Навчальний відділ

Навчальний відділ є структурним підрозділом Державного університету інфраструктури та технологій, який здійснює функції з планування, організації і контролю освітнього процесу відповідно до затверджених навчальних планів спеціальностей, освітніх програм та інших навчально-методичних матеріалів.

Основні завдання навчальний відділ вирішує через безпосереднє виконання основних функцій.

Основні завдання:

 • координація, організаційний та інформаційний супровід освітнього процесу в університеті;
 • організація планування, облік показників та контроль освітнього процесу за всіма рівнями вищої освіти та формами навчання, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті;
 • узагальнення досвіду організації навчальної роботи провідних вищих навчальних закладів та структурних підрозділів університету;
 • організація та проведення нарад з питань організації освітнього процесу в університеті;
 • розробка пропозиції для ректора та Вченої ради щодо удосконалення нормативної бази організації освітнього процесу та системи ступеневої освіти в університеті.

Основні функції:

 • розробка проектів наказів та розпоряджень з питань організації освітнього процесу;
 • організація розрахунків навчального навантаження та штатів науково-педагогічних працівників контроль його виконання;;
 • аналіз виконання кафедрами запланованих обсягів навчального навантаження;
 • аналіз та узагальнення відомостей про рух контингенту студентів;
 • узагальнення пропозицій навчальних підрозділів щодо формування складів екзаменаційних комісій, контроль оформлення їх звітної документації;
 • організація підготовки матеріалів оперативної та статистичної звітності з питань навчальної діяльності університету;
 • організація розробки графіків освітнього процесу (розкладів занять, поточного та підсумкового контролю знань, атестації здобувачів вищої освіти);
 • перевірка готовності факультетів університету до навчального року, наявності інформаційного та методичного забезпечення дисциплін та систем діагностики знань;
 • поточний контроль за організацією та проведенням освітнього процесу;
 • аналіз та облік результатів підсумкового контролю знань студентів;
 • прийом замовлень на виготовлення дипломів, студентських квитків та їх дублікатів;
 • ЄДЕБО;
 • підготовка статистичних та інших матеріалів стосовно освітнього процесу.

Положення про навчальний відділ ДУІТ

Співробітники навчального відділу

Начальник  відділу

Сарахман Ірина Дмитрівна

вул. Кирилівська, 9

каб.207 (пн, вт, чт)

вул. Івана Огієнка, 19,

каб.304 (ср, пт)

тел. +38(067)128-37-74
тел. +38(044)591-51-40

 

Корпус вул. Кирилівська, 9 каб.223-Д
Методист вищої категорії

Гаценко Лариса Володимирівна

тел. +38 (097) 410-53-25

Замовлення документів про освіту

Методист вищої категорії

Лупина Тетяна Олексіївна

 

Розклад занять ФСВ та ФЕТСнаВТ

Інспектор

Тішевська Ірина В’ячеславівна

Табелі погодинного навантаженyя, бланкова документація

Старший адміністратор бази ЄДЕБО

Плісенко Владислав

тел. +38 (099) 648-03-35

 

Адміністратор бази ЄДЕБО

Прутков Андрій

 

Корпус вул. І.Огієнка, 19 каб.400, тел. (044) 591-51-80
Методист вищої категорії

Гриців Марія Іванівна

Розклад занять ФУЗТ, навантаження НПП ФУЗТ,
контингент, підготовка звітів

Інспектор

Неїзжала Вікторія Вікторівна

Розклад занять ФУТ, навантаження НПП ФУТ,
контингент, підготовка звітів

Інспектор

Бамбура Ольга Василівна

Розклад занять ФІРСЗ, навантаження НПП ФІРСЗ

Адміністратор бази ЄДЕБО

Довгенко Софія

 

Що ви бажаєте знайти?