Освітньо-професійна програма «Залізничні споруди та колійне господарство»

Освітньо-професійна програма «Залізничні споруди та колійне господарство»

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Спеціалізація «Залізничні споруди та колійне господарство» відкриває випускнику широкі перспективи та надає право вибору майбутньої роботи, яка передбачає впровадження високих комп’ютерних технологій в керуванні та експлуатації колійної інфраструктури, будівництві швидкісних магістралей та реконструкції існуючих залізниць, інформаційних систем моніторингу при технічному обслуговуванні колії та інженерних споруд. Ця спеціалізація дозволяє випускнику повністю реалізувати отримані знання у проектних і науково-дослідних організаціях, у державних і приватних фірмах за допомогою комп’ютерного математичного моделювання при розробці та створенні нових конструкцій, оптимізації технологій, постановці і вирішенні науково-дослідних завдань. Залізнична колія є основою залізничного транспорту країни, мабуть тому професія будівельника залізниць ‒ це найважливіша ланка, яка забезпечує необхідні умови для виконання залізницею свого основного завдання — перевезення вантажів і пасажирів.

Фахівці даної спеціалізації можуть реалізувати себе в будівельній індустрії, на залізничному транспорті при проектуванні, будівництві, реконструкції та утриманні інженерних споруд і залізничної колії.


Спеціалізація «Технології утримання інженерних споруд». Надає можливість абітурієнтам значно поширити можливості подальшого працевлаштування в залізничній та будівельній галузях. Студенти отримують знання та практичний досвід щодо нових технологій експлуатації і утримання житлових і промислових будівель, інженерних споруд транспорту, їхня підготовка передбачає глибоку діагностику технічного стану будівельних об`єктів, безпомилкове прогнозування їхньої довговічності, максимальне виявлення та використання залишкового ресурсу, відновлення та забезпечення необхідної несучої здатності конструкцій. Крім того майбутні фахівці зможуть працювати оцінювачами будівельного майна та будівельного продукту. Випускники, які отримали кваліфікацію ОКР «Бакалавр» за даною спеціалізацією, можуть працювати на підприємствах будівельної індустрії різних форм власності, в а також на підприємствах залізничного транспорту і на інфраструктурних об`єктах України.

Форми навчання:

  • Денна (4 роки) та Заочна (4 роки) – Бакалавр на базі ПЗСО (атестату)
  • Денна (2 роки і 10 місяці) та Заочна (2 роки і 10 місяці) – Бакалавр базі ОКР Молодший спеціаліст
  • Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці) – Магістр
Для вступу на перший курс даної спеціалізації на основі атестата про повну загальну середню освіту у 2020 році, абітурієнт має при вступі на місце, що фінансується за рахунок державного бюджету скласти ЗНО та отримати сертифікати з  української мови та літератури, математики, фізики або іноземної мови.
У випадку, якщо абітурієнт подає заяву на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб можливий наступний перелік сертифікатів: українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова.
Що ви бажаєте знайти?