Освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес»

Освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес»

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»

В умовах євроінтеграції зростає потреба у фахівцях з міжнародних економічних відносин. Такі фахівці добре орієнтуються як на вітчизняному, так і на зарубіжних ринках, вміють аналізувати і прогнозувати їх розвиток.

Факультет Управління і технологій запрошує на навчання за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» освітня програма «Міжнародний бізнес».

Здобувачі вищої освіти матимуть можливість працювати в майбутньому спеціалістами та керівниками економічних підрозділів міжнародних підприємств різної організаційно-правової форми; аналітиками, експертами та консультантами із зовнішньоекономічних питань; радниками та представниками у міжнародних організаціях, торгово-промислових палатах, представництвах закордонних фірм, спільних підприємствах, посольствах, консульствах іноземних держав, державних установах; аналітиками у фінансових інституціях, в українських і зарубіжних організаціях і підприємствах різних форм власності, які займаються міжнародною підприємницькою діяльністю.

Форми навчання: Денна (4 роки) та Заочна (4 роки)

Ліцензовані обсяги:

  • Загальний обсяг — 200 місць
  • В рік – 50 місць

Освітній ступінь: бакалавр

Що ви бажаєте знайти?