Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

Спеціальність: 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Бакалавр з транспортних технологій – це самостійна професія з власним професійно-специфічним інструментарієм і навичками. Він підготовлений для виконання роботи у транспортних підрозділах підприємств, забезпечення функціонування та взаємодії усіх видів транспорту, організації якісного обслуговування клієнтів із наданням широкого кола послуг.
При управлінні транспортним процесом, бакалавр обґрунтовує і приймає рішення у типових ситуаціях, використовуючи для цього сучасні інформаційні технології, досягнення науки у транспортній галузі та методи і форми управлінської діяльності; веде постійний пошук нових можливостей, залучає і використовує для рішення поставлених задач ресурси з різних джерел, домагаючись підвищення ефективності організації перевезень.

Форми навчання:

  • Денна (4 роки) та Заочна (5 роки) — Бакалавр
  • Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці) — Магістр

Ліцензовані обсяги: 250 місць, 120 місць

Освітній ступінь: Бакалавр, Магістр

Що ви бажаєте знайти?