Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп´ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп´ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

У сучасну епоху інформаційних технологій комп’ютеризація та автоматизація охопила усі сфери діяльності людини. Тому перспективність навчання за даною освітньої програмою складно переоцінити.

Дана освітня програма включає в себе три можливі спеціалізації:

  • Автоматизовані системи технологічного зв’язку;
  • Комп’ютерні, інформаційно-керуючі системи;
  • Автоматика і комп’ютерні системи управління рухом поїздів.

ОПП «Автоматизовані системи технологічного зв’язку»


У сучасну епоху інформаційних технологій розвиток телекомунікаційних послуг є таким стрімким, що з кожним роком зростає потреба у фахівцях даного профілю. Даний сектор є найсучаснішим, різноманітним і одним із найбільш зростаючих секторів економіки України. Підтвердженням цього є той факт, що за останні роки український ринок телекомунікаційних послуг збільшився більш ніж на 2 тис. операторів, що мають ліцензії на діяльність у сфері телекомунікацій, з’явилося понад 1,5 тис. нових компаній, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет. До того ж майже 13% від середньої кількості працівників підприємств сфери послуг є фахівцями, що працюють у сфері інформаційних технологій. Від 2015 року підприємства даної галузі за динамікою приросту прямих іноземних інвестицій у нашій країні вийшли на перше місце. На перспективність даної спеціалізації вказує також те, що у 2018 році кількість абонентів мобільного зв’язку в Україні досягла 57,5 млн. користувачів, а його проникнення у країні становить 126 %.

Працевлаштування наших випускників забезпечується на підприємствах транспортної галузі, у компаніях з надання Інтернет-послуг і послуг мобільного зв’язку, на підприємствах IT-галузі.

ОПП «Комп’ютерні, інформаційно-керуючі системи»


Масове впровадження інформаційних технологій на залізничному транспорті України вимагає відповідного забезпечення кадрами.

Підготовка фахівців цієї спеціалізації спрямована на вивчення питань комп’ютерних і мікропроцесорних систем залізничного транспорту, інформаційно-керуючих систем, технологічних і виробничих процесів для обслуговування пасажирів. Велика увага приділяється вивченню базових питань щодо систем забезпечення безпеки руху і діагностування обладнання, вивченню сучасних мов програмування (JavaScript, Python, Ruby, C++ тощо) за вибором студента.

Випускники університету даної спеціалізації працюють на посадах інженерів дільниць, головних інженерів, керівників дистанції, в інформаційно-обчислювальних центрах залізниць (інженер-електромеханік, інженер-програміст), у проектних і науково-дослідницьких закладах (інженер-конструктор або інженер-дослідник комп’ютерних систем управління на станціях і перегонах), а також в інших установах і відомствах галузі проектування програмних засобів, організації та побудови баз даних, мікропроцесорних пристроїв загального і спеціального призначення, розробки технічних засобів комп’ютеризованих інтегрованих систем.

ОПП «Автоматика і комп’ютерні системи управління рухом поїздів»


Випускники за даною спеціалізацією отримують фундаментальні знання та підготовку, що дозволяє займатись проектуванням і обслуговуванням систем автоматизації різних технологічних процесів. Студенти опановують принципи побудови та удосконалення сучасних інформаційно-керуючих систем, систем транспортної автоматики, основи їх експлуатації та ремонту.

У курсі дисциплін фахової підготовки вивчаються мікропроцесорні пристрої, основи комп’ютерно-інтегрованого управління, системи автоматики і телемеханіки на перегонах і станціях, системи електричної централізації, колійні датчики систем управління. Отримані знання та навички, зокрема з експлуатації і проектування сучасних систем автоматизації і керування, стануть корисними не лише у галузі залізничного транспорту, а й у інших галузях, пов’язаних з автоматизацією транспортних систем.

На випускників за даною спеціалізацією є великий попит на підприємствах Укрзалізниці, метрополітену та “Української залізничної швидкісної компанії”.

Форми навчання:

  • Денна (4 роки) та Заочна (4 роки) – Бакалавр на базі ПЗСО (атестату)
  • Денна (2 роки 10 місяці) та Заочна (2 роки і 10 місяці) – Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст
  • Денна (1 рік 4 місяці) та Заочна (1 рік 4 місяці) – Магістр на основі ОС Бакалавр

Ліцензовані обсяги: 125 місць, 70 місць

Освітній ступінь: Бакалавр, Магістр

Для вступу на перший курс даної спеціалізації на основі атестата про повну загальну середню освіту у 2020 році, абітурієнт має при вступі на місце, що фінансується за рахунок державного бюджету скласти ЗНО та отримати сертифікати з  української мови та літератури, математики, фізики або іноземної мови.
У випадку, якщо абітурієнт подає заяву на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб можливий наступний перелік сертифікатів: українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова.
Що ви бажаєте знайти?