Магістратура

Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування задач дослідницького та/або інноваційного характеру у певній галузі професійної діяльності.

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

В Державному університеті інфраструктури та технологій здійснюється підготовка  магістрів за наступними освітньо-професійними  програмами:

СпеціальністьОсвітньо-професійна програма
051 ЕкономікаОПП Економіка
071 Облік і оподаткуванняОПП Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняОПП Фінанси, банківська справа та страхування
073 МенеджментОПП Менеджмент організацій і  адміністрування

ОПП Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

ОПП Бізнес-адміністрування

ОПП Бізнес-логістика

081 ПравоОПП Право
121  Інженерія програмного забезпеченняОПП Інженерія програмного забезпечення
141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханікаОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп´ютерно -інтегровані технологіїОПП  Компютерні інформаційно-керуючи системи

ОПП Автоматизовані системи технологічного зв’язку

271  Річковий та морський транспортОПП Навігація та управління морськими суднами (судноводіння)

ОПП Експлуатація технічних систем на водному транспопрті

273 Залізничний транспортОПП Залізничні споруди та колійне господарство

ОПП Вагони і вагонне господарство

ОПП Локомотиви і локомотивне господарство

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)ОПП Транспортні технології (на залізничному транспорті)
281 Публічне управління і адмініструванняОПП Публічне управління і адміністрування

Детальну інформацію про вступ на освітній ступень  Магістр  ви можете отримати на сторінці «Вступнику»

Що ви бажаєте знайти?