Бакалавр

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування складних спеціалізованих задач у певній галузі професійної діяльності.

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра (ОКР Молодший спеціаліст).

В Державному університеті інфраструктури та технологій здійснюється підготовка бакалаврів за наступними освітньо-професійними програмами:

СпеціальністьОсвітньо-професійна програма
022  ДизайнОПП Дизайн середовища
051 ЕкономікаОПП Економіка
053 ПсихологіяОПП Психологія морського бізнесу

ОПП Психологія бізнесу

ОПП Практична психологія

071 Облік і оподаткуванняОПП Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняОПП Фінанси, банківська справа та страхування
073 МенеджментОПП Транспортний менеджмент

ОПП Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

ОПП Логістика

075 МаркетингОПП Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьОПП Підприємництво,  торгівля та біржова діяльність
081 ПравоОПП Право
101 ЕкологіяОПП Екологія транспортної інфраструктури

ОПП Екологія на водному транспорті

113 Прикладна математикаОПП Моделювання та оптимізація транспортних систем
121  Інженерія програмного забезпеченняОПП Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні наукиОПП Комп’ютерні науки
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаОПП Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп´ютерно -інтегровані технологіїОПП Автоматизація та комп´ютерно-інтегровані технології
ОПП Робототехніка і комп´ютерізовані системи управління
271.01 Річковий та морський транспорт (Навігація і управління морськими суднами)ОПП Навігація та управління морськими суднами (судноводіння)

ОПП Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання

271.02 Річковий та морський транспорт (управління судновими технічними системами і комплексами)ОПП Управління судновими технічними системами та  комплексами (експлуатація суднових енергетичних установок)
271.03 Річковий та морський транспорт (експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики)ОПП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
273 Залізничний транспортОПП Залізничні споруди та колійне господарство

ОПП Вагони і вагонне господарство

ОПП Локомотиви і локомотивне господарство

275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)ОПП Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)ОППТранспортні технології (на залізничному транспорті)
292 Міжнародні економічні відносиниОПП Міжнародний бізнес

Детальну інформацію про вступ на освітній ступень  Бакалавр  ви можете отримати на сторінці «Вступнику»

Що ви бажаєте знайти?