Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

DSC 9797 1

Кафедра кримінального права юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій є наступником кафедри Кримінального права Юридичного факультету Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, що була створена у 2003 році на базі кафедри загально-юридичних дисциплін.

З моменту заснування кафедри її очолювали такі авторитетні науковці, як доцент Басс Б.А., доцент Петров В.В., доцент Михайлов О.О.

З вересня 2014 року обов’язки завідувача кафедри Кримінального права виконує кандидат юридичних наук, доцент Мусієнко Анатолій Володимирович.

Основними напрямками навчальної роботи кафедри є Кримінальне право та Кримінологія.

Викладачами кафедри Кримінального права активно проводиться науково-методична робота, за результатами якої публікуються тези наукових доповідей, наукові статті, навчальні посібники (в тому числі з грифом МОН), навчально-методичні комплекси та наукові публікації в фахових виданнях.

За час існування кафедри підготовлено трьох кандидатів юридичних наук. У складі кафедри працюють: 1 професор, 5 доцентів та 2 старших викладачі, які проводять навчально-виховну, методичну та наукову роботу.

Кафедра забезпечує викладання 7 навчальних дисциплін серед яких такі фундаментальні як Кримінальне право (Загальна частина), Кримінальне право (Особлива частина), Судова медицина та психіатрія, Кримінологія, Криміналістика, Фінансове право, Банківське право. На кафедрі функціонує Студентський науковий гурток «Кримінальне право та кримінологія» (науковий керівник д.ю.н., професор Мичко М.І.). Науково-педагогічний склад кафедри разом зі студентами бере активну участь у проведенні науково-практичних конференцій, в тому числі міжнародних. Студенти під керівництвом досвідчених викладачів мають можливість брати участь в роботі наукових семінарів, круглих столів та публікувати тези наукових досліджень.

Профорієнтаційна робота на кафедрі проводиться всіма членами кафедри і спрямована на активне залучення абітурієнтів до навчання в Університеті. В доробках Кафедри є і наукові розробки, затверджені Кабінетом Міністрів України: Положення «Про систему морської безпеки на морському і річковому транспорті Україні», Положення «Про систему захисту морського і річкового судноплавства від незаконних актів, спрямованих проти безпеки морського і річкового транспорту України». Викладачі кафедри систематично підвищують свою кваліфікацію та здійснюють обмін досвідом з викладачами інших вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

А.В.

Мусієнко Анатолій Володимирович

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

кандидат юридичних наук, доцент.

Народився в м. Києві.

Здобув вищу медичну (Український державний медичний університет імені О.О. Богомольця) і вищу юридичну освіту (Київська державна академія водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного).

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Запобігання злочинам в сфері трансплантації органів та тканин людини».

Автор понад 46 наукових праць, з них 4 монографій,  понад 17 публікацій в наукових фахових виданнях, 8 публікацій в іноземних журналах.

Є куратором академічних груп юридичного факультету, організовує роботу студентського наукового гуртка кафедри кримінального права, проводить виїзні заняття, екскурсії. Здійснює наукове керівництво студентськими роботами.

Під керівництвом доцента Мусієнка А.В. студенти юридичного факультету Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного неодноразово брали участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Правознавство» і демонстрували високі результати.

Викладає на факультеті з 2000 року.

Підручники навчальні посібники: 

 1. Мусієнко А.В. Професійна злочинність: поняття, природа, сутність та шляхи протидії. Навчальний посібник (під грифом МОН) у співавторстві. К., 2011 р.
 2. Мусієнко А.В. Кримінологія. Навч. посібник. (під грифом МОН) у співавторстві. К.: 2011 р.
 3. Мусієнко А.В. Кримінальне право України. Загальна частина. Питання та відповіді. Навч. посібник. (під грифом МОН) у співавторстві. К.: 2011 р.
 4. Мусієнко А.В. Корупційна злочинність та шляхи її попередження. Навчальний посібник. (у співавторстві) під грифом МОН. 2012 р.
М.І.

Мичко Микола Іванович

Професор кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Народився в 1948 році в с. Денисковичи, Новозибківського району, Брянської області, Росія.

В 1976 році закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство».

В 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій, прокуратура та адвокатура. В 2000 році йому присвоєно вчене звання професора кафедри права.

Трудова діяльність: близько тридцяти років перебував на службі в органах прокуратури на різних слідчо-прокурорських посадах. Державний радник юстиції 2 класу. Почесний працівник прокуратури України. Стаж викладацької діяльності – 16 років. Народний депутат України 3 скликання, заступник Голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони (1998 – 2002 роки). Був співавтором Бюджетного та податкового Кодексів України, членом робочої групи по розробці та прийняттю Цивільного та Господарського кодексів України.

Нагороди: Почесне звання «Заслужений юрист України», орден «За заслуги» 3 ступеня, почесна грамота Верховної Ради України та нагрудний знак «За особливі заслуги перед українським народом», відомчі нагороди Міністерства оборони України, МВД України, Генеральної прокуратури України, ордена та медалі громадських об’єднань.

Наукова діяльність: автор 64 наукових робіт, серед яких 5 монографій, 3 науково-практичних посібника та 10 навчальних посібників, зокрема:

Монографії:

 • Геополітичні аспекти національної безпеки й оборони країни (в співавторстві). – Донецьк, 2001. – с. 270;
 • Функції та організаційний устрій прокуратури. – Донецьк, 2001. – с. 270;
 • Прокуратура Украины: роль и место в системе государственной власти. – Донецк, 1999. – с. 225;
 • Теоретичні та практичні проблеми організації роботи в апараті прокуратури області. – Донецьк, 2000. – с. 157;
 • Прокуратура в країнах світу: історія та сучасність. – Київ, 2016. – с. 830.

Науково-практичні посібники:

 • Законность и обеспечение прав граждан при осуществлении правосудия и в деятельности правоохранительных органов Украины.– Донецк, 2008. – с. 363;
 • Европейская система прокуратур (в співавторстві). – Донецк, 2011. – с. 469;

Навчальні посібники:

 • Уголовное право Украины. Общая часть (гриф МОН Украины). – Донецк, 2006. – с. 777;
 • Уголовное право Терминологический словарь (гриф МОН Украины). – Донецк, 2006. – с. 307;
 • Прокуратура та інші органи обвинувачення в країнах світу (гриф МОН України). – Донецьк, 2010. – с. 417;
 • Криминология (в співавторстві). – Донецк, 2005. – с.174;
 • Прокуратура України (в співавторстві). – Київ «Знання», 2011. – с. 446.
С.С. 1

Васильчук Світлана Станіславівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри Кримінального права

Васильчук Світлана Станіславівна

Науковий ступінь – к.ю.н.

Наукове звання – відсутнє

Місце народження – м. Київ

Захист дисертації – 2015 рік, диплом у 2016 році

Тема: «Правове регулювання податкового контролю за справлянням непрямих податків»

Кількість наукових праць: 10 (без врахування останньої), 6 з яких опубліковано у наукових фахових виданнях, в тому числі 1 – у закордонному.

Половнiкова

Половнікова Жанета Юріївна

кандидит психологічних наук, доцент, доцент кафедри Кримінального права

Кобилянський Олег Леонідович

Кобилянський Олег Леонідович

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права

У 2001 році закінчив з відзнакою навчання на слідчо-криміналістичному факультеті Національної академії внутрішніх справ України, отримав диплом спеціаліста юриста правознавця та кваліфікацію судового експерта з правом проведення судових експертиз: почеркознавчої; техніко-криміналістичної експертизи документів;  дактилоскопічної; трасологічної; балістичної; експертизу холодної зброї та ототожнення людини за ознаками зовнішності. З 2001 по 2004 роки навчався в ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ України. З 2004 по 2018 роки працював на викладацьких посадах на кафедрі криміналістичних експертиз Національної академії внутрішніх справ. З 01.09.2018 – доцент кафедри кримінального права юридичного факультету ДУІТ.

У 2007 році захистив дисертацію за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза на тему: «Криміналістичне дослідження документів із спеціальними засобами захисту» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук. У 2012 році було присвоєно вчене звання доцента.

Має досвід практичної роботи на посаді судового експерта Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в м. Києві.

Сфера наукових інтересів: криміналістика, судова експертиза. Є автором понад 200 публікацій.

Профіль у Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cHD9hyAAAAAJ&hl=ru

В.М.

Хохленко Віра Миколаївна

Старший викладач кафедри кримінального права

Народилась 3 травня 1961 року в м. Яготин Київської області.

В 1984 році закінчила економічний факультет Київський національний економічний університет.

2000 році закінчила юридичний факультет Київський національний університет ім. Т.Шевченка.

З 1984-2004 р.р. працювала на посаді заступника керівника Ощадного банку в м.Яготин.

З 2006 по 2014р. виконувала обов’язки заступника декана Юридичного факультету КДАВТ.

З 2004 по теперішній час працює в Державному університеті інфраструктури та технологій.

Сфера наукових інтересів:

Є автором 41 публікації наукового та науково-методичного характеру. Приймала участь в 9-ти міжнародних науково-практичних конференціях.

Викладає навчальні дисципліни: фінансове право, банківське право, податкове право.

Михайлов Володимир Олександрович

Михайлов Володимир Олександрович

Старший викладач кафедри Кримінального права

Народився 29.02.1984 у м. Києві. У 2001 закінчив СЗШ №247.

Освіта: вища з 2001-2005  навчався у Національній академія внутрішніх справ України, по закінченню навчання отримав диплом с відзнакою спеціаліста юриста правознавця та кваліфікацію судового експерта з правом проведення наступних експертиз: почеркознавчої; техніко-криміналістічної експертизи документів;  дактилоскопічної; трасологічної; балістичної; експертизу холодної зброї та ототожнення людини за ознаками зовнішності.

Досвід роботи: з липня 2005 по 2007 працював у Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при ГУ МВС України в м. Києві на посаді  судового експерта – криміналіста, де займався проведенням судових експертиз, приймав участь в слідчих та судових діях в якості спеціаліста.

З 2007 -2009 працював заступником директора ТОВ «ВіДі Санрайз Моторз».

З 2009 по теперішній час працює на посаді старшого викладач кафедри кримінального права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ.

Список публікацій та наукових робот:

 1. Фотографування слідів рук при огляді місця події та в лабораторних умовах. Збірник наукових робот ННІПСК НАВС України – К., 2003р.
 2. Експертне дослідження вузлів (петель). Збірник наукових робот ННІПСК НАВС України – К., 2004р.
 3. Способи підробки захисних елементів документів і їхні ознаки Збірник наукових робот ННІПСК НАВС України – К., 2004р.
 4. Тактика призначення та проведення судових експертиз. Збірник наукових робот ННІПСК НАВС України – К., 2004р.
 5. Деформація системи моральних цінностей, як фактор що детермінує агресію у суспільстві. Збірник наукових робот ННІПСК НАВС України – К., 2005р.
 6. Техніко – криміналістичне забезпечення слідчих дій при розкритті та розслідуванні злочинів, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї. Збірник наукових робот ННІПСК НАВС України – К., 2005р.
 7. О.Є. Михайлов, В.О. Михайлов, А.В. Мусієнко Кримінологія: навчальний посібник Навчальний посібник. – К., 2011р.
 8. О.Є. Михайлов, В.О. Михайлов, А.В. Мусієнко Кримінальне право України. Загальна частина. Питання та відповіді: Навчальний посібник. – К., 2011р.
 9. Перспективи техніко криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів пов’язаних з застосуванням вогнепальної зброї. Тези до науково практичної конференції КДАВТ – К., 2012р.
 10. Сучасні види засобів спеціального захисту документів та способи підробки захисних елементів документів, та ознаки їх підробки. Тези до науково практичної конференції КДАВТ.
 11. Правові і техніко-криміналістичні аспекти злочинів, що вчиняються у сфері комп’ютерних технологій. Тези до науково практичної конференції КДАВТ.
 12. Проблеми комп’ютеризації судової експертизи. Тези до науково практичної конференції КДАВТ 2014.
 13. Михайлов В.О. Агресивна поведінка та злочинність її види та тенденції на сучасному етапі/ В.О. Михайлов В.О.// Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО” Випуск 3/4 (27/28) 2015.
 14. Михайлов В.О. Перспективи удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів/ В.О. Михайлов В.О.//Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України
 15. “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО” Випуск 3/4 (27/28) 2015.
 16. Михайлов В.О. Поняття та значення індивідуально-психологічних факторів в мотивації злочинів. / В.О. Михайлов В.О.//Тези до Міжнародної практичної конференції: Проблеми правового регулювання суспільних відносин: теорія, законодавство, практика. Брестський державний університет імені А.С. Пушкина юридичний факультет. 2016.
 17. Добкіна К.Р., Михайлов В.О. Правові та організаційні проблеми регулювання судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні/ К.Р. Добкіна, В.О. Михайлов В.О.//Науковий юридичний журнал Правові новели 3/2017.
 18. Михайлов В.О. Реформування судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні/ В.О. Михайлов В.О.//Право і суспільство  6 частина 2/2017.
IMG 0314 1

Тишкевич Оксана Вікторівна

Cтарший лаборант кафедри Кримінального права

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

 1. Кримінальне право (Загальна частина)
 2. Кримінальне право (Особлива частина)
 3. Судова медицина та психіатрія
 4. Кримінологія
 5. Криміналістика
 6. Фінансове право
 7. Банківське право

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ КП

 1. Мусієнко А.В., Михайлов О.Є, Троян А.В. Правова статистика: курс лекцій. Навчальний посібник. ЕТУ. 2009. – 76 с.
 2. Мусієнко А.В., Михайлов О.Є., Мусієнко В.В. “Корупційна злочинність та шляхи її попередження”. Навчальний посібник. Київ, в-во Економіко-технологічного ун., 2010 – С.108.
 3. Мусієнко А.В., Михайлов О.Є., Михайлов В.О. Професійна злочинність: поняття, природа, сутність, шляхи протидії. Навчальний посібник. К.: «Вік Сервіс». 2011. – 64 с.
 4. Мусієнко А.В., Михайлов О.Є., Михайлов В.О. Кримінологія. Навчальний посібник. К.: «Вік Сервіс». 2011. – 154 с.
 5. Мусієнко А.В., Михайлов О.Є., Михайлов В.О. Кримінальне право України. Загальна частина. Питання та відповіді. Навчальний посібник. К.: «Вік Сервіс». 2011. – 275 с.
 6. Киренко С.Г. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : методичний посібник/[уклад.: Коробенко В.М., Плугатир В.С., Киренко С.Г., Катеринчук К.В., Жук І.В.]. – Київ, 2013. – 43 с.
 7. Киренко С.Г. Кримінальне право України. Особлива частина. [Текст] : методичний посібник / [уклад.: Коробенко В.М., Плугатир В.С., Киренко С.Г., Катеринчук К.В., Жук І.В.]. – Київ, 2013. – 53 с.
 8. Кобилянський О.Л. // Біленчук П.Д. Стратегія інформаційної безпеки України: правові засади захисту інформації: монографія / П.Д. Біленчук, Л.В. Борисова,О.Л. Кобилянський, В.О. Собина; за ред. П.Д. Біленчука. – К.: Укр ДГРІ, 2018. – 288 с.
 9. Кобилянський О.Л., О.В. Літвінова// Криміналістична фотографія: практикум // Навчальний посібник – К.: УкрДГРІ, 2017. – 100с.
 10. Кобилянський О.Л., А.В. Кофанов, В.В. Арешонков за ред. Біленчука П.Д.// Судово-балістичні дослідження. – Курс лекцій // К.: УкрДГРІ, 2015. – 278 с.
 11. Кобилянський О.Л.,А.В. Кофанов, В.В. Арешонков за ред. Біленчука П.Д. // Судова балістика: практичні аспекти // Начальний посібник К: УкрДГРІ, 2016р.
 12. Половнікова Ж.Ю. Альбом схем з кримінального права (загальна частина). Київ, 2002. Рекомендований МОНУ в якості підручника для ВУЗів, спеціальність “Правознавство”. 200 с.
 13. Половнікова Ж.Ю., Федоров К.Л. Кримінальне право України в таблицях (Загальна частина) Вид дом “Слово”, 2003 – 101 с.
 14. Кобилянський О.Л.,А.В. Кофанов, В.В. // Криміналістика: конспект лекцій // Начальний посібник К: 2019. 380 с. Серія «Наукова бібліотека криміналіста».
 15. Михайлов О. Є., Михайлов В. О. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: Навчальний посібник. – К., 2008р.

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут управління, технологій і права,

Факультет «Юридичний»,

Кафедра «Кримінального права»

Адреса: М. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 2, каб. 316а.

станція метро “Почайна”, тролейбус № 28, № 30 та № 31

станція метро “Оболонь”, автобус № 73.

Телефон: +38(097)299-42-13

Електронна адреса: kafedrakpduit@ukr.net

mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
porno escort Maltepe