Молодший бакалавр

В університеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-професійними програмами на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти з присудження по завершенні навчання освітнього ступеня молодший бакалавр.

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування типових спеціалізованих задач у певній галузі професійної діяльності.

Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 90-120 кредитів ЄКТС.

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти

В Київському інституті водного транспорту ім.гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій здійснюється  підготовка  молодих бакалаврів за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт за наступними спеціалізаціями та освітньо-професійними програмами (ОПП):

  • Спеціалізація 271.01 Навігація і управління морськими суднами (ОПП Судноводіння)
  • Спеціалізація 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами(ОПП Експлуатація суднових енергетичних установок)
  • Спеціалізація 271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики  (ОПП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики)
  • Спеціалізація 271.04 Судноводіння на внутрішніх водних шляхах (ОПП Судноводіння на внутрішніх водних шляхах)
  • Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт (ОПП Правове регулювання діяльності транспорту)

Термін навчання:

  • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки
  • на основі ОКР Молодший спеціаліст – визначається приймальною комісією

Детальну інформацію про вступ на освітній ступінь Молодший бакалавр ви можете отримати в розділі «Вступнику».

Що ви бажаєте знайти?