Д.: ДНУЗТ, 2017. – С. 51-52.
 8. Семенова С.М. Інноваційна діяльність підприємств в Україні та світі: види, динаміка, перспективи / Економічні перспективи підприємництва в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 26–27 жовтня 2017 р., м. Ірпінь : у 2 ч. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2017. – Ч. 1. – С. 336-338.
 9. Семенова С.М. Облік інтелектуального капіталу як складової розвитку економічних систем / [Доповідь з презентацією на конференції в ЄС] International research conference «The importance of human potential in regional development», European institute of further education, 09-10 November 2017, Podhajska, Slovakia
 10. Семенова С.М. Гармонізація П(С)БО 9, МСБО 2 та МСФЗ для МСП з обліку запасів / Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту : зб. матеріалів Міжнар. наук. інтернет-конф., 17 лист. 2017р. – К.: КНЕУ, 2017. – С.142-143.
 11. Cеменова С.М. Облік запасів в країнах ЄС на прикладі Іспанії / С.М. Семенова // 21 науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів (Ч.І) 27-29 березня 2017 р. – К.: КДАВТ. – С.80-81.
 12. Cеменова С.М. Європейський досвід обліку startup / С.М. Семенова // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів ІІ Всеукр. Наук.-практ. конференції 29-30 березня 2017 р. – К.: КНЕУ, 2017. – С.209-212.
 13. Cеменова С.Н. Особенности учета денежных потоков на предприятиях морского транспорта в Украине / С.Н. Семенова // XI International scientific-technical conference on «Innovative Technology in marine Transportation” Azerbaijan State Marine Academy, 5- may 2016, Baki, P.30 (25).
 14. Cеменова С.М. Облік і звітність про витрати на оплату праці в умовах євроінтеграції / С.М. Семенова, Ю.В. Альохіна // IV Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» 26 травня 2016 р. Одеса. – С.208-211.
 15. Cеменова С.М. Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності в Україні та світі / С.М. Семенова // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет-конференції 24-25 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С.300-304.
 16. Cеменова С.М. Проблемні питання обліку допомоги з тимчасової втрати працездатності в Україні та світі / С.М. Семенова, Ю.В. Альохіна // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет-конференції 24-25 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С.305-309.
 17. Cеменова С.М. Особенности учета расчетных операций на предприятиях морского транспорта в Украине / С.М. Семенова // XI International scientific-technical conference on «Innovative Technology in marine Transportation” Azerbaijan State Marine Academy, 5-may 2016, Baki. – P.30 (25).
 18. Cеменова С.М. Облікові регістри в перспективах стандартизації аналітичного та синтетичного обліку / С.М. Семенова // Економічні перспективи підприємництва в Україні : тези доповідей Всеукраїнської інтернет-конференції 27-28 жовтня 2016 р. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – С.470-473.
 19. Cеменова С.М. Забезпечення якості вищої освіти в Україні на основі досвіду Великобританії / С.М. Семенова // Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи: тези доповідей міжвузівської науково-методичної конференції 23 листопада 2016 р. – К.: ДЕДУТ, 2016. – С.55-57.
 20. Cеменова С.М. Облік ліцензування торговельної діяльності в Україні / С.М. Семенова // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : тези доп. ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 8 грудня 2016 р. – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – С. 359-361.
 21. Cеменова С.М. Облік позабалансових факторів в управлінні вартістю підприємства / С.М. Семенова // Матеріали наукової студентської конференції, 28-31 березня 2016 р. – К.: КДАВТ. – С.7.
 22. Cеменова С.М. Облік основних засобів підприємства за національними та міжнародними стандартами / С.М. Семенова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 грудня 2015 р. – Крем.: КНУО, 2015. – С. 583-584.
 23. Cеменова С.М. Облік витрат на підприємствах малого бізнесу: суперечності законодавства / С.М. Семенова // Матеріали наукової студентської конференції, 24-25 березня 2015 р. – К.: КДАВТ, 2015. – С. 36.
 24. Семенова С.М. Властивості облікової інформації / С.М. Семенова // Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 листоп. 2014 р. – К.: КДАВТ, 2014. – С. 235–237.
 25. Семенова С.М. Зарубіжний досвід управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту / С.М. Семенова // Збірник тез 18-ї науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів, 24–28 березня 2014 р. – К.: КДАВТ, 2014. – С. 52.
 26. Семенова С.М. Емерджентність у застосуванні системного підходу до управління підприємством / С. М. Семенова // The International scientific and practical conference “A new view on the economy – the trend of innovative development”. The Association of students and pedagogues “The Economist”, July 25, 2014 Kiev. Budapest. Vienna. – Scientific.-inf. publ. center based on The Association of students and pedagogues “The Economist” – Budapest: 2014, 196 p. – P. 35-38.
 27. Семенова С. М. Емерджентні властивості грошових потоків підприємства / С. М. Семенова // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 квіт. 2013 р. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013. – С. 26–28.
 28. Cеменова С.М. Порівняння національних, міжнародних стандартів та вимог Директиви 2013/34/ЄС до складання звітності малих підприємств / С.М. Семенова // IV Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» 26 травня 2016 р. Одеса. – С.205-208.
 29. Семенова С. М. Особливості управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту / С. М. Семенова // Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 листоп. 2013 р. – К.: КДАВТ, 2013. – С. 32–35.

 

Методичні праці

 1. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: ДУІТ, 2018. – 55 с.
 2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг» заочної форми навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: ДУІТ, 2018. – 58 с.
 3. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія) Частина ІІ» для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укладачі О.І. Малишкін, С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2017. – 48 с.
 4. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік і креативність в управлінні підприємством» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: ДУІТ, 2017. – 76 с.
 5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік і креативність в управлінні підприємством» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: ДУІТ, 2017. – 42 с.
 6. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Облік і звітність суб’єктів МСБ за МСФЗ» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: ДУІТ, 2017. – 53 с.
 7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і звітність суб’єктів МСБ за МСФЗ» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: ДУІТ, 2017. – 38 с.
 8. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Облікова політика підприємств» для студентів напряму підготовки 06.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2017. – 66 с.
 9. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облікова політика підприємств» для студентів напряму підготовки 06.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2017. – 64 с.
 10. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» для студентів напряму підготовки 06.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2017. – 48 с.
 11. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» для студентів напряму підготовки 06.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2017. – 40 с.
 12. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Облік у банках» для студентів напряму підготовки 06.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2017. – 76 с.
 13. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік у банках» для студентів напряму підготовки 06.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2017. – 68 с.
 14. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях економіки» для студентів напряму підготовки 06.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2016. – 77 с.
 15. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” усіх форм навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2016. – 51 с.
 16. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” заочної форми навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2016. – 47 с.
 17. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія) Частина І» для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укладачі О.І. Малишкін, С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2016. – 92 с.
 18. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів 2-го курсу (3 семестру) заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укладачі О.І. Малишкін, С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2016. – 83 с.
 19. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях економіки» для студентів напряму підготовки 06.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2016. – 78 с.
 20. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Стандартизація обліку і аудиту” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” заочної форми навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2015. – 39 с.
 21. Програма і методичні вказівки стажування з фаху спеціалістів напряму підготовки 7.03050901 „Облік і аудит” денної форми навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2015. – 30 с.
 22. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік в управлінні підприємством” для студентів напряму підготовки 8.03050901 „Облік і аудит” усіх форм навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2015. – 53 с.
 23. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік в управлінні підприємством” для студентів напряму підготовки 7.03050901 „Облік і аудит” усіх форм навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2015. – 35 с.
 24. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Стандартизація обліку і аудиту” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” усіх форм навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2015. – 48 с.
 25. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік в управлінні підприємством” для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 „Облік і аудит” заочної форми навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ, 2014. – 42 с.
 26. Програма і методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / Укладач С.М. Семенова. – К.: КДАВТ – 2014. – 27 с.
 27. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни „Основи бухгалтерського обліку” для студентів напряму підготовки 6.070101 „Транспортні технології (водний транспорт)” заочної форми навчання / Укладачі С.М. Семенова, Н.В. Омельченко. – К.: КДАВТ, 2014. – 35 с.
Тищенко Валентина Миколаївна

Тищенко Валентина Миколаївна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси

 • Вступ до спеціальності
 • Податкова система, оподаткування в зарубіжних країнах
 • Історія бухгалтерського обліку
 • Фінансова санація і банкрутство підприємств
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Наукова діяльність

Монографії

 1. Тищенко В. М. Механізм регулювання платного водокористування: монографія / В. М. Тищенко – К., Дельта КОРП, 2013. – 198 с.

 

Наукові статті

 1. Тищенко В.М. Платне водокористування: вітчизняний та європейський досвід / В. М. Тищенко // Часопис «Університетські наукові записки». – м. Хмельницький. – 2017. – № 61. – С. 193-201. (науковометрична база Index Copernicus)
 2. Тищенко В.М. Еволюція поглядів на роль податків як інструменту економічного і соціального регулювання / В. М. Тищенко // Водний транспорт: зб. наук. праць. – К.: КДАВТ, 2016. – Вип.1(24). – С.125-129. (науковометрична база РІНЦ та Index Copernicus)
 3. Тищенко В. М. Діяльність суб’єктів господарювання у структурі національної економіки / В.М. Тищенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць.– К., 2015. – Вип. 3. – С.93-96. (фахове видання).
 4. Тищенко В. М. Пріоритетні напрями податкової політики держави / В. М. Тищенко // Водний транспорт: зб. наук. праць. – К.: КДАВТ, 2015. – Вип.1(22). – С.148-152. (науковометрична база РІНЦ)
 5. Тищенко В. М. Становлення бухгалтерського обліку як науки / В. М. Тищенко // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – К., 2014. – Вип. 7-8. – С. 10–13. (фахове видання).
 6. Тищенко В. М. Фінансова санація як засіб запобігання банкрутству підприємств / В. М. Тищенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць.– К., 2014. – Вип. 6. – С. 132–135. (фахове видання).
 7. Тищенко В.М. Вдосконалення системи оподаткування водних ресурсів в умовах транзитивної економіки / В.М. Тищенко // Водний транспорт: зб. наук. праць. – К.: КДАВТ, 2013. – Вип. 3(18). – С.157-161. (науковометрична база РІНЦ)
 8. Тищенко В. М. Етапи реорганізації фіскальної служби України [Текст] / В. М. Тищенко //журнал «Сучасний науковий вісник», вид-во ТОВ «Руснаучкнига», 2013, т.6, С.72-75.(науковометрична база РІНЦ)
 9. Тищенко В. М. Теоретико-методологічні аспекти платного водокористування в контексті сталого розвитку / В. М. Тищенко, Л.С. Дорошенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. Вип. 6. – К., 2013. – С. 21–24. (фахове видання).
 10. Тищенко В. М. Концептуальні проблеми платного водокористування / В. М.Тищенко, Л.С. Дорошенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. Вип. 7–8. – К., 2012. – С. 32–35. (фахове видання).
 11. Тищенко В. М. Водокористування в Україні: тенденції останніх років / В. М. Тищенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. Вип. 5. – К., 2010. – С.154–160. (фахове видання).
 12. Тищенко В. М. Басейнова модель управління водними ресурсами України / В. М. Тищенко // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Вип. 10. – К., 2009. – С. 160–163. (фахове видання)
 13. Тищенко В. М. Фінансові аспекти управління водокористуванням / В. М. Тищенко // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць. Вип. 29. – К. : НАУ, 2009. – С. 67–72. (фахове видання)
 14. Тищенко В. М. Реформування платежів за водокористування в Російській Федерації / В.М.Тищенко // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць. Вип. 24. – К. : НАУ, 2008. – С. 70–77. (фахове видання)
 15. Тищенко В. М. Водні ресурси Київщини : проблеми і перспективи / В. М.Тищенко // Економіка : проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Вип. 217: у 4 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. Т. 2. – 2006. – С. 392–397. (фахове видання)
 16. Тищенко В. М. Історичний досвід регулювання водокористування в Україні / В. М. Тищенко // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць. Вип. 19. – К. : НАУ, 2006. – С. 296–303. (фахове видання)
 17. Тищенко В. М. Деякі методичні підходи до індексації нормативів плати за воду / В.М. Тищенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. молодих вчених. Вип. 3. – К. : НДЕІ Міністерства економіки України, 1997. – С. 150–155. (фахове видання)
 18. Тищенко В. Н. Экономические методы регулирования природопользования в период перехода к рынку / В. Н. Тищенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. молодих вчених. Вип. 2. – К.: НДЕІ Міністерства економіки України, 1996. – С. 118–126. (фахове видання)

 

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Тищенко В.М. Оподаткування малого бізнесу в умовах євроінтеграції / Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-економічна система України в умовах сучасних глобальних викликів» (Київ, 23 травня 2018 року) К.: КІБС, 2018.- С.172-175.
 2. Тищенко В.М. Європейський досвід оподаткування доходів фізичних осіб /В. М. Тищенко, Т.П. Куриленко // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали VIІI Міжн. наук.-практ. конференції 03 грудня 2016, м. Луцьк, випуск 10, ч.1, С.184-185.
 3. Тищенко В.М. Справляння рентних платежів в умовах реформування податкової системи України /В. М. Тищенко// Науковий прогрес на межі тисячоліть: матеріали ХІ Міжн. наук.-практ. конференції 27.05–05.06.2016, м. Прага, Чехія : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2016. – С. 42–44. (зарубіжне видання)
 4. Тищенко В. М. Етапи реорганізації фіскальної служби України / В. М. Тищенко // Наука без кордонів: матеріали ХІ Міжн. наук.-практ. конференції 30.03–07.04.2015, Scienceand Education Ltd (Великобританія), 2015. – С.71-72. (зарубіжне видання)
 5. Тищенко В. М. Екологічна безпека як складова національної безпеки / В. М. Тищенко // Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах: матеріали Міжн. наук.-практ. конференції 27-28 листопада 2014 р. – К.: КДАВТ, 2014.– С.192-194.
 6. Тищенко В. М. Реформування інституту банкрутства в Україні / В. М. Тищенко // Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., 20-22 листопада 2013 р., – К.: КДАВТ, 2013.– С.160–162
 7. Тищенко В. М. Удосконалення методологічних засад платного водокористування в умовах сталого розвитку/ В. М. Тищенко // Образование и наука без границ: матеріали VIІI Міжн. наук.-практ. конференції 7-15 грудня 2013р., Sp. zo.o. “Nauka і studia” (Przemysl, Польша), 2013. – С.37-38. (зарубіжне видання)
 8. Тищенко В. М. Збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту в системі водоресурсних платежів / В.М. Тищенко // Проблеми управління та обліку на водному транспорті в умовах транзитивної економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 квіт. 2012 р. – К. : КДАВТ, 2012. – С. 19–21.
 1. Тищенко В. М. Проблемні питання оподаткування водного транспорту / В.М. Тищенко // Проблеми розвитку транспорту в умовах економічної кризи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 черв. 2010 р. – К. : КДАВТ, 2010. – С. 20–21.
 2. Тищенко В. М. Водний збір для працюючих як інструмент регулювання платного водокористування / В. М. Тищенко // Veda a vznik – 2009/2010: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27 груд. 2009 р. – 5 січ. 2010 р. – Прага : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2010. – С. 19–21.
 3. Тищенко В. М. Удосконалення системи управління водними ресурсами України / В.М.Тищенко // Новини от добрата наука – 2009 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17–25 трав. 2009 р. Т. 9 – Софія :«Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – С. 38–40. – (Економічні науки).
 4. Тищенко В. М. Водні ресурси Київщини: проблеми і перспективи / В.М.Тищенко// Наука: теорія і практика – 2006: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 21–31 серп. 2006 р. Т. 6. – Д. : Наука і освіта, 2006. – С. 49–51. – (Економічні науки).
 5. Тищенко В. М. Економічна оцінка водних ресурсів та її відображення в складі нормативів збору за спеціальне водокористування / В. М. Тищенко // Сучасні наукові дослідження – 2006 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20–28 лют. 2006 р. Т. 33. – Д. : Наука і освіта, 2006. – С. 45–47. – (Економічні науки).
 6. Тищенко В. М. Державне регулювання водокористування / В. М. Тищенко // Сучасні проблеми управління : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 листоп. 2005 р. – К. : ВПІ ВПК «Політехніка», 2005. – С. 167.
 7. Тищенко В. М. Стимулювання економічного зростання на основі вдосконалення механізму платного природокористування / В. М. Тищенко // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 3–5 черв. 2005 р. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2005. – С. 311–313.
 8. Тищенко В. М. Актуальні проблеми платного водокористування / В. М. Тищенко // Наука і освіта «2005» : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 7–21 лют. 2005 р. – Д. : Наука і освіта, 2005. – С. 65–66.
 9. Тищенко В. М. Принципи організації системи платного природокористування / В. М. Тищенко, І. М. Щербань // Регіональна політика України : наукові основи, методи, механізми : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 3. – Львів, 1998. – С. 112–115.

 

Методичні праці

 1. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Податкова система» для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» та 071 «Облік і оподаткування». – К.: ДУІТ – 2018. – 43с.
 2. Тищенко В.М. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Оподаткування в зарубіжних країнах» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання. – К.: КДАВТ – 2017. – 32 с.
 3. Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання / Укладачі: Шуляренко С.М., Тищенко В.М. – К.: ДУІТ – 2017. – 16 с.
 4. Тищенко В.М. Методичні вказівки для виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. – К.: КДАВТ, 2017. – 52 с.
 5. Тищенко В.М. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Оподаткування в зарубіжних країнах» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання. – К.: КДАВТ – 2017. – 40 с.
 6. Тищенко В.М. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансово-податковий контроль” для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання. – К.: КДАВТ, 2016. – 32 с.
 7. Тищенко В.М. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Податкова система” для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 “Економіка підприємств”, 6.050103 “Програмна інженерія” заочної форми навчання. – К.: КДАВТ, 2015. – 29 с.
 8. Тищенко В.М. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Академічна освіта і вступ до фаху” для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання. – К.: КДАВТ, 2015. – 19 с.
 9. Тищенко В.М., Шуляренко С.М. Програма і методичні вказівки щодо проходження виробничої практики студентами 3 курсу спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання. – К.: КДАВТ, 2014. – 20 с.
 10. Тищенко В.М. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання. – К.: КДАВТ, 2014. – 64 с.
 11. Тищенко В.М. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання. – К.:Дельта КОРП, 2013. – 36 с.
 12. Тищенко В.М. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Історія бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання. – К.:Дельта КОРП, 2013. – 24 с.
 13. Тищенко В.М. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Бюджетно-податкова політика” для студентів спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання. – К.:Дельта КОРП, 2013. – 20 с.
Шпирко Ольга Миколаївна

Шпирко Ольга Миколаївна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Наукові інтереси

 • Фінансовий облік-ІІ, організація і проектування БО, облік у бюджетних установах, бухгалтерський облік на підприємствах водного транспорту
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Консолідація фінансової звітності

Наукова діяльність

Монографії

 1. Шпирко О. М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання [монографія] / С. М. Семенова, О. М. Шпирко. – Київ : ВД «Артек», 2018. – 239 с.
 2. Шпирко О. М. Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту: обліково-аналітичний аспект [монографія] / О. М. Шпирко, С. М. Семенова. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 252 с. – ISBN 978-611-01-0752-5.

 

Наукові статті

 1. Kovova, I., Malyshkin, O. (Ukraine), Vicen, V. (Slovakia), Shulyarenko, S., Semenova, S., & Shpyrko, O. (Ukraine). Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union. Economic Annals-ХХI, Volume 171, Issue 5-6, Pages 4-14, October 03, 2018 doi: 10.21003/ea.V171-01 (Scopus)
 2. Шпирко О.М. Облік та оподаткування дивідендів / Управління проектами, системний аналіз і логістика. Серія економічні науки. Зб. наук. праць НТУ. Ч.2, №20, К.: НТУ, 2017. – С. 102-113.
 3. Шпирко О.М. Роль організації обліку в управлінні економічною безпекою підприємства / Управління проектами, системний аналіз і логістика. Серія економічні науки. Зб. наук. праць НТУ. № 19, К.: НТУ, 2017. – С.121-128.
 4. Шпирко О.М. Особливості обліку витрат на оплату праці комунальних підприємств та шляхи його удосконалення / О.М. Шпирко, С.М. Семенова // Водний транспорт : зб. наук. пр. Київської держ. академії водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2016. – № 4 (24). – С.124-132.
 5. Шпирко О. М. Електронні гроші як об’єкт бухгалтерського обліку підприємства// Науковий вісник Ужгородського університету: Збірник наукових праць. Серія: Економіка. – Ужгород: УНУ, 2014. – Випуск 1 (42). – С. 197-200.
 6. Шпирко О. М. Управління дебіторською заборгованістю підприємств водного транспорту / О.М. Шпирко, С.М. Семенова // Водний транспорт : зб. наук. пр. Київської держ. академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К. : КДАВТ, 2014. – № 2 (20). – С. 109-114.
 7. Шпирко О. М. Методичний підхід до вибору стратегії управління грошовими потоками підприємств водного транспорту / О.М. Шпирко, С.М. Семенова, // Проблеми економіки : наук. журн. – Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2013. – № 2. – С. 181-189.

 

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Шпирко О. М. Сфера застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств (МСФЗ для МСП) в Україні / О.М. Шпирко, С.М. Семенова // Тhe International Multidisciplinary Congress “Knowledge is Power, Poweris Knowledge!”. Scientifi and practical edition: Vienna, Austria, 27 July 2015. Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, p. 289. – P.121-216.
 2. Шпирко О. М. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством / О.М. Шпирко, С.М. Семенова, // International scientific and practical Congress „Lawyers and Economists”. The Scientific Association of Economists and Lawyers „Fundacio”, December, 5th, 2014, Zagreb (Croatia). – Regus Zagreb Grand Center, 2 Hektoroviceva, 2014, 163 p. – P.11-17.

 

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Шпирко О.М. Українська альтернатива для програми «1С» в державному секторі / Збірник науково-методичної конференції ДУІТ (Київ, 26-29 березня 2018 року). – К.: КДАВТ, 2018. – С. 261-264.
 2. Шпирко О.М. Облік доходів бюджетних установ в умовах дії НП(С)БО в державному секторі / Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту : зб. матеріалів Міжнар. наук. інтернет-конф., 17 листоп. 2017 р. [Електронний ресурс]. – Київ : КНЕУ, 2017. С.197-199.
 3. Шпирко О.М. Управління економічною безпекою підприємства / Україна – територія можливостей для розвитку підприємництва: міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні» У двох частинах Частина 1 26–27 жовтня Ірпінь 2017р. [Електронний ресурс]. Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. – Ч. 1. С.121-123.
 4. Шпирко О.М. Особливості бухгалтерського обліку у Франції / О.М. Шпирко // 21-а науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів, (м. Київ, 27-29 березня 2017 р.): тези доп. / М-во освіти і науки України, Київськ. держ. акад. водн. трансп. – К.: КДАВТ, 2017. – С. 78-79.
 5. Шпирко О.М. Консолідація фінансової звітності українських підприємств в сучасних умовах / О.М. Шпирко // Економічні перспективи підприємництва в Україні: тези доповідей Всеукраїнської інтернет-конференції 27-28 жовтня 2016 р. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С.496-499.
 6. Переоцінка основних засобів// Матеріали наукової студентської конференції, 28-31 березня 2016 р. – К.: КДАВТ. – С.8.
 7. Шпирко О.М. Особливості визначення вартісної межі основних засобів в бюджетних установах // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 грудня 2015 р. – Крем.: КНУО, 2015. – С.383-384
 8. Удосконалення обліку і звітності спрощеної системи оподаткування / О.М. Шпирко // «Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах»: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: КДАВТ, 27-28 листопада 2014 р.
 9. Фактори впливу на розвиток підприємств водного транспорту / О.М. Шпирко // Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: КДАВТ, 20-22 листопада 2013 р. – С. 41-43.
 10. Шпирко О.М. Консолідація фінансової звітності згідно МСФЗ, Директивою 2013/34/ЄС та законодавством України//IV Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» 26 травня 2016 р. Одеса. – С.270-273.

 

Методичні праці

 1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни „Облік в бюджетних установах” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” усіх форм навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2017. – 22 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий облік-2” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” усіх форм навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2017. – 25 с.
 3. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік-2” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” усіх форм навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2017. – 42 с.
 4. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Облік на підприємствах водного транспорту” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” усіх форм навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2017. – 56 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни „Облік на підприємствах водного транспорту” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” усіх форм навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2017. – 45 с.
 6. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік в бюджетних установах» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: ДУІТ, 2017. – 22 с.
 7. Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік-2» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: ДУІТ, 2017. – 42 с.
 8. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік на підприємствах водного транспорту» для студентів 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності 6.070101 «Транспортні технології»/ Укладач к.е.н, доц. Шпирко О.М. – К.: ДУІТ – 2017. – 44 с.
 9. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік на підприємствах водного транспорту» для студентів 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Укладач Шпирко О.М. – К.: ДУІТ – 2017. – 47 с.
 10. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація і проектування бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: ДУІТ, 2017. – 71 с.
 11. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Організація і проектування бухгалтерського обліку” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної форми навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2017. – 36 с.
 12. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Організація і проектування бухгалтерського обліку” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форми навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2017. – 58 с.
 13. Програма і методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної і заочної форми навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2017. – 20 с.
 14. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Облік у зарубіжних країнах” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” усіх форм навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2017. – 36 с.
 15. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни „Облік у зарубіжних країнах” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” усіх форм навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2017. – 29 с.
 16. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Облік в бюджетних установах” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” усіх форм навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2017. – 39 с.
 17. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Консолідація фінансової звітності” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” заочної форми навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2016. – 34 с.
 18. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Консолідація фінансової звітності” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форми навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2016. – 31 с.
 19. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організація і проектування бухгалтерського обліку” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” заочної форми навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2016. – 24 с.
Ярмоліцька Ольга Василівна

Ярмоліцька Ольга Василівна

доцент кафедри, к.е.н.

Наукові інтереси

 • Бухгалтерський облік, фінансовий облік, бухгалтерський облік у галузях національного економічного комплексу, облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерський облік на залізничному транспорті
 • Облік і звітність в оподаткуванні, податковий контроль

Наукова діяльність

Наукові статті

 1. Ярмоліцька О. В., Македон Н. Г. Якість обліково-аналітичної інформації про капітальні інвестиції у формах звітності будівельних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6696. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.93
 2. Ярмоліцька О.Аналіз структури операційних витрат промислових підприємств / О. Безчасний, О. Ярмоліцька, Д. Липовецька // Збірник наукових працьДержавного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». – Вип. 42 (2). – К. : ДУІТ, 2018. – С. 149-160.
 3. Ярмоліцька О.В. Актуальні питання обліку витрат на підприємствах України. / О.В. Ярмоліцька, І.А. Задорожна // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – № 2(42), 2 т., 2018. – С. 78-81.
 4. Ярмоліцька О. В. Інноваційно-інвестиційне відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту / В. П. Гудкова, О. В. Ярмоліцька // Економічний форум / Луцьк. нац. технік. ун-т. – 2016. – № 1. – С. 129–138 [Ulrich’sPeriodicalsDirectory, РІНЦ, IndexCopernicus.
 5. Ярмоліцька О. В. Формування джерел фінансування відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту / О. В. Ярмоліцька // Ефективна економіка: Електронне фахове видання. – 2016. – № 4. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. [IndexCopernicus, ScientificIndexingServices, GoogleScholar].
 6. Ярмоліцька О. В. Фактори впливу на інноваційно-інвестиційне відтворення основних засобів вітчизняних залізниць / О. В. Ярмоліцька // Проблеми і перспективи економіки та управління / Черніг. нац. технол. ун-т. – 2015. – № 2 (2). – С. 140–149 [Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY)].
 7. Ярмоліцька О. В. Основні виробничі засоби як важлива складова економічного розвитку підприємств залізничного транспорту / О. В. Ярмоліцька // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – 2015. – Вип. 34. –С. 176–190.
 8. Ярмоліцька О.В. Методика оцінки стану, ефективності використання основних засобів залізниць та процесів їх відтворення / О.В. Ярмоліцька // Збірник наукових праць Державного економіко – технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – 2013. – Вип. 23–24. – С. 222–228.
 9. Ярмоліцька О. В. Проблеми обліку і звітності в Україні / М.С. Стасишен, О.В. Ярмоліцька // Науковий та громадсько-політичний журнал «Економіст», № 6 – 2011 . – C. 44-48.
 10. Ярмоліцька О. В. Проблеми нарахування та використання амортизації основних засобів залізниць України / О. В. Ярмоліцька // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – 2011. – Вип. 18. – Част. 1. – С. 139–148.
 11. Ярмоліцька О. В. Проблеми управління грошовими потоками господарюючих суб’єктів у аспекті бухгалтерського обліку / М.С. Стасишен, О.В. Ярмоліцька // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – 2010. – Вип. 16. – С. 254–262.

 

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Ярмолицкая О.В. Организационно-экономический механизм инвестиционно-инновационных процессов воспроизводства основных средств железнодорожного транспорта / О.В. Ярмолицкая // Уральский научный вестник: Научно-теоретический и практический журнал. Серия: Экономические науки. – 2013. – № 19 (67). – С. 37–43 (Республика Казахстан).

 

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Ярмоліцька О.В. Облік фінансової оренди за національними та міжнародними стандартами / Imperatives of civil society development in promoting national competitiveness: Proceedings of the 1stInternational Scientific and Practical Conference. Volume I, December 13–14, 2018. Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2018, p. 92-94.
 2. O. Bezchasnyi, O. Yarmolitska Special aspects the communication process in the accounting system of the enterprise in terms of development / Third International Conference of European Academy of Science December 20-30, 2018.Bonn, Germany, 2018, p. 12-13.
 3. Ярмоліцька О.В. Accouting and analytical provision of business process management in conditions of inclusive development of economy / O.P. Kolumbet, O.V. Yarmolitska // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір». – м. Запоріжжя, 2018.
 4. Ярмоліцька О.В. Вплив організації обліку на управління виробничими запасами будівельних підприємств / О.В. Ярмоліцька, А.В. Крахмальна // Літні наукові зібрання: матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. – м. Вінниця, 19 червня 2017 року. – Ч.1. – С. 76-82.
 5. Ярмоліцька О.В. Сутність витрат та роль їх обліку в сучасних умовах господарювання / О.В. Ярмоліцька, А.С. Пироговська // Літні наукові зібрання: матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. – м. Вінниця, 19 червня 2017 року. – Ч.1. – С. 82-86.
 6. Ярмоліцька О.В. Якість освіти фахівців з обліку та аудиту в умовах реформування вищої школи / О.В. Ярмоліцька // Збірник тез науково-методичної конференції Університету «Реформування вищої школи: актуальний стан і проблеми». – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 30-31.
 7. Ярмоліцька О.В. Принципи інноваційно-інвестиційних процесів відтворення основних засобів підприємств залізничного транспорту / О.В. Ярмоліцька // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті. Матеріали Х ювілейної міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 173–174.
 8. Ярмоліцька О.В. Фактори впливу на відтворення основних засобів залізниць України / О.В. Ярмоліцька // Збірник тез науково-практичної конференції «Розвиток науки і техніки на залізничному транспорті». – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 204–205.
 9. Ярмоліцька О.В Сучасні технології у навчанні фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту транспортної галузі / О.В. Ярмоліцька // Збірник тез науково-методичної конференції Університету «Сучасний підхід до використання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі». – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 48-49.

Методичні праці

 1. Ярмоліцька О.В.Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / О.В. Ярмоліцька. – К.: ДУІТ, 2018. – 56 с.
 2. Ярмоліцька О.В.Методичні вказівки для проходження виробничої обліково-аналітичної практики для студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» і 2-го скороченого курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання / О.В. Ярмоліцька. – К.: ДУІТ, 2018. – 45 с.
 3. Ярмоліцька О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання. / О.В. Ярмоліцька – К.: ДЕТУТ, 2017. – 28 с.
 4. Ярмоліцька О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях національного економічного комплексу» для студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / М.С. Стасишен, О.В.Ярмоліцька – К.: ДЕТУТ, 2014 р. – 16 с.
Черниш Віта Василівна

Черниш Віта Василівна

зав. лаб. кафедри обліку і оподаткування

Корнієнко Галина Володимирівна

Корнієнко Галина Володимирівна

зав. лаб. кафедри обліку і оподаткування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ЗА ЯКОЮ КАФЕДРА Є ВИПУСКОВОЮ

071 «Облік і оподаткування»

Рівні вищої освіти:

 • перший (бакалаврський);
 • другий (магістерський).

НАВЧАННЯ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

 • Вступ до спеціальності
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Основи оподаткування
 • Податкова система
 • Основи наукових досліджень в обліку і оподаткуванні
 • Фінансовий облік
 • Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Основи автоматизації бухгалтерського обліку
 • Історія обліку та оподаткування
 • Управлінський облік
 • Звітність підприємства
 • Облік у бюджетних установах
 • Аудит
 • Облік і оподаткування в галузях економіки
 • Облік у банках
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 • Стандартизація обліку і аудиту
 • Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами
 • Бухгалтерський облік на підприємствах транспорту
 • Облікова політика підприємства
 • Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
 • Внутрішньогосподарський контроль
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Державний фінансовий контроль
 • Аналіз фінансової звітності
 • Внутрішній аудит
 • Методологія наукових досліджень
 • Методика викладання облікових дисциплін
 • Організація і проектування бухгалтерського обліку
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 • Оподаткування в зарубіжних країнах
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Консолідація фінансової звітності
 • Організація і методика аудиту
 • Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС
 • Моделі і методи прийняття рішень в обліку, аналізі та аудиті
 • Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 • Податкова звітність
 • Бюджетування
 • Податковий контроль
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Облік і звітність суб’єктів МСБ за МСФЗ
 • Професійна етика бухгалтерів і аудиторів
 • Стратегічний управлінський облік
 • Контролінг
 • Облік і аудит
Плакат ОіО 2019д2 Page 0001

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Наукова робота кафедри обліку і оподаткування

Наукова діяльність кафедри спрямована на розвиток професійного та наукового рівня викладачів кафедри, фахову підготовку аспірантів і студентів та включає:

 • видання монографій, наукових статей, тез доповідей;
 • участь у міжнародних, всеукраїнських та внутрішньо-вузівських науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах;
 • розробку прикладних наукових тем;
 • підготовку і захист дисертацій;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через науковий гурток, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжкафедральних наукових семінарах факультету управління та технологій, виступають рецензентами та опонентами підготовлених кандидатських дисертацій в ДУІТ та інших ВНЗ.

Кафедра виконує ініціативну науково-дослідну роботу «Удосконалення організаційно-методичного забезпечення обліково-звітного процесу на підприємствах транспорту в умовах євроінтеграції» з № держреєстрації 0116U003938 – 2016-2018 роки. Керівник роботи – д.е.н., проф. Малишкін О.І., виконавцями виступають усі члени кафедри.

За результатами досліджень авторами проф. Малишкін О.І., доц. Безверхий К.В., доц. Семенова С.М., доц. Шуляренко С.М., доц. Ковова І.С., доц. Карєв В.П. видано монографію «Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС».

Результати досліджень використовуються в навчальному процесі під час проведення лекцій, практичних занять, написанні магістерських робіт.

На кафедрі регулярно проводяться науково-методичні семінари, тематика засідань яких різнопланова і визначається потребами удосконалення методичних підходів до викладання дисциплін через застосування результатів науково-дослідної роботи.

Активну участь у науково-дослідній роботі кафедри беруть також студенти. Зокрема, активно працює науковий гурток «Бухгалтерські студії» (керівник доц. Колумбет О.П.), на якому студенти представляють і обговорюють результати своїх досліджень. Студенти приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, виступають на наукових конференціях.

 

Досягнення наших студентів

Високий рівень знань наших студентів засвідчують грамоти та дипломи на різноманітних конкурсах та олімпіадах.

У 2016 році студентка Процепова Анастасія за результатами заключного ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (на базі Київського національного торговельно-економічного університету) отримала диплом ІІІ ступеню Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тема роботи – «Інтегрована звітність компанії в сучасних умовах» (науковий керівник – д.е.н., проф., професор кафедри обліку і оподаткування О.І. Малишкін).

У 2017 році студентки Мальована Віта і Кравчук Анастасія отримали подяку від оргкомітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тема роботи – «Трансформація фінансової звітності за нормативами ЄС» (науковий керівник – д.е.н., проф., професор кафедри обліку і оподаткування О.І. Малишкін).

У 2018 році студентки Крилова Ірина і Процепова Анастасія за результатами заключного ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (на базі Національної академії статистики, обліку та аудиту) отримали дипломи ІІІ ступеню Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тема роботи – «Генезис податку на прибуток» (науковий керівник – д.е.н., проф., професор кафедри обліку і оподаткування О.І. Малишкін).

У 2018 році студентки Крилова Ірина і Процепова Анастасія узяли участь у заключному ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту», яка відбулась у Миколаївському національному аграрному університеті. Із загальної кількості учасників 147 студентів, студентка Крилова Ірина зайняла 7 місце, студентка Процепова Анастасія – 12 місце і отримала спеціальний диплом у номінації «Найбільш оптимальний план аудиту». Готували студентів викладачі кафедри – проф. Малишкін О.І. і доц. Афанс’єва І.І.

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Інститут управління, технологій та права імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет управління і технологій

Кафедра обліку і оподаткування

Адреса: м. Київ, вул. Огієнка 19, каб. 602, 603

тел.: (044) 591-51-08