Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ Державного університету інфраструктури та технологій є структурним підрозділом, який координує роботу структурних підрозділів університету із навчально-методичного забезпечення.

Основні завдання навчально-методичного відділу

  • моніторинг якості освіти та методичного забезпечення освітньої діяльності;
  • розробка проектів нормативних, інструктивних та організаційно- методичних документів з питань навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності, ліцензування, акредитації, академічної доброчесності, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Основні напрями діяльності навчально-методичного відділу

  • надання методично-консультативної допомоги з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, академічної доброчесності, ліцензування, акредитації, підвищення кваліфікації ПП та НПП, наукової роботи студентів;
  • координація навчально-методичної роботи інститутів, факультетів і кафедр;
  • інформування структурних підрозділів про нові нормативно-правові документи з організації навчально-методичної діяльності;
  • моніторинг якості освітніх послуг в університеті;
  • розробка проектів нормативних документів  у межах повноважень відділу.
Співробітники навчально-методичного відділу
Начальник відділу

Данилко Лідія Тимофіївна

e-mail: [email protected]

тел. +38(067)433-72-33

Навчально-методичний сектор Сектор ліцензування та акредитації
Сектор моніторингу якості освіти Сектор наукової роботи студентів
Що ви бажаєте знайти?