Освітньо-професійна програма «Економіка»

Освітньо-професійна програма «Економіка»

Спеціальність 051 «Економіка»

Запрошуємо Вас на освітню програму «Економіка» освітнього рівня «Магістр». Освітня програма «Економіка» спрямована на підготовку висококваліфікованих кадрів, здатних ефективно застосовувати аналітичні, дослідницькі та лідерські якості, інноваційні методи і знання при розробці та реалізації стратегій сучасних організацій в умовах високої конкуренції та змін в економічному середовищі. Програма поглиблює знання з економіки, розвиває знання щодо соціально-економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємства. Формує прикладні навички вирішення управлінських задач.

Студенти програми беруть участь у глобальних професійних конкурсах і кейс-чемпіонатах з можливістю подальшого працевлаштування у провідні українські та топові міжнародні компанії. Здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою, активно залучаються до організації Міжнародного конкурсу реклами «Do.It Ads», завдяки чому здобувають реальні навички проджект менеджменту, організації зв’язків з громадськістю та експертизи робіт разом із професіоналами, тим самим формуючи реальні фахові навички. Усім студентам, що беруть участь в університетських, національних та міжнародних конкурсах, фестивалях, чемпіонатах та челенджах надається меторингова підтримка.

Будемо раді бачити Вас в числі наших студентів!

Мета програми:

Підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Особливості змісту програми:

 • формування навичок стратегічного, управлінського мислення;
 • практика бізнес-аналітики та прогнозування на основі моніторингу середовища;
 • етичні та професійні стандарти та ін.

Якісне навчання визначають також:

 • сучасне програмне забезпечення;
 • професійна бізнес-аналітика;
 • консультації від експертів-практиків по проектам компаній.

Актуальні прикладні дисципліни:

 • Інформаційні системи і технології в економіці;
 • Прогнозування та моделювання у соціально-економічних системах;
 • Економічне управління підприємством;
 • Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності;
 • Управління проектами;
 • Економічна діагностика;
 • Економічні ризики;
 • Методологія наукових і прикладних досліджень в економіці, тощо.

«Гнучкі» технології навчання.

Поєднання елементів класичної бізнес-освіти і online-технологій дозволяють вибудувати індивідуальну траєкторію навчання зайнятих в бізнесі слухачів (case-studies, тренінги, проектні роботи, вебінари, майстер-класи).

Магістр з економіки підготовлений для роботи у корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей, у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, закладах вищої освіти, академічних установах і займати в них керівні посади.

Форми навчання:

Денна та Заочна (1 рік 4 місяці)

Ліцензовані обсяги: 40 місць

Освітній ступінь: Магістр

Бажаємо успіху при вступі на нашу програму!

Що ви бажаєте знайти?