Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні інформаційно-керуючи системи»

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні інформаційно-керуючи системи»

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютерні, інформаційно-керуючі системи


Масове впровадження інформаційних технологій на залізничному транспорті України вимагає відповідного забезпечення кадрами.

Підготовка фахівців цієї спеціалізації спрямована на вивчення питань комп’ютерних і мікропроцесорних систем залізничного транспорту, інформаційно-керуючих систем, технологічних і виробничих процесів для обслуговування пасажирів. Велика увага приділяється вивченню базових питань щодо систем забезпечення безпеки руху і діагностування обладнання, вивченню сучасних мов програмування (JavaScript, Python, Ruby, C++ тощо) за вибором студента.

Випускники університету даної спеціалізації працюють на посадах інженерів дільниць, головних інженерів, керівників дистанції, в інформаційно-обчислювальних центрах залізниць (інженер-електромеханік, інженер-програміст), у проектних і науково-дослідницьких закладах (інженер-конструктор або інженер-дослідник комп’ютерних систем управління на станціях і перегонах), а також в інших установах і відомствах галузі проектування програмних засобів, організації та побудови баз даних, мікропроцесорних пристроїв загального і спеціального призначення, розробки технічних засобів комп’ютеризованих інтегрованих систем.

Форми навчання: Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці) – Магістр

Ліцензовані обсяги: 70 місць

Освітній ступінь: Магістр

Що ви бажаєте знайти?