Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

КОМП'ЮТЕРНІ, ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

  • Майбутні можливості
  • Про спеціальність
  • Необхідні ЗНО

Для одержання необхідної кваліфікації студенти, що спеціалізуються в даній галузі, вивчають ряд дисциплін загально-технічного профілю: математика, фізика, обчислювальна техніка та ін., а також дисципліни електротехнічного профілю та спеціальні дисципліни: мікропроцесорні пристрої, алгоритмізацію та програмування, спеціалізовані системи на мікроконтролерах, телекомунікаційні мережі, теорію інформаційно-керуючих систем, прикладні комп'ютерні технології на залізничному транспорті, операційні системи і бази даних. Випускники, які закінчили університет за цією освітньою програмою, працюють як на підприємствах транспортної галузі, так і у IT-сфері. Деякі з них обіймають високі посади в ПАТ "Укрзалізниця", як в регіональних так і в центральних філіях.

Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: робочі місця у вищих навчальних закладах або в науково-дослідних установах, в інших організаціях на посадах у сфері створення систем залізничної автоматики, комп’ютерних інформаційно-керуючих систем і систем передачі інформації.

Може виконувати професійну роботу: проектування, впровадження та експлуатації систем автоматики та комп’ютерно-інтегрованих технологій, систем і мереж технологічного зв’язку  та обіймати посади керівного складу дистанцій сигналізації і зв’язку залізниць: інженер дільниці, інженер технічного відділу, головний інженер, керівник дистанції, інженер інформаційно-обчислювального центру.

Спеціальність

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Форми навчання

Денна (4 роки) та Заочна (4 роки) - Бакалавр

Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці) - Магістр

Ліцензовані обсяги

125 місць, 20 місць

Освітній ступінь

Бакалавр, Магістр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)