Освітньо-професійна програма «Економіка»

Освітньо-професійна програма «Економіка»

Спеціальність 051 «Економіка» — широкопрофільна освіта в ДУІТ!

Запрошуємо Вас на освітню програму «Економіка» освітнього рівня «Магістр». Освітня програма «Економіка» спрямована на підготовку висококваліфікованих кадрів, здатних ефективно застосовувати аналітичні, дослідницькі та лідерські якості, інноваційні методи і знання при розробці та реалізації стратегій сучасних організацій в умовах високої конкуренції та змін в економічному середовищі. Програма поглиблює знання з економіки, розвиває знання щодо соціально-економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємства. Формує прикладні навички вирішення управлінських задач.

Студенти програми беруть участь у глобальних професійних конкурсах з можливістю подальшого працевлаштування у топові міжнародні компанії.
Будемо раді бачити Вас в числі наших студентів!

Мета програми:

Підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Особливості змісту програми:

 • формування навичок стратегічного, управлінського мислення;
 • практика бізнес-аналітики та прогнозування на основі моніторингу середовища;
 • етичні та професійні стандарти та ін.

Якісне навчання визначають також:

 • сучасне програмне забезпечення;
 • професійна бізнес-аналітика;
 • консультації від експертів-практиків по проектам компаній.

Актуальні прикладні дисципліни:

 • Прогнозування та моделювання економічних систем;
 • Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності;
 • Економічні ризики;
 • Економічна діагностика;
 • Етичні та професійні стандарти;
 • Управління бізнес-процесами транспортних компаній;
 • Управління змінами;
 • Стратегічне управління;
 • Бізнес-моделі компанії;
 • Бізнес-коучинг;
 • Цифрова економіка;
 • Платформи бізнес-аналітики;
 • Конкурентоспроможність компанії та ін.

«Гнучкі» технології навчання.

Поєднання елементів класичної бізнес-освіти і online-технологій дозволяють вибудувати індивідуальну траєкторію навчання зайнятих в бізнесі слухачів (case-studies, тренінги, проектні роботи, вебінари, майстер-класи).

Магістр з економіки підготовлений для роботи корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей, у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, закладах вищої освіти, академічних установах, корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей і може займати в них керівні посади.

Форми навчання:

 • Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці)

Ліцензовані обсяги: 40 місць

Освітній ступінь: Магістр

Бажаємо успіху при вступі на нашу програму.

Що ви бажаєте знайти?