Молодший бакалавр

В університеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-професійними програмами на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти з присудження по завершенні навчання освітнього ступеня молодший бакалавр.

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування типових спеціалізованих задач у певній галузі професійної діяльності.

Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 90-120 кредитів ЄКТС.

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти

В Державному університеті  інфраструктури і технологій пдготовка  молодих бакалаврів здійснюється в Київському інституті водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного за наступними спеціальностями і освітньо-професійними програмами:

  • Спеціальність 271.01 Річковий та морський  транспорт (Навігація і управління морськими суднами)
  • Спеціальність 271.02. Річковий та морський транспорт (Управління судновими технічними системами і комплексами)
  • Спеціальність 271.04. Річковий та морський транспорт Судноводіння на внутрішніх водних шляхах)

В Кілійському транспортному коледжі Державного університету інфраструктури та технологій  за наступними спеціальностями і освітньо-професійними програмами:

  • 271 Річковий та морський транспорт
  • 073 Менеджмент

Термін навчання:

  • на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки
  • на основі ОКР Молодший спеціаліст – 1-1,5 роки (визначається приймальною комісією)

Детальну інформацію про вступ на освітній ступінь Молодший бакалавр ви можете отримати в розділі «Вступнику».

Що ви бажаєте знайти?