Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

Спеціальність: 075 Маркетинг

Маючи правильну маркетингову стратегію, Ви зможете забезпечити довгостроковий успіх компанії.

Диплом бакалавра з маркетингу – це Ваш квиток в один з найрізноманітніших професійних секторів. Маркетинг охоплює багато різних сфер, починаючи з визначення потреб споживачів, спостереження за ринком та розробки маркетингової стратегії, закінчуючи ціноутворенням та оцінкою успіху бізнесу.

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» забезпечує спеціалізовану фахову підготовку та має практичну спрямованість. Студенти 

Студенти програми беруть участь у глобальних професійних конкурсах і кейс-чемпіонатах з можливістю подальшого працевлаштування у провідні українські та топові міжнародні компанії. Здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою, активно залучаються до організації Міжнародного конкурсу реклами «Do.It Ads», завдяки чому здобувають реальні навички проджект менеджменту, організації зв’язків з громадськістю та експертизи робіт разом із професіоналами, тим самим формуючи реальні фахові навички. Усім студентам, що беруть участь в університетських, національних та міжнародних конкурсах, фестивалях, чемпіонатах та челенджах надається меторингова підтримка.

Цільова група

Цільовою групою «Бакалавр з маркетингу» є особи з повною загальною середньою освітою, випускники коледжів на базі ступеня «молодший бакалавр» та особи, які бажають отримати другу спеціальність.

Ми пропонуємо

 • Отримати кваліфікацію бакалавра з маркетингу за освітньо-професійною програмою, акредитованою Міністерством освіти і науки України та адаптованою до Європейського простору Вищої освіти
 • Проведення занять висококваліфікованими викладачами з великим професійним та дослідницьким досвідом – доктори економічних наук, професори, кандидати економічних наук, доценти
 • Майбутні навички, у т.ч. аналітичні, соціальні та цифрові
 • Ділову англійську мову
 • Гарні перспективи для кар’єрного зростання завдяки високій актуальності та поглинання партнерами з практики

В контексті цифровізації з’являються все більше захоплюючих сфер відповідальності. Якщо Ви зацікавлені в Інтернет-рекламі, соціальних медіа, Web-аналітиці, створенні стартапів, бізнес-плануванні та ін., у Вас є можливість обирати відповідні вибіркові дисципліни в процесі навчання.

Зміст програми навчання

Обов’язковими компонентами освітньо-професійної програми є: історія України та української культури, філософія, ділова українська мова, іноземна мова, математика в економіці, економічна теорія, інформаційні та комунікаційні технології, критичне мислення в управлінні, історія економіки та економічної думки, мікроекономіка, правове регулювання економічної діяльності, макроекономіка, теорія ймовірності та математична статистика, економіко-математичні методи і моделі, системний підхід у бізнесі, цифрова грамотність у бізнесі, організація підприємницької діяльності, маркетинг, статистика, економіка підприємства, менеджмент, соціологія, міжнародні економічні відносини, маркетингові дослідження, інфраструктура товарного ринку, маркетинг послуг, маркетингові комунікації, маркетингова товарна політика, економіка праці і соціально-трудові відносини, поведінка споживача, маркетинг промислового підприємства, обґрунтування рішень і оцінювання ризиків, організація зв’язків з громадськістю, управління витратами, світові товарні ринки, бренд-менеджмент, стратегічний маркетинг, міжнародний маркетинг.

Перспективи навчання

Магістратура, після завершення якої аспірантура (PhD)

Кар’єрні можливості

Існує багато можливих місць працевлаштування для випускників спеціальності Маркетинг. Ви зможете працювати на одній із таких посад, наприклад:

 • Консультант із маркетингу
 • Маркетолог промислового підприємства
 • Маркетинговий аналітик
 • Торговий представник
 • Маркетолог транспортної сфери
 • Медіа-байєр
 • Спеціаліст з реклами;
 • Спеціаліст-аналітик із дослідження товарного ринку
 • Промоушн-менеджер
 • Адміністратор торгового підприємства
 • Менеджер з маркетингу

Форма та тривалість навчання

Денна, заочна – 3 роки 10 місяців

Ліцензований обсяг

80 місць

Рівень вищої освіти: бакалавр

Що ви бажаєте знайти?