Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп´ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп´ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма (спеціалізація) «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Підготовка фахівців цієї спеціалізації спрямована на вивчення комп’ютерних і мікропроцесорних систем залізничного транспорту, інформаційно-керуючих систем, технологічних і виробничих процесів для обслуговування пасажирів. Велика увага приділяється вивченню комп’ютерно-інтегрованих технологій управління виробництвом, сучасних WEB технологій і вивченню мов програмування (JavaScript, Python, Ruby, C++ тощо) за вибором студента.

У курсах дисциплін фахової підготовки вивчаються мікропроцесорні пристрої, мікроконтролери та їхнє програмне забезпечення, основи комп’ютерно-інтегрованого управління, системи автоматики і телемеханіки, системи електричної централізації, колійні датчики систем управління. Набуті знання та навички, зокрема з експлуатації і проектування сучасних систем автоматизації і керування, стануть корисними не лише у галузі залізничного транспорту, а й у інших галузях, пов’язаних з розробкою, дослідженням та експлуатацією комп’ютерних систем і технологій.

Випускники університету даної спеціалізації працюють на посадах інженерів дільниць, головних інженерів, керівників дистанції, в інформаційно-обчислювальних центрах (інженер-програміст, інженер-електромеханік), у проектних і науково-дослідницьких установах (інженер-конструктор, інженер-дослідник комп’ютерних систем управління), а також в інших установах і відомствах галузі проектування програмних засобів, організації та побудови баз даних, мікропроцесорних пристроїв загального і спеціального призначення, розробки технічних засобів комп’ютеризованих інтегрованих систем.

На випускників за даною спеціалізацією є великий попит на підприємствах Укрзалізниці, метрополітену та підприємствах IT-галузі.

Форми навчання:

  • Денна та Заочна (3 роки і 10 місяців) – Бакалавр на базі ПЗСО (атестату);
  • Денна та Заочна (2 роки і 10 місяців) – Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст;
  • Денна  та Заочна (1 рік 4 місяці) – Магістр на основі ОС Бакалавр

Освітній ступінь: Бакалавр, Магістр

Ліцензовані обсяги: 85 місць, 70 місць

Для вступу на перший курс даної освітньо-професійної програми (спеціалізації) на основі атестата про повну загальну середню освіту (ПЗСО) вступник має скласти ЗНО та отримати сертифікати з таких загальноосвітніх предметів: 1. Українська мова. 2. Математика. 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

Для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступник має скласти ЗНО та отримати сертифікати з таких загальноосвітніх предметів:

  • при зарахуванні на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету: 1. Українська мова; 2. Математика;
  • при зарахуванні на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб: 1. Українська мова; 2. Математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

Для здобуття освітнього ступеня магістр на основі освітнього ступеня бакалавр вступник має скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови у формі ЗНО.

Що ви бажаєте знайти?