Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СУДНОМ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Комп’ютерно-інтегровані технології навігації та управління судном
  • Майбутні можливості
  • Про спеціальність
  • Необхідні ЗНО

У зв’язку з розвитком безпілотного руху (безпілотного судноплавства) широко впроваджуються комп’ютерно-інтегровані технології. 
Безумовно, виникає потреба у висококваліфікованому персоналі контрольно-диспетчерських служб, який буде приймати участь у керуванні безпілотними суднами, повинен буде володіти спеціальними знаннями. Також, слід зазначити, що кваліфікація і навички, які будуть потрібні для того, щоб працювати на нових технічних посадах, сильно відрізняється від тих, якими володіє звичайний дипломований моряк. 
Вирішенню такої потреби буде сприяти запровадження нової спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології навігації та управління судном» в рамках освітньо-професійної програми за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти .
Потреба у таких фахівцях виникає у портових служб, міжнародних управлінських центрів управління рухом флоту і т.д.
Студенти цієї спеціальності будуть ґрунтовно вивчати спеціальні розділи математики, методи теорії управління, сучасні інформаційні технології, комп'ютерні системи і мережі, методи обробки та захисту інформації, новітні технології програмування та мікропроцесорної техніки, а також ряд предметів пов’язаних з морською галуззю.

Спеціальність

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Форми навчання

Денна (4 роки)

Ліцензовані обсяги

25 місць

Освітній ступінь

Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова (сертифікат 2018 року)