Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)»

Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)»

Спеціальність: 275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Транспортні технології на морському та річковому транспорті — навчання кваліфікованих працівників транспорту

Із незапам’ятних часів трансфер пасажирів та транспортування вантажів за допомогою водних артерій вважався дуже вигідною справою. Війна, торгівля, подорожі завжди були пов’язані із великою кількістю перевезень, які вимагали для своєї організації грамотних фахівців. В епоху Глобалізації в світі відбувається інтенсивне переміщення капіталів, товарів, людей, природних ресурсів тощо, тому не дивно, що фахівець із транспортних технологій — одна з найбільш затребуваних у сучасності професій.

Одним з пріоритетних напрямків навчання в Державному університеті інфраструктури та технологій є здобуття вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології» (на морському та річковому транспорті), що реалізується на факультеті управління і технологій кафедрою «Бізнес-логістика та транспортні технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Кафедрою здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців у сфері розробки, використання, удосконалення, проєктування та прогнозування розвитку транспортних технологій на водному транспорті.

Навчальний процес відбувається з використанням інноваційних методик — тренінгів, практичних модулів, участі в проєктах, розв’язання кейсів, гостьових лекцій, академічної мобільності тощо. Протягом навчання здобувачі вивчають загальноосвітні та професійного спрямування дисципліни, набувають практичного досвіду в транспортних компаніях вітчизняного та міжнародного значення, опановують загальні, фахові компетенції та програмні результати навчання. По закінченню навчання випускники вміють:

 • аналізувати діяльність транспортних процесів та систем;
 • організовувати та управляти роботою технологічних служб на підприємствах водного транспорту;
 • моделювати транспортні процеси;
 • управляти складовими процесу перевезень;
 • організовувати транспортування вантажів та трансфер пасажирів;
 • контролювати процес взаємодії видів транспорту за участю водного транспорту;
 • забезпечувати транспортну безпеку та збереження навколишнього середовища;
 • складати маршрути перевезення з урахуванням водних ділянок;
 • здійснювати митне обслуговування транспортних процесів.

Специфіка морських та річкових перевезень добре відома викладацькому складу ДУІТ, тому в процесі навчання здобувачів робиться акцент на:

 • роботі з документами водного транспорту;
 • вивченні англійської мови професійного спрямування;
 • знаннях норм транспортного міжнародного права;
 • роботі з програмним забезпеченням.

На сучасному ринку працевлаштування цінуються, окрім професійних та ділових якостей, так звані «гнучкі навички» (soft skills) — набір особистісних та професійних широкопрофільних компетенцій, які дозволяють здобувачеві підкреслити свою особливість та виділитися на ринку праці. Аналітичні та організаційні якості, вільне володіння державною та іноземною мовами, високий рівень взаємодії із оточуючими – робочі обов’язки співробітників в області перевезень є досить різноплановими. Транспортні процеси та технології – сфера діяльності, де велике значення має як рівень професійних знань, так і набуті впродовж навчання компетенції. Здобувачі ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» розвивають в собі такі якості:

 • аналітичне та проєктне мислення;
 • навички комунікації;
 • лідерські якості;
 • вміння приймати рішення;
 • вміння працювати в умовах невизначеності тощо.

Після закінчення Університету наші випускники є конкурентоспроможними на ринку праці та влаштовуються на роботу без особливих проблем, займаючи при цьому такі посади:

 • експедитор;
 • агент з перевезення;
 • стивідор в портах;
 • інженер з організації перевезень;
 • інспектор морський;
 • сюрвеєр;
 • диспетчер;
 • фрахтівник;
 • брокер;
 • інспектор міжнародних перевезень.

Державний університет інфраструктури та технологій проводить набір абітурієнтів на спеціальність 275 «Транспортні технології (275.01 на морському та річковому транспорті)» за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)». Якщо бажаєте знайти добре оплачувану роботу, вашим обов’язком є отримання якісної сучасної освіти, яке принесе відмінні «дивіденди» в майбутньому.

Прийом документів здійснюється за адресою м. Київ, вул. Огієнка, 19, аудиторія 104. Додаткову інформацію можна також отримати на інформаційному ресурсі Університету за посиланням: https://duit.edu.ua/for-the-entrant/introduction/.

І пам’ятайте, що прибуткова професія — найправильніша інвестиція в себе. Вступайте до ДУІТ! DO IT!

Форми навчання:

 • повна форма навчання – денна (3 роки 10 місяців), заочна (3 роки 10 місяців)
 • скорочена форма навчання – денна (1 роки 10 місяців), заочна (1 роки 10 місяців)

Ліцензовані обсяги: 50 місць

Освітній ступінь: бакалавр

Що ви бажаєте знайти?