Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ФАКУЛЬТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

ФАКУЛЬТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

ОСТАННІ ПОДІЇ З ЖИТТЯ ФАКУЛЬТЕТУ

InnoTrans 2018

З 18 по 21 вересня у місті Берлін проходила найбільша у світі виставка рейкового транспорту InnoTrans 2018. Викладачі та студенти факультету Інфраструктури і рухомого складу залізниць прийняли активну участь у даній виставці та мали можливість
Детальніше

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ

ПРАЦІВНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Tverdomed Irsz

Твердомед Володимир Миколайович

декан, к.т.н.

591-51-99

dekanat_irsz@ukr.net

Demchenko Irsz

Демченко Володимир Олексійович

заступник декана, к.т.н.

591-51-78

dekanat_irsz@ukr.net

Yanuk Irsz

Янюк Інна Петрівна

методист

591-51-29

dekanat_irsz@ukr.net

ПРО ФАКУЛЬТЕТ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»  був створений 1996 р. і на даний час здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» за шістьма спеціалізаціями: залізничні споруди та колійне господарство, вагони та вагонне господарство, локомотиви та локомотивне господарство, електричний транспорт, комп’ютерні інформаційно-керуючі системи, автоматизовані системи технологічного зв’язку.

Студенти факультету отримують якісні знання з основних загальноосвітніх та фахових дисциплін завдяки використання сучасних форм та оригінальних методик навчання. Під час навчання студенти проходять навчальні, виробничі та експлуатаційні практики на підприємствах залізничного транспорту. При проходженні практик мають можливість опанувати робітничі професії та отримати відповідні посвідчення, що дає змогу під час літніх канікул тимчасово працювати на залізниці за обраним фахом.

Випускники факультету досить вільно почувають себе в умовах функціонування ринкової економіки, вирішують багатоваріантні задачі та отримують перспективне працевлаштування.

Термін навчання:

Для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»

4 роки (денна або заочна форма навчання);

2 роки (денна або заочна форми навчання на базі молодшого (бакалавра) спеціаліста).

Для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

1 рік і 4 місяці (денна або заочна форма навчання).

КАФЕДРИ

ПЕРЕЛІК КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

ВАГОНИ ТА ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВТОМАТИКА

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

ТЯГОВИЙ РУХОМИЙ СКЛАД ЗАЛІЗНИЦЬ

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ І СПОРУДИ

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ ТА КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТУ

Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць

ФІЗИКА І ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСЬНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ І РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 273 Залізничний транспорт

Спеціалізація – Залізничні споруди та колійне господарство

Спеціалізація «Залізничні споруди та колійне господарство» відкриває випускнику широку перспективу та надає право вибору майбутньої роботи, яка передбачає впровадження високих комп’ютерних технологій в керуванні та експлуатації колійної інфраструктури, будівництві швидкісних магістралей та реконструкції існуючих залізниць, інформаційних систем моніторингу при технічному обслуговуванні колії та інженерних споруд. Ця спеціалізація дозволяє випускнику повністю реалізувати отримані знання у проектних та науково-дослідних організаціях, у державних та приватних фірмах за допомогою комп’ютерного математичного моделювання при розробці та створенні нових конструкцій, оптимізації технологій, постановці і вирішенні науково-дослідних завдань. Залізнична колія є основою залізничного транспорту країни, мабуть тому професія будівельника залізниць - це найважливіша ланка, яка забезпечує необхідні умови для виконання залізницею свого основного завдання - перевезення вантажів і пасажирів.

Спеціалізація – Вагони та вагонне господарство

Студентів спеціалізації «Вагони та вагонне господарство» традиційно готують як кваліфікованих фахівців для вагонобудівного і вагоноремонтного виробництв, які орієнтуються в проблемах, що виникають при створенні, експлуатації та ремонті пасажирських і вантажних вагонів, ізотермічного рухомого складу, рефрижераторних контейнерів, транспортних енергохолодильних системах та системах кондиціонування повітря. Особливо це актуально у теперішній час, коли через Україну планується будівництво транспортних коридорів Європа-Азія, на яких буде експлуатуватися рухомий склад західноєвропейських та азіатських країн.

Майбутніх фахівців спеціалізації «Вагони та вагонне господарство» запрошують працювати в філіях та спеціалізованих підрозділах галузі, науково-дослідних інститутах залізничного транспорту, транспортно-логістичних компаніях, сервісних центрах та дочірніх підприємствах залізниць. Наші випускники проходять експлуатаційну, технологічну та переддипломну практику на базових підприємствах Укрзалізниці з подальшим працевлаштуванням та наступним кар’єрним ростом.

Спеціалізація –Локомотиви та локомотивне господарство

Який транспорт сьогодні є найбільш продуктивним? Найбільш масовим? Найбільш точним? Найбільш безпечним? Найбільш комфортним, принаймні, може таким бути? Правильно – ЗАЛІЗНИЧНИЙ. А сьогодні він стає ще й найбільш екологічним (електровози, електропоїзди) і найбільш швидкісним. Останнє стає зрозумілим, якщо враховувати сумарний час, який пасажир витрачає на поїздку, наприклад, літаком чи електропоїздом TGV зі швидкістю руху 360 км/год.

Українські залізниці сьогодні знаходяться на порозі великих позитивних перетворень. Нові сучасні комп’ютеризовані електровози та тепловози, швидкісні електропоїзди, автоматизовані системи управління і діагностики, що почали впроваджуватися Укрзалізницею, потребують кваліфікованих інженерних кадрів. І це – гарантія надійної, стабільної і високооплачуваної роботи.

Спеціальність «Залізничний транспорт» зі спеціалізацією «Локомотиви та локомотивне господарство» має широкий спектр універсальних кваліфікацій.

Випускник спеціалізації одержує фундаментальні знання та практичні навички в області організації технологій сервісу, діагностики та технічного обслуговування тягового рухомого складу залізниці, енергетичних установок, електричних машин, мікропроцесорних систем управління.

Спеціалізація – Технології утримання інженерних споруд

Необхідність підготовки фахівців за даною спеціалізацією пояснюється тим, що за роки існування залізниць і метрополітенів в Україні було створено величезний фонд інженерних споруд, які потребують для свого безпечного існування постійного нагляду, ремонту та відновлення. Студенти, які навчаються за спеціалізацією отримують знання та практичний досвід з нових технологій експлуатації і утримання жилих та промислових будівель, інженерних споруд залізниць і метрополітенів, які передбачають глибоку діагностику їх технічного стану, безпомилковий прогноз їх довговічності, мак­симальне виявлення та використання остатнього ресурсу, відновлення та за­безпечення необхідної несучої здатності конструкцій нетрадиційними засобами - без заміни і без значних затрат. Випускники, які отримають кваліфікацію за даною спеціалізацією мають змогу працювати на підприємствах різних форм власності будівельної індустрії, а також на підприємствах залізничного транспорту та інфраструктурних об`єктах України. Будівельна галузь – є найбільш потужна галузь промисловості країни, яка розвивається швидкими темпами, застосовуючи сучасні технології, тому фахівці за даною спеціалізацією користуються великим та постійним попитом у роботодавців.

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальність 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка

Спеціалізація–  Електричний транспорт

Найсучасніші системи наземного транспорту усього світу створені на базі електричного транспорту, який є найбільш швидким, зручним, екологічним, економічним та безпечним. Електричний транспорт сьогодні є домінуючим за обсягами пасажирських та вантажних перевезень. Електричний транспорт споживає електричну енергію, запаси якої, з урахуванням новітніх технологій альтернативної енергетики є невичерпними. 

Студенти спеціалізації «Електричний транспорт» набувають знань і отримують кваліфікацію щодо конструкції, налагодження та сервісу електричних машин, апаратів, тягових перетворювачів, електронного обладнання, мікропроцесорних систем управління та діагностики. Вивчають принципи створення та налагодження систем автоматизованого керування роботою систем електроприводу – «автомашиніст».

Випускники спеціалізації «Електричний транспорт» мають перевагу при працевлаштуванні у «Українській швидкісній залізничній компанії», на метрополітені, підприємствах з сервісу та експлуатації залізничного та міського електричного транспорту.

Спеціалізація «Електричний транспорт» є універсальною. Фахівець з електричного транспорту буде затребуваний і зможе працювати на будь-якому підприємстві, де є системи електроспоживання. Потребують таких спеціалістів також установи та підприємства, діяльність яких пов’язана з експлуатацією електричних машин та апаратів, напівпровідникових перетворювачів напруги, виробництвом електроенергії та її передачею до споживачів.

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація – Автоматизовані системи технологічного зв’язку

У сучасну епоху інформаційних технологій розвиток телекомунікаційних послуг є таким стрімким, що з кожним роком зростає потреба у фахівцях даного профілю. Даний сектор є найсучаснішим, різноманітним і одним із найбільш зростаючих секторів економіки України. Це підтверджує той факт, що за останні роки український ринок телекомунікаційних послуг налічує більше 2 тис. операторів, що мають ліцензії на діяльність у сфері телекомунікацій, більше 1,5 тис. компаній, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет, до того ж близько 13% від середньої кількості працівників підприємств сфери послуг є фахівцями, що працюють у сфері інформаційних технологій. З 2015 року підприємства даної галузі за динамікою приросту прямих іноземних інвестицій в нашій країні вийшли на перше місце. На перспективність даної спеціалізації вказує також те, що у 2018 році кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні досягла 57,5 млн. користувачів, а його проникнення у країні становило 126%.

Працевлаштування наших випускників забезпечується на підприємствах транспортної галузі, у компаніях з надання Інтернет-послуг та послуг мобільного зв'язку, підприємствах IT-галузі.

Спеціалізація – Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи

Масове впровадження інформаційних технологій на залізничному транспорті України вимагає відповідного забезпечення кадрами.

Підготовка спеціалістів спрямована на вивчення питань комп’ютерних та мікропроцесорних систем залізничного транспорту, інформаційно-керуючих систем, технологічних та виробничих процесів для обслуговування пасажирів. Велика увага приділяється вивченню базових питань з систем забезпечення безпеки руху і діагностування обладнання, вивченню сучасних мов програмування – JavaScript, Python, Ruby, C++ тощо – за вибором студента.

 Випускники університету даної спеціалізації, працюють на посадах інженерів дільниць, головних інженерів, керівників дистанції, інформаційно-обчислювальних центрах залізниць (інженер-електронік, інженер-програміст), проектних та науково-дослідницьких закладах (інженер-конструктор або інженер-дослідник комп’ютерних систем управління на станціях і перегонах), а також в інших установах та відомствах галузі проектування програмних засобів, організації та побудови баз даних, мікропроцесорних пристроїв загального та спеціального призначення, розробки технічних засобів комп’ютеризованих інтегрованих систем.

Спеціалізація – Автоматика і комп'ютерні системи управління рухом поїздів

Студенти, що навчаються за даною спеціалізацією, вивчають ряд дисциплін загально-технічного профілю: математика, фізика, алгоритмізація та програмування та ін., а також опановують дисципліни професійної підготовки: мікропроцесорні пристрої, основи комп'ютерно-інтегрованого управління, системи автоматики і телемеханіки на перегонах та станціях, системи електричної централізації, колійні датчики систем управління. Випускники за даною спеціалізацією користуються великим попитом на підприємствах Укрзалізниці, метрополітену та "Української залізничної швидкісної компанії".

ГАЛЕРЕЯ

ФАКУЛЬТЕТ У ЯСКРАВИХ ФОТОГРАФІЯХ

Gallery 5 Irsz
Gallery 1 Irsz
Gallery 2 Irsz
Gallery 11 Irsz
Gallery 9 Irsz
Gallery 3 Irsz
Gallery 4 Irsz
Gallery 6 Irsz
Gallery 10 Irsz
Gallery 12 Irsz
Gallery 7 Irsz
Sdasdsd55

КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ФАКУЛЬТЕТУ СУДНОВОДІННЯ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Адреса: 03049, м. Київ, вул. Івана Огієнка, 19 (станція метро «Вокзальна»)

Телефон: +38(044) 591-51-29

Електронна адреса: dekanat_irsz@ukr.net

Сторінка у facebook: http://facebook.com/duit.irsz/