Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

ПРИРОДНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів Інституту водного транспорту, Інституту управління, технологій та права ДУІТ з природничих і технічних дисциплін. Особлива увага приділяється професійному спрямуванню студентів факультетів судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті. Основним напрямком наукових досліджень кафедри є «Особливості методики викладання природничих і технічних дисциплін для студентів спеціальності «Річковий та морський транспорт».

Викладачі кафедри регулярно беруть участь в роботі спеціалізованих міжнародних конференцій, зокрема, у Тринадцятій міжнародній науковій конференції імені академіка М.Кравчука (НТУУ «КПІ», 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: Досвід, проблеми, перспективи» (Львів, листопад 2012 р.); Міжнародній науковій конференції ім. акад. М.Кравчука (НТУУ «КПІ», 2012 р.); Другій міжнародній науково-практичній конференції «Математика в сучасному технічному університеті», (НТУУ «КПІ», 2013 р.); Міжнародній конференції «Dynamical system modeling and stability investigation» (Національний університет ім. Т.Шевченка, травень 2013 р.); III Міжнародній науково-практичній конференції «Математика в сучасному технічному університеті», (НТУУ «КПІ», 2014 р.); Сімнадцятій міжнародній науковій конференції імені академіка Михайла Кравчука (НТУУ «КПІ», 2016 р.); VI міжнародній науково-практичній конференції «Математика в сучасному технічному університеті», (НТУУ «КПІ», 2017 р.); VII міжнародній науково-практичній конференції «Математика в сучасному технічному університеті», (НТУУ «КПІ», 2018 р.).

Колектив кафедри з 2001 року активно працює в напрямку впровадження ідей сталого розвитку в навчальні програми дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Під керівництвом викладачів кафедри студенти університету беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах з «Безпеки життєдіяльності»:  з 19 до 22 квітня 2016 року в м. Рівне (Національний університет водного господарства та природокористування) участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з безпеки життєдіяльності; з 25 по 28 квітня 2017 р. у м. Львові (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з БЖД.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ПРИРОДНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Горалик1

Горалік Євгеній Тадеушевич

Завідувач кафедри

Освіта

Київський політехнічний інститут (1972 рік), інженер-механік.

Науковий ступінь:

кандидат технічних наук, спеціальність 01.02.06 «Динаміка і  міцність машин, приладів і апаратури  (1983 рік).

Вчене звання:

доцент кафедри «Теоретичної і прикладної механіки»  (1996 рік).

Досвід дослідницької та управлінської діяльності: 

З 1975 по 1994 рік старший інженер, інженер-технолог І категорії, завідувач сектором СКТБ, науковий та старший науковий співробітник Інституту проблем міцності АН УРСР (тепер Інститут проблем міцності НАН України імені Г.С.Писаренка). Дослідницька діяльність у галузі конструкційної міцності крихких неметалевих матеріалів.

З 2000 по 2017 рік начальник навчального відділу КДАВТ.

Навчальні дисципліни:

Теоретична механіка

Теоретична і прикладна механіка

Технічна механіка

Наукові праці:

Понад 40 друкованих наукових та науково-методичних праць, у тому числі 7 винаходів.

Нагороди і відзнаки:

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2011 рік).

Гуренкова1

Гуренкова Ольга Володимирівна

Доцент

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1985 рік), спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни та праця» з присвоєнням кваліфікації вчителя загальнотехнічних дисциплін.

Науковий ступінь:

кандидат педагогічнічних наук (2010 рік), спеціальність 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти».

Вчене звання:

доцент кафедри природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту (2012 рік).

Досвід управлінської діяльності:

2005 – 2018 рр.:  заступник декана факультету  Судноводіння.

Навчальні дисципліни:

Основи охорони праці та навколишнього середовища

Безпека життєдіяльності, охорона праці та медична допомога на судні

Наукові праці:

Автор 37 публікацій наукового-методичного характеру, 28 праць опубліковані в фахових виданнях, 5 опубліковані в зарубіжних виданнях.

Зорька1

Зорька Олександр Володимирович

Доцент

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1983 рік), спеціальність: «Фізика і астрономія», вчитель фізики і астрономії.

Науковий ступінь:

кандидат педагогічних наук (1995 рік), спеціальність «Методика фізики».

Вчене звання:

доцент кафедри  методики викладання фізики і астрономії (2001 рік).

Досвід дослідницької та управлінської діяльності:

2002-2018 роки: проректор з навчальної роботи, проректор з навчальної та наукової роботи, в.о. ректора, завідувач кафедри. Наразі директор Інституту управління, технологій та права ДУІТ.

Навчальні дисципліни:

Фізика за професійним спрямуванням

Наукові праці:

Понад 50 наукових і науково-методичних праць з методики викладання фізики

Лопатюк1

Лопатюк Світлана Петрівна

Доцент

Освіта:

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (1974 рік),  спеціальність «Прикладна математика».

Науковий ступінь:

кандидат технічних наук (1990 рік), спеціальність 05.01.01 «Прикладна геометрія та інженерна графіка».

Вчене звання:

доцент кафедри природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту (2000 рік).

Досвід дослідницької та управлінської діяльності:

З 1974  по 1994 рік інженер, інженер-конструктор ІІІ, ІІ і І категорії, провідний інженер-математик авіаційного науково-технічного комплексу (АНТК) ім. О.К. Антонова. Дослідницька діяльність у галузі геометричного моделювання поверхонь літаків.

З 1999 року виконання обов’язків секретаря вченої ради ДУІТ (КДАВТ).

Навчальні дисципліни:

Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка

Інженерна графіка та 3D-моделювання

Безпека життєдіяльності

Стандартизація та сертифікація

Наукові праці:

41 публікація наукового та науково-методичного характеру, 18 з яких  опубліковані у фахових виданнях. Конспекти лекцій і методичні вказівки з дисциплін «Нарисна геометрія, інженерна графіка», «Стандартизація та сертифікація», навчальний посібник: Велигдан Н.В., Міхеєв О.І., Лопатюк С.П. «Охорона праці в судноплавстві» (ДУІТ, 2018 р.). Участь у 9-ти міжнародних науково-практичних конференціях.

Нагороди і відзнаки:

 1. Медаль «В память 1500- летия Киева» (22.10.1984 р.).
 2. Подяка голови Подільської районної у м. Києві Ради (23.01.2002 р.).
 3. Почесна грамота за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для річкового і морського флоту України та з нагоди 90-річчя з дня заснування КДАВТ, № 1183 (01.10.2002 р.).
 4. Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну плідну наукову діяльність та з нагоди дня науки, № 12721 (16.05.2003 р.).
 5. Грамота за вагомий внесок в становлення факультету судноводіння, підготовку плавскладу морського і річкового флоту України і у зв’язку з святкуванням 10-річчя з дня утворення факультету.
 6. Грамота за багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у підготовку фахівців водного транспорту та з нагоди 100-річчя заснування КДАВТ.
 7. Почесне звання «Заслужений науково-педагогічний працівник водного транспорту Інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного» (2017 р.).
Михеев1

Міхеєв Олександр Іванович

Доцент

Освіта:

 1. Ленінградський політехнічний інститут (1970 рік), спеціальність «Металознавство, обладнання та технологія термічної обробки», інженер – металург.
 2. Військова академія бронетанкових військ (1978 рік), спеціальність «Бронетанкова техніка», військовий інженер – механік.

Науковий ступінь:

кандидат технічних наук (1982 рік).

Вчене звання:

доцент  (1987 рік).

Навчальні дисципліни:

Технологія матеріалів

Матеріалознавство та технологія матеріалів

Метрологія, стандартизація та управління якістю

Наукові праці:

Понад 90 наукових публікацій у різних вітчизняних та іноземних виданнях, а також п’ять підручників та навчальних посібників за тематикою викладання.

Полешко1

Полешко Олександр Пантелійович

Доцент

Освіта:

Київський політехнічний інститут (1969 рік), інженер-механік

Науковий ступінь:

кандидат технічних наук, спеціальність 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»  (1978 рік).

Вчене звання:

доцент кафедри деталей машин (1987 рік).

Навчальні дисципліни:

Прикладна механіка

Наукові праці:

Понад 100 друкованих праць, у тому числі 11 навчальних посібників,  близько 40 методичних розробок, стандартів і винаходів

Нагороди і відзнаки:

Почесні грамоти  та Подяки

Федотов1

Федотов Володимир Григорович

Доцент

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького (1963 рік), вчитель фізики.

Науковий ступінь:

кандидат фізико-математичних наук (1970 рік).

Вчене звання:

доцент кафедри «Фізики і хімії» (1980 рік).

Навчальні дисципліни:

Фізика

Фізика за професійним спрямуванням

Наукові праці:

92 наукові і науково-методичні праці, у тому числі  50 праць у фахових виданнях, з них 5 в зарубіжних журналах, 20 навчальних посібників і  3 авторських свідоцтва на винаходи. Участь у 20-тьох міжнародних науково-практичних конференціях

Велигдан1

Велигдан Наталія Василівна

Старший викладач

Освіта:

Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1994 рік), спеціальність: «Фізика і астрономія», вчитель фізики і астрономії.

Досвід управлінської діяльності:

Державна інспекція по нагляду за охороною праці на транспорті та у зв’язку Територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та м. Києву, головний спеціаліст відділу організаційно-методичного забезпечення проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків та аварій на виробництві Департаменту організації державного нагляду державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (1999 – 2011 роки).

Навчальні дисципліни:

Охорона праці

Охорона праці в галузі

Нормативні документи та охорона праці в міжнародному законодавстві

Наукові праці:

Співавтор навчального посібника «Охорона праці в судноплавстві» (ДУІТ, 2018 р.).

Лупина1

Лупіна Тетяна Олексіївна

Старший викладач

Освіта:

 1. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2001 рік), спеціальність «Фізика».
 1. Державний економіко-технологічний університет транспорту (2008 – 2012 рр.), навчання в аспірантурі, спеціальність 01.02.01 «Теоретична і прикладна механіка».

Досвід управлінської діяльності:

2013 – 2015 рр.:  завідувач учбово-методичної лабораторії навчального відділу, наразі виконує обов’язки методиста навчального відділу.

Навчальні дисципліни:

Фізика

Фізика за професійним спрямуванням

Теоретична механіка

Наукові праці:

Понад 10 публікацій з питань методики викладання фізики і теоретичної механіки у вищих навчальних закладах.

Сєрова 11

Сєрова Тамара Олександрівна

Старший викладач

Освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко (1970 рік), спеціальність «Хімія», кваліфікація – хімік за спеціалізацією «Хімія мономерів та полімерів».

Навчальні дисципліни:

Хімія

Екологія

Безпека життєдіяльності

Цивільний захист

Наукові праці:

10 публікацій наукового-методичного характеру, 1 з яких опублікована за кордоном, 1 патент, навчально-методичне наповнення бази даних системи оцінювання знань «Open test» з дисциплін «Хімія»,  «Екологія», «Безпека життєдіяльності»

Самойленко1

Самойленко Вікторія Миколаївна

Провідний інженер, асистент

Освіта:

Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (2008 рік), магістр з менеджменту

Навчальні дисципліни:

Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка

Інженерна графіка та 3Д-моделювання

Бражникова1

Бражнікова Ольга Ігорівна

Асистент

Освіта:

 1. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2013 рік), спеціальність «Фізика», кваліфікація викладач фізики; вчитель інформатики та астрономії.

Досвід дослідницької та управлінської діяльності:

2013 – 2017 рр.:  завідувач науково-дослідного сектору КДАВТ, заступник начальника науково-дослідної частини ДУІТ, наразі начальник редакційно-видавничого відділу ДУІТ.

Навчальні дисципліни:

Фізика

Фізика за професійним спрямуванням

Бобкова1

Бобкова Оксана Анатоліївна

Завідувач лабораторії, асистент

Освіта:

 1. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (2013 рік), спеціальність «Судноводіння».
 1. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (2016 рік), пеціальність «Правознавство», кваліфікація бакалавр з правознавства.

Навчальні дисципліни:

Екологія та охорона навколишнього середовища

Технічна хімія

Кущ 1

Кущ Ольга Василівна

Завідувач лабораторії

Освіта:

 1. Національна академія управління (2009 рік), бакалавр з фінансів.
 2. Київська державна академія водного транспорту (2010 рік), магістр обліку і аудиту.
 3. Київська державна академія водного транспорту (2017 рік), магістр судноводіння.
Малишкин1

Малишкін Анатолій Іванович

Завідувач лабораторії, старший викладач

Освіта:

Київське вище інженерно-авіаційне військове училище ВПС (1996 рік),  інженер-електромеханік.

Навчальні дисципліни:

Охоронні заходи і цивільний захист на судні

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

Викладачами кафедри виконувалась НДР «Впровадження міжнародних керівних документів в галузі охорони праці в процес підготовки фахівців водного транспорту в Україні» (2016-2018 рр., керівник НДР, доцент кафедри природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту, к. т. н., доцент Міхеєв О.І.). В результаті розроблено проект удосконаленої програми навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі», яка є базою для модернізації її у дисципліну «Нормативні документи охорони праці в міжнародному законодавстві торговельного флоту».

Підготовлено сучасний навчальний посібник «Охорона праці в судноплавстві». Основну увагу у посібнику приділено впровадженню в навчальний процес міжнародних норм і правил, які повинні використовуватися у праці українських моряків на суднах вітчизняного та світового торговельного флоту.

У ході виконання НДР отриманні наукові результати знайшли своє відображення у наукових статтях (7 статей), в участі на міжнародних науково-практичних конференціях (м. Харків, м. Херсон) та при обговоренні тематичних питань на 20-й науково- методичній конференції викладачів, аспірантів і студентів Київської державної академії водного транспорту (березень 2017 р.). Активну участь у виконанні НДР прийняли: відповідальний виконавець старший викладач Велигдан Н.В., доцент, к.т.н. Лопатюк С.П., науковий керівник: доцент, к.т.н. Міхеєв О.І., студентка магістратури спеціальності «Судноводіння» Сердюк Г.В., студенти другого курсу спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» Сидоренко А.А. та Телегань В.Ю. Результати НДР впроваджуються у навчальний процес у Київському інституті водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

 

Результати наукової роботи колективу кафедри регулярно публікуються в різноманітних фахових наукових виданнях:

 1. Федотов В.Г., Трухан В.М., Шелковая Т.В. Модель длиннопериодических модуляций в тетрагональном дифосфиде цинка // Неорганические материалы, том 49. Минск. 2013. – № 11. – С. 1153-1156.
 2. Лопатюк С.П., Лопатюк М.М. Згладжування дискретно заданих профілів // Водний транспорт: Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. – К.: КДАВТ, 2013. – №17(2).-С.190-194.
 3. Федотов В.Г., Трухан В.М., Шелковая Т.В. Проявление длиннопериодических модуляций в поверхностной фотолюминесценции кристаллов дифосфида кадмия // Водний транспорт, Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. К.: КДАВТ, 2013. – № 3 (18). – С. 182-186.
 4. Горалік Є.Т., Лупіна Т.О. Деякі задачі механіки для студентів напряму підготовки “Морський та річковий транспорт”. Водний транспорт. Збірник наукових праць. – 2014 р. – Вип.№2 (20). – С. 158-165.
 5. Olga Gurenkova. Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement im Ausbildungswesen zum Kapitän und Leiter von Maschinenanlagen // Socialeducationprojectofimprovingknowledge in economics, edition 7, 2014, USA, s.31-33, ISSN: 2196-9531 (Співавтори: Inna Sklyarenko).
 6. Лопатюк С.П., Велигдан Н.В. Про зміни у викладанні дисципліни «Охорона праці в галузі», пов’язані з євроінтеграційними процесами в Україні // Водний транспорт: Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. – К.: КДАВТ, 2015. – С.242-244.
 7. Велигдан Н.В,. Гуренкова О.В., Лопатюк С.П., Сєрова Т.О., Щодо професійної компетентності майбутніх фахівців галузі водного транспорту/ Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес // Матеріали статей міжнародної наукової конференції – Київ: НУХТ, 2015. – С.327-330.
 8. Михеев А.И. К вопросу о причинах аварийности торгового флота // Водний транспорт: Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. – К.: КДАВТ, 2015. – №1 (22). – С.28-33.
 9. Михеев А.И. К вопросу о пороге хладноломкости судостроительных корпусних сталей // Водний транспорт: Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. – К.: КДАВТ, 2015. – №2 (23). – С.80-86.
 10. Зорька О.В., Вознюк Ю.С. Євромайдан 2013-2014 років як геополітичний та цивілізаційний вибір украінців. Науково-популярний журнал «Воєнна історія». – Київ, 2015. – № 1 (79) . – C. 81-95.
 11. Лупіна Т.О. Задачі про вільні коливання суден. Збірник наукових праць КДАВТ «Водний транспорт». – 2015 р. – Вип. № 23. – С. 251-255.
 12. Зорька О.В., Вознюк Ю.С. Феномен малоросійства, як чинник сучасної геополітики у гібридній війні Росії проти України. Науково-популярний журнал «Воєнна історія». – Київ, 2016. – № 1 (80) . – C. 51-63.
 13. Гуренкова О.В. Тенденції розвитку екологічної освіти в зарубіжних країнах // International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE» (ISSN 2413-1032)  № 11(15), Vol.3, November – С.9-12. MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Modern Scientific Achievements and Their Practical Application (October 27 – 28, 2016, Dubai, UAE)”.
 14. Федотов В.Г. Влияние модулированной структуры на электрические, фотоэлектрические и оптические свойства кристаллов дифосфидов цинка и кадмия // Водний транспорт, Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. К.: КДАВТ, 2016. – № 1 (24).
 15. Федотов В.Г., Лупіна Т.О. Методика организации самостоятельной работы студентов и проверка знаний по физике с помощью схем ориентировочной основы деятельности // Водний транспорт, Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту. К.: КДАВТ, 2016. – № 25.
 16. Федотов В.Г. Використання інформаційних технологій для дослідження магнітного поля нескінченного соленоїда вздовж його осі // Доклади восьмої міжнародної конференції. Секція сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті.  МІНТІ – Херсон, 2016.
 17. Велигдан Н.В., Лопатюк С.П., Міхеєв О.І., Сердюк Г.В. Державні питання щодо надійного соціального захисту українських моряків // Науковий вісник льотної академії Серія: Педагогічні науки. Зб. наук. праць. Вип.1 – Кропивницький, 2017. – С.266-270.
 18. Велигдан Н.В., Лопатюк С.П., Федотов В.Г., Зорька О.В., Лупіна Т.О. Сєрова Т.О. Про підготовку компетентних фахівців галузі водного транспорту // Науковий вісник льотної академії Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць. Вип.1 – Кропивницький, 2017. – С.336-342.
 19. Михеев А.И. Влияние некоторых отрицательных факторов внешней среды на эксплуатацию судов // Научные труды Азербайджанской государственной морской академии. – Баку, 2017. – №1 (25). – С.65-70.
 20. Федотов В.Г., Лопатюк С.П., Зорька О.В., Велигдан Н.В., Лупіна Т.О. Сєрова Т.О. Про підготовку компетентних фахівців галузі водного транспорту // Науковий вісник льотної академії Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць. Вип.1 – Кропивницький, 2017. – С.336-342.
 21. Сєрова Т.О. Інноваційні методи викладання природничих дисциплін / Збірник тез 21-ої НМК викладачів, аспірантів та студентів (Київ, 27-29 березня 2017 року). Частина ІІ. – К.: КДАВТ, 2017. –С.168-169.
 22. Гуренкова О.В. Можливі шляхи вирішення екологічних проблем міського транспорту // Вісник Східноукраїнського Національного Університету імені Володимира Даля (ISSN 1998-7927) Сєвєродонецьк, 2018. – № 1(242) – С.45-49.
 23. Гуренкова О.В. Проблемно-ориентированное обучение в контексте профессиональной подготовки будущих специалистов судовождения // Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации // Сборник с научни доклади /Втора книга/ Асоциация на професорите от славянските страни (АПСС). Издателство «ЕКС-ПРЕС» – Габрово, 2018 .– С.383-387.
 24. Гуренкова О.В., Дем’яненко С.В. Світовий досвід розвитку логістичних підприємств // Ефективна економіка – – № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6559 Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ МОН України від 29.12.2014 № 1528).
 25. Міхеєв О.І., Сєрова Т.О. До питання щодо корозії у судноплавстві // Новітні технології: Збірник наукових праць Університету новітніх технологій (Index Copernicus) – К., 2018. – №2 (6). – с.79-87.
 26. Михеев А.И. Еще раз о причинах аварийности торгового флота // Научные труды Азербайджанской государственной морской академии. – Баку, 2018. – №1 (27). – С.105-110.
 27. Михеев А.И., Серова Т. А. Морская коррозия и способы ее устранения // Научные труды Азербайджанской государственной морской академии. – Баку, 2018. – №2 (28). – С.40-49.
 28. Горалік Є.Т., Лупіна Т.О. Про рух стержня під дією поперечної сили, прикладеної до його кінця // Матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конф. «Математика в сучасному технічному університеті». – К.: КПІ, 2018. – С. 36-40.
 29. Горалік Є.Т., Лупіна Т.О. Про рух стрижня під дією ексцентрично прикладеної поперечної сили // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Математика в сучасному технічному університеті», Київ, 28-29 грудня 2018 р. – Вінниця: Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2019. – С. 55-59.

 

    Викладачі активно працюють над розробкою і вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри. Зокрема, за останні роки підготовлено до друку та видано:

 1. Физические принципы работы пьезоэлектрических и магнитострикционных преобразователей, используемых в гидроакустических навигационных приборах / Федотов В.Г., Коршунов М.Я., Зорька А.В.: Учебное пособие – К.: КГАВТ, 2015. – 80 с.
 2. Основы технологи производства заготовок (для факультета «Судовождения»). Часть I / Михеев А.И.: Учебное пособие. – К.: КГАВТ, 2015. – 134 с.
 3. Теорія машин, механізмів і деталі машин. Частина І. Основи аналізу і синтезу механізмів / Полешко О.П., Горалік Є.Т.: Навчальний посібник. – К.: КДАВТ, 2015. – 101 с.
 4. Основы технологи производства заготовок (для факультета «Судовождения»). Часть II / Михеев А.И.: Учебное пособие. – К.: КГАВТ, 2016. – 108 с.
 5. Теорія машин, механізмів і деталі машин. Частина ІІ. Основи проектування деталей машин / Полешко О.П., Горалік Є.Т.: Навчальний посібник. – К.: КДАВТ, 2016. – 85 с.
 6. Основы механики. Физические принципы гироскопических и инерциальных навигационных систем / Федотов В.Г., Коршунов М.Я., Зорька А.В.: Учебное пособие – К.: КГАВТ, 2016. – 134 с.
 7. Охорона праці в судноплавстві / Велигдан Н.В., Міхеєв О.І., Лопатюк С.П.: Навчальний посібник. – Київ: ДУІТ, 2018. – 160 с.
 8. Прикладна механіка. Основи аналізу механізмів / Полешко О.П., Горалік Є.Т.: Навчальний посібник. – К.: ДУІТ, 2018. – 71 с.

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ

Державний університет інфраструктури та технологій

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Кафедра  Природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9

Електронна адреса: kafedra_ptzdvt@ukr.net

mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle