Планово-фінансовий відділ

Планово-фінансовий відділ

Планово-фінансовий відділ є структурним підрозділом Державного університету інфраструктури та технологій. Планово-фінансовий відділ підпорядковується ректору Університету.

Основні завдання планово-фінансового відділу

Основні завдання:

 1. Забезпечення планово-фінансової розробки стратегічних цілей університету на основі комплексного плану.
 2. Дотримання інтегрованої системи довгострокового і оперативного планування.
 3. Здійснення організації фінансово-економічної діяльності в системі університету відповідно до чинного законодавства України з метою ефективного забезпечення необхідними фінансовими ресурсами ефективного функціонування підрозділів ДУІТ.
 4. Сприяння забезпеченню зростання доходів за рахунок розширення переліку платних послуг, які надає ДУІТ.
 5. Разом з іншими підрозділами, сприяння створенню фінансових умов для якісного проведення навчального процесу, адміністративної та господарської діяльності ДУІТ.
 6. Забезпечення виконання іншої поточної роботи, пов’язаної з виконанням основних функцій відділу.
Основні функції планово-фінансового відділу

Основні функції:

 1. Планує та контролює фінансові ресурси Університету відповідно до затверджених стратегічних завдань.
 2. Постійно досліджує зовнішнє економічне, фінансове середовище та конюктуру ринку.
 3. Відслідковує зміни у законодавстві та нормативних актах у сфері фінансового планування і вчасно здійснює коригування змін у документації ДУІТ з питань повноважень відділу.
 4. Готує проекти планів з надходження та використання коштів.
 5. Складає проекти кошторисів доходів та видатків загального та спеціального фонду на поточний фінансовий рік по підготовці кадрів ВНЗ ІІІ і ІV р.а.
 6. Проводить аналіз виконання кошторису доходів та видатків по статтях витрат на утримання Університету.
 7. Планує та контролює разом з бухгалтерією та відповідними структурними підрозділами Університету цільове та ефективне використання бюджетних коштів.
 8. Складає проект штатного розпису науково-педагогічного, адміністративно-обслуговуючого, учбово-допоміжного та іншого персоналу (підготовка кадрів ЗВО).
 9. Готує пропозиції про зміни розмірів посадових окладів відповідно до директивних документів профільних міністерств.
 10. Удосконалює нормативну базу планово-фінансової діяльності Університету.
 11. Формує стипендіальний фонд разом з бухгалтерією, навчальним відділом та забезпечує його фінансування.
 12. Складає розрахунок витрат соціальної підтримки для груп студентів (дітей-сиріт) та разом з бухгалтерією забезпечує їх фінансування.
 13. Вносить пропозиції щодо економії та ефективного використання фінансових ресурсів.
 14. Складає розрахунки вартості платних послуг Університету та готує накази з цих питань.
 15. Складає зі студентами договори про надання освітніх послуг та контролює надходження коштів за надання освітніх послуг студентів Університету.
 16. Надає консультації співробітникам структурних підрозділів з економічних і фінансових питань.
 17. У своїй діяльності враховує рішення тендерного комітету та взаємодіє з іншими структурними підрозділами з питань своїх повноважень.
 18. Розробляє та бере участь у захисті в міністерствах та установах перспективних та поточних планів фінансово-економічного розвитку Університету.
 19. Розробляє проекти кошторисів на наступний бюджетний рік по підготовці кадрів ЗВО.
 20. Веде іншу роботу, пов’язану з планово-фінансовим забезпеченням діяльності Університету.
Контактна інформація Дні та години прийому
Адреса: 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9

Тел.: +380 95 573-02-38

E-mail: [email protected]

Понеділок − четвер:

 • 09.00 − 17.45
 • 12.30 − 13.00 (обідня перерва)

П’ятниця:

 • 09.00 − 16.30
 • 12.30 − 13.00 (обідня перерва)
Співробітники планово-фінансового відділу
Начальник відділу
Ватутіна Марина Володимирівна
e-mail: [email protected]
тел.: +380 95 573-02-38
каб. №203а
Заступник начальника:
Провідний економіст:
e-mail: [email protected]
тел.: +380 95 573-02-38
каб. №308
Провідний економіст з ведення обліку та нарахування за навчання студентів ФСВ, ФЕТСВТ, ДІВТ, аспірантів:
Левандовська Людмила Костянтинівна
e-mail: [email protected]
тел.: +380 95 573-02-38
каб. №308
Провідний економіст з ведення обліку та нарахування за навчання студентів факультетів ЮФ, ФУТ, ФІРСЗ та ФУЗТ:
Просяник Тетяна Василівна
e-mail: [email protected]
тел.: +380 95 573-02-38
каб. №308
Провідний економіст з ведення обліку та нарахування оплати за проживання в гуртожитках:
Криштоп Оксана Василівна
e-mail: [email protected]
тел.: +380 95 573-02-38
каб. №308
Провідний економіст з оформлення та контролем за укладанням договорів про навчання між студентами та Університетом:
Омельченко Катерина Вікторівна
e-mail: [email protected]
тел.: +380 95 573-02-38
каб. №308
Провідний економіст з розрахунків платних послуг та розрахунку матеріального забезпечення студентів Університету, які відносяться до категорії осіб з числа дітей-сиріт, що знаходяться на повному державному забезпеченні:
Гуліда Дмитро Петрович
e-mail: [email protected]
тел.: +380 95 573-02-38
каб. №308

Інформація про оплату та договори

Що ви бажаєте знайти?