Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД ЗАЛІЗНИЦЬ І МЕТРОПОЛІТЕНІВ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

  • Майбутні можливості
  • Про спеціальність
  • Іспити

Необхідність підготовки фахівців за даною спеціалізацією пояснюється тим, що за роки існування залізниць і метрополітенів в Україні було створено ве­личез­ний фонд інженерних споруд, які потребують для свого безпечного існування постійного на­гляду, ремонту та відновлення. Студенти, які навчаються за спеціалізацією отримують знання та практичний досвід з нових тех­нологій експлуатації і утримання жилих та промислових будівель, інженерних споруд залізниць і метрополітенів, які передбачають гли­бо­ку діагностику їх технічного стану, безпомилковий прогноз їх довговічності, мак­симальне виявлення та використання остатнього ресурсу, відновлення та за­без­печення необхідної несучої здатності конструкцій нетрадиційними засобами - без заміни і без значних затрат. Випусникі, які отримають кваліфікацію за даною спеціалізацією мають змогу працювати на підприємствах різних форм власності будівельної індустрії, а також на підприємствах ДАК «Укрзалізниця» та інфраструктурних об`єктах України. Будівельна галузь – є найбільш потужна галузь промисловості країни, яка розвивається швидкими темпами, застосовуючи сучасні технології, тому фахівці за даною спеціалізацією користуються великим та постійним попитом у роботодавців.

Спеціальність

273 Залізничний транспорт

Форми навчання

Денна скорочена (2 роки), заочна скорочена (2 роки)

Ліцензовані обсяги

285 місць

Освітній ступінь

Бакалавр

1. Іспит з фаху