Освітньо-професійна програма «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»

Освітньо-професійна програма «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Дана спеціальність передбачає володіння необхідними знаннями та навичками, що дозволяють згодом працювати судновим електромеханіком. Студенти вивчають загально-професійні та спеціальні дисципліни, такі як інженерна графіка, технічна механіка, електротехніка, матеріалознавство, електронна і обчислювальна техніка, теорія і пристрій судна, суднові електроенергетичні установки, суднові електроприводи, електричні системи автоматики і контролю суднових технічних засобів та інші.

Форми навчання: Денна (4 роки) та Заочна (4 роки) — Бакалавр

Ліцензовані обсяги: 545 місць, 60 місць

Освітній ступінь: Бакалавр

Що ви бажаєте знайти?