Освітньо-професійна програма «Право»

Освітньо-професійна програма «Право»

Спеціальність: 081 Право

Усі програми факультету, за якими готують студентів, відповідають сучасним українським державним і західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтовано на поглиблене опанування академічних знань та розвиток умінь творчо застосовувати їх на практиці. Своїм головним завданням юридичний факультет вважає підготовку правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати набуті знання в усіх сферах багатогранної юридичної науки і практики, особливо в галузі транспорту, та здатних ефективно впливати на розбудову правової держави, становлення громадянського суспільства та розвиток ринкової економіки в Україні.
Студенти юридичного факультету ДУІТ проходять практику у Міністерстві юстиції України, Міністерстві інфраструктури України, АСК «Укррічфлот», ВАТ «Київський річковий порт», державних підприємствах України, в органах прокуратури та судових органах.

Форми навчання:

  • Денна (4 роки) та Заочна (4 роки) — Бакалавр
  • Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці) — Магістр

Ліцензовані обсяги: 150 місць, 120 місць

Освітній ступінь: Бакалавр, Магістр

Що ви бажаєте знайти?