Освітньо-професійна програма «Екологія транспортної інфраструктури»

Освітньо-професійна програма «Екологія транспортної інфраструктури»

Спеціальність: 101 Екологія

Бакалавр з екології – це самостійна професія з власним професійно-специфічним інструментарієм і навичками. Він підготовлений до виконання функціональних професійних, організаційних, управлінських обов’язків в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування

Випускники університету, які здобудуть ступінь бакалавра, отримають освітню кваліфікацію бакалавра з екології.
Вони зможуть проводити оцінку впливу на навколишнє середовище об’єктів транспортного комплексу, визначати екологічну, економічну та соціальну ефективність природо-охоронних заходів, та будуть повністю підготовлені до виконання функціональних, професійних, організаційних, управлінських обов’язків в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Випускники, що здобудуть ступінь бакалавра за спеціальністю 101 «Екологія», зможуть працювати:

  • на підприємствах, що оцінюють рівень забрудненості та здійснюють контроль якості різних компонентів навколишнього середовища;
  • в організаціях, що здійснюють постійний моніторинг стану навколишнього середовища;
  • у науково-дослідних установах;
  • в природоохоронних організаціях;
  • в муніципальних структурах.

Форми навчання: Денна (4 роки) та Заочна (5 років) – Бакалавр

Ліцензовані обсяги: 50 місць

Освітній ступінь: Бакалавр

Що ви бажаєте знайти?