Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

ВІДДІЛ УНІВЕРСИТЕТУ, ЧЕРЕЗ ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ, КЕРІВНИЦТВО ТА КОНТРОЛЬ ЗА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ

Навчально-методичний відділ Державного університету інфраструктури та технологій є структурним підрозділом університету, через який здійснюється організація, планування, керівництво та контроль за навчально-методичною роботою ДУІТ.

Основні завдання навчально-методичного відділу

 • планування та організація навчально-методичної роботи в напрямку удосконалення ступеневої системи навчання;
 • координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів із забезпечення навчально-методичної роботи;
 • організація розробки складових методичного забезпечення освітнього процесу, аналіз стану методичного забезпечення навчального процесу;
 • розробка проектів університетських нормативних, планових, інструктивних та організаційно-методичних документів.

Основні напрями діяльності навчально-методичного відділу

 • аналіз змісту фахової освіти відповідно до ліцензії університету (нові галузеві стандарти, накази, листи, розпорядження МОН України тощо);
 • вивчення, узагальнення і аналіз стану методичної роботи в ДУІТ, надання пропозицій щодо напрямів її удосконалення;

Надання інформаційної, методичної, консультативної допомоги структурним підрозділам університету:

 • з підготовки ліцензійних, акредитаційних матеріалів щодо ліцензування та акредитації спеціальностей ДУІТ;
 • сприяння забезпеченню своєчасного оформлення ліцензій, сертифікатів про акредитацію та переоформлення їх у разі закінчення терміну дії цих документів;
 • узагальнення та статистична обробка інформації щодо відповідності стану забезпечення спеціальностей державним ліцензійним та акредитаційним вимогам;
 • супровід ліцензійних та акредитаційних справ зі спеціальностей університету у Міністерстві освіти і науки України, Акредитаційної комісії України;
 • підготовка річних та перспективних планів-графіків підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників університету;
 • координація роботи навчальних підрозділів Університету щодо організації підвищення кваліфікації науково-педагогічними і педагогічними працівниками;
 • підготовка наказів про підвищення кваліфікації, стажування викладацького складу ДУІТ;
 • підготовка річних та перспективних планів-графіків видання навчально-методичної літератури;
 • методичний супровід у плануванні і обліку наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників ДУІТ(програма «План-Звіт») та перевірка ії фактичного виконання.

Відвідування працівниками відділу відкритих занять науково-педагогічних працівників кафедр, оформлення відгуків на проведені заняття та передача їх у письмовому вигляді на відповідні кафедри.

Планування, координація та контроль діяльності студентських наукових гуртків.

СТРУКТУРА

ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

Начальник відділу, к.т.н., доцент Василик Ольга Іванівна

Заступник начальника відділу Комар Оксана Анатоліївна

навчально-методичний сектор

сектор ліцензування та акредитації

сектор моніторингу якості освіти

сектор наукової роботи студентів

КОНТАКТИ

КОНТАКТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

Адреса: м.Київ, вул. Огієнка,19 (м. ст. «Вокзальна»), кімната 303.

Навчально-методичний відділ

Державного університету інфраструктури та технологій

Тел.: 591-51-48, внутрішній 60-48