Відділ з організації виховної роботи студентів

Відділ з організації виховної роботи студентів

Відділ з організації виховної роботи зі студентами Держаного університету інфраструктури та технологій є структурним підрозділом Державного університету інфраструктури та технологій підпорядкованим проректору з з адміністративно-господарської та соціально-виховної роботи.

Основними завданнями Відділу є:

 • організаційне і методичне забезпечення виховної роботи зі студентами денної форми навчання;
 • координація виховної роботи адміністративних, навчальних підрозділів і самоврядних організацій студентів та працівників, надання їм консультативно-дорадчої допомоги.

Основні напрямки роботи:

 • Організаційна робота – організаційно-методичне та документально-розпорядче забезпечення і координація виховної роботи зі студентами.
 • Виховна робота в навчальному процесі – організаційне сприяння проведенню заходів по реалізації виховного потенціалу навчальних дисциплін, що викладаються.
 • Культурно-масова робота – організація і проведення професійних, студентсько-молодіжних свят, забезпечення роботи колективів художньої самодіяльності і заходів змістовного дозвілля студентської молоді.
 • Спортивно-оздоровча робота – сприяння в організації роботи студентських спортивних секцій, участі спортсменів і збірних команд у змаганнях різних видів, пропаганді здорового способу життя, оздоровленні студентів під час канікул.
 • Військово-патріотичне виховання – залучення студентів до занять військово-прикладними видами спорту, організація зустрічей з представниками Збройних Сил України, Національної гвардії, Добровольчого корпусу, участі в благодійній допомозі українському війську тощо.
 • Профілактика правопорушень і злочинності – організація заходів дисциплінарного, культурно-виховного та громадського впливу на порушників правил внутрішнього розпорядку в університеті та гуртожитку, координація профілактичної роботи самоврядних організацій студентів, кураторів навчальних груп.
 • Культурно-побутова робота – організація заходів художнього, читацького і спортивного характеру, змістовного дозвілля з мешканцями гуртожитків, регулярних перевірок дотримання ними дисципліни і належного санітарного стану приміщень.
 • Інформаційно-рекламна робота – організаційно-методичне сприяння розвитку позитивного іміджу університету, висвітленню її здобутків в засобах масової інформації, профорієнтаційній роботі серед шкільної і робітничої молоді м. Києва та України.
 • Розвиток матеріально-технічної бази і наочності – здійснення заходів по модернізації приміщень і технічних засобів проведення виховної роботи, розповсюдженню друкованих інформаційних матеріалів.
 • Регіональне культурне співробітництво – забезпечення участі університету у роботі районних, міських та республіканських органів з координації виховної роботи із студентами, культурних обмінах і співробітництві з ВНЗ, митцями, театрально-концертними колективами м. Києва та України.

Співробітники відділу:

Сушко Юрій Олексійович культорганізатор, керівник центру культури та мистецтв вул. Кирилівська, 9, каб.121
пр-т. Героїв Сталінграда 2
ЦКМ (актовий зал)
e-mail: [email protected]
Кондратьєва Анна Василівна, художній керівник вул. Кирилівська, 9
каб.104
e-mail: [email protected]
Дубняк Анна Андріївна,
культорганізатор
пр-т. Героїв Сталінграда 2
ЦКМ (актовий зал)
e-mail: [email protected]
Козерева Олена Олександрівна,
практичний психолог
Мосієнко Сергій Володимирович,
практичний психолог

Що ви бажаєте знайти?