Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

  • Майбутні можливості
  • Про спеціальність
  • Необхідні ЗНО

Підготовка фахівців даної спеціальності охоплює найважливіші напрямки розвитку новітніх комп'ютерних технологій та сучасних засобів зв'язку: впровадження сучасних цифрових систем передачі і комутації, волоконно-оптичних ліній, транкінгових та стільникових систем радіозв’язку, удосконалення технічного обслуговування і підвищення криптозахисту та надійності систем телекомунікацій. Для одержання необхідної кваліфікації студенти, що спеціалізуються в даній галузі, вивчають ряд дисциплін загально-технічного профілю: математика, фізика, обчислювальна техніка та ін., а також дисципліни електротехнічного профілю та спеціальні дисципліни: електроніку та мікросхемотехніку, комп’ютерні технології обробки інформації, теорію передачі сигналів, багатоканальний зв’язок, радіозв’язок, системи передачі даних, лінії зв’язку, захист інформації в телекомунікаційних системах, основи комп’ютерно-інтегрованого управління та ін. Випускники, які закінчили університет за цією освітньою програмою, працюють як на підприємствах транспортної галузі, так і у галузі надання телекомунікаційних послуг (провайдери Інтернет, оператори мобільного зв'язку та ін.) та IT-сфері. Випускники попередніх років на сьогодні вже керують службами і дистанціями сигналізації та зв’язку, виробничими лабораторіями, обіймаючи посади провідних конструкторів та проектувальників засобів зв’язку.

Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: робочі місця у вищих навчальних закладах або в науково-дослідних установах, в інших організаціях на посадах у сфері створення систем залізничної автоматики, комп’ютерних інформаційно-керуючих систем і систем передачі інформації.

Може виконувати професійну роботу: проектування, впровадження та експлуатації систем автоматики та комп’ютерно-інтегрованих технологій, систем і мереж технологічного зв’язку  та обіймати посади керівного складу дистанцій сигналізації і зв’язку залізниць: інженер дільниці, інженер технічного відділу, головний інженер, керівник дистанції, інженер інформаційно-обчислювального центру.

Спеціальність

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки) - Бакалавр

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці) - Магістр

Ліцензовані обсяги

125 місць, 20 місць

Освітній ступінь

Бакалавр, Магістр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)