Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Електричний транспорт»

Перехід на електричні види транспорту – загальносвітова тенденція. Зокрема електричний рейковий транспорт є найшвидшим наземним транспортом, зручним та екологічним. Сьогодні електричним транспортом виконується 90% всіх вантажних та пасажирських залізничних перевезень. 

За спеціалізацією «Електричний транспорт» проводиться підготовка фахівців для управлінської, виробничо-технологічної, проектної та науково-дослідницької діяльності у галузях розробки, виробництва, експлуатації та обслуговування сучасного електрорухомого складу (електровози, електропоїзди, метрополітен, трамваї, тролейбуси, електромобілі, швидкісний електротранспорт на магнітному підвісі тощо).

Новий тренд на використання екологічного електричного транспорту зумовлює збільшення попиту на фахівців даної спеціалізації.

Студенти даної спеціальності набувають знання щодо конструкції, налагодження і сервісу електричних машин, апаратів, тягових перетворювачів, електронного обладнання, мікропроцесорних систем управління та діагностики, вивчають системи автоматизованого керування роботою систем електроприводу – «автомашиніст». Поглиблена підготовка з економіки, організації та управління виробництвом, автоматизації, експлуатації та обслуговування електрорухомого складу дозволяє спеціалістам з електротранспорту успішно працювати на будь-яких посадах у різних галузях технічної, наукової та господарчої діяльності (енергетика, автоматика, електропривод, механіка, економіка, менеджмент, управління тощо). 

Наші випускники сьогодні працюють на провідних посадах Міністерства транспорту України, Укрзалізниці, очолюють підрозділи державних та приватних підприємств транспорту.

Форми навчання:

  • Денна та Заочна (3 роки і 10 місяців) – Бакалавр на базі ПЗСО (атестату);
  • Денна та Заочна (2 роки і 10 місяців) – Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст;
  • Денна та Заочна (1 рік і 4 місяці) – Магістр.

Освітній ступінь: Бакалавр, Магістр

Ліцензовані обсяги: 100 місць, 70 місць

Для вступу на перший курс даної освітньо-професійної програми (спеціалізації) на основі атестата про повну загальну середню освіту (ПЗСО) вступник має скласти ЗНО та отримати сертифікати з таких загальноосвітніх предметів: 1. Українська мова. 2. Математика. 3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

Для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступник має скласти ЗНО та отримати сертифікати з таких загальноосвітніх предметів:

  • при зарахуванні на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету: 1. Українська мова; 2. Математика;
  • при зарахуванні на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб: 1. Українська мова; 2. Математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика або хімія.

Для здобуття освітнього ступеня магістр на основі освітнього ступеня бакалавр вступник має скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови у формі ЗНО.

Що ви бажаєте знайти?