Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ І СПОРУДИ

Bsk

Кафедра «Будівельні конструкції і споруди» створена 26 серпня 2011р. наказом Ректора ДЕТУТ №116, як кафедра спеціальної інженерної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту України,  підпорядкована факультету інфраструктури і рухомого складу залізниць.

Метою створення кафедри «Будівельні конструкції і споруди» стала необхідність виділення в окремий блок дисциплін технологічного та будівельного профілю для отримання максимальної якості навчання майбутніх фахівців залізничної галузі.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 5 осіб науково-викладацького складу, з яких 4 доценти, кандидати наук та 1 професор, доктор технічних наук

Середній стаж науково-педагогічної роботи викладачів кафедри – 27 років.

Всі викладачі кафедри мають великий досвід роботи у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах, мають охоронні документи на винаходи. За останні роки наукові статті  викладацького складу кафедри постійно видаються в науковометрічних збірниках наукових праць в Україні та Польщі. Науково-педагогічний склад кафедри своєчасно проходить підвищення кваліфікації в інших вищих навчальних закладах, на підприємствах залізничної галузі та інших підприємствах з будівельної індустрії. Керівництвом кафедри планується підвищення кваліфікації викладачам у зарубіжних вищих навчальних закладах. Науково-педагогічний склад кафедри, пройшовши довгий шлях виробничої діяльності на залізничному транспорті, постійно запрошуються для проведення лекцій на факультеті підвищення кваліфікацій працівників залізничного транспорту України. Кафедра підтримує тісні зв’язки зі спорідненими кафедрами Національного транспортного університету, Київського національного університету будівництва і архітектури, підприємствами колійного господарства України та КП «Київський метрополітен», що підтверджується підписанням договорів на взаємовигідних умовах.

Кафедра «Будівельні конструкції і споруди» створена 26 серпня 2011р. наказом ректора ДЕТУТ №116, як кафедра спеціальної інженерної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту України,  підпорядкована факультету інфраструктури і рухомого складу залізниць.

Метою створення кафедри «Будівельні конструкції і споруди» стала необхідність виділення в окремий блок дисциплін будівельного профілю для отримання максимальної якості навчання майбутніх фахівців залізничної галузі.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 5 осіб науково-викладацького складу, з яких 5 доцентів, кандидатів наук.

Середній стаж науково-педагогічної роботи викладачів кафедри – 23 роки.

Всі викладачі кафедри мають великий досвід роботи у вищих навчальних закладах України та наукової роботи, постійно проходять підвищення кваліфікації на підприємствах залізничного господарства. Пройшли шлях виробничої діяльності на залізничному транспорті, постійно запрошуються для проведення лекцій на факультеті підвищення кваліфікацій працівників залізничного транспорту України, виконують керівництво дипломним проектуванням та магістерськими дослідженнями за напрямами підготовки 7.07010801 і 8.07010801 – «Залізничні споруди та колійне господарство», дисертаційних досліджень на здобуття вченого звання кандидата технічних наук за спеціальністю «Залізнична колія».

На кафедрі працює гурток студентського наукового товариства «Будівельні конструкції залізничного транспорту», основним напрямом досліджень є наукові дослідження сучасних будівельних конструкцій і технологій будівництва залізничного транспорту.

Викладання дисциплін кафедри ведеться на 4-ох напрямах підготовки фахівців:

 • 6.070108 «Залізничні споруди та колійне господарство»
 • 6.070105 «Рухомий склад залізниць»
 • 6.050702 «Електромеханіка»
 • 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані системи»,
 • загалом це 176 студентів денної та 207 студентів заочної форми навчання.

На кафедрі проводяться всі види занять за дисциплінами:

 •  Технологія та механізація залізничного будівництва;
 •  Будівельні матеріали;
 •  Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкцій;
 •  Планування та організація виробництва;
 •  Інженерна геологія;
 •  Механіка ґрунтів,основи та фундаменти;
 •  Улаштування та експлуатація інженерних споруд;
 •  Будівельні конструкції та будівлі на транспорті;
 •  Основи автоматизації виробничих процесів;
 •  Основи наукових досліджень;
 •   Загальний курс залізниць;
 • Коливання та стійкість динамічних систем;
 • Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання;
 • Метрологія, технологічні вимірювання та прилади.

На балансі кафедри знаходяться дві спеціалізовані лабораторії: «Будівельні матеріали» та «Інженерна геологія та механіка ґрунтів», які обладнані необхідним устаткуванням для проведення лабораторних робіт з дисциплін кафедри та одна спеціалізована аудиторія «Штучні споруди і будівельні конструкції на залізничному транспорті», в якій проводяться лекційні, практичні заняття та індивідуальні заняття студентів під керівництвом викладача. Працівники кафедри постійно працюють над підвищенням технічного оснащення навчального процесу та підготовкою і виданням нових навчальних матеріалів.

Кафедра підтримує тісні зв’язки зі спорідненими кафедрами Національного транспортного університету, Київського національного університету будівництва і архітектури та підприємствами колійного господарства України, що підтверджується підписанням договорів на взаємовигідних умовах.

Важливою сферою діяльності кафедри є науково-дослідна робота та участь у проведенні технічної експертизи будівельних конструкцій та елементів залізничної колії, технологій виконання будівельних робіт на транспорті.

Співробітники кафедри разом зі студентами та аспірантами постійно беруть участь в різноманітних олімпіадах, конференціях (Кривий Ріг, Судак, Київ, Харків), в т.ч. міжнародних.

Викладачами кафедри здійснюється профорієнтаційна та виховна робота серед груп студентів, а саме проведення екскурсій на міжнародні виставки будівельних матеріалів та конструкцій, відвідування підприємств будівельної індустрії та лінійних підприємств залізничного транспорту. Постійно проводиться робота з відстаючими студентами, відвідування гуртожитку з консультативними заходами з дисциплін кафедри.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ І СПОРУДИ

Talavira Bks

Талавіра Геннадій Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент,завідувач кафедри «Будівельні конструкції і споруди»

У 1988 р. закінчив Київський будівельний технікум транспортного будівництва за спеціальністю «Мости та інші штучні споруди» із присвоєнням кваліфікації «Технік – будівельник»

З 1988 по 1996 р.р. працював на посадах техніка, інженера, інженера I к., ведучого інженера в науково-дослідному та проектно-дослідницькому інституті залізничного транспорту «УкрНДІдіпротранс».

У 1996 р. закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту зі спеціальності “Будівництво залізниць, колія та колійне господарство ” із присвоєнням кваліфікації «Інженер – будівельник».

У 2002 р. закінчив заочну аспірантуру при Київському інституті залізничного транспорту Харківської державної академії залізничного транспорту зі спеціальності 05.22.06 «Залізнична колія».

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію. Диплом кандидата технічних наук ДК № 044360 від 17 січня 2008 року.

У 2010 р. отримав атестат доцента кафедри «Реконструкція та експлуатація залізниць і споруд» Державного економіко-технологічного університету транспорту 12ДЦ №023295 від 17 червня 2010р.

У 1996 – 2011 рр. асистент, старший викладач, доцент кафедри «Реконструкції та експлуатації залізниць і споруд» Державного економіко-технологічного університету транспорту.

З грудня 1997 р. по 2011рр. – заступник декана факультету «Інфраструктура і рухомий склад залізничного транспорту» Державного економіко-технологічного університету транспорту.

З серпня 2011 р. по теперішній час – завідувач кафедри «Будівельні конструкції і споруди» Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 21 рік, у закладах вищої освіти  – 21 рік, на посаді завідувача кафедрою – 6 років.

Двічі отримував подяки Ректора ДЕТУТ за вагомі досягнення у професійній діяльності та плідну сумлінну працю. Нагороджений подякою Голови районної державної адміністрації Солом`янського району в м. Києві з нагоди Дня

працівника освіти та подякою Міністра транспорту та зв`язку України, наказ від 12.05.2010р. №157-0

Галузь наукових інтересів: робота земляного полотна на підходах до штучних споруд, експлуатація штучних споруд залізниць, управління надійності та довговічності штучних споруд залізниць.

Дисципліни, що викладає:

Цикл професійної підготовки:

 • Улаштування та експлуатація інженерних споруд;
 • За вибором студента:
 • Управління надійністю та довговічністю штучних споруд;
 • Технологія та механізація залізничного будівництва.

Публікації :

 • навчальні посібники з грифом МОН України – 3;
 • навчальних посібників – 2;
 • статті в фахових виданнях – 25;
 • тезиси виступів на конференціях – 26;
 • патентів на корисну модель – 1.

Список останніх публікацій:

 1. В.О. Демченко, В.Т. Кияшко, Г.М. Талавіра.Система примусової зупинки автотранспортних засобів на під`їздах до залізничних переїздів. Патент України корисну модель № 91697. 2014р.
 2. Сахнік С.В., Талавіра Г.М. Застосування безстикових стрілочних переводів типу Р65 М1/11 на залізобетонних брусах у складі безстикової колії без використання зрівнювальних пристроїв. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерство освіти науки молоді та спорту України : Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 20. – К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 124-130.
 3. Демченко В.О., Кульбовський І.І., Талавіра Г.М. Аналіз теоретичних досліджень силової взаємодії рейкової колії з колесами тягового рухомого складу. Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 10. – К.: НТУ, 2012. – 635с.: – бібліогр. В кінці ст. – укр., рос., англ. С.247-253.
 4. 4. Kudin A.V. Talavira H.M. High-speed Railways in the Word and Ukraine. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерство освіти науки України : Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 24. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 254с. с. 50-55
 5. 5. Іванюк А.В., Куч Т.П., Нижник О.В., Стороженко Л.І., Талавіра Г.М. Нові конструкції сталезалізобетонних балок для мостових переходів над залізничними коліями. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства транспорту та зв`язку України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 17. – К.: ДЕТУТ, 2011. – С. 119-122.
 6. Талавіра Г.М. Нові тенденції з`єднань залізничних металевих мостових конструкцій на високоміцних болтах. Шоста Міжнародна науково-практична конференція. Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті ЕКУЗТ 2011р. www.ekuzt.gov.ua 12-21 грудня 2011 року
 7. Новак Д.П., Талавіра Г.М. Підвищення експлуатаційної надійності та довговічності конструкцій залізничних мостів. «Шляхи та напрямки структурної реформи залізничного транспорту України» матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і магістрів університету. – Сер. «Транспортні системи та технології в умовах реформування залізничного транспорту». –К.: ДЕТУТ, 2012.
 8. Новак Д.П., Резник Т.С., Талавіра Г.М. Можливості технології вібродиагностики мостових конструкцій залізничних мостів. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерство освіти науки молоді та спорту України : Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 20. – К.: ДЕТУТ, 2012. – 294с. с. 118-124
 9. Сахнік С.В., Талавіра Г.М. Застосування системи позначення дефектів залізобетонних прогонових споруд залізничних мостів. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Серія «Техніка, технологія». – К.: ДЕТУТ, 2013. – 222с. С.136-138.
 10. Когуч О.Й., Талавіра Г.М. Застосування системи позначення дефектів залізобетонних прогонових споруд залізничних мостів. Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості. Матеріали науково-практичної конференції. 22-24 травня. Кривий Ріг. с. 213-214.
 11. Демченко В.О., Талавіра Г.М. Нова систематизація прогонових споруд залізничних мостів України за видом дефекту. Міністерство інфраструктури України. Державна адміністрація залізничного транспорту України. Державний економіко-технологічний університет транспорту. Науково-технічне товариство залізничників України. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки і управління на залізничному транспорті» ЕКУЗТ –2013,04-07червня2013р.м.Судак.
  12. Демченко В.О., Когуч О.Й., Талавіра Г.М. Довговічність сучасних прогонових споруд залізобетонних залізничних мостів. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерство освіти науки України : Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 22. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 204с. с. 76-84
 12. Кудін А.В., Талавіра Г.М. Відвід жорсткості підшпальної основи на ділянках перед штучними спорудами / Талавіра Г. М., Кудін А. В. // Мости та тунелі : теріторія, дослідження, практика. – №7. – ДІІТ, 2015.
 13. 14. Талавіра Г.М. Зміна параметрів вертикальної пружності під шпальної основи в зонах нерівностей верхньої будови колії при недостатньому ущільненні грунтів земляного полотна. Збірник наукових праць Державного економіко-
 14. технологічного університету транспорту Міністерство освіти науки  України : Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 28. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 272с. с. 83-89
 15. Талавіра Г.М. Особливості сумісної роботи плит безбаластового мостового полотна з головними балками металевих прогонових споруд. Министерство образования и науки Украины. Днепропетровский Национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна. ПАО «Интертайп». ООО «НПП» Укртрансакад. 77 Международная научно-практическая конференция. Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта. 11.05 – 12.05.2017 г. Днепр. 2017.

Дорошенко Олександра Юріївна

Доцент кафедри «Будівельні конструкції і споруди»

У 1992 році закінчила Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Автомобільні дороги».

Кандидат технічних наук з 1997 року. Дисертацію захистила 19 лютого 1997 року у спеціалізованій вченій раді К 01.18.08 Київського державного університету будівництва та архітектури, номер диплома КН № 012975.

Доцент кафедри мостів і транспортних тунелів з 2003 року рішенням Атестаційної колегії  від 24 грудня 2003 року (протокол № 5/18-Д). 

Галузь наукових інтересів: Будівельні матеріали.

Дисципліни, що викладає:

 • «Будівельні матеріали»;
 • «Технологія та організація будівництва других колій»

Публікації:

 • навчальні посібники с грифом МОН – 3;
 • статті – 60;
 • тезиси виступів на конференціях – 22;
 • патентів на винахід – 4.

Список останніх публікацій:

 1. Дорошенко О.Ю., Дорошенко Ю.М. Комплексне полімер-бітумне в’яжуче для литого полімерасфальтобетону. Авт. дор. і дор. буд.. НТУ. Випуск 95, 2016 С.41…47.
 2. 2. Дорошенко О.Ю., Дорошенко Ю.М. Покращення властивостей бетону транспортних споруд за рахунок використання відходів виробництва. Проблеми 
 3. економіки та управління на залізничному транспорті, ЭКУЖТ 2016. Матеріали  Х1 Міжнародної  науково-практичної конференції. К. 2016; С. 80
 4. Дорошенко О.Ю., Дорошенко Ю.М. Ефективні добавки – модифікатори для бетонів при будівництві транспортних споруд. Збірник наукових праць ДЕТУТ Серія «Транспортні системи і технології». Випуск 28. 2016р.-С. 13-23
 5. Дорошенко О.Ю., Дорошенко Ю.М. Вплив комплексної добавки на властивості бетону транспортних споруд. Збірник наукових праць ДЕТУТ Серія «Транспортні системи і технології». Випуск 29. 2016р.-С. 13-23
 6. Вплив комплексної добавки (прискорювач і гідрофобізатор) на властивості бетону транспортних споруд XV–я Международная научно-практическая интернет-конференция «Состояние современной строительной науки – 2017» 15-20 мая 2017 г. (http://beton.sytes.net/page8.html)
Babiuk Bks

Бабіюк Генадій Висильович

Доктор технічних наук , професор кафедри «Будівельні конструкції і споруди»

 У 1973 р. закінчив з відзнакою Комунарський гірничо-металургійний інститут за спеціальністю «Будівництво підземних споруд і шахт».

Дисертацію кандидата технічних наук захистив у 1977 році  (протокол №7) у спеціалізованій раді Дніпропетровського гірничого інституту (ТН №021395) за спеціальністю «Шахтне і підземне будівництво».Звання доцента кафедри «Будівництво шахт і підземних споруд» присвоєно за рішенням Вищої атестаційної комісії від 15 квітня 1983р.( протокол №15д\38) .Номер атестата доцента ДЦ №062237. 

Дисертацію доктора технічних наук захистив у 2005 році у Національному гірничому університеті (Дніпропетровськ) за спеціальністю «Шахтне і підземне будівництво» (рішення ВАК України за протоколом №30-08\5) від 8 червня 2005 року. Вчене звання професора кафедри «Будівельна геотехнологія та гірничі споруди» Донбаського державного технічного університету присвоєно за рішенням  Атестаційної колегії (протокол №4\02 –П) від 19 жовтня 2006 року. Атестат професора – 12 ПР №004342.       

Галузь наукових інтересів: Інженерна геологія, Механіка грунтів та гірських пород, Будівельні конструкції, основи та фундаменти, Управління надійністю гірничих виробок.        

Кількість публікацій:

 • монографії-4 (Бабіюк Г.В, Управление надежностью горных выработок: монографія. – Донецьк: Світ книги,2012 – 420с).
 • статі – 195;
 • підручники – 2 (Бабіюк Г.В. Процесы горнопроходистих работ: учеб.пособие. – Алчевск: ДГМИ,2003 -360с.)
 • конференції – 105;
 • кількість виконаних НАР – 10;
 • кількість патентів – 58;
 • кількість дисертацій, що захищені під керівництвом – 3.

Список останніх публікацій:

 1. 1.Бабиюк Г.В. Технология ликвидации вертикальных  стволов закрываемых шахт \Г.В.Бабиюк,В.О. Фомин\\ Уголь Украина.-2017.-№9-10 –с.27-32 .
 2. 2.Babiyuk.G.V. Modeling as a part of geomechanical monitoring of min working ( Моделирование  как составная часть  геомеханического  маниторинга горных выработок) \Г.В. бабиюк, А.О. Леонов, В.Ф.Пунтус// Науковий вісник НГУ ВИП.№4(145)-Дніпропетровськ,НГУ,2016.-с.13-22.
 3. 3.Бабиюк Г.В.Контроль и диагностика состояния подготовительных выработок на угольных шахтах \ Г.В.Бабиюк, В.Ф. Пунтус \\ сб. науч.трудов Дон ГТУ  -Лисичанск: Дон ГТУ, 2015.-с.4 – 15.
 4. 4.Бабиюк Г.В. Эксперементальные наследования характерическик узлов податливости  ресерсно – податливой крепи ( Г.В.Бабиюк, А.А.Леонов \\ Форум гірників – 2014 :матеріали міжн. конф.,1-4 жовтня 2014 р.
 5. м.Дніпропетровськ. – Д.: ТОВ «Лізунов Прес», 2014-т.2-с.197-206.
 6. Бабіюк Г.В. Комплексный контроль и диагностика состояния выработки как элемента системы геомеханического – мониторинга \ 2014: матерыали мыжн.конд.,1-4 жовт.2014р. м.Дныпропетровськ. – Д.:ТОВ «Лізунов Прес»,2017-т.2-с.32-39.
Kulbovskiy Bks

Кульбовський Іван Іванович

к.т.н., доцент кафедри «Будівельні конструкції і споруди»

Закінчив у 1990 році Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. Кірова за спеціальністю «Будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство» та здобув кваліфікацію «Інженер шляхів сполучення – будівельник».

Кандидат технічних наук з 2012 року за спеціальністю 05.13.22 – «Управління проектами і програмами». Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.059.01 Національного транспортного університету.

Вчене звання доцента кафедри будівельних конструкцій і споруд присвоєно рішенням Атестаційної колегії 03 квітня 2014 року.

Здійснює наукові дослідження в галузі залізничного транспорту: метрологія, управління проектами, опір руху рейкових кіл, ресурсозбереження.

Має 64 наукові праці: 41 статтю, 1 патент, 2 монографії, 20 міжнародних науково-технічних конференцій. Є автором 11 видань методичного характеру.

Впроваджує в навчальний процес новітні технології на базі програмного пакету MOODLE.

Викладає навчальні дисципліни: «Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання», «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади», «Основи метрології та електричні вимірювання», «Основи автоматизації виробничих процесів».

Список основних публікацій:

 1. Косарчук В.В. Сучасні методи зміцнення і підвищення зносостійкості пар тертя / В.В. Косарчук, І.І. Кульбовський, О.В. Агарков // Вісник Національного транспортного університету: Науково-технічний збірник в 2-х частинах. Ч.2. Вип.1(34).- К.:НТУ, 2016.-С.202-210.
 2. Кульбовський І.І. Моделювання процесів управління системою охорони праці в проектах інфраструктури метрополітену / І.І. Кульбовський, О.Л. Сорочинська // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип.16.4.1.-К.:НТУ, 2016.-С.43-46.
 3. Кульбовський І.І. Організаційні та методологічні аспекти оцінки кваліфікації персоналу з неруйнівного контролю / І.І. Кульбовський, О.В. Агарков, В.Т. Кияшко // Збір. наукових праць «Транспортні системи і технології». Вип. 28.-ДЕТУТ, 2016.- С.61-67.
 4. Кульбовський І.І. Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання: Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів 3-4 курсу спеціальності «Вагони та вагонне господарство», «Локомотиви та локомотивне господарство» денної форми навчання К.:ДЕТУТ, 2016 – 85с.
 5. Близнюк К.П., Кульбовський І.І. Нарисна геометрія та інженерна графіка: Методичні вказівки щодо самостійного опрацювання навчального матеріалу та виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи для студентів спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство» скороченої форми навчання: для студентів вищ. навч. закладів залізн.. транспорту К.:ДЕТУТ, 2016 – 92с.
 6. Кульбовський І.І. Дослідження методів комп’ютерного аналізу інформаційної безпеки Smart Grid систем / І.І. Кульбовський, Г.М. Голуб // Науково-технічний збірник «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» Вип.3.-Х.:ДУЗТ, 2016.-С.50-57.
 7. Кульбовский И.И. Социально-психологические аспекти безопасности труда в проектах инфраструктури транспорта / И.И Кульбоский, ЕЛ.Сорочинская // Весник. Белоруского госуд. университета транспорта: Наука и транспорт. Вып.2.М:Бел.ГУТ 2016.-7с.
 8. Кульбовський І.І. Системні аспекти управління проектами інфраструктури метрополітену / І.І. Кульбовський // ХІ международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте»-ЭКУЖТ 2016: Тезы докладов.-К.: ГЭТУТ, 2016.- С.63-64.
 9. Близнюк К.П., Кияшко В.Т., Кульбовський І.І. Циліндр електромеханічного пристрою типу «Рольган» системи примусової зупинки автотранспортних засобів / Патент №110676 Україна, МПК Е01F 13/00; заявник і патентовласник Державний економіко-технологічний університет транспорту – №4 2016 02331; заявл. 11.03.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.-3с.
 10. Фомін О.В. Метрологічні аспекти експериментальних досліджень спеціалізованих металургійних вагонів-хоперів / О.В. Фомін, В.В. Фомін, Н.С. Кочешкова, І.І. Кульбовський // Управління проектами, системний аналіз і логістика: науковий журнал. Вип.18.4.1.-К.:НТУ, 2016.- С.97-109.
 11. Voznenko A.D. Psychological aspects of workplace safety in the infrastructure projects of underground / A.D.Voznenko, I.I. Kulbovsky, O.L.Sorochinskaya // Scientific and technical journal. “Metallurgical and Mining© Industry”. Pub. №-2016.-p.24-29.
 12. Sapronova S. Rail venicles: resistancene to movement and handleability: monograf [Text] / V. Tkachenko, S. Sapronova, O. Fomin, I. Kulbovskyi, E. Zub. – Dnipro: 2017/ – 190 p.
Kyiashko Bks

Кияшко Володимир Тимофійович 

к.т.н. , доцент кафедри «Будівельні конструкції і споруди»

Кияшко Володимир Тимофійович,кандидат технічних наук, доцент кафедри «Будівельні конструкції і споруди».

В 1977 році закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю «Промислове і житлове будівництво».

Кандидат технічних наук з 1988 року (диплом ТН №110742). Спеціальність – Будівельні конструкції.

Доцент з 2004 року(атестат доцента за протоколом № 4\07- Д.

Кількість науково-методичних публікацій – близько 80, в тому числі 12 охоронних документів, 3 авторських свідоцтва СССР, 9 патентів України на корисну модель.

Нагороджений срібною медалю СССР за участь у виставці досягнень народного господарства.

Науковий інтерес : будівельні конструкції будівель і споруд.

Викладає дисципліну «Будівельні конструкції і будівлі на транспорті».

Методична діяльність: розроблені конспекти лекцій з дисципліни «Будівельні конструкції і будівлі на транспорті»( частина 1,2 ); методичні вказівки для виконання курсової роботи та проведення практичних занять; 6 косплектів тестових завдань для контролю знань студентів.

Останні публікації:

 • Патент на корисну модель №110676 «Циліндр електромеханічного пристрою типу «РОЛЬГАНГ» системи примусової зупинки автотранспортних засобів»
 • Kulbovsky I.I. Development of main strategies of project management of production – technological potential usage by divisions of underground / І.І. Kulbovsky, O.V. Agarkov, K.P. Bliznuk, V.T. Kiyashko // Scientific and technical journal. “Metallurgical and Mining© Industry”. Pub. №12.-2016.-p.18-23.

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

Викладання дисциплін кафедри ведеться на 2-ох спеціальностях підготовки фахівців другого рівня (бакалавр):

 • 273 «Залізничний транспорт»,
 • 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології».

На балансі кафедри знаходяться дві спеціалізовані лабораторії: «Будівельні матеріали» та «Інженерна геологія та механіка ґрунтів», які обладнані необхідним устаткуванням для проведення лабораторних робіт з дисциплін кафедри та одна спеціалізована аудиторія «Штучні споруди і будівельні конструкції на залізничному транспорті», в якій проводяться лекційні, практичні заняття та індивідуальні заняття студентів під керівництвом викладача. Працівники кафедри постійно працюють над підвищенням технічного оснащення навчального процессу, впровадженням сучасних програмних комплексів та підготовкою і виданням нових дидактичних матеріалів.

Обов`язкові курси дисциплін кафедри:

 • Улаштування та експлуатація інженерних споруд;
 • Будівельні матеріали;
 • Інженерна геологія;
 • Механіка грунтів основи і фундаменти;
 • Будівельні конструкції та будівлі на залізничному транспорті;
 • Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання;
 • Метрологія, технічні вимірювання та прилади;
 • Основи автоматизації виробничих процесів;
 • Основи метрології та технічні вимірювання.

За вибором студента:                                                                                        

 • Управління надійністю та довговічністю штучних споруд;
 • Технологія та механізація залізничного будівництва.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ БКС

Важливою сферою діяльності кафедри є науково-дослідна робота та участь у проведенні технічної експертизи будівельних конструкцій та елементів залізничної колії, технологій виконання будівельних робіт на транспорті.

Співробітники кафедри разом зі студентами та аспірантами постійно беруть участь в різноманітних олімпіадах, конференціях (Кривий Ріг, Судак, Одеса, Київ, Харків), в т.ч. міжнародних. Викладачами кафедри здійснюється профорієнтаційна та виховна робота серед груп студентів, а саме проведення екскурсій на міжнародні виставки будівельних матеріалів та конструкцій, відвідування підприємств будівельної індустрії та лінійних підприємств залізничного транспорту.

Список науково дослідних робіт кафедри:

 • «Наукове обґрунтування впровадження нових типів конструкцій верхньої будови колії для швидкісного руху поїздів на залізницях України»;
 • «Інженерний моніторинг і наукове обгрунтування технічних нормативів, параметрів і характеристик колії та колійних споруд для залізниць України»;
 • «Обгрунтування технічної і інвестиційної політики розвитку колійного господарства на швидкісних залізничних лініях України міжнародного сполучення»;
 • «Дослідження поздовжньої стійкості колії на залізобетонних шпалах при різних типах скріплень»;
 • «Розробка та обґрунтування технічних параметрів та характеристик рейкових скріплень типу КПП для залізобетонних шпал»;
 • «Науково – технічне обґрунтування впровадження нової рейко-шпальної решітки на залізобетонних шпалах 1680 шт/км замість 1840 шт/км і рейок UIC60 замість Р65»;
 • «Проведення досліджень з розробки та обґрунтування застосування нових типів і конструкцій рейко-шпальної решітки з залізобетонними шпалами з використанням ресурсозберігаючих технологій».

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Г.М. Талавіра. Технологія залізничного будівництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.100502 «Залізничні споруди та колійне господарство» усіх форм навчання. Видавництво ДЕТУТ, 2008р. 160с.
 2. І.О. Марушко, Г.М. Талавіра, І.О. Щербакова .Навчальний посібник. Телекомунікаційні мережі на залізничному транспорті. Видавництво ДЕТУТ, 2009р. 186с.
 3. Г.М. Талавіра. Управління надійністю та довговічністю штучних споруд. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності  8.100502 «Залізничні споруди та колійне господарство» усіх форм навчання. Видавництво ДЕТУТ, 2009р. 64с.
 4. Г.М. Талавіра, О.М. Даренський, Н.В. Бугаєць, В.Г. Вітольберг, Д.О. Потапов, О.С. Саяпін. Експлатація залізничних колій. Навчальний посібник. Гриф МОНУ. Видавництво ХарДАЗТ. 2010р.234с.
 5. Г.М. Талавіра, Мороз В.І., Даренський О.М., Савченко С.В., Сударський В.М., Чернявська В.О. Навчальний посібник. Основні вимоги з охорони праці на залізничному транспорті. Гриф МОНУ. Видавництво ХарДАЗТ. 2010р.285с.
 6. Г.М. Талавіра, В.М. Твердомед Норми оформлення технічної документації (довідкові матеріали) методичні вказівки для виконання письмових робіт та самостійної роботи студентів спеціальності 8.100502 «Залізничні споруди та колійне господарство» усіх форм навчання. Видавництво ДЕТУТ, 2011р. 67с.
 7. В.Т. Кияшко, Г.М. Талавіра. Конспект лекцій. Улаштування та експлуатація штучних споруд. Частина 1. для самостійного вивчення лекційного матеріалу студентами спеціальності 6.100502 «Залізничні споруди та колійне господарство» усіх форм навчання. Видавництво ДЕТУТ, 2012р. 98с.
 8. О.М. Даренський, Н.В. Бугаєць, Г.М. Талавіра та ін. Навчальний посібник. Улаштування та експлуатація залізничних колій. Гриф МОНУ. Видавництво ХарДАЗТ. 2012р.178с.
 9. Кульбовський І.І. Ультразвуковий контроль поверхні кочення коліс та бандажів вагонів метрополітену. / І.І. Кульбоський // Зб. наук. пр. “Транспортні системи і технології”. Вип.14. – Київ: ДЕТУТ. – 2009. – С. 47–50.
 10. Кульбовський І.І. Модель віброзахисної конструкції колії з лежневою залізобетонною підрейковою основою для метрополітену. / І.І. Кульбовський // Зб. наук. пр. «Транспорті системи та технології»: Вип. 15. – К.: ДЕТУТ, 2009. – С. 89-92.
 11. Кульбовський І.І. Розробка системної моделі планування робіт у колійному господарстві метрополітену та організації її використання / І.І. Кульбовський // Зб. наук. пр. «Транспорті системи і технології». Вип. 16. – К.: ДЕТУТ, 2010. – С. 134-141
 12. Кульбовський І.І. Методика побудови системної моделі функціонування виробно-технологічного потенціалу підрозділів колійного господарства метрополітену / І.І. Кульбовський // Зб. наук. пр. «Транспорті системи і технології». Вип. 17. – К.: ДЕТУТ, 2010. – С. 61-66.
 13. Кульбовський І.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів 3 та 4 курсу спеціальності «Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів», «Виробництво, експлуатація та ремонт локомотивів» денної та заочної форми навчання К.: ДЕТУТ, 2010.- 62с.
 14. Кульбовський І.І. Метрологія, стандартизація та сертифікація. Взаємозаміна, стандартизація і метрологія: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів 3 та 4 курсу спеціальності «Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів», «Виробництво, експлуатація та ремонт локомотивів» заочної форми навчання. К.: ДЕТУТ, 2010.- 42с.
 15. Кульбовський І.І., Шукшин М.П., Левківський С.А. Деталі машин та основи конструювання: методичні вказівки до розрахунку валів і підшипників кочення редукторів загального призначення в курсовому проектуванні для студентів спеціальності «Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів», «Виробництво, експлуатація та ремонт локомотивів» денної та заочної форми навчання К.: ДЕТУТ, 2010.-84с.
 16. Кульбовський І.І. Прикладні аспекти управління проектами колійного господарства метрополітену / І.І. Кульбовський // LVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2011. – С. 200.

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ І СПОРУДИ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра “Будівельні конструкції і споруди”
Адреса:
вул. Івана Огієнка, 19.

Телефон: (044) 591-51-75

Телефон завідуючого кафедри: 591-51-11

Email:  kafedrabks@ukr.net

mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film film izle aksiyon film izle