Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

Збірник наукових праць "Історія науки і техніки".

Скорочена назва: Istor. nauki teh.

ISSN 2415-7430 (Online), ISSN 2415-7422 (Print)

Видається з 2011 року

Видавець: Державний університет інфраструктури та технологій (Україна).

Засновник: Державний університет інфраструктури та технологій (Україна).

Головний редактор:Олег Ярославович Пилипчук – доктор біологічних наук, професор, Державний університет інфраструктури та технологій (Україна).

Редакційна колегія:Пилипчук О.Я., доктор біологічних наук, професор (головний редактор), Державний університет інфраструктури та технологій (Україна); Стрелко О.Г., доктор історичних наук, доцент (заст. гол. редактора), Державний університет інфраструктури та технологій (Україна); Бердниченко Ю.А., кандидат історичних наук (відповідальний секретар), Державний університет інфраструктури та технологій (Україна); Бєсов Л.М., доктор історичних наук, професор, Центр пам'яткознавства Національної академії наук України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (Украина);

Гамалія В.М., доктор історичних наук, с.н.с., Державний університет інфраструктури та технологій (Україна); Гурінчук С.В., кандидат історичних наук, доцент, Державний університет інфраструктури та технологій (Україна); Дацків І.Б., доктор історичних наук, професор, Тернопільський національний економічний університет (Україна); Дефорж Г.В., доктор історичних наук, доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка(Україна); Ісаєнко С.А., кандидат педагогічних наук, доцент, Державний університет інфраструктури та технологій (Україна); Коробченко А.А., доктор історичних наук, професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна); Михайлюк В.П., доктор історичних наук, професор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Україна); Плющ М.Р., доктор історичних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка(Україна); Скляр В.М., доктор історичних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Україна); Сухотеріна Л.І., доктор історичних наук, професор,Одеський національний політехнічний університет (Україна); Цюрупа М.В., доктор філософських наук, професор Державний університет інфраструктури та технологій (Україна); Рейман К., доктор габілітований, професор,Ярославська Державна вища техніко-економічна школа ім. о. Броніслава Маркевича (Польща); Стронський Г.Й., доктор історичних наук, професор,Інститут історії та міжнародних відносин Вармінсько-Мазурського університету (Польща).

Збірник наукових праць "Історія науки і техніки" має за мету висвітлення актуальних питань проблем історії науки й техніки, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології, етнології, історії природознавства.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, працівників транспорту та усіх, хто цікавиться питаннями історії науки і техніки.

Редакційна колегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних посилань. Статті публікуються в авторській редакції.

Збірник наукових праць виходить двічі на рік українською, російською та англійською мовами.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07. 2014 р. збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з історичних наук.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №23041-12881 ПР від 28.12.2017 р.

Поштова адреса: Україна, 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9

Сайт збірника: http://www.hst-journal.com/index.php/hst/navigationMenu/view/Home