Бакалавр

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування складних спеціалізованих задач у певній галузі професійної діяльності.

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра (ОКР Молодший спеціаліст).

В Державному університеті інфраструктури та технологій здійснюється підготовка бакалаврів за наступними освітньо-професійними програмами:

Спеціальність Освітньо-професійна програма
022  Дизайн ОПП Дизайн середовища
051 Економіка ОПП Економіка
053 Психологія ОПП Психологія морського бізнесу

ОПП Психологія бізнесу

ОПП Практична психологія

071 Облік і оподаткування ОПП Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент ОПП Транспортний менеджмент

ОПП Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

ОПП Логістика

075 Маркетинг ОПП Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП Підприємництво,  торгівля та біржова діяльність
081 Право ОПП Право
101 Екологія ОПП Екологія транспортної інфраструктури

ОПП Екологія на водному транспорті

113 Прикладна математика ОПП Моделювання та оптимізація транспортних систем
121  Інженерія програмного забезпечення ОПП Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки ОПП Комп’ютерні науки
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп´ютерно -інтегровані технології ОПП Автоматизація та комп´ютерно-інтегровані технології

ОПП Комп’ютерні технології та системи штучного інтелекту

271.01 Річковий та морський транспорт (Навігація і управління морськими суднами) ОПП Навігація та управління морськими суднами (судноводіння)

ОПП Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання

271.02 Річковий та морський транспорт (управління судновими технічними системами і комплексами) ОПП Управління судновими технічними системами та  комплексами (експлуатація суднових енергетичних установок)
271.03 Річковий та морський транспорт (експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики) ОПП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
273 Залізничний транспорт ОПП Залізничні споруди та колійне господарство

ОПП Вагони і вагонне господарство

ОПП Локомотиви і локомотивне господарство

ОПП Управління інфраструктурою колійного господарства

ОПП Системи автоматизованого проектування на залізничному транспорті

275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) ОПП Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) ОПП Транспортні технології (на залізничному транспорті)
292 Міжнародні економічні відносини ОПП Міжнародний бізнес

Детальну інформацію про вступ на освітній ступінь  Бакалавр  ви можете отримати на сторінці «Вступнику»

Що ви бажаєте знайти?