Магістратура

Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування задач дослідницького та/або інноваційного характеру у певній галузі професійної діяльності.

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

В Державному університеті інфраструктури та технологій здійснюється підготовка  магістрів за наступними освітньо-професійними  програмами:

Спеціальність Освітньо-професійна програма
051 Економіка ОПП Економіка

ОПП Експертна оцінка землі та майна

071 Облік і оподаткування ОПП Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент ОПП Менеджмент організацій і адміністрування

ОПП Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ОПП Бізнес-адміністрування

ОПП Бізнес-логістика

081 Право ОПП Право
121 Інженерія програмного забезпечення ОПП Інженерія програмного забезпечення
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп´ютерно -інтегровані технології ОПП  Комп’ютерні інформаційно-керуючи системи

ОПП Автоматизовані системи технологічного зв’язку

271 Річковий та морський транспорт ОПП Навігація та управління морськими суднами (судноводіння)

ОПП Експлуатація технічних систем на водному транспорті

273 Залізничний транспорт ОПП Залізничні споруди та колійне господарство

ОПП Вагони і вагонне господарство

ОПП Локомотиви і локомотивне господарство

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) ОПП Транспортні технології (на залізничному транспорті)

ОПП Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз

281 Публічне управління та адміністрування ОПП Публічне управління та адміністрування

Детальну інформацію про вступ на освітній ступень Магістр  ви можете отримати на сторінці «Вступнику»

Що ви бажаєте знайти?