Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ Університету є самостійним структурним підрозділом. Створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора, підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи Університету.

Основні завдання

Основними завданнями Відділу є:

  • забезпечення внутрішніх потреб Університету необхідною друкованою продукцією (бланки, журнали, посвідчення, документи про освіту тощо).
  • копіювання документів і виконання дрібнотиражних службових замовлень для забезпечення потреб статутної діяльності Університету;
  • надання редакційно-видавничих та інших платних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до «Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 та в порядку, визначеному відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніми розпорядчими документами.

Основні функції

 1. Забезпечення підрозділів Університету бланковою продукцією, журналами, індивідуальними формами бланків звітності та іншою поліграфічною продукцією.
 2. Прийом оригіналів – макетів монографій і навчальної літератури до видання в редакційно-видавничому відділі Університету здійснюється за наявності повного пакету супровідних документів (рецензії, витяг з протоколу засідання вченої та/або методичної ради, розпорядчих документів по Університету, підтвердження про оплату відповідних затрат, розподіл тиражу).
 3. Закріплення за науковим виданням кодового номера ISBN.
 4. Ламінування документів.
 5. Здійснення літературного та технічного редагування.
 6. Впровадження новітніх технологій та технологічних рішень в галузі поліграфії.
 7. Оформлення необхідної документації для передачі друкованої продукції.
 8. Контроль обсягів використання та цільового призначення витратних матеріалів, складання кошторисів відповідно до виконання обсягів замовлення на виготовлення поліграфічної продукції (з врахуванням 10% витрачення матеріалів на обладнання).
 9. Забезпечення належної організації виробництва з охорони праці працівників, санітарних норм та правил пожежної безпеки.
 10. Надання інших послуг не заборонених чиним законодавством.

Начальник редакційно-видавничого відділу / Head of the Editorial and Publishing Department

Поштова адреса: 03119, вул. І.Огієнка 19, каб. 1009, Київ, Україна / mailing address: 19, I.Ogienko St., cab. 1009, Kyiv, Ukraine, 03119

Номер телефону/Phone: (044)591-51-62

e-mail: [email protected]

Голова науково-методичної комісії / Head of the Scientific and Methodological Commission

Стрелко Олег Григорович / Strelko Oleh

Поштова адреса: 04071, вул. Кирилівська 9, Київ, Україна / mailing address: 9, Kyrylivska St., Kyiv, Ukraine, 04071

Номер телефону/Phone: +38-044-409-24-41

e-mail: [email protected]

Редактор І категорії

Щербак Наталя Василівна

Вул. І. Огієнка, 19, каб. 1005

Тел.  (044)591-51-63

e-mail: [email protected]

Оператор копіювальних та розмножувальних машин

Зорька Володимир Олександрович

Вул. І.Огієнка, 19, каб. 1005

Тел.  (044)591-51-63

e-mail: [email protected]

Технік І категорії

Романчук Богдан

Тел.   (044)591-51-62

e-mail: [email protected]

Технік І категорії

Дорошенко Ілля

Тел.  (044)591-51-61

e-mail: [email protected]

Що ви бажаєте знайти?