Освітньо-професійна програма «Бізнес-логістика»

Освітньо-професійна програма «Бізнес-логістика»

Спеціальність 073 Менеджмент ОПП «Бізнес-логістика»

Магістр менеджменту з бізнес-логістики – це спеціаліст, що управляє товарними, інформаційними, фінансовими потоками з метою оптимізації витрат і збільшення прибутку підприємства. Висока потреба у логістах на ринку праці обумовлена постійно зростаючою конкуренцією. Виграш у конкурентній боротьбі в значній мірі визначається можливістю фірми мінімізувати витрати, зробивши свої товари найбільш привабливими для споживача.

Фахівець, що володіє сучасним логістичним інструментарієм, здатен організувати і забезпечити ефективну роботу виробничих, обслуговуючих і інших підприємств на всіх технологічних рівнях діяльності.

Крім дисциплін гуманітарної, природничої та економічної підготовки, більш заглиблену підготовку студенти проходять за дисциплінами логістичної спеціалізації.

Випускники даної спеціальності стануть висококваліфікованими логістами. Фахівці з логістики запрошуються на роботу в транспортно-експедиційні компанії й інші фірми, що займаються транспортуванням, вантажопереробкою, складуванням, упакуванням, страхуванням, сервісом, контролінгом і аудитом, закупівлями і дистриб’юцією, інформаційною підтримкою.

Випускники можуть займати такі посади:

  • логіста-аналітика;
  • менеджера з логістики;
  • координатора логістичних процесів;
  • менеджера із закупівлі логістичних послуг;
  • фахівця з управління ланцюгами постачань;
  • експедитора;
  • керівника логістичної компанії;
  • начальника складського господарства;
  • начальника відділу логістики тощо.

Якщо хочете отримати одну з затребуваних професій та керувати світом, то вступайте на навчання до Державного університету інфраструктури та технологій!

Форми навчання: Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги: 25 місць

Освітній ступінь: Магістр

Що ви бажаєте знайти?