Освітньо-професійна програма «Економіка»

Освітньо-професійна програма «Економіка»

Спеціальність 051 «Економіка» — якісна освіта в ДУІТ!

Економіка – це комплекс наукових дисциплін про виробництво, розподіл і споживання товарів та послуг. Найзагальнішим є таке визначення економіки: економіка – це наука про господарювання. Термін «Економіка» походить від давньогрецького слова οἰκονομία (ойкономія, «управління домогосподарством») від οἶκος (ойкос, «дім») + νόμος (номос, «звичай» чи «право»). Економічна наука розробляється і розвивається економістами відповідно до розвитку суспільства.

Економічне мислення дозволяє людині розуміти сутність та природу суспільних явищ і процесів, що відбуваються в суспільно-політичному житті країни та світу, розуміти механізми, що рухають життя суспільства та економічні інтереси, що є стимулами дії цих механізмів. 

Підготовка фахівця за освітньо-професійною програмою «Економіка» в Державному університеті інфраструктури та технологій передбачає засвоєння низки економічних дисциплін та дисциплін спеціального профілю, націлених на здобуття фахових компетенцій, теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для розв’язання спеціалізованих завдань удосконалення та підвищення ефективності економічної діяльності підприємства.

Підготовка фахівців орієнтована на рівень управління компанією (підприємством).

Випускник освітньо-професійної програми «Економіка» Державного університету інфраструктури та технологій буде вміти:

 • Планувати операційну діяльність підприємства
 • Обирати і обґрунтовувати ефективні інвестиційні проєкти, інноваційні заходи та економічні рішення
 • Планувати та оптимізувати витрати суб’єкта господарювання, калькулювати собівартість продукції 
 • Визначати ціни та обсяг виробництва в умовах конкуренції
 • Оцінювати економічний потенціал суб’єкта господарювання 
 • Обирати оптимальні варіанти співпраці із суб’єктами ринкового середовища
 • Визначати альтернативні варіанти використання економічних ресурсів
 • Розуміти принципи права та їхній зв’язок з економічними процесами
 • Управляти компанією за допомогою планування і контролю
 • Працювати із корпоративним програмним забезпеченням
 • Орієнтуватися в системі міжнародних економічних стандартів
 • Розробляти та пропонувати ефективні заходи протидії загрозам економічної безпеки 
 • Оцінювати та підвищення ефективності діяльності суб’єкта господарювання

Обираючи заклад вищої освіти, що проводить підготовку за освітньо-професійною програмою «Економіка», варто звернути увагу не тільки на стандартний набір професійних знань і навичок, а й наскільки є розширеним перелік загальних компетенцій – як особистісних, так і професійних. Адже наявність унікальних нестандартних компетенцій значно підвищує шанси претендента на успішне працевлаштування.

Опановуючи фах економіста в ДУІТ, здобувачі освіти набувають наступних особистісних та професійних компетенцій загального характеру:

 • Soft skills (навички комунікації, мотивація, лідерські якості, самоорганізованість, готовність працювати в команді);
 • Цифрові компетентності (уміння працювати на базі сучасних цифрових технологій)
 • Здатність працювати із великим об’ємом інформації (Big Data)
 • Володіння та спілкування діловою англійською мовою
 • Проєктне та критичне мислення

По закінченню бакалаврату за освітньо-професійною програмою «Економіка» випускники можуть займати такі посади:

 • Керівники підприємств, установ і організацій, а також їх підрозділів у сфері економіки:
 • Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;
 • Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин;
 • Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;
 • Керівники малих підприємств без апарату управління;
 • Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів:
 • Менеджери (управителі) на транспорті;
 • Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління;
 • Професіонали у сфері економіки:
 • Професіонали-статистики;
 • Професіонали в галузі праці та зайнятості;
 • Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій;
 • Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
 • Професіонали в галузі економіки:  
 • Економіст;
 • Спеціаліст з фінансування
 • Фахівець планово-фінансового відділу
 • Консультант з бізнес-планування
 • Посередник по роботі з цінними паперами
 • Інспектор з імпорту та експорту
 • Організатор підприємницької діяльності
 • Фахівець з оцінки майна

Працевлаштування не обмежується вітчизняними компаніями. Бакалавр із дипломом економіста може бути конкурентоспроможним на зарубіжному ринку.

Перспективою подальшого навчання, розширення і поглиблення знань в галузі економіки є вступ на магістратуру за спеціальністю «Економіка» на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти.

В ДУІТ також діє аспірантура за спеціальністю 051 «Економіка», що дає можливість талановитим випускникам, які успішно освоїли програми спеціальності на попередніх рівнях, здобувати третій рівень вищої освіти та отримувати науковий ступінь доктора філософії (PhD) за спеціальністю «Економіка».

Пропонуємо вам ознайомитися із інформацією про вступ у вигляді відповідей на популярні питання.

За якою адресою знаходиться приймальна комісія?

м. Київ, вул. І. Огієнка, 19 тел. (044) 591-51-89

Які повинні бути передбачені предмети ЗНО?

Зовнішнє незалежне оцінювання із предметів:

 • Математика
 • Українська мова та література
 • Іноземна мова або географія

Форми навчання:

Денна, заочна – 3 роки 10 місяців

Ліцензовані обсяги: 90 місць

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Державний університет інфраструктури та технологій запрошує всіх бажаючих отримати мультидисциплінарну інноваційну економічну освіту, яка дозволить вам розвивати свою кар’єру і ніколи не думати про зміну місця роботи.

Бажаєте бути впевненим в завтрашньому дні? Вступайте освоювати фах економіста до ДУІТ!

Що ви бажаєте знайти?