Освітньо-професійна програма «Експертна оцінка землі та майна»

Освітньо-професійна програма «Експертна оцінка землі та майна»

Спеціальність 051 «Економіка», Освітньо-професійна програма «Експертна оцінка землі та майна» — кидаючи виклики і надихаючи ми виховуємо професіоналів і лідерів!

Запрошуємо Вас на освітню програму «Експертна оцінка землі та майна» рівня вищої освіти «Магістр».

Мета програми:

Підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки в сфері експертної оцінки землі та майна, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатні розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Особливості змісту програми:

Унікальна магістерська програма забезпечує здобуття економічної освіти і одержання ґрунтовних знань з оцінки землі та майна, розвиває профільні та аналітичні загальні та фахові компетенції, готує фундамент для подальшої наукової або управлінської кар’єри. Програма передбачає поглиблене вивчення загальноекономічних і професійних дисциплін, ділової іноземної мови, проєктну роботу і загалом формує засади для набуття системного теоретичного та практичного світогляду в сфері економіки.

Додаткові переваги навчання за програмою:

  • студентоцентроване середовище (здобувачі вищої освіти знаходяться в центрі дій колективу викладачів, науковців, практиків; професійний успіх студентів – наш пріоритет!),
  • гарне співвідношення ціни і якості (за оголошену вартість ми пропонуємо широкий перелік важливих і сучасних освітніх компонентів),
  • велика кількість викладачів має практичний досвід (є багато науково-педагогічних працівників з досвідом бізнес-керівників, до освітнього процесу залучаються практики, ми співпрацюємо і наполегливо розвиваємо фахові відносини з професійними урядовими і громадськими організаціями, представниками сфери бізнесу),
  • розвиток лідерів бізнесу (забезпечується постійним оновленням дисциплін сучасним змістом і урахуванням при викладанні новітніх національних і світових практик, інтегруванням навичок управління змінами, міжособистісних комунікацій, коучингу, впровадженням інновацій в навчальний план і робочі програми дисциплін),
  • активне навчання (ми дотримуємось важливого принципу – переважна частина знань і навичок здобувається в результаті дій, в результаті чого освітні компоненти наповнені case-study, передбачена індивідуальна і групова проєктна робота),
  • глобальні можливості (ми мотивуємо до вивчення ділової іноземної мови, участі в англомовних професійний проєктах і конкурсах, різноманітної міжнародної активності).

Форми навчання: Денна (1 рік 4 місяці) та Заочна (1 рік 4 місяці)

Ліцензовані обсяги:

  • Загальний обсяг за спеціальністю – 40 місць в рік
  • За програмою – 20 місць в рік

Рівень вищої освіти: Магістр

Будемо раді бачити Вас в числі наших студентів!

Розробіть практичний інструментарій оцінки компаній, проектів, інвестиційних рішень!

Прискорте кар’єру з дипломом ДУІТ!

Отримайте необхідні навички та інструменти, що б стати експертом з оцінки землі та майна!

Дізнайтеся, чому цінність – це більше, ніж просто ціна!

Що ви бажаєте знайти?