Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

ОСТАННІ ПОДІЇ З ЖИТТЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Студенти першого курсу відвідали Державний Політехнічний музей

Протягом вересня-жовтня поточного року студенти першого курсу спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» факультету «Управління залізничним транспортом» відвідали Державний Політехнічний музей при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", де прослухали
Детальніше

Міжнародна виставка RailExpo – 2018

16 – 18 жовтня 2018 року в Києві проходила ІІ-а Міжнародна виставка RailExpo – 2018. Студенти спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» факультету Управління залізничним транспортом Державного університету інфраструктури та технологій відвідали відкриття виставки.
Детальніше

У майбутньому бачу себе інженером та хочу продовжити династію залізничників

Сучасна молодь надає перевагу IT та торгівлі? А ось і ні! Приклад студентки спеціальності «Транспортні технології» Юлії Борисенко - відмінниці, активістки і просто красуні показує, що девіз: «Залізничник - це звучить гордо!» не перетворився на
Детальніше

Зустріч з представниками компанії CRH

20 квітня 2018 року на факультеті «Управління залізничним транспортом» відбулася зустріч студентів і випускників спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» з представниками компанії CRH Україна для участі в програмі оплачуваного стажування на базі підприємств
Детальніше

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ

ПРАЦІВНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Strelko

Стрелко О. Г.

декан, д.і.н., доцент

409-24-41

uzt.kyiv@gmail.com

Korobenuk Fuzt

Соловйова Л. М.

методист

409-24-41

uzt.kyiv@gmail.com

Solovyova Fuzt

Коробенюк Л.А.

секретар-друкарка

409-24-41

uzt.kyiv@gmail.com

30945356 220307825219812 223724736 O

Карнасюк І.М.

диспетчер факультету

409-24-41

uzt.kyiv@gmail.com

ПРО ФАКУЛЬТЕТ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Факультет «Управління залізничним транспортом» був створений у 1996р. і сьогодні є одним із найпрестижніших факультетів Університету, який пропонує отримати конкурентоспроможну на ринку праці професію інженера-управлінця з експлуатації залізниць. Факультет здійснює підготовку на рівні галузевих стандартів вищої освіти України висококваліфікованих фахівців із галузі знань – 27 ТРАНСПОРТ, спеціальності 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті). Підготовка спеціалістів здійснюється шляхом поєднання теоретичної і практичної підготовки під час проходження навчальних, виробничих, експлуатаційних та науково-дослідних практик на підприємствах залізничного транспорту зокрема та транспортної галузі в цілому.

КАФЕДРИ

ПЕРЕЛІК КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Факультет управління залізничним транспортом

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Факультет управління залізничним транспортом

УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗНИЦЬ

Факультет управління залізничним транспортом

ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Факультет управління залізничним транспортом

ФІЛОСОФІЯ ТА ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСЬНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТ УЗТ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 27 ТРАНСПОРТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології(на залізничному транспорті)

Освітній ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: бакалавр з транспортних технологій

Професійна кваліфікація: інженер з управління та організації перевезень; інженер з безпеки руху

Термін навчання : 3 роки (денна або заочна форми навчання на базі молодшого (бакалавра)спеціаліста); 4 роки (денна форма навчання); 5 років (заочна форма навчання)

Освітній ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: науковий співробітник (у транспортній галузі)

Професійна кваліфікація: інженер з організації перевезень та управління на транспорті (залізничний транспорт)

Термін навчання : 1р.4 міс. (денна або заочна форми навчання)

Об’єкт діяльності випускника – організація, керування, виробництво й експлуатація, проектування, розробка технологій роботи і взаємодії залізничного та інших видів транспорту.

Система задач діяльності випускника – розробка прогресивних технологій функціонування залізничного та інших видів транспорту, організація, планування і керування транспортними потоками, організація обслуговування залізничних транспортних засобів.

Транспорт – один із надважливих чинників функціонування економіки держави, без якісної організації роботи транспорту неможливий прогрес та розвиток суспільства, тому сучасний фахівець у галузі транспортних технологій повинен мати високий рівень компетенції.

У сучасних умовах важливість транспортної галузі визначається тим, що:

 • для поступального економічного розвитку України державі необхідно мати якісно і ефективно функціонуючий транспорт;
 • ефективна транспортна система – базис для повноцінного входження України у світове співтовариство;
 • значення високорозвиненої транспортної системи ще більше підсилюється за умови інтеграції України в європейську і світову економіку;
 • зростання потужності вантажо- і пасажиропотоків сприяє розвитку транспортних технологій та транспортної системи в цілому і навпаки;
 • реалізація міжнародних торгових угод залежить від якості транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності держави;
 • процес доставки вантажів і пасажирів здійснюється одним або декількома видами транспорту, що вимагає постійного удосконалення взаємодії різних видів транспорту, розвитку комбінованого, інтермодального транспорту;
 • в організації доставки вантажів беруть участь відправники, одержувачі, експедитори, перевізники, митні та інші державні органи контролю, страховики та представники інших організацій, що вимагає постійного удосконалення їх взаємовідносин відповідно до міжнародних і національних правових норм;
 • високий рівень конкуренції на ринку транспортних послуг потребує пошуку раціональних форм транспортного обслуговування, обґрунтування ефективних транспортно-технологічних схем доставки вантажів, упровадження сучасних методів організації процесу перевезень, удосконалення діючих та розробки перспективних транспортних технологій.

Залізничний транспорт посідає вирішальне місце в транспортній системі країни, відіграє значну роль у забезпеченні внутрішніх, міжнародних, транзитних перевезень пасажирів та вантажів теренами України.

В умовах інтеграції транспортної системи України до загальноєвропейського простору необхідна значна увага до розвитку залізничного транспорту, зокрема до реконструкції вокзалів, інфраструктури, оновлення та закупівлі нового пасажирського рухомого складу, впровадження сучасних інформаційних технологій, до розвитку зовнішніх зв’язків, гармонізації залізничного законодавства. Тому на підприємствах залізничної галузі існує постійна потреба в фахівцях із транспортних технологій. Ця потреба, як кількісно так і якісно, особливо зростає в умовах реформування залізничного транспорту.

Бакалавр з транспортних технологій – це самостійна професія з власним професійно-специфічним інструментарієм і навичками. Фахівець, що здобув освітній ступень «бакалавра» підготовлений для виконання роботи у транспортних підрозділах підприємств, забезпечення функціонування та взаємодії усіх видів транспорту, організації якісного обслуговування клієнтів із наданням широкого кола послуг.

При управлінні транспортним процесом, бакалавр обґрунтовує і приймає рішення у типових ситуаціях, використовуючи для цього сучасні інформаційні технології, досягнення науки у транспортній галузі та методи і форми управлінської діяльності; веде постійний пошук нових можливостей, залучає і використовує для рішення поставлених задач ресурси з різних джерел, домагаючись підвищення ефективності організації перевезень.

Магістр – це фахівець з організації перевезень і управління на залізничному транспорті компетентний вирішувати наступні завдання:

 • організовувати ефективні транспортно-технологічні схеми доставки вантажів;
 • забезпечувати безпеку руху транспортних одиниць у різних умовах;
 • ефективно використовувати матеріальні, фінансові та людські ресурси;
 • комплексно оцінювати ефективність функціонування систем організації руху;
 • оцінювати екологічну безпеку функціонування транспортних систем;
 • прогнозувати розвиток транспортних систем;
 • виконувати наукові та проектні роботи з удосконалення функціонування і розвитку транспортних систем;
 • проводити системний аналіз потоків вхідної інформації, з метою виділення з неї найважливішої для управління;
 • виконувати обґрунтування та підготовку варіантів управлінських рішень для вищого керівництва підприємства і галузі,організовувати і брати участь у ділових переговорах.

Науково-педагогічний колектив факультету має високий рівень кваліфікації, застосовуючи у навчальному процесі сучасні методи, форми та засоби навчання.

Одним із головних завдань колективу випускаючих кафедр «Управління процесами перевезень» та «Управління комерційною діяльністю залізниць» є підготовка висококваліфікованих спеціалістів для потреб України в галузі організації перевезень та управління на залізничному транспорті. В основі процесу підготовки фахівців для підприємств залізничного транспорту України лежить реалізація головного завдання освіти - готувати висококваліфікованих спеціалістів, які можуть вирішувати важливі питання, що стосуються управління залізничним транспортом в період його реформування і підвищення його конкурентоздатності в сучасних умовах. В теперішній час випускаючі кафедри працюють за науковими напрямами: розробка та удосконалення засобів та технологій з метою оптимізації вантажної та комерційної роботи на залізничному транспорті, міжнародних перевезень, удосконалення логістичних схем в перевезенні вантажів. Науково-дослідна робота ведеться за напрямами, які витікають із концепції розвитку залізничного транспорту і направлена на: зміцнення науково-технологічного потенціалу галузі, зниження собівартості перевезень, підвищення конкурентоспроможності залізниць, адаптацію залізниць до європейських стандартів, розробку і впровадження наукових основ сталого розвитку залізниць України, вдосконалення ціноутворення, системи організації вагонопотоків, розвиток міжнародних транспортних коридорів, та інше.

Фундаментом усіх дисциплін природничо-наукового циклу є екологія, викладання якої формує основний зміст навчальної та науково-методичної роботи кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності». Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за такими науковими напрямками: охорона навколишнього середовища на транспорті та історія науки й техніки.

Колектив кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» здійснює різнопланові наукові дослідження, які знаходять свою реалізацію в постійному оновленні дисциплін, підготовці наукових кадрів, залученні молоді до науково-педагогічної діяльності.

Організація та якість навчання з дисциплін кафедри «Філософія та історія науки і техніки», визначаються вимогами державних стандартів. Кваліфікація усіх науково-педагогічних працівників відповідає предметам, які вони викладають. Планування науково-дослідної роботи відбувається з урахуванням наукових інтересів кожного члена кафедри та його наукової спеціалізації. На кафедрі функціонує науково-методологічний семінар, в рамках якого розглядаються найбільш актуальні проблеми сучасної науки. Викладачі активно беруть участь в наукових конференціях та публікують свої дослідження у фахових виданнях. Викладачі кафедри беруть участь у розробці практичних і наукових рекомендацій з соціально-економічного та політичного розвитку країни. Успішно проводиться наукова робота серед студентів. З цією метою проводяться олімпіади, наукові конференції, круглі столи, майстер-класи, зустрічі з фахівцями-практиками.

Колективи кафедр, що входять до складу факультету, готують спеціалістів для потреб залізничного транспорту України, які повинні працювати в сучасних складних соціальних та економічних умовах. Найважливішим аспектом навчальної діяльності факультет вбачає у формуванні фахівців високого професійного рівня, який зможе адаптуватися в умовах нових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.

Студенти факультету беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах, на яких вони виборюють призові місця, підтверджуючи високий рівень знань і престиж факультету.

ГАЛЕРЕЯ

ФАКУЛЬТЕТ У ЯСКРАВИХ ФОТОГРАФІЯХ

Gallery 8
Gallery 5
Gallery 2
Gallery 6
Gallery 7
Gallery 1
Gallery 4
Gallery 12
Gallery 11
Gallery 10
Gallery 9
Gallery 3

КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Korpus Uzt

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Управління залізничним транспортом»,

Адреса: 03115, м. Київ, вул. М. Котельникова, 29/18

Телефон: +38(044) 409 24 41

Електронна адреса: uzt.kyiv@gmail.com

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/duit.uzt/