Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФСПІЛКУ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ПРАЦІВНИКІВ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ

Трутовсьий голова профкому

Голова профкому працівників водного транспорту

Трутовський Генріх Йосипович

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ПРОФКОМУ

голова комісії Криштоп Оксана Василівна

заступник голови Карпенко Наталія Петрівна

член ревізійної комісії Петренко Ірина Іванівна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА КОМІСІЯ

голова комісії

Комар Оксана Анатоліївна

тел.: +38(067) 255-44-87

 • оформляє профспілкову документацію профкому співробітників, допомагає профспілковим бюро факультетів та інститутів в організації роботи їх організаційно - масових комісій;
 • проводить роботу в колективі з роз’яснення ролі і завдань профспілки у сучасних умовах щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, прав, обов’язків та переваг членів профспілки; проводить роботу із залученням працівників у члени профспілки;
 • сприяє профкому в здійсненні ним статутних завдань та повноважень, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
 • відповідає за ведення протоколів, іншого діловодства, формування та збереження архіву профкому;
 • планує роботу комісії, надає план роботи на затвердження профспілкового комітету, організовує виконання плану роботи;
 • інформує профком про роботу комісії та її наслідки;
 • здійснює підготовку та проведення профспілкових  зборів та конференцій;
 • взаємодіє з вищими та нижчими  за підпорядкуванням профспілковими органами;
 • контролює виконання рішень профспілкового комітету співробітників університету;
 • здійснює навчання профспілкового активу факультетів та інститутів;
 • контролює взяття та зняття з обліку членів профспілки;
 • допомагає в оформленні профспілкових стендів профспілкового комітету, на факультетах та інститутах університету;
 • турбується про соціальний та правовий захист профспілкових активістів;
 • надає інформацію про роботу профспілкового комітету засобам масової інформації.

КОМІСІЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ

голова комісії

Левандовська Людмила Костянтинівна

тел.: +38(044) 482-51-32 внутрішній 220

 • проводить роботу з підготовки до відкриття та проведення віпочинку;
 • розподіляє путівки між факультетами (інститутами) та затверджує розподіл на засіданні профкому співробітників;
 • взаємодіє з вищими та первинними за підпорядкуванням профспілковими органами;
 • контролює виконання розподілу путівок до оздоровчих та лікувальних закладів;
 • допомагає профспілковим бюро в організації роботи їх оздоровчих комісій;
 • подає заявки, отримує та розподіляє путівки на санаторно-курортне лікування за направленнями від лікаря;
 • виконує рішення профспілкового комітету співробітників університету;
 • здійснює навчання профспілкового активу оздоровчих комісій факультетів (інститутів);
 • готує та надає інформацію щодо оздоровлення для профспілкових стендів в університеті;
 • проводить оформлення лікарняних листків з тимчасової втрати працездатності та інших виплат згідно законодавства.
 • надає інформацію про роботу профспілкового комітету засобам масової інформації.
Соціального та правового захисту
Коломієць Дмитро Павлович

голова комісії

Коломієць Дмитро Павлович

тел.: +38(044) 482-51-32 внутрішній 232

 • бере участь в роботі по укладенню колективного договору між співробітниками та адміністрацією університету та перевіряє стан його виконання, допомагає профбюро факультетів в укладанні колективних договорів;
 • здійснює облік та опіку соціально-незахищених категорій співробітників університету, що звертаються до неї, разом з соціально-побутовим відділом КПІ;
 • роз’яснює права та захищає інтереси членів профспілки під час виникнення конфліктів;
 • відслідковує накази по виплаті заробітної плати, матеріальної допомоги, надбавок, премій в університеті, їх відповідність діючому законодавству;
 • допомагає членам профспілки в отриманні  безкоштовної юридичної допомоги;
 • контролює дотримання адміністрацією законодавства про робочий час, вихідні дні, про відпустки, про охорону праці жінок та підлітків;
 • перевіряє законність застосування понадурочних робіт;
 • перевіряє стан техніки безпеки та виробничої санітарії на робочих місцях, виробничих дільницях, проводить заходи по влаштуванню здорових та безпечних умов праці; бере активну участь в підготовці та виконанні масових заходів по охороні праці;
 • бере участь у підготовці та перевірці виконання угоди по охороні праці, а також перевіряє використання коштів, які виділені на проведення заходів по оздоровленню умов праці;
 • контролює організацію та якість інструктування та навчання робочих безпечним прийомам роботи.

КУЛЬТУРНО-МАСОВА КОМІСІЯ

голова комісії

Трікон Вікторія Володимирівна

тел.: +38(044) 482-51-37

 • бере участь в роботі з підготовки культурно-масових заходів для співробітників;
 • організовує співробітників на відвідування культурних, освітніх, розважальних заходів;
 • організовує змагання між командами факультетів та інститутів;
 • діє з метою створення умов для духовного розвитку особистості, задоволення культурних потреб, підвищення загальноосвітнього рівня, організації відпочинку й дозвілля працівників та членів їхніх сімей;
 • пропагує, затверджує та організує заходи щодо поліпшення роботи, зорієнтованої на культурні та спортивні інтереси, певний професійний, віковий, духовний, фізичний і творчий розвиток;
 • проводить пропагандистську та практичну діяльність, спрямовану на формування здорового способу життя;
 • організовує масові спортивні змагання серед працівників;
 • має право перевіряти виконання рішень профкому, профспілкових зборів (конференції), колективного договору стосовно  культурно-освітньої та спортивної діяльності, а також бібліотеки;
 • сприяє організації змістовного дозвілля працівників та членів їхніх сімей, інформування працюючих про проведення у позаробочий час, у вихідні та святкові дні культурно-мистецьких заходів у клубах та на спортивних майданчиках.