Навчальний відділ

Навчальний відділ є структурним підрозділом Державного університету інфраструктури та технологій, який здійснює функції з планування, організації і контролю освітнього процесу відповідно до затверджених навчальних планів спеціальностей, освітніх програм та інших навчально-методичних матеріалів.

Основні завдання та функції навчального відділу

Основні завдання навчальний відділ вирішує через безпосереднє виконання основних функцій.

Основні завдання:

 • координація, організаційний та інформаційний супровід освітнього процесу в університеті;
 • організація планування, облік показників та контроль освітнього процесу за всіма рівнями вищої освіти та формами навчання, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті;
 • узагальнення досвіду організації навчальної роботи провідних вищих навчальних закладів та структурних підрозділів університету;
 • організація та проведення нарад з питань організації освітнього процесу в університеті;
 • розробка пропозиції для ректора та Вченої ради щодо удосконалення нормативної бази організації освітнього процесу та системи ступеневої освіти в університеті.

Основні функції:

 • розробка проектів наказів та розпоряджень з питань організації освітнього процесу;
 • організація розрахунків навчального навантаження науково-педагогічних працівників, контроль його виконання;
 • аналіз виконання кафедрами запланованих обсягів навчального навантаження;
 • аналіз та узагальнення відомостей про рух контингенту студентів;
 • узагальнення пропозицій навчальних підрозділів щодо формування складів екзаменаційних комісій, контроль оформлення їх звітної документації;
 • організація підготовки матеріалів оперативної та статистичної звітності з питань навчальної діяльності університету;
 • організація розробки графіків освітнього процесу (розкладів занять, поточного та підсумкового контролю знань, атестації здобувачів вищої освіти);
 • перевірка готовності факультетів університету до навчального року, наявності інформаційного та методичного забезпечення дисциплін та систем діагностики знань;
 • поточний контроль за організацією та проведенням освітнього процесу;
 • аналіз та облік результатів підсумкового контролю знань студентів;
 • прийом замовлень на виготовлення дипломів, студентських квитків та їх дублікатів;
 • ЄДЕБО;
 • підготовка статистичних та інших матеріалів стосовно освітнього процесу.
Положення про навчальний відділ ДУІТ та посадові інструкції
Співробітники навчального відділу
Начальник  відділу
Сарахман Ірина Дмитрівна

тел. +38 (067) 128-37-74
вул. Кирилівська, 9
каб. 207 (пн, вт, чт)
вул. Івана Огієнка, 19,
каб. 304 (ср, пт)
Навчальний корпус вул. Кирилівська, 9 кабінет 223-Д
Методист вищої категорії
Гаценко Лариса Володимирівна
тел. +38 (097) 410-53-25
Замовлення документів про освіту, 
табелі погодинного навантаження, 
бланкова документація
Методист вищої категорії
Лупина Тетяна Олексіївна
тел. +38 (097) 410-53-25
Розклад занять ФСВ та ФЕТС, контроль виконання розкладу, навантаження НПП
Методист вищої категорії
Комар Оксана Анатоліївна
тел. +38 (067) 255-44-87
організація розрахунків навчального навантаження науково-педагогічних працівників контроль його виконання в системі ПЛАН-ЗВІТ
Інспектор
Тішевська Ірина В’ячеславівна
аналіз та облік результатів підсумкового контролю знань студентів, підготовка статистичних та інших матеріалів стосовно освітнього процесу.
Старший адміністратор бази ЄДЕБО
Плісенко Владислав
тел. +38 (099) 648-03-35
Навчальний корпус вул. Івана Огієнка, 19 кабінет 305
Методист вищої категорії
Гриців Марія Іванівна
тел. +38 (095) 151 74 46
Розклад занять ФІРСЗ та ФУЗТ, контроль виконання розкладу, навантаження НПП, контингент, підготовка звітів
Інспектор
Неїзжала Вікторія Вікторівна
тел. +38 (066) 356 97 551
Розклад занять ФУТ, контроль виконання розкладу, навантаження НПП,
контингент, підготовка звітів
Адміністратор бази ЄДЕБО
Довгенко Софія
тел. +38 (068) 5255 12 95
Адміністратор бази ЄДЕБО
Поліщук Олександр
Що ви бажаєте знайти?