Освітньо-професійна програма «Практична психологія»

Освітньо-професійна програма «Практична психологія»

Спеціальність: 053 «Психологія»

Спеціальність «Психологія» – актуальний та затребуваний напрям професійної підготовки фахівців. Згідно із соціологічними опитуваннями, саме професія психолога сьогодні є найбільш популярною. Університет створив умови для науково-дослідної та міжнародної діяльності студентів (викладання окремих дисциплін англійською мовою, проведення науково-практичних конференцій, публікації у наукових виданнях, міжнародна мобільність студентів – навчання у зарубіжних університетах за програмою обміну). Навчальні програми побудовані за принципом балансу теорії та практики; пріоритет освітнього процесу – практико-орієнтоване навчання (студенти проходять практику в провідних державних та приватних організаціях та психологічних центрах). Унікальною є підготовка практичних психологів для таких закладів освіти як морські навчально-тренажерні центри,військово-морські училища та коледжі та таких підприємств як морські крюїнгові агентства, морські та річні порти та пароплавства.

Наші випускники можуть обіймати такі посади: психолог-консультант; менеджер з персоналу (HR-менеджерами); помічник керівника виробничого підрозділу;інспектор із соціальної допомоги; фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера); практичним психологом щодо консультування моряків і їх сімей; лаборант (науково-дослідна робота) та інші.

Форми навчання: Денна (4 роки) та Заочна (4 роки) – Бакалавр

Ліцензовані обсяги: 200 місць, 50 місць

Освітній ступінь: Бакалавр

Що ви бажаєте знайти?