Дуальна освіта

Дуальна освітаКонкурентоспроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість життя її населення напряму залежить від рівня професійної підготовки кадрів. Одним із провідних світових лідерів у сфері підготовки кваліфікованих кадрів на сьогодні виступає Європейський Союз, який завдячує цьому дуальній системі професійної освіти і навчання.

Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був введений у педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття у ФРН – як нова, більш гнучка форма організації професійного навчання. Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання.

Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.

Позитивні показники дуальної освіти

  • організація співпраці політиків, бізнесу, соціальних партнерів;
  • розробка законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів якості професійної освіти;
  • навчання під час трудової діяльності;
  • залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності (інструктори, викладачі);
  • здійснення інституційних досліджень і консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері професійної освіти, оновлення освітніх стандартів);
  • врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти.
КОНЦЕПЦІЯ підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти

Детальніше

Наказ МОН України №1296 від 15.10.2019р. «Щодо запровадження пілотного проекту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою освіти»

Детальніше

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МОН України по організації дуальної освіти

Детальніше

Організація дуальної освіти в ДУІТ

Тимчасове положення про дуальну форму здобуття освіти в ДУІТ

Детальніше

Договір з АТ «Українська залізниця» про дуальну форму здобуття освіти

Детальніше

Наказ про організацію здобуття вищої освіти за дуальною формою здобуття освіти в ДУІТ

Детальніше

Що ви бажаєте знайти?