Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ВСТУП ПІСЛЯ КОЛЕДЖУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОС БАКАЛАВР НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Sebas Ribas 310260
Eric Rothermel 23788
Element5 Digital 352046

Етапи вступу

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для здобуття ступеня бакалавр

Передбачено два етапи прийому заяв та документів для здобуття ступеня вищої освіти – основний (денна та заочна форми навчання) та додатковий етап (заочна форма навчання)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ ВСТУПНИКАМ,
ДЛЯ ВСТУПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ НА НАВЧАННЯ 
ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР

на базі ОКР Молодший спеціаліст

 • Заява (заповнюється в приймальній комісії та підписується вступником);
 • Диплом молодшого спеціаліста з додатком (оригінал та копія);
 • Медична довідка – форма 25-Ю (тільки для вступників денної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • Медична довідка – форма 086-У/О (тільки для вступників заочної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • 6 фото (3 х 4);
 • Копія паспорта;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія приписного посвідчення;
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5;
 • Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності (для вступників спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • Оригінал та копія робочого диплому з підтвердженням при наявності (для вступників спеціальності 271 Річковий та морський транспорт)

ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ – НАЯВНІСТЬ ЇХ ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!

Всі копії документів завіряються технічними секретарями приймальної комісії Університету при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!