Юридичний відділ

Юридичний відділ Державного університету інфраструктури та технологій (далі ЮВ ДУІТ) є загально-університетським структурним підрозділом, підпорядкованим безпосередньо ректору ДУІТ.

ЮВ ДУІТ створений для організації проведення правового обслуговування та правового захисту виробничих потреб та інтересів ДУІТ.

Основні завдання юридичного відділу

Основні завдання:

  • Організація правової роботи ДУІТ, спрямованої на правильне застосування, неухильне виконання, дотримання керівниками та працівниками Університету, під час покладених на них завдань і функціональних обов’язків, вимог чинного законодавства, нормативних документів КМУ, міністерств, відомств, органів місцевої влади, що стосуються їх діяльності.
  • Захист законних прав і економічних інтересів ДУІТ, виконання функції консультування, тобто висловлювання офіційної обґрунтованої правової, незалежної думки про правочин, що повинен відбутися, і про можливі кінцеві результати господарської діяльності, а також найбільш повне забезпечення керівництва та структурних підрозділів ДУІТ об’єктивно, повною інформацією про діючу на момент застосування законодавчу і нормативно-правову базу, а також представництво інтересів ДУІТ у судах.
Основні функції юридичного відділу

Основні функції:

  • Забезпечення правильного застосування в ДУІТ нормативно-правових актів та інших документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю Університету.
  • Розробляє та приймає участь у розробці проектів актів та інших документів з питань діяльності ДУІТ.
  • Проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів підготовлених структурними підрозділами Університету, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає зацікавленому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством.
  • Інформує керівництво ДУІТ про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
  • Організовує роботу з укладенням договорів (контрактів), бере участь у її підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів).
  • Організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів.
  • Сприяє своєчасному вжиттю заходів щодо усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів.
  • Надає правову допомогу працівникам Університету, які потребують соціального захисту.
Співробітники юридичного відділу
Начальник відділу
Ченцова Олена Аркадіївна
Корпус 1, вул.Кирилівська, 9
каб. 206-А (пн-пт)
тел. +38(063)747-76-27
Провідний юрист
Герштман Юрій Вольфович
Корпус 1, вул.Кирилівська, 9
каб. 206-А (пн-пт)
тел. +38(063)747-76-27
Провідний юрист
Горбань Євген Анатолійович
Корпус 1, вул.Кирилівська, 9
каб. 206-А (пн-пт)
тел. +38(063)747-76-27
Що ви бажаєте знайти?