Освітньо-професійна програма «Логістика»

Освітньо-професійна програма «Логістика»

Спеціальність 073 «Менеджмент» ОПП «Логістика»

Навчаємося на управлінця з логістики в ДУІТ!

Спеціальність менеджмент завжди залишатиметься перспективною, особливо, якщо це стосується логістики, без якої широкий спектр комерційних та некомерційних видів діяльності не зможуть ефективно функціонувати!

Коли граєте в шахи, ви повинні продумати кілька ходів вперед. Це означає, що кожного разу, коли рухаєтеся однією зі своїх фігур, ви повинні передбачати можливі ходи, які ваш противник зробить у відповідь, і те, що ви будете робити у відповідь на наступні ходи вашого опонента. Оскільки на кожному етапі існує безліч можливостей, можливі сценарії, які потрібно тримати в голові в будь-який момент, починають досить швидко множитися. І все-таки для кожного сценарію важливо мати можливість поглянути на всю дошку у своїй свідомості та врахувати всі небезпеки та можливості, які виникають. Саме так відбувається й в ефективному плануванні логістики.

Менеджер з логістики – це свого роду універсал, який повинен володіти не лише професійними компетенціями своєї професії, а й бути гарним психологом та вміти швидко думати, знаходити спільну мову з клієнтами та партнерами, передбачати вирішення різноманітних завдань, вміти аналізувати складні ситуації та гнучко реагувати на них, розбиратися в сучасних управлінських процесах та багато іншого.

Саме за принципом адаптації до вимог постійно змінного ринку та потреб клієнтів, з урахуванням специфіки функціонування транспортно-логістичної інфраструктури, на кафедрі бізнес-логістики та транспортних технологій ДУІТ передбачається поглиблене вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.

Викладачі ДУІТ постійно удосконалюють навчальні програми шляхом співпраці з провідними фахівцями ринку, залучають їх до аудиторної роботи зі студентами,  забезпечують проходження практик та відвідування ряду об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури України.

Зазвичай багато абітурієнтів вступають до закладу вищої освіти, не маючи жодного уявлення, де вони в майбутньому працюватимуть. Професія менеджера з логістики є багатогранною, тому дає можливість після закінчення ДУІТ працювати за різними напрямами:

  • закупівельна логістика;
  • транспортна логістика;
  • зовнішньо-економічна діяльність;
  • складська логістика та інші напрямки комерційних організацій із різноплановою діяльністю.

Слід пам’ятати, що в будь-якій галузі здобуття «уривчастих» знань скоріше заважає, ніж допомагає якісній освіті. Тому в роботі із студентами ДУІТ робить великий акцент на використання в освіті принципу системності, і кожен навчальний курс є логічним продовженням іншого.

Якщо зацікавила перспектива стати кваліфікованим спеціалістом у сфері логістики та пов’язати своє майбутнє життя із управлінням, Державний університет інфраструктури та технологій запрошує до своєї команди та пропонує якісне й сучасне навчання!

Форми навчання: Денна (3 роки 10 місяців) та Заочна (3 роки 10 місяців)

Ліцензовані обсяги: 35 місць

Освітній ступінь: Бакалавр

Що ви бажаєте знайти?