Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

IMG 5150 1 1

Кафедра була заснована у 1998 р. для проведення навчальної, методичної, наукової та виховної роботи у новоствореній Київській державній академії водного транспорту. За час існування колектив кафедри нарощував свій науково-педагогічний потенціал та забезпечував викладання навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного циклу на всіх факультетах та аспірантурі Академії. В 2016 р. під час об’єднання Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та Державного економіко-технологічного університету транспорту в Державний університет інфраструктури та технологій кафедра отримала назву «Кафедра гуманітарних дисциплін».

На даний час до складу кафедри входять 11 науково-педагогічних працівників, в тому числі 1 доктор наук, професор, 9 кандидатів наук, доцентів та 1 старший викладач. Ними забезпечується викладання для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр і магістр факультетів судноводіння, експлуатації технічних систем на водному транспорті, юридичному та управління і технологій, а також слухачів аспірантури 19 навчальних дисциплін (блоків дисциплін):

 • історія України та української культури;
 • філософія;
 • філософія і політологія;
 • філософія права;
 • філософські проблеми наукового пізнання;
 • логіка;
 • етика і естетика;
 • політологія;
 • соціологія;
 • релігієзнавство;
 • психологія;
 • основи педагогіки і психології;
 • психологія і педагогіка;
 • українська мова за професійним спрямуванням;
 • етико-релігійна толерантність у багатонаціональних екіпажах суден;
 • соціально-психологічні технології управління колективом;
 • основи психології та права за професійним спрямуванням;
 • групова динаміка і комунікації;
 • історія розвитку суднових енергетичних комплексів.

Члени кафедри здійснюють активну методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну діяльність: беруть участь у регіональних та міжнародних наукових конференціях, публікують навчальні посібники, монографії, статті, зокрема у виданнях, що індексуються у науково-метричних базах даних в Україні та за кордоном, підвищують свою кваліфікацію у провідних навчальних і наукових закладах України та інших країн, залучають до наукової роботи здібних студентів. Крім цього, колектив кафедри працює над вдосконаленням процесу запровадження у навчальний процес університету принципів Болонської декларації, наближенням змісту дисциплін, що викладаються, до потреб формування компетентностей спеціалістів транспортної інфраструктури, що відповідають, зокрема, вимогам міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

баранник гот

Баранник Михайло Васильович

завідувач кафедри

Освіта – вища, в 1975 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка з дипломом з відзнакою за спеціальністю «Філософія».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2000 р., науково-педагогічний стаж – понад 30 років.

Науковий ступінь, вчене звання –  кандидат філософських наук (1989 р.), доцент (1994 р.).

Викладає навчальні дисципліни – «Філософія», «Філософія і політологія», «Філософські проблеми наукового пізнання».

Наукові праці – понад 40 наукових публікацій в галузі філософії та історії культури, в тому числі в енциклопедичних виданнях.

Підвищення кваліфікації – навчання в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2016 р.).

Відзнаки – медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва», подяки і почесна грамота Київського міського голови, нагрудні знаки МОН України «Відмінник освіти України», «Петро Могила», нагрудний знак «Знак пошани», грамоти і подяки ректора Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, Української профспілки працівників річкового транспорту та Інспекції з питань підготовки і дипломування моряків.

56

Білик Алла Юріївна

доцент кафедри

Освіта – вища, в 1990 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія».

Стаж роботи в ДУІТ – з 1994 р., науково-педагогічний стаж понад 25 років.

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат історичних наук (2010 р.), доцент (2011 р.).

Викладає навчальні дисципліни – «Групова динаміка і комунікації», «Етико-релігійна толерантність в багатонаціональних екіпажах суден», «Релігієзнавство».

Наукові праці – понад 30 наукових публікацій в галузі історії України, історії науки і техніки.

Підвищення кваліфікації – навчання в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2018 р.).

Відзнаки – подяка Київського міського голови.

IMG 5160 1

Матвійчук Тетяна Павлівна

доцент кафедри

Освіта – вища, в 1997 р. закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Українська мова та література».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2011 р., науково-педагогічний стаж – 16 років.

Науковий ступінь, вчене звання –  кандидат філологічних наук (2010 р.), доцент (2013 р.).

Викладає навчальну дисципліну – «Українська мова за професійним спрямуванням».

Наукові праці – близько 30 наукових публікацій в галузі української філології, в тому числі навчальні посібники з підготовки до ЗНО з української мови.

Підвищення кваліфікації – стажування в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова (2013 р.).

кулинченко гот

Кулінченко Олександр Сергійович

доцент кафедри

Освіта – вища, в 2001 р. закінчив Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Соціальна педагогіка та економічна теорія»; у 2013 р. і 2015 р. – Київську державну академію водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного за спеціальностями «Облік і аудит», «Правознавство», магістратуру Академії внутрішніх справ за спеціальністю «Право».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2010 р., науково-педагогічний стаж – 5 років.

Науковий ступінь, вчене звання –  кандидат педагогічних наук (2015 р.).

Викладає навчальні дисципліни – «Соціологія», «Основи педагогіки і психології», «Психологія».

Наукові праці – близько 20 наукових публікацій в галузі соціальної педагогіки, психології, організації студентського самоврядування.

Підвищення кваліфікації – навчання в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти НАПН України (2016 р.), навчання по програмі користувача програмного забезпечення «Парус-Підприємство 7.40» (2018 р.), закордонні післядипломні стажування: Оманський університет (Об’єднані Арабські Емірати, 2016 р.),  Варшавський університет кардинала Вишинського (Польща, 2018 р.).

Відзнаки: подяки Київського міського голови, Комітету молодіжної політики КМДА,  Федерації профспілок України, Прем’єр-міністра України, Державної адміністрації морського і річкового транспорту; відзнака ВГО Спілка офіцерів України «Хрест заслуги з позолотою».

вознюк

Вознюк Юрій Степанович

Освіта – вища, в 1982 р. Закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «Історія, суспільствознавство та методика виховної роботи»;

Стаж роботи в ДУІТ – з 2005 р., науково-педагогічний стаж – 16 років.

Викладає навчальну дисципліну – «Історія України та української культури», «Історія розвитку енергетичних комплексів», «Соціологія».

Наукові праці – Понад 30 наукових статей в галузі історії України, історії науки та військової історії, серед них навчально-методичний посібник «Історія розкитку суднових енергетичних комплексів (у співавторстві із Паніним В.В. та Горбанем А.В.)

Підвищення кваліфікації – пошукач, працює над написанням кандидатської дисертації. Спеціальність 20.02.22 – «Військова історія». Тема: «Ядерний чинник у розвитку геополітики другої половини XX століття: історичний аспект».

Відзнаки – медаль “10 років ВГО “Український інститут воєнної історії”, пам’ятний нагрудний знак Збройних сил України “20 років Збройним силам України”, подяки ректора ДУІТ, зокрема за розробку та впровадження нової навчальної дисципліни “Історія розвитку суднових енергетичних комплексів”.

Член ВГО “Український інститут воєнної історії”, відповідальний секретар журналу “Воєнна історія”.

IMG 5188 1

Крицька Альона Михайлівна

доцент кафедри

Освіта – вища, у 1996 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання»; у 2015 р. – Міжгалузеву академію управління за спеціальністю «Право». 

Стаж роботи в ДУІТ – з 2015 р., науковий стаж – 21 рік, науково-педагогічний стаж – 9 років.

Науковий ступінь, вчене звання –  кандидат психологічних наук (2012 р.).

Викладає навчальні дисципліни – «Основи психології та права за професійним спрямуванням», «Основи педагогіки і психології», «Педагогічні технології в сучасній вищій освіті».

Наукові праці – понад 20 наукових публікацій в галузі психології і педагогіки.

Підвищення кваліфікації – закордонне стажування в Інституті психопрофілактики і психотерапії Люблінського католицького університету ім. Івана Павла ІІ (м. Люблін, Польща, 2016 р.).

IMG 5127 1

Піщана Вікторія Миколаївна

старший викладач кафедри

Освіта – вища, в 1992 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література»; у 2000 р. – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Психологія»; у 2010 р. – Університет менеджменту освіти за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2002 р., науково-педагогічний стаж – 17 років.

Викладає навчальні дисципліни – «Психологія», «Основи педагогіки і психології», «Психологія та педагогіка», «Соціально-психологічні технології управління колективом», «Етика та естетика».

Наукові праці – понад 10 наукових публікацій в галузі психології та педагогіки вищої школи.

Підвищення кваліфікації – навчання в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2016 р.).

IMG 5157 1

Мясоутов Шаміль Каюмович

доцент кафедри

Освіта – вища, в 1979 р. закінчив Воєнно-політичну академію ім. В.І. Леніна за спеціальністю «Військово-педагогічні суспільні науки».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2001 р., науково-педагогічний стаж – .30 років.

Науковий ступінь, вчене звання –  кандидат історичних наук (1988 р.), доцент (2006 р.).

Викладає навчальні дисципліни – «Історія та культура України», «Політологія», «Соціологія».

Наукові праці – понад 60 наукових публікацій в галузі соціальної історії, історії України та права.

Підвищення кваліфікації – стажування в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (2017 р.).

Відзнаки – орден «За службу в Збройних Силах».

IMG 5176 1

Момот Віктор Михайлович

доцент кафедри

Освіта – вища, в 1994 р. закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальностями «Українська мова і література» та «Історія».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2003 р., науково-педагогічний стаж – 18 років.

Науковий ступінь, вчене звання –  кандидат педагогічних наук (2003 р.), доцент (2005 р.).

Викладає навчальну дисципліну – «Українська мова за професійним спрямуванням».

Наукові праці – понад 30 наукових публікацій в галузі методики викладання української мови, білінгвальної освіти.

Підвищення кваліфікації – навчання в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2016 р.).

IMG 5143 1

Денисенко Анна Миколаївна

старший лаборант кафедри

Освіта – вища, в 2014 р. закінчила Київську державну академію водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2002 р.

IMG 5154 Sr

Цюрупа Михайло Володимирович

професор кафедри

Освіта – вища, в 1984 р. закінчив Воєнно-політичну академію ім. В.І. Леніна за спеціальністю «Військово-педагогічні суспільні науки».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2007 р., науково-педагогічний стаж – 34 роки.

Науковий ступінь, вчене звання –  доктор філософських наук (1996 р.), професор (1997 р.).

Викладає навчальні дисципліни – «Філософія», «Філософія права», «Філософія і політологія», «Логіка».

Наукові праці – понад 150 наукових публікацій, серед них навчальні підручники з грифом МОНУ «Основи сучасної політології», «Міжнародне гуманітарне право», «Основи конфліктології та теорії переговорів», «Основи загальної та воєнної політології».

Підвищення кваліфікації – стажування в Інституті філософії ім. Г. Сковороди НАН України (2015 р.).

IMG 5166 1

Синицький Петро Едвартович

доцент кафедри

Освіта – вища, в 1985 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «Історія, суспільствознавство та методика виховної роботи».

Стаж роботи в ДУІТ – з 1998 р., науково-педагогічний стаж – 5 років.

Науковий ступінь, вчене звання –  кандидат історичних наук (2011 р.).

Викладає навчальну дисципліну – «Історія та культура України».

Наукові праці – понад 10 наукових публікацій в галузі історії і культури України.

Підвищення кваліфікації – навчання в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2017 р.).

погрібна

Погрібна Дар’я Владиславівна

Освіта – вища, в 2006 р. закінчила Київський Національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філософія»

Стаж роботи в ДУІТ – з 2009 р., науково-педагогічний стаж – 10 років.

Науковий ступінь –  кандидат філософських наук (2010 р.)

Викладає навчальну дисципліну – «Філософія».

Наукові праці – понад 20 наукових публікацій в галузі філософії та історії української культури

Підвищення кваліфікації – стажування на кафедрі української філософії та культури в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка (2018 р.).

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ГД

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного,

Факультет судноводіння,

Кафедра гуманітарних дисциплін

Адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 9.

mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
porno escort Maltepe