Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ УНІВЕРСИТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НЕОБХІДНІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

David Hellmann 263348
Ian Keefe 377340
Hammer 620011 1280

Факультет судноводіння

За спеціальностями для здобуття ОС Бакалавр

Спеціальність

271 Річковий та морський транспорт

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

545 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Сфера професійної діяльності фахівців за спеціалізацією навігація та управління суднами включає:

 • експлуатацію суден морського і внутрішнього водного транспорту, рибопромислового і технічного флотів, суден освоєння шельфу і плавучих бурових установок, інших судів торгового мореплавства і судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 • контроль безпеки експлуатації суден, запобігання забруднення навколишнього середовища, виконання міжнародного та національного законодавства в галузі водного транспорту;
 • організацію і управління рухом водного транспорту;
 • науково-дослідну та проектну діяльність в області експлуатації водного транспорту.

Дана кваліфікація дає право на зайняття первинних посад: третій помічник капітана на морських, річкових, рибопромислових, портових, технічних та спеціалізованих суднах без обмеження валової водотоннажності і стажу роботи; штурман; старший помічник капітана і капітан суден валовою місткістю від 500 до 3000 регістрових тонн після набуття відповідного стажу роботи на посадах з попереднім званням.

Спеціальність

271 Річковий та морський транспорт

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

545 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

За спеціальностями для здобуття ОС Магістр

Спеціальність

271 Річковий та морський транспорт

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

60 місць

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

За спеціальностями для здобуття ОС Бакалавр

Спеціальність

271 Річковий та морський транспорт

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

545 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Сфера професійної діяльності випускників:

 • технічна експлуатація суднового головного і допоміжного енергетичного обладнання, суднових систем, корпусних пристроїв суден, бурових платформ, плавучих дизельних і автономних енергетичних установок;
 • технічна експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики суден, бурових платформ, плавучих дизельних і автономних енергетичних установок.

Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: четвертий, третій механік; учбовий механік; ремонтний механік; механік з суднових систем на морських, річкових, рибопромислових, портових, технічних та спеціалізованих суднах, доках, бурових платформах без обмеження потужності головної енергетичної установки; технік-конструктор, технік, технік-теплотехнік, технік з ремонту на судноремонтних, суднобудівних заводах, базах технічного обслуговування флоту, портових майстернях гідротехнічних підприємствах, підприємствах рибного господарства та інших підприємствах, які мають у своєму складі плавзасоби.

Спеціальність

271 Річковий та морський транспорт

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

545 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Дана спеціальність передбачає володіння необхідними знаннями та навичками, що дозволяють згодом працювати судновим електромеханіком. Студенти вивчають загально-професійні та спеціальні дисципліни, такі як інженерна графіка, технічна механіка, електротехніка, матеріалознавство, електронна і обчислювальна техніка, теорія і пристрій судна, суднові електроенергетичні установки, суднові електроприводи, електричні системи автоматики і контролю суднових технічних засобів та інші.

За спеціальностями для здобуття ОС Магістр

Спеціальність

271 Річковий та морський транспорт

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

60 місць

Спеціальність

271 Річковий та морський транспорт

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

60 місць

Факультет управління і технологій

За спеціальностями для здобуття ОС Бакалавр

Спеціальність

275.02 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Форми навчання

Денна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

25 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Майбутні фахівці оволодівають знаннями та практичними навичками з організації пасажирських та вантажних перевезень, управління роботою транспорту, транспортної логістики, взаємодії видів транспорту, транспортної безпеки, інтелектуальних транспортних систем та інших.
Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: Керівник транспортних служб, експедитор, агент, стивідор в портах, інженер з організації перевезень, інспектор міжнародних перевезень тощо.

Спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

100 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Спеціалізація орієнтована на підготовку фахівців, залучених до розробки, налагодження, тестування працездатності, модифікації програмного забезпечення.
Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: архітектор програмних систем, розробник програмного забезпечення, розробник баз даних, розробник Інтернет-порталів, інспектор програмного коду, фахівець з якості програмного забезпечення тощо.

Спеціальність

122 Комп'ютерні науки

Форми навчання

Денна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

25 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Основними напрямками спеціалізації "Комп'ютерні науки" є проектування та розробка інформаційних та інтелектуальних систем, інформаційних технологій із застосуванням методів аналізу і технологій розробки систем на всіх стадіях проектування.
Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: Менеджер/аналітик ІТ проектів та програм, адміністратор комп’ютерних мереж, системний адміністратор, WEB-дизайнер, 3-D дизайнер, адміністратор баз даних тощо.

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

200 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Географія або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Фахівці цієї спеціальності здатні здійснювати весь комплекс робіт з фінансово-господарського управління виробництвом, а саме: удосконалення поточного та перспективного планування, оперативний та достовірний облік витрат та результатів виробництва на основі використання комп'ютерних технологій та економіко математичних моделей в аналізі господарської діяльності. Вони отримують весь комплекс знань з обліку, контролю та економічного стимулювання виробничо-господарської діяльності на транспорті, у промисловості та будівництві, внутрішньому та зовнішньому аудиті, системі ціноутворення, бан­ківській справі, кредитно-фінансовій системі та ін.
Після закінчення навчання випускники можуть працювати на посадах бухгалтера та економіста на підприємствах транспорту, промисловості, торгівлі, будівництва.

Спеціальність

073 Менеджмент

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

205 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Географія або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Спеціальність

073 Менеджмент

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

205 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Географія або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Спеціальність

073 Менеджмент

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

205 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Географія або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Спеціальність

073 Менеджмент

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

205 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Географія або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Менеджер – це спеціаліст, що управляє товарними, інформаційними, фінансовими потоками з метою оптимізації витрат і збільшення прибутку підприємства. Висока потреба у логістах на ринку праці обумовлена постійно зростаючою конкуренцією. Виграш у конкурентній боротьбі в значній мірі визначається можливістю фірми мінімізувати витрати, зробивши свої товари найбільш привабливими для споживача. Фахівець, що володіє сучасним логістичним інструментарієм, здатен організувати і забезпечити ефективну роботу виробничих, обслуговуючих і інших підприємств на всіх технологічних рівнях діяльності.
Крім дисциплін гуманітарної, природничої та економічної підготовки більш заглиблену підготовку студенти проходять за дисциплінами логістичної спеціалізації.
Випускники даної спеціальності стануть висококваліфікованими логістами. Фахівці з логістики запрошуються на роботу в транспортно-експедиційні компанії й інші фірми, що займаються транспортуванням, вантажопереробкою, складуванням, упакуванням, страхуванням, сервісом, контролінгом і аудитом, закупівлями і дистриб’юцією, інформаційною підтримкою. Випускники можуть займати посади логіста; логіста-аналітика; менеджера з логістики; координатора логістичних процесів, менеджера із закупівлі логістичних послуг.

Спеціальність

073 Менеджмент

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

205 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Географія або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Спеціальність

075 Маркетинг

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

80 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Географія або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Маркетинг - це управління процесами збуту за допомогою досліджень і аналізу ринку і виробництва, на основі яких приймаються стратегічні рішення з планування товарного асортименту, ціноутворення, застосування маркетингових комунікацій (реклами, PR, стимулювання роздрібної торгівлі та споживачів), організації обслуговування клієнтів і роботи торгово-комерційного персоналу.
Опанувавши дану спеціальність Ви може працювати менеджером з реклами та PR, медіа-планером, бренд-менеджером, промоутером, мерчендайзером, маркетологом-аналітиком, фахівцем з маркетингових досліджень, маркетолог тощо.

Спеціальність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

50 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Географія або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Метою діяльності фахівця з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств, організацій у виробничій та комерційній сферах. Реалізація мети передбачає набуття у процесі навчання відповідних знань, умінь та навичок, які забезпечують широкий світогляд, поєднання нового економічного мислення, глибоких знань фундаментальних економічних законів, обґрунтування шляхів розвитку підприємств в умовах ринкової економіки.
Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: Керівник різних рівнів, економіст, економіст-аналітик різних напрямків діяльності, фінансист, оцінювач тощо.

Спеціальність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

80 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Географія або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Спеціаліст цього профілю – економіст нового покоління, який визначає фінансову стратегію підприємства (фірми); володіє сучасними знаннями в га­лузі вітчизняних та зарубіжних фінансів і може працювати не тільки у фінансових службах залізниці та її підприємствах (фірмах), але й фінансово-кредитних установах – комерційних банках, інвестиційних фондах, кредитних спілках, фінансових, інвестиційних і страхових компаніях та ін., без взаємодії з якими неможливо уявити майбутнє сучасного виробництва.
Студенти зможуть на високому рівні оволодіти методами і способами фінансового та інвестиційного аналізу, фінансового менеджменту та ін., опанувати особливості механізму фінансування підприємств залізничного транспорту, навчитись управляти капіталом будь-якої фірми малого та середнього бізнесу та визначити фінансову стратегію, яка забезпечить стабільні умови функціо­нування та розвитку підприємства в ринкових умовах господарювання.
Інтелектуальна праця економістів з фінансів, їх статус на підприємстві, важливість роботи, яка виконується, визначають престиж спеціальності, що приваблює талановиту молодь і є кращим вибором майбутньої професії.

Спеціальність

051 Економіка

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

90 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Географія або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Майбутні фахівці цієї спеціальності отримують глибокі теоретичні знання та практичні навички з вирішення питань ефективної діяльності підприємств будь-якої форми власності, використання усіх видів ресурсів. Вони здатні проводити стратегічну і тактичну політику розвитку та діяльності під­приємства в ринкових умовах.
Студенти вивчають як загальноекономічні дисципліни, так і економіку підприємств; організацію, планування та прогнозування діяльності підприємств; економіку та організацію інноваційної діяльності; проектний аналіз, економічні ризики, забезпечення конкурентоспроможності підприємств, економічну безпеку підприємств та ін.
Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу дозволяє підготувати висококваліфікованих спеціалістів з реальною перспективою застосування широкого спектру їх знань і вмінь у багатьох сферах економіки. Поряд із цим, галузева спеціалізація навчального закладу дозволяє цілеспрямовано навчати економістів, готових до виконання своїх функцій на підприємствах залізничного транспорту та в інших численних структурних підрозділах.

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

«Академія кольору та комп’ютерної графіки»*

до творчого конкурсу

на спеціальність 022 «Дизайн»

освітнього рівня «Бакалавр»

Заняття по суботах по 4 год. (2 пари) з 14.00 до 17.00

травень, червень, липень:

 1. Кольорознавство
 2. Композиція
 3. Комп’ютерна графіка

Вартість навчання – 500 грн./міс.

Реєстрація триває до 01 травня, початок занять 05 травня 2018 р.

Загальна кількість – 40 годин (10 занять), закінч. занять 21 липня 2018 р.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬ:

 1. Кольорознавство – Світлана Прищенко, професор, доктор наук габіліт. у галузі дизайну, кандидат технічних наук (із технічної естетики), дизайнер-графік, рекламіст, член Спілки дизайнерів України, стажувалася в Національній академії мистецтв України (2015 р.) та в Мюнхенському ун-ті Людвіга-Максиміліана (2016 р.), двічі переможець конкурсу проектів Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана (2014, 2015 рр.), організатор багатьох творчих конкурсів, зокрема Міжнародного конкурсу екологічного плаката для молоді м. Мюнхена.

*Авторський освітній Інтернет-проект про Колір

http://www.koloristika.in.ua

 1. Композиція – Тетяна Сенчук, доцент, PhD у галузі дизайну, дизайнер-практик, член Спілки дизайнерів України.
 2. Комп’ютерна графіка – Михайло Прищенко, PhD у галузі дизайну, магістр дизайну, дизайнер-практик, член Спілки дизайнерів України.

Контактн. тел.: 066-427-13-93

E-mail: akademiki@ukr.net

Адреса приймальної комісії:   м. Київ, вул. Івана Огієнка, буд.19,

тел. (044) 591-51-89

За спеціальностями для здобуття ОС Магістр

Спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

10 місць

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

50 місць

Спеціальність

073 Менеджмент

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

235 місць

Спеціальність

073 Менеджмент

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

235 місць

Спеціальність

073 Менеджмент

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

235 місць

Спеціальність

073 Менеджмент

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

235 місць

Спеціальність

073 Менеджмент

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

235 місць

Спеціальність

073 Менеджмент

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

235 місць

Спеціальність

073 Менеджмент

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

235 місць

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

15 місць

Спеціальність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

40 місць

Спеціальність

051 Економіка

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

40 місць

Необхідні вступні випробування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови та Вступне фахове випробування

Юридичний факультет

За спеціальностями для здобуття ОС Бакалавр

Спеціальність

081 Право

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

150 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Історія України, 3. Математика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Усі програми факультету, за якими готують студентів, відповідають сучасним українським державним і західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтовано на поглиблене опанування академічних знань та розвиток умінь творчо застосовувати їх на практиці. Своїм головним завданням юридичний факультет вважає підготовку правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати набуті знання в усіх сферах багатогранної юридичної науки і практики, особливо в галузі транспорту, та здатних ефективно впливати на розбудову правової держави, становлення громадянського суспільства та розвиток ринкової економіки в Україні.
Студенти юридичного факультету ДУІТ проходять практику у Міністерстві юстиції України, Міністерстві інфраструктури України, АСК «Укррічфлот», ВАТ «Київський річковий порт», державних підприємствах України, в органах прокуратури та судових органах.

За спеціальностями для здобуття ОС Магістр

Спеціальність

081 Право

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

120 місць

Необхідні вступні випробування 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови та Єдине фахове вступне випробування

Факультет інфраструктури та рухомого складу залізниць

За спеціальностями для здобуття ОС Бакалавр

Спеціальність

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

100 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Студенти, що отримують освіту за цією спеціалізацією, одержують достатню електротехнічну та спеціальну підготовку з електричних машин та апаратів електронної і перетворюючої техніки, систем управління електрорухомим складом, мікропроцесорної та обчислювальної техніки, автоматики та електричної тяги. Поряд з теоретичними знаннями студенти одержують практичну підготовку в лабораторіях університету, на базових підприємствах Південно-Західної залізниці та Київського метрополітену. Наші випускники працюють у локомотивних депо та метрополітені, на підприємствах міського електротранспорту. Велику потребу в наших спеціалістах мають підрозділи Укрзалізниці та підприємства України, які сьогодні зайняті розробкою та виробництвом сучасних вітчизняних електровозів та електропоїздів.

Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: робочі місця у вищих навчальних закладах або в науково-дослідних організаціях чи наукових підрозділах закладів вищої освіти, в інших організаціях на посадах у сфері виробництва, обслуговування та утримання засобів електричного транспорту та електромеханічних систем.

Може виконувати професійну роботу: експлуатація та ремонт засобів електричного транспорту, управління транспортними підрозділами та обіймати первинні посади: інженер електромеханік, майстер з ремонту електричного устаткування та електродвигунів, інженер-технолог депо, фахівець з експлуатації електричного транспорту.

 

Спеціальність

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

125 місць

Необхідні ЗНО

 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Для одержання необхідної кваліфікації студенти, що спеціалізуються в даній галузі, вивчають ряд дисциплін загально-технічного профілю: математика, фізика, обчислювальна техніка та ін., а також дисципліни електротехнічного профілю та спеціальні дисципліни: мікропроцесорні пристрої, алгоритмізацію та програмування, спеціалізовані системи на мікроконтролерах, телекомунікаційні мережі, теорію інформаційно-керуючих систем, прикладні комп'ютерні технології на залізничному транспорті, операційні системи і бази даних. Випускники, які закінчили університет за цією освітньою програмою, працюють як на підприємствах транспортної галузі, так і у IT-сфері. Деякі з них обіймають високі посади в ПАТ "Укрзалізниця", як в регіональних так і в центральних філіях.

Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: робочі місця у вищих навчальних закладах або в науково-дослідних установах, в інших організаціях на посадах у сфері створення систем залізничної автоматики, комп’ютерних інформаційно-керуючих систем і систем передачі інформації.

Може виконувати професійну роботу: проектування, впровадження та експлуатації систем автоматики та комп’ютерно-інтегрованих технологій, систем і мереж технологічного зв’язку  та обіймати посади керівного складу дистанцій сигналізації і зв’язку залізниць: інженер дільниці, інженер технічного відділу, головний інженер, керівник дистанції, інженер інформаційно-обчислювального центру.

Спеціальність

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

125 місць

Необхідні ЗНО

 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Підготовка фахівців даної спеціальності охоплює найважливіші напрямки розвитку новітніх комп'ютерних технологій та сучасних засобів зв'язку: впровадження сучасних цифрових систем передачі і комутації, волоконно-оптичних ліній, транкінгових та стільникових систем радіозв’язку, удосконалення технічного обслуговування і підвищення криптозахисту та надійності систем телекомунікацій. Для одержання необхідної кваліфікації студенти, що спеціалізуються в даній галузі, вивчають ряд дисциплін загально-технічного профілю: математика, фізика, обчислювальна техніка та ін., а також дисципліни електротехнічного профілю та спеціальні дисципліни: електроніку та мікросхемотехніку, комп’ютерні технології обробки інформації, теорію передачі сигналів, багатоканальний зв’язок, радіозв’язок, системи передачі даних, лінії зв’язку, захист інформації в телекомунікаційних системах, основи комп’ютерно-інтегрованого управління та ін. Випускники, які закінчили університет за цією освітньою програмою, працюють як на підприємствах транспортної галузі, так і у галузі надання телекомунікаційних послуг (провайдери Інтернет, оператори мобільного зв'язку та ін.) та IT-сфері. Випускники попередніх років на сьогодні вже керують службами і дистанціями сигналізації та зв’язку, виробничими лабораторіями, обіймаючи посади провідних конструкторів та проектувальників засобів зв’язку.

Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: робочі місця у вищих навчальних закладах або в науково-дослідних установах, в інших організаціях на посадах у сфері створення систем залізничної автоматики, комп’ютерних інформаційно-керуючих систем і систем передачі інформації.

Може виконувати професійну роботу: проектування, впровадження та експлуатації систем автоматики та комп’ютерно-інтегрованих технологій, систем і мереж технологічного зв’язку  та обіймати посади керівного складу дистанцій сигналізації і зв’язку залізниць: інженер дільниці, інженер технічного відділу, головний інженер, керівник дистанції, інженер інформаційно-обчислювального центру.

Спеціальність

273 Залізничний транспорт

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

285 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Студенти цієї спеціалізації, крім загально інженерних дисциплін, вивчають конструкцію, теорію і розрахунок вагонів, автоматичні гальма і безпеку руху, гідравлічні та електричні машини і апарати, компресори, охолоджувальні машини та кондиціонери, контейнери, теорію технічного обслуговування вагонів в експлуатації і автоматизацію виробничих процесів, а також менеджмент у вагоноремонтному виробництві.

Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: робочі місця у вищих навчальних закладах або в науково-дослідних установах. Робота на керівних посадах підприємств залізничного транспорту та в інших організаціях, що пов’язані з рейковим транспортом, дорогами, транспортною інфраструктурою, інженерними конструкціями, будівництвом, експлуатацією та ремонтом рухомого складу і об’єктів транспортної інфраструктури.

Спеціальність

273 Залізничний транспорт

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

285 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

У процесі навчання на цій спеціалізації майбутні фахівці отримують знання з обладнання тепловозів, електровозів, дизель-поїздів, електропоїздів та спеціальної техніки, яка експлуатується на залізницях України, а також вивчають сучасний стиль професійної діяльності у комерційних та державних організаційних структурах. Студенти проходять виробничу практику на підприємствах залізничного транспорту. Дана спеціалізація передбачає підготовку керівних і управлінських кадрів (менеджерів) для локомотивного господарства залізниць, локомотиворемонтних заводів, проектних і науково-дослідних організацій, а також підприємств промислового транспорту. Випускники працюють у Міністерстві інфраструктури України, на підприємствах Укрзалізниці, управліннях залізниць, на заводах та інших державних підприємствах.

Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: робочі місця у вищих навчальних закладах або в науково-дослідних установах. Робота на керівних посадах підприємств залізничного транспорту та в інших організаціях, що пов’язані з рейковим транспортом, дорогами, транспортною інфраструктурою, інженерними конструкціями, будівництвом, експлуатацією та ремонтом рухомого складу і об’єктів транспортної інфраструктури.

Спеціальність

273 Залізничний транспорт

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

285 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Спеціалізація «Залізничні споруди та колійне господарство» відкриває випускнику широку перспективу та надає право вибору майбутньої роботи, яка передбачає впровадження високих комп’ютерних технологій в керуванні та експлуатації колійної інфраструктури, будівництві швидкісних магістралей та реконструкції існуючих залізниць, інформаційних систем моніторингу при технічному обслуговуванні колії та інженерних споруд. Ця спеціалізація дозволяє випускнику повністю реалізувати отримані знання у проектних та науково-дослідних організаціях, у державних та приватних фірмах за допомогою комп’ютерного математичного моделювання при розробці та створенні нових конструкцій, оптимізації технологій, постановці і вирішенні науково-дослідних завдань. Залізнична колія є основою залізничного транспорту країни, мабуть тому професія будівельника залізниць - це найважливіша ланка, яка забезпечує необхідні умови для виконання залізницею свого основного завдання - перевезення вантажів і пасажирів.

Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: робочі місця у вищих навчальних закладах або в науково-дослідних установах. Робота на керівних посадах підприємств залізничного транспорту та в інших організаціях, що пов’язані з рейковим транспортом, дорогами, транспортною інфраструктурою, інженерними конструкціями, будівництвом, експлуатацією та ремонтом рухомого складу і об’єктів транспортної інфраструктури.

Спеціальність

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Форми навчання

Денна скорочена (2 роки), заочна скорочена (2 роки)

Ліцензовані обсяги

125 місць

Необхідні іспити

вступний іспит з фаху

Про спеціалізацію

Студенти, що навчаються за даною спеціалізацією, вивчають ряд дисциплін загально-технічного профілю: математика, фізика, алгоритмізація та програмування та ін., а також опановують дисципліни професійної підготовки: мікропроцесорні пристрої, основи комп'ютерно-інтегрованого управління, системи автоматики і телемеханіки на перегонах та станціях, системи електричної централізації, колійні датчики систем управління. Випускники за даною спеціалізацією користуються великим попитом на підприємствах Укрзалізниці, метрополітену та "Української залізничної швидкісної компанії".

Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: робочі місця у вищих навчальних закладах або в науково-дослідних установах, в інших організаціях на посадах у сфері створення систем залізничної автоматики, комп’ютерних інформаційно-керуючих систем і систем передачі інформації.

Може виконувати професійну роботу: проектування, впровадження та експлуатації систем автоматики та комп’ютерно-інтегрованих технологій та обіймати посади керівного складу дистанцій сигналізації і зв’язку залізниць: інженер дільниці, інженер технічного відділу, головний інженер, керівник дистанції, інженер інформаційно-обчислювального центру.

Спеціальність

273 Залізничний транспорт

Форми навчання

Денна скорочена (2 роки), заочна скорочена (2 роки)

Ліцензовані обсяги

285 місць

Необхідні іспити

вступний іспит з фаху

Про спеціалізацію

Необхідність підготовки фахівців за даною спеціалізацією пояснюється тим, що за роки існування залізниць і метрополітенів в Україні було створено ве­личез­ний фонд інженерних споруд, які потребують для свого безпечного існування постійного на­гляду, ремонту та відновлення. Студенти, які навчаються за спеціалізацією отримують знання та практичний досвід з нових тех­нологій експлуатації і утримання жилих та промислових будівель, інженерних споруд залізниць і метрополітенів, які передбачають гли­бо­ку діагностику їх технічного стану, безпомилковий прогноз їх довговічності, мак­симальне виявлення та використання остатнього ресурсу, відновлення та за­без­печення необхідної несучої здатності конструкцій нетрадиційними засобами - без заміни і без значних затрат. Випусникі, які отримають кваліфікацію за даною спеціалізацією мають змогу працювати на підприємствах різних форм власності будівельної індустрії, а також на підприємствах ДАК «Укрзалізниця» та інфраструктурних об`єктах України. Будівельна галузь – є найбільш потужна галузь промисловості країни, яка розвивається швидкими темпами, застосовуючи сучасні технології, тому фахівці за даною спеціалізацією користуються великим та постійним попитом у роботодавців.

За спеціальностями для здобуття ОС Магістр

Спеціальність

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

20 місць

Спеціальність

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

20 місць

Спеціальність

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

20 місць

Спеціальність

273 Залізничний транспорт

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

200 місць

Спеціальність

273 Залізничний транспорт

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

200 місць

Спеціальність

273 Залізничний транспорт

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

200 місць

Прийом документів здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Івана Огієнко, буд. 19

Відбіркова комісія Київського інституту залізничного транспорту 

Факультет управління залізничним транспортом

За спеціальностями для здобуття ОС Бакалавр

Спеціальність

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (5 років)

Ліцензовані обсяги

250 місць

Необхідні ЗНО

1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)

Про спеціалізацію

Бакалавр з транспортних технологій – це самостійна професія з власним професійно-специфічним інструментарієм і навичками. Він підготовлений для виконання роботи у транспортних підрозділах підприємств, забезпечення функціонування та взаємодії усіх видів транспорту, організації якісного обслуговування клієнтів із наданням широкого кола послуг.
При управлінні транспортним процесом, бакалавр обґрунтовує і приймає рішення у типових ситуаціях, використовуючи для цього сучасні інформаційні технології, досягнення науки у транспортній галузі та методи і форми управлінської діяльності; веде постійний пошук нових можливостей, залучає і використовує для рішення поставлених задач ресурси з різних джерел, домагаючись підвищення ефективності організації перевезень.

За спеціальностями для здобуття ОС Магістр

Спеціальність

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Форми навчання

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги

120 місць

Прийом документів здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Івана Огієнко, буд. 19

Відбіркова комісія Київського інституту залізничного транспорту 

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є ліцензія Міністерства освіти і науки України та затверджені вченою  радою Правила прийому до Університету, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра та магістра.