Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Основними завданнями навчального відділу є:

 • організаційне забезпечення впровадження у навчальний процес університету системи стандартів вищої освіти;
 • координація роботи деканатів і кафедр щодо розробки навчальної документації;
 • запровадження сучасних технологій навчання;
 • організація і проведення системного контролю за матеріально технічним і кадровим забезпеченням навчально-виховного процесу і якістю навчання студентів.

Відповідно до покладених завдань навчальний відділ:

 • забезпечує контроль за дотриманням вимог до формування стандартів вищої освіти університету;
 • розробляє основні вимоги до організації проведення навчального процесу і організує контроль за їх дотриманням;
 • організує розробку навчальних планів напрямів і спеціальностей за якими здійснюється в університеті підготовка фахівців;
 • розробляє пропозиції щодо розрахунку і корегування норм часу для основних видів методичної організаційної і виховної роботи викладачів;
 • спільно з інститутами, деканатами і кафедрами вживає заходи щодо запровадження інтерактивних технологій навчання;
 • здійснює розрахунок бюджету навчальних годин кожної спеціальності і в цілому по університету, організує облік педагогічного навантаження науково педагогічних працівників і забезпечує контроль його виконання;
 • організує своєчасне виконання графіку навчального процесу і розробляє розклад занять студентів;
 • аналізує стан кадрового, програмно – методичного і матеріально - технічного забезпечення навчально-виховного процесу і вносить пропозиції ректорату університету щодо його удосконалення;
 • готує і подає в установленому порядку статистичну звітність про результати навчання студентів;
 • приймає замовлення на виготовлення дипломів, студентських квитків та їх дублікатів;
 • здійснює підготовку питань навчальної роботи для розгляду їх на засіданнях Вченої ради університету.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

КЕРІВНИЦТВО ТА ОСНОВНІ СПЕЦІАЛІСТИ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

Icon Female

Начальник відділу
Сарахман
Ірина Дмитрівна
тел. (044)-591-51-40 (роб.)
e-mail: r-irina-d@ukr.net

Male Icon

Заступник начальника відділу
Горалік
Євген Тадеушович 
e-mail: et_gor@ukr.net

Icon Female

Методист вищої категорії
Велюханова
Марія Іванівна
тел. (044)-591-51-80 (роб.)
e-mail: karmelita555@ukr.net

Icon Female

Методист вищої категорії
Лупіна
Тетяна Олексіївна

Icon Female

Методист вищої категорії

Icon Female

Старший диспетчер
Тішевська
Ірина Вячеславівна

Icon Female

Старший диспетчер
Овчіннікова
Анастасія Ігорівна

Icon Female

Секретар
Нифодюк
Світлана Вікторівна
тел. (044)-591-51-80 (роб.)

Male Icon

Інспектор
Юрченко
Віктор Васильович
розклад занять факультетів ІРСЗ та УЗТ
тел. (044)-591-51-79 (роб.)

Icon Female

Інспектор
Сердюк
Анна Володимирівна
розклад занять факультетів СВ та ЕТСВТ

Male Icon

Інспектор

розклад занять факультету ФУТ

Male Icon

Старший адміністратор бази ЄДЕБО
Настевич
Ілья Миколайович
тел. (044)-481-51-38 (роб.)
e-mail: nastevych@duit.edu.ua

Male Icon

Адміністратор бази ЄДЕБО
Сокур
Костянтин Анатолійович

Male Icon

Адміністратор бази ЄДЕБО
Коваленко
Дмитро Миколайович

Male Icon

Адміністратор бази ЄДЕБО
Сокальський
Олександр Миколайович