Відділ міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами

Відділ міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами

Відділ міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами є структурним підрозділом Державного університету інфраструктури та технологій, який здійснює планування, організацію та контроль за реалізацією факультетами, інститутами, кафедрами та центрами навчальних і наукових зв’язків із зарубіжними закладами вищої освіти, дослідницькими центрами та організаціями.

Головні стратегічні цілі відділу

Головними стратегічними цілями відділу є:

  • інтернаціоналізація університету – поступальна інтеграція в європейський та світовий освітній, науковий, економічний і культурний простір для досягнення високих міжнародних стандартів в управлінні університетом, навчальної та наукової роботи, підвищення якості підготовки фахівців, розвитку наукового і технічного потенціалу вузу, формування в університетському середовищі системи загальнолюдських ціннісних орієнтацій, поширення в зарубіжних країнах досягнень і досвіду ДУІТ. А також впровадження кращих світових практик з модернізації освітніх програм, менеджменту університету, розвитку його наукового потенціалу;
  • залучення до університету міжнародних ресурсів для розвитку освітньої та науково-дослідної діяльності за допомогою реалізації міжнародних освітніх і наукових проектів.
Основні напрямки розвитку міжнародного співробітництва

Основні напрямки розвитку міжнародного співробітництва, які є пріоритетними для Відділу міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами:

  • участь в програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, науково-педагогічними і науковими працівниками;
  • проведення спільних наукових досліджень;
  • організація міжнародних симпозіумів, конгресів та інших заходів;
  • участь в міжнародних освітніх і наукових програмах;
  • спільна видавнича діяльність;
  • надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти іноземним громадянам в Україні.
Положення про відділ
Співробітники відділу міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами

Начальник відділу

Юлія Олегівна Калашник

Тел. +38 (093) 184 41 66

Провідний фахівець

з оформлення договорів щодо міжнародного співробітництва

Лариса Вікторівна Кошова

Провідний фахівець

з питань Підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства

Вікторія Вікторівна Шкляр

Контакти відділу

Відділ міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами ДУІТ

вул. Оленівська 25, м. Київ
Україна 04080

тел. +38 (044) 379 16 98
e-mail: [email protected]

Що ви бажаєте знайти?