Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

АВТОМАТИКА І КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ПОЇЗДІВ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

  • Майбутні можливості
  • Про спеціальність
  • Іспити

Студенти, що навчаються за даною спеціалізацією, вивчають ряд дисциплін загально-технічного профілю: математика, фізика, алгоритмізація та програмування та ін., а також опановують дисципліни професійної підготовки: мікропроцесорні пристрої, основи комп'ютерно-інтегрованого управління, системи автоматики і телемеханіки на перегонах та станціях, системи електричної централізації, колійні датчики систем управління. Випускники за даною спеціалізацією користуються великим попитом на підприємствах Укрзалізниці, метрополітену та "Української залізничної швидкісної компанії".

Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: робочі місця у вищих навчальних закладах або в науково-дослідних установах, в інших організаціях на посадах у сфері створення систем залізничної автоматики, комп’ютерних інформаційно-керуючих систем і систем передачі інформації.

Може виконувати професійну роботу: проектування, впровадження та експлуатації систем автоматики та комп’ютерно-інтегрованих технологій та обіймати посади керівного складу дистанцій сигналізації і зв’язку залізниць: інженер дільниці, інженер технічного відділу, головний інженер, керівник дистанції, інженер інформаційно-обчислювального центру.

Спеціальність

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Форми навчання

Денна скорочена (2 роки), заочна скорочена (2 роки)

Ліцензовані обсяги

125 місць

Освітній ступінь

Бакалавр

1. Іспит з фаху