Бухгалтерський відділ

Бухгалтерський відділ Державного університету інфраструктури та технологій — це структурний підрозділ, основним завданням якого є ведення бухгалтерського обліку діяльності Університету.

Основними завданнями бухгалтерського відділу є:

 1. Організація обліку фінансово-господарської діяльності ДУІТ ведеться з урахуванням особливостей діяльності, технології обробки облікових даних та складання звітності.
 2. Відображення у документах достовірної та повної інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими матеріалами (нематеріальними) ресурсами.
 3. Бухгалтерський облік в університеті ведеться відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
 4. Складання фінансової, бюджетної, державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларації) в університеті ведеться на підставі даних бухгалтерського обліку в встановленому законодавстві порядку.

Основні функції бухгалтерського відділу:

 1. Своєчасно та в повному обсязі подає звітність, перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.
 2. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
 3. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.
 4. Забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків та товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти, повноту та достовірність підтверджених документів, які оформляються та подаються в процесі казначейського обслуговування.
 5. Організація повного обліку основних засобів, матеріалів, палива та інших товарно-матеріальних цінностей університету, виконання кошторисів витрат згідно з вимогами законодавства та національних стандартів.
 6. Забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни.
 7. Забезпечення збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку до архіву.
 8. Розробка Положення про облікову політику університету, внесення змін до обраної облікової політики, внесення змін щодо виробу форми бухгалтерського обліку виходячи зі структури й особливості діяльності університету.
 9. Формування і своєчасне подання повної достовірної бухгалтерської інформації про діяльність університету, його майновий стан, прибутки й витрати.
 10. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерського відділу університету.
 11. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотримання вимог бюджетного законодавства.
 12. Виконувати інші обов’язки, які покладені на бухгалтерський відділ ДУІТ, наказами ректора.
Контактна інформація Дні та години прийому

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9

Тел.: +38 (098) 932-88-35
+38 (068) 185-38-36

E-mail: buh@duit.edu.ua

Понеділок − четвер:

 • 09.00 − 17.45
 • 12.30 − 13.00 (обідня перерва)

П’ятниця:

 • 09.00 − 16.30
 • 12.30 − 13.00 (обідня перерва)

У відділі працюють:

 

Головний бухгалтер

Хоменко Лілія Вікторівна

Тел.: +38 (044) 467-51-99

E-mail: buh@duit.edu.ua

Каб. № 306

Заступник головного бухгалтера

Пасічник Анна Сергіївна

Тел.: +38 (044) 467-51-99

E-mail: buh@duit.edu.ua

Каб. № 306

Заступник головного бухгалтера

Герчак Олена Володимирівна

Тел.: +38 (044) 467-52-43

E-mail: buh@duit.edu.ua

Каб. № 307

Провідний бухгалтер

з нарахування та виплати заробітної плати

Воронцова Вікторія Сергіївна

Тел.: +38 (098) 932-88-35

E-mail: buh@duit.edu.ua

Каб. № 305

Провідний бухгалтер

з нарахування та виплати заробітної плати

Юрченко Галина Іванівна

Тел.: +38 (098) 932-88-35

E-mail: buh@duit.edu.ua

Каб. № 305

Провідний бухгалтер

з нарахування та виплати академічної та соціальної стипендії

Кудла Ольга Ігорівна

Тел.: +38 (068) 185-38-36

E-mail: stependiabuh@ukr.net

Каб. № 215

Провідний бухгалтер

з нарахування та виплати академічної та соціальної стипендії

Криштоп Оксана Василівна

Тел.: +38 (068) 185-38-36

E-mail: stependiabuh@ukr.net

Каб. № 305

Провідний бухгалтер

з ведення обліку по руху матеріальних цінностей, основних засобів та запасів

Острогляд Людмила Володимирівна

Тел.: +38 (044) 467-52-43

E-mail: buh@duit.edu.ua

Каб. № 307

Провідний бухгалтер

з ведення обліку по руху матеріальних цінностей, основних засобів та запасів

Хижняк Галина Вячеславівна

Тел.: +38 (044) 467-52-43

E-mail: buh@duit.edu.ua

Каб. № 307

Провідний бухгалтер

з ведення бухгалтерської документації та банківських операцій

Карпенко Наталія Петрівна

Тел.: +38 (098) 932-88-35

E-mail: buh@duit.edu.ua

Каб. № 305

Провідний бухгалтер

навчально-наукового київського тренажерного центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту

Козлова Леся Миколаївна

Тел.: (044) 425-20-09

E-mail: [email protected]

Адреса: 04080, м. Київ,

вул. Оленівська, 25, каб. № 20

 

Бухгалтер

з оформлення платіжних доручень, реєстрацій договорів через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-казначейство», ведення рахунку 021 «Активи на відповідальному зберіганні»

Бельська Руслана Володимирівна

Тел.: +38 (044) 467-52-43

E-mail: buh@duit.edu.ua

Каб. № 307

Що ви бажаєте знайти?