Освітньо-професійна програма «Бізнес-логістика»

Освітньо-професійна програма «Бізнес-логістика»

Спеціальність: 073 Менеджмент

Менеджер – це спеціаліст, що управляє товарними, інформаційними, фінансовими потоками з метою оптимізації витрат і збільшення прибутку підприємства. Висока потреба у логістах на ринку праці обумовлена постійно зростаючою конкуренцією. Виграш у конкурентній боротьбі в значній мірі визначається можливістю фірми мінімізувати витрати, зробивши свої товари найбільш привабливими для споживача.

Фахівець, що володіє сучасним логістичним інструментарієм, здатен організувати і забезпечити ефективну роботу виробничих, обслуговуючих і інших підприємств на всіх технологічних рівнях діяльності.

Крім дисциплін гуманітарної, природничої та економічної підготовки більш заглиблену підготовку студенти проходять за дисциплінами логістичної спеціалізації.

Випускники даної спеціальності стануть висококваліфікованими логістами. Фахівці з логістики запрошуються на роботу в транспортно-експедиційні компанії й інші фірми, що займаються транспортуванням, вантажопереробкою, складуванням, упакуванням, страхуванням, сервісом, контролінгом і аудитом, закупівлями і дистриб’юцією, інформаційною підтримкою. Випускники можуть займати посади логіста; логіста-аналітика; менеджера з логістики; координатора логістичних процесів, менеджера із закупівлі логістичних послуг.

Форми навчання: Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги: 235 місць

Освітній ступінь: Магістр

Що ви бажаєте знайти?